Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana    Studium vlivu solícího prostředku na korozní odolnost nátěrového systému

Studium vlivu solícího prostředku na korozní odolnost nátěrového systému

Publikováno: 24.7.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:32
Rubrika: Povrchová ochrana

Životní prostředí, ve kterém žijeme, je stále agresivnější, což vede ke zvýšenému koroznímu napadání průmyslových výrobků. To vyžaduje stále lepší a lepší protikorozní ochranu, s důrazem na její ekologičnost. Příspěvek je zaměřen na studium přilnavosti dvou typů  nátěrových systémů, z nichž jeden je ekologický vodou ředitelný nátěrový systém a tyto jsou aplikovány na otryskaný ocelový povrch a vystaveny dvěma korozním prostředím.

EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE
Vzorky ocelového substrátu byly před aplikací povlaku mechanicky očištěny otryskáním na stupeň čistoty Sa 2½, zaprášenost se vykazovala mezi stupněm 4 až 5, naměřená drsnost otryskaného ocelového substrátu byla Ra = 7,5 μm. Vzorky vykazovaly před aplikací nátěru vysokou zaprášenost ocelového substrátu. Nátěrový systém byl nanesen na otryskaný ocelový povrch pomocí štětce. Po vytvrzení nátěru byly vzorky vystaveny dvěma korozním prostředím. Poté byla provedena odtrhová zkouška přilnavosti a mřížková zkouška. Naměřené údaje jsou zaznamenány do tabulek a na základě těchto hodnot jsou vypracovány grafy.

NÁTĚROVÉ HMOTY

Nátěrová hmota A – dvousložkový vodou ředitelný email, určený pro základní i vrchní antikorozní nátěry kovových podkladů s požadavky na chemickou a antikorozní odolnost a životnost v interiéru i exteriéru.

Nátěrová hmota B – dvousložkový, silnovrstvý, abrazi odolný vysokosušinový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice plněné skleněnými vločkami.

KOROZNÍ PROSTŘEDÍ

Zkouška v korozní komoře – zkouška byla provedena dle ČSN ISO 9227, vzorky byly umístěny do korozní komory po dobu 14 dní. Zkouška v solné lázni – zkouška byla provedena v lázni, která se používá pro zimní postřik vozovek, o koncentraci chloridu sodného 20 %. Lázeň tvořila pitná voda z vodovodního řadu, smíchána v poměru 10:2 s posypovou solí používanou na ostravských komunikacích při zimní údržbě. Vzorky byly ponořeny do solné lázně po dobu 19 a 32 dnů.

MŘÍŽKOVÁ ZKOUŠKA

Zkouška byla provedena podle normy ČSN EN ISO 2409 – viz tabulky 1 a 2.ODTRHOVÁ ZKOUŠKA PŘILNAVOSTI NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU
Zkouška byla provedena podle normy ČSN EN 4624 – viz tabulky 3 a 4.

TLOUŠŤKA SUCHÉ VRSTVY NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU
Tloušťka suché vrstvy nátěrového systému byla měřena po vytvrzení nátěrového systému a po vyjmutí z korozních prostředí.

ZÁVĚR
Cíl experimentálních prací spočíval ve zjištění, jaký vliv má agresivní korozní prostředí na přilnavost dvou nátěrových systémů k ocelovému povrchu. Jde o dvě korozní prostředí – solná lázeň (posypová sůl, která se v zimních měsících používá k úpravě komunikací) a urychlená zkouška v korozní komoře.


Graf 1 – Porovnání průměrných hodnot odtrhových pevností [1]


Graf 2 – Porovnání průměrných hodnot úbytků tlouštěk [1]

Na základě uvedených výsledků je patrné, že přilnavost těchto nátěrových systémů je velmi dobrá. Nejnižší hodnota přilnavosti byla prokázána u vzorku, který byl 32 dny v solné lázni (nátěrový systém A), ale i tuto přilnavost lze hodnotit jako vyhovující. U mřížkové zkoušky,  byly všechny vzorky klasifikovány stupněm 1–2, což znamená, že je nátěrový systém vyhovující. U všech vzorků došlo k úbytku tloušťky nátěrového systému. Větší úbytky byly naměřeny u vzorků s nátěrovým systémem B (největší úbytek byl po vyjmutí z postřikové solné lázně po 32 dnech). Nátěrový systém A vykazoval také nejvyšší úbytek po vyjmutí z postřikové solné lázně po 32 dnech, ale tyto úbytky nebyly až tak vysoké.Závěrem lze hodnotit, že nátěrové systémy vykazují dobrou přilnavost k podkladovému materiálu i přes velkou zaprášenost povrchu substrátu a působení korozního prostředí.

LITERATURA:

  • Podjuklová, J.: Speciální technologie povrchových úprav I., Učební texty VŠB – TU Ostrava 1994, 1. vydání, 71 s., ISBN 80-7078-235-8

[1] Šrubař, P.: Studium vlivu solících roztoků na změnu korozní odolnosti ochranných povlaků, 2008, 52 s. + přílohy, diplomová práce obhájena na VŠB – TU Ostrava

Study of the impact of salting preparation on corrosion resistance of coating system
The impact of surface treatment of steel structure substrate prior to the application of coating system is one of the important factors impacting adhesion of the substrate coating and its corrosion resistance and stability of steel structure on which the coating is applied. The article studies ecological costing for application on bridge structures and its suitability in corrosion environment which have impact on bridge structures mainly in the winter period (e.g. salt, water and other elements, etc.).

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Obr. 2 – Profil drsnosti Ra = 7,54 μm, Rz = 29,98 μmObr. 1 – Ocelový granulát GP18 a snímek otryskaného povrchu (zvětšení 100×)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

AČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkováníAČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkování (781x)
Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekora...
AČSZ – Aktuální ekologické otázky EU pro odvětví žárových zinkoven (764x)
Ekologické a legislativní otázky představují velice důležitou součást práce evropského sdružení asociací žárových zinkov...
Povrchové úpravy materiálů, jejich účel a prováděníPovrchové úpravy materiálů, jejich účel a provádění (206x)
Firma provádějící povrchové úpravy musí splňovat požadavky na bezpečné a ekologické vybavení i zařízení, kvalifikaci per...

NEJlépe hodnocené související články

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí duplexními povlaky (5 b.)
Ocelové konstrukce jsou součásti našeho života a ve velké míře nás obklopují. Setkáváme se s nimi jak při výrobě různých...
Tryskání a ekonomieTryskání a ekonomie (5 b.)
Snahou konstruktérů je vyvinout technologie, které překonávají vlastnosti technologií předešlých. Technologie, vznikajíc...
Hempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě KalugaHempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě Kaluga (5 b.)
Na pozvání Volkswagen Group Rus se společnost Hempel nedávno zúčastnila důležitého projektu zajištění protikorozní ochra...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...
Google

Zavřít [x]