Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2010    Slovenské stavebnictví již vidí světlo na konci tunelu

Slovenské stavebnictví již vidí světlo na konci tunelu

Publikováno: 3.12.2010
Rubrika: 2010

Představitelé stavebních společností očekávají pro rok 2011 již pouze mírný pokles slovenského stavebnictví. Co se týká roku 2012, většina firem věří v návrat k pozvolnému růstu. Firmy ale stále bojují s nízkou poptávkou a značnou mírou byrokracie. Vytížení kapacit stavebních společností zaznamenalo oproti srpnu určité zlepšení, především díky již realizovaným optimalizacím. Klesl podíl společností, které uvádí, že mají méně zakázek než před rokem. Klíčovou prioritou zůstává zvýšení efektivity fungování, investice v podobě akvizicí mají červenou. Tyto a další závěry vyplývají z výsledků nejnovější Kvartální analýzy slovenského stavebnictví 11/2010, kterou připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společnostmi KPMG Slovensko a Ipsos Tambor, za podpory Svazu slovenských podnikatelů ve stavebnictví.

Slovenské stavebnictvo má už asi najhoršie za sebou, aj keď je už vidieť svetlo na konci tunela, ešte z neho nie sme vonku. Stále čakáme na oživenie dopytu, ktorý by pomohol sektoru vrátiť sa späť k rastu a taktiež k dokončeniu transformácie sektora, ktorá povedie k vyššej efektivite jeho výkonu.

Ľuboš Vančo
Managing Partner
KPMG na Slovensku

Hlavní zjištění Kvartální analýzy slovenského stavebnictví 11/2010:

Pokles stavebnictví v roce 2011 by již měl být jen mírný

 • Aktuální výsledky ukazují na velmi pozvolně rostoucí optimismus ohledně vývoje slovenského stavebnictví v nadcházejících letech.
 • Přibližně polovina ředitelů stavebních společností očekává růst už v následujícím roce, naopak druhá polovina předpovídá ještě pokles. Vážený průměr těchto očekávání na rok 2011 ukazuje na jen velmi mírný pokles sektoru (o 1,3 %).
 • Pohled optikou velkých a středních nebo malých společností ukazuje na vyšší míru pesimismu v segmentu velkých stavebních společností. V roce 2011 očekává pokles slovenského stavebnictví 67 % respondentů ze skupiny velkých stavebních společností. Totéž předpovídá jen 37 % středních či malých stavebních firem.
 • V roce 2012 by již mohl přijít znatelný růst odvětví. V průměru respondenti očekávají růst o 4,6 %.

V oblasti dopravných stavieb (cesty, diaľnice) zabezpečovaných verejným sektorom očakávame len veľmi pozvoľný nábeh hlavne z dôvodu zmien koncepcie (resp. nekoncepčnosti) výstavby diaľničnej a cestnej siete v SR (trasovanie, financovanie). V oblasti pozemných stavieb (bytovej, priemyselnej výstavby) očakávame tiež len veľmi pozvoľný vývoj jednak z titulu doteraz nenaplnených kapacít stavieb pred ukončením, resp. už ukončených (byty, kancelárske a výrobné priestor) a jednak z titulu očakávaného útlmu vplyvom pretrvávajúcej svetovej finančnej a hospodárskej krízy. Ak bude v stavebníctve zaznamenaný rast, tak hlavne z titulu nízkej porovnávacej základne r.2010.

Ján Kato
Generálny riaditeľ, Váhostav-SK

V roku 2011 očakávame vo vývoji slovenského stavebníctva aj naďalej mierny pokles oproti roku 2010 spojený s nedostatkom najmä verejných zákaziek.

Vladimír Kríž
Obchodný riaditeľ Metrostav SK.


V předpovědích vývoje tržeb stavebních společností je vidět mírný optimismus

 • Poprvé v tomto roce společnosti zlepšily předpovědi vývoje svých tržeb na budoucí rok. Vážený průměr předpovědí všech ředitelů ukazuje na první potenciální stabilizaci a na velmi mírný růst tržeb v příštím roce (o 0,9 %).
 • Detailnější pohled na situaci v jednotlivých analyzovaných segmentech ukazuje, že mírně pesimističtější jsou pro příští rok představitelé středních a malých firem. Průměr celého segmentu ukazuje na očekávaný růst tržeb o 0,5 %. V segmentu velkých stavebních společností se předpokládá průměrný nárůst tržeb o 2,3 %.
 • V roce 2012 očekává růst svých tržeb už většina respondentů (78 %).

Sebedůvěra stavebních společností je pro rok 2011 vyšší než v roce 2010

 • Sebedůvěra stavebních společností pro nadcházející rok zůstává stejná jako před třemi měsíci. Přibližně polovina dotazovaných ředitelů věří, že se jim povede lépe než konkurenci. V porovnání s očekávaným vývojem v roce 2010 můžeme hovořit o zlepšení.
 • Značná míra nejistoty však zůstává, každá pátá společnost nedokáže předpovědět vývoj svého postavení v příštím roce.

Vytížení kapacit mírně vzrostlo

 • Vytížení kapacit stavebních společností zaznamenalo oproti srpnu určité zlepšení, především díky už realizovaným optimalizacím. Klesl podíl společností, které uvádí, že mají méně zakázek než před rokem.
 • Podíváme-li se do jednotlivých segmentů, malé a střední firmy vykazují v průměru aktuálně vyšší vytíženost než firmy velké.
 • Průměrný počet měsíců, na které mají stavební společnosti do budoucna nasmlouvané zakázky, od výzkumu realizovaného v srpnu, opět poklesl.
 • Mezi velkými a středními/malými stavebními společnostmi jsou znatelné rozdíly v délce období, na které mají své zakázky nasmlouvané (velké 7 měsíců, střední/malé 4 měsíce).
 • Aktuálně téměř každá druhá společnost (48 %) uvádí, že má méně zakázek než před dvanácti měsíci. Přes toto vysoké číslo je třeba poznamenat, že jde o určité zlepšení oproti stavu v srpnu (71 %) a v květnu (61 %).
 • 29 % stavebních společností plánuje změnit způsoby, kterými získává svoje zakázky, aby zvýšily svoji úspěšnost.

Stavební společnosti stále bojují s nedostatečnou poptávkou, také je trápí současná míra byrokracie

 • Všichni respondenti uvádějí, že jsou limitováni ve svém růstu, nicméně v případě některých nejčastěji zminovaných faktorů došlo k určitým zlepšením.
 • Hlavními problémy jsou byrokracie (požadavky státu) a nedostatečná poptávka.
 • Za omezení s nejmenším negativním dopadem na hospodářské výsledky společností jsou považovány: vliv počasí, vysoké náklady na materiál a pracovní sílu, nedostatek zkušené pracovní síly. 

 
Najvýraznější problém pre nás predstavuje nízky počet súťaží, teda nedostatočný dopyt po stavebných pracách, a to ako vo verejnom, tak i v súkromnom sektore.

Eric Rouffet
Generálny riaditeľ, Eurovia SK

 


Hlavné obmedzenie je nedostatok dopytu. Výrazným problémom je i zhoršená platobná schopnosť niektorých odberateľov.

Ján Kato
Generálny riaditeľ, Váhostav-SK

Klíčovou prioritou pro dalších dvanáct měsíců je pokračovat ve zvyšování efektivity svého fungování, avšak tlak vyvíjený na tuto oblast mírně klesá

 • Nejčastěji uváděnou prioritou pro většinu dotazovaných stavebních společností (98 %) zůstává i nadále zvýšení efektivity svého fungování. Zároveň je však možné vidět mírné snižování tlaku na tuto oblast (aktuálně 6,4 bodů z 10 max., v srpnu 6,5 bodu a v květnu 7,0 bodů).
 • Dalšími prioritními oblastmi jsou optimalizace financování stavebních společností a rovněž zkvalitnění výběru dodavatelů.
 • Naopak investicím v podobě akvizic nebo zlepšování IT infrastruktury se budou firmy věnovat minimálně.

Medzi hlavné priority spoločnosti patrí aj naďalej udržanie si významného postavenia na slovenskom stavebnom trhu v oblasti predovšetkým pozemných stavieb a stabilizácia spoločnosti z ohľadom na situáciu na stavebnom trhu.

Vladimír Kríž
Obchodný riaditeľ, Metrostav SK

Kvartální analýza slovenského stavebnictví 11/2010 je založena na strukturovaných telefonických rozhovorech s vybraným vzorkem 100 stavebních společností podnikajících ve slovenském stavebnictví. Rozhovory proběhly začátkem listopadu 2010. Další publikací na téma slovenského stavebnictví bude Kvartální analýza slovenského stavebnictví 02/2011, která bude zveřejněná koncem února 2011.

Kromě standardní analýzy nabízí tento výzkum rovněž detailní informace o postojích hlavních segmentů slovenského stavebnictví podle dvojrozměrné segmentace vzorku, (tj. jak z hlediska velikosti stavebních společností, tak i stavebního zaměření účastníků). Segmenty jsou rozděleny na velké a střední/malé společnosti. Z druhého pohledu pak na segmenty zabývající se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím.

„Hlavním cílem všech zpracovaných studií CEEC Research je poskytnout především využitelné a plně srovnatelné analýzy stavebnictví zemí střední a východní Evropy. Tyto analýzy pomáhají firmám v jejich růstu a získávání nových zakázek, a také jim umožňují lépe přizpůsobit své strategie aktuální situaci na daném trhu. Svým širokým rozsahem a počtem uživatelů je tento výzkum největším v celém regionu střední a východní Evropy,“ říká Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research.
 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nový zimní stadion v ChomutověNový zimní stadion v Chomutově (52x)
V roce 2013 bude v Chomutově v blízkosti Zooparku k dispozici kompletní a moderní sportovní a kulturní společenský areál...
Rozpočtový systém euroCALC 3 využije investor, jeho dodavatel stavby a technický dozor (47x)
Rozpočtový program euroCALC 3 představuje optimální nástroj pro předávání informací o stavbě mezi investorem, dodavatele...
Setkání lídrů slovenského stavebnictví 2010Setkání lídrů slovenského stavebnictví 2010 (44x)
Dnes v Bratislavě proběhlo Setkání lídrů slovenského stavebnictví, které organizovaly společnosti CEEC Research a KPMG S...

NEJlépe hodnocené související články

Trimo představí Qbiss One a ArtMe na veletrhu BAU 2011 (5 b.)
Od 17. do 22. ledna 2011 bude Mnichov hostit veletrh architektury, stavebníchmateriálů a systémů BAU 2011. Trimo na vele...
„Všechny výtahy musí splňovat platné předpisy a normy v dané zemi“„Všechny výtahy musí splňovat platné předpisy a normy v dané zemi“ (5 b.)
vysvětluje ředitel společnosti STROS – Sedlčanské strojírny a. s. Ing. Ladislav Filip....
Skanska se zaměří na zelené administrativní projekty ve Střední Evropě - prodává logistický pozemek (5 b.)
Společnost Skanska se rozhodla soustředit v České republice ještě výrazněji na development ekologicky šetrných administr...

NEJdiskutovanější související články

Volvo začalo stavět nové Truck Centrum v HavířověVolvo začalo stavět nové Truck Centrum v Havířově (16x)
Společnost Volvo Truck Czech s.r.o. zahájila výstavbu nového Volvo Truck Centra v Havířově. A to v době, kdy se příliš m...
Cemix získal titul Nejlepší výrobce stavebnin roku (3x)
Společnost LB Cemix, s.r.o. si připsala cenný úspěch. V soutěži Nejlepší výrobce stavebnin roku získala titul Nejlepšího...
Ceny stavebních prací klesnou až o 25% (3x)
Ceny stavebních prací klesnou v roce 2010 až o 25% a ceny stavebních hmot klesají nejčastěji mezi 5 až 15%. Pokud jste v...
Video

Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu