Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Súťaž Stavba roka 2012 na Slovensku odštartovala

Súťaž Stavba roka 2012 na Slovensku odštartovala

Publikováno: 16.7.2012
Rubrika: Architektura

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTA V, s. r. o. vyhlásili 18. ročník celoštátnej súťaže STA VBA ROKA 2012.

Organizátorami súťaže sú Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia. Súťaž sa uskutočňuje pod záštitou najvyššieho ústavného činiteľa, prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Prihlásené stavby posudzuje a hodnotí vo dvoch kolách odborná porota s medzinárodnou účasťou (podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou), a to: architektonické a urbanistické riešenie, stavebno-konštrukčné a technické riešenie, energetickú a prevádzkovú náročnosť, stavebnú realizáciu, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, celospoločenský prínos. Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavebné diela BUDOVY a INŽINIERSKE STAVBY (novostavby, rekonštrukcie, obnovy), realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a krajinu registrácie autorov ich architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávania cien sa uskutoční koncom októbra, resp. začiatkom novembra 2012 v Bratislave s účasťou Slovenskej televízie. Súčasťou tohto podujatia je aj prezentácia všetkých stavieb putovnou výstavou Stavba roka 2012 (jej reinštalácia do konca júla 2013), t. j. výstavy všetkých prihlásených stavieb, posudzovaných odbornou porotou.

CENY
Podľa štatútu súťaže odborná porota v tomto ročníku udelí tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia) a z nich hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2012. Ďalej táto porota udeľuje dve ceny za celospoločenský prínos:

  • Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
  • Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

ako aj sedem cien vyhlasovateľov súťaže, a to:

  • Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela,
  • Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie,
  • Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela,
  • Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe,
  • Cenu Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia za hmotovo-priestorové architektonické riešenie stavebného diela,
  • Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. za komplexne progresívne riešenie architektonického diela,
  • Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2012 (vrátane rodinného domu).

Súčasťou 18. ročníka celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2012 je 4. ročník CENA VEREJNOSTI 2012. Udeľuje ju široká verejnosť internetovým hlasovaním na známom internetovom portáli zoznam. sk (hlasovanie v mesiaci september 2012).

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor

Drieňová 34, 821 02 Bratislava 2, Slovenská republika www.stavbaroka.eu.sk/Hlavné dokumenty abf@rainside.sk, mail@abfslovakia.sk, mail@stavbaroka.eu.sk


Fotogalerie
Hlavná cena Stavba roka 2011 – Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre; (Foto: Juraj Bartoš)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sykora Home PrahaSykora Home Praha (921x)
Architektonicky zajímavý reprezentativní obchodní dům firmy SYKORA, spol. s r. o. členěný na třípodlažní obchodní prosto...
Most ako Annelida (900x)
Jednou z mojich srdcových záležitostí je mesto, v ktorom som žil a vyrastal. Ku ktorému neodmysliteľne patrí jeho krásne...
Galerie Grand Prix BrnoGalerie Grand Prix Brno (896x)
DIPLOMOVÉ PRÁCE MLADÝCH ARCHITEKTŮ V. - V minulém vydání Konstrukcí jsme zavítali s architektonickým návrhem do Brna. V ...

NEJlépe hodnocené související články

Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...
Architekti volili nejoblíbenější software: Allplan je Architect’s Darling 2016 (5 b.)
Allplan byl vyznamenaný po roce 2012 a 2014 již po třetí oceněním Architectsʼ Darling® Award. Prestižní socha zlatého Fé...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]