Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura     Spojení moderní a historické stavby samonosným krčkem

Spojení moderní a historické stavby samonosným krčkem

Publikováno: 4.10.2006, Aktualizováno: 22.2.2010 14:37
Rubrika: Architektura

Novostavba administrativní budovy společnosti Tipsport navazuje na historické centrum Berouna. Prostor pro nový objekt byl vymezen prolukou mezi stávající budovou Tipsportu a novorenesanční Duslovou vilou (autor Antonín Wiehl).


Z tohoto pohledu je vidět vzrostlý strom,
který byl záměrně zachován

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Na stávající budovu se novostavba také provozně napojuje. Jižní hranici pozemku tvoří původní středověké městské opevnění. Území, do kterého stavba zasahuje, bylo v minulosti v prostoru tzv. parkánu, příkopu a valu. Objekt, jehož autorem je Michal Sluka z ateliéru Facis, je realizován jako administrativní budova ve vysokém standardu s velkými požadavky na veškeré profese.

Projekt novostavby je koncipován tak, aby nebylo potlačeno architektonické působení Duslovy vily. Tento záměr byl povýšen na jednu ze základních vstupních podmínek návrhu.

Architektonické řešení nového domu používá jednoznačné a jednoduché geometrické formy. Z pohledů z ulice se nejvíce uplatňují dva kvádry, které v úrovni druhého nadzemního podlaží (NP) předstupují uliční čáru vytyčenou 1. NP. Třetí nadzemní podlaží je při pohledu z hlavní komunikace potlačeno ustoupením hmoty směrem do objektu.

Od stávajícího objektu je novostavba odsazena ustupující transparentní obvodovou konstrukcí kryjící prostor schodiště. V přímé návaznosti na stávající objekt je realizována stěna z pohledového betonu, která je rovnoběžná se štítovou stěnou stávajícího objektu.

V jižním pohledu (směr k hradbám) se opět uplatňují dva příčné kvádry, jejichž čelní strana je prosklená. Ostatní plochy jižní fasády jsou – kvůli sjednocení plochy – překryty vnějšími horizontálními stínícími ocelovými lamelami. V tomto pohledu se také výrazně uplatňuje vzrostlý strom, který byl zachován. Směrem nad město z hmoty objektu vystupuje transparentní balkon.
 


Vnější prvky horizontálních stínících
lamel jsou pevné, nepohyblivé, kotvené
do fasády.


KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU
Nosná konstrukce – jak svislá, tak vodorovná – je železobetonová, monolitická, stěnová. V případě předstoupeného druhého podlaží příčné nosné stěny fungují také jako konzolové nosníky s největším vyložením v severozápadní části objektu 3,750 m. Založena je na pilotách v kombinaci s mikropilotami. Obvodové monolitické stěny v 2. a 3. NP jsou zatepleny izolací z minerálních vláken a obloženy kamennými deskami z těšínského pískovce. Tyto pískovcové desky v základních rozměrech 1.500 × 600 × 40 mm jsou kotveny na ocelový systémový kotevní systém. Všechny vnější hrany kamenného obkladu – jak svislé, tak i vodorovné – jsou seříznuty v úhlu 45 °. Obvodové stěny v přízemí jsou ponechány v pohledovém betonu, přičemž jsou řešeny jako sendvič s vloženou tepelnou izolací. Pohledový beton se uplatňuje i v interiéru objektu na schodišťové stěně – ta zároveň tvoří hranici novostavby a stávajícího domu. Schodiště stavby je dvojramenné, přímé, s jednotlivými stupni vykonzolovanými z boční betonové stěny.

Nosná konstrukce jednotlivých stupňů je ocelová krabice obložená po celém obvodu tvrdým dřevem. Výplně otvorů v obvodových konstrukcích jsou řešeny jako systémové, z hliníkových profilů. Části konstrukcí ve 3. NP jsou ze systému terčového zasklení, pro které je nosná ocelová konstrukce v interiéru. Tato konstrukce se uplatňuje také jako architektonický prvek. Zastřešení je řešeno soustavou plochých střech konstruovaných v obráceném pořadí vrstev. Jedna z těchto střech funguje jako zelená terasa s golfovým greenem. Vnější prvky horizontálních stínících lamel jsou pevné, nepohyblivé, kotvené do fasády.

Tvořeny jsou žárově zinkovanými ocelovými profily 120/60 mm opatřenými tmavě šedou barvou. Konstrukce balkonu, který vystupuje z hmoty objektu ve 3. NP na jižní fasádě (směrem nad historické centrum města), je subtilní, ocelová, s pochozí skleněnou deskou a celoskleněným zábradlím. Ocelové profily balkonu průřezu 40/80 mm jsou kotveny do betonové nosné konstrukce objektu přes vložky z pěnového skla.
 


Z pohledu směrem od jihu tvoří dominantu
dva kvádry, jejichž čelní strana je
prosklená. Na snímku jeden z nich.


SAMONOSNÝ „KRČEK“ SPOJÍ OBĚ BUDOVY
Mezi novostavbou a Duslovou vilou je navrženo nové propojení v úrovni přízemí objektů. Propojení bude řešeno se zřetelem na maximální transparentnost konstrukce. Kostra propojení bude z ocelových nerezových rámů s opláštěním z čirého skla, které bude na ocelovou konstrukci kotveno pomocí bodových nerezových terčů. Spáry mezi skly budou ponechány volné, netmelené, tlušťky 30 mm.

Konstrukce nebude upevněna do stavebních konstrukcí novostavby, ani Duslovy vily – bude samonosná, volně položená na stávající terasu vily. Kvůli její nerovnosti bude v konstrukci řešena možnost rektifikace. Zavětrování ve svislých i ve vodorovné rovině bude provedeno typovými nerezovými ztužidly. Všechny konstrukční technické detaily na ocelové konstrukci budou ponechány nezakryté a budou výraznou mírou přispívat k jejímu celkovému architektonickému působení.
 


Samonosný krček, jenž propojí starou a novou budovu


The article points out an interesting combination of historical and purely modern buildings – their contrast which does not contradict. In addition to the structural solution of a new building of Tipsport in Beroun, the materials used and a self-supporting “neck” connecting both buildings are described.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sykora Home PrahaSykora Home Praha (771x)
Architektonicky zajímavý reprezentativní obchodní dům firmy SYKORA, spol. s r. o. členěný na třípodlažní obchodní prosto...
Galerie Grand Prix BrnoGalerie Grand Prix Brno (754x)
DIPLOMOVÉ PRÁCE MLADÝCH ARCHITEKTŮ V. - V minulém vydání Konstrukcí jsme zavítali s architektonickým návrhem do Brna. V ...
Most ako Annelida (750x)
Jednou z mojich srdcových záležitostí je mesto, v ktorom som žil a vyrastal. Ku ktorému neodmysliteľne patrí jeho krásne...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...
Google