Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Technologické, vývojové a administrativní centrum Servisbal Dobruška

Technologické, vývojové a administrativní centrum Servisbal Dobruška

Publikováno: 21.12.2016
Rubrika: Projektování

Z výběrového řízení o dodávku ocelových konstrukcí TECHNOLOGICKÉ, VÝVOJOVÉ A ADMINSTRATIVNÍ CENTRUM SERVISBAL vyšla vítězně firma PSV STAVEBNÍ s. r. o., která oslovila společnost SKÁLA & VÍT, s. r. o. s nabídkou na spolupráci při výstavbě. Cílem naší práce bylo původní projekt upravit tak, aby výrobně i montážně vyhovoval potřebám dodavatele a následně připravit výrobní a montážní dokumentaci. Jako základní podklad sloužil prováděcí projekt ocelových konstrukcí od společnosti INS spol. s r. o., kde byl jasně definován tvar konstrukce, zatížení a statická schémata. Tyto vstupní údaje byly s drobnými změnami převzaty a použity ve statickém a konstrukčním modelu.

ZÁKLADNÍ POPIS KONSTRUKCE

Nosná ocelová konstrukce je navržena ze systému příčných rámových vazeb o základní čtvercové mřížce o šesti polích vzdálených vždy 5 metrů, kloubově kotvených do základových konstrukcí s výjimkou rohových sloupů, které jsou do základů vetknuty. Modulová vzdálenost jednotlivých rámů je 5,0 m. Střešní plášť tvořený nosným trapézovým plechem a skladbou tepelných izolací a hydroizolací je nesen vaznicemi z tenkostěnných Metsec “Z” profilů, staticky navržených jako prosté nosníky. Stropnice jsou navrženy obdobně, prosté nosníky z tenkostěnných Metsec “C” profilů, zapuštěných mezi průvlaky podlahy. Tuhost objektu je zajištěna v jednom směru tuhostí příčných rámových vazeb a v druhém směru systémem stěnových ztužidel.

V první etapě výstavby bylo vybudováno pouze 2. NP a na konstrukci 3. NP byl proveden střešní plášť a konstrukce vstupu na střechu. Opláštění stěn je tvořeno ze sendvičových čedičových panelů tl. 200 mm. Pro osazení oken a dveří jsou ve stěnách navrženy paždíky z uzavřených čtvercových a obdélníkových průřezů. Na jedné z krajních os je na konstrukci vyvěšena ocelová markýza délky 25 m a vyložení cca 4,5 m. Objekt je propojen se sousedním objektem pomocí spojovacího krčku, který tvoří konstrukce střechy tvořená průvlaky uloženými v úrovni 2. NP na sloupy skeletu a do kapes ve zdivu stávajícího objektu a vaznicemi z tenkostěnných Metsec “Z” profilů.

Sloupy konstrukce jsou k základům kotveny pomocí lepených kotev Fischer. Ocelová konstrukce je navržena na další etapu výstavby, kdy dojde ke zvýšení objektu o jedno nadzemní podlaží. Počítá se, že konstrukce vstupu na střechu bude demontována a přemístěna na novou střešní konstrukci. Požární odolnost ocelových konstrukcí je zajištěna obložením interiérovými sádrokartonovými stěnami a podhledem.

PŘÍPRAVA PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ

 • DPS – 3D statický model byl tvořen v programu SCIA Engineer, hlavní nosné přípoje pomocí programu Idea RS a kotvení bylo nadimenzováno pomocí programu Fischer.
 • VD + MD – 3D konstrukční model byl modelován pomocí Tekla Structures.
 • OPLÁŠTĚNÍ – Kladecí plány a detaily opláštění byly řešeny ve 2D – Autocad.

Celá konstrukce byla rozdělena do několika částí, které se navzájem propojovaly a ovlivňovaly:

 • hlavní konstrukce,
 • světlík,
 • výtahová šachta,
 • markýza,
 • propojující krček,
 • hlavní vstup,
 • pomocné konstrukce pro opláštění,
 • metsec stropnice.

VÝROBA A MONTÁŽ

V návaznosti na termínové požadavky objednatele v rámci plnění harmonogramu stavby a s ohledem na předpokládané klimatické podmínky v době realizace byla montáž ocelového skeletu etapizována na 3 etapy. 1. etapa byla 2/3 půdorysu včetně střešní konstrukcí, 2. etapa 1/3 půdorysu včetně střešní konstrukce a 3. etapa byla kompletní nosná konstrukce stropu včetně trapézových plechů v 1. NP. Výsledkem bylo, že sled výroby a montáže se musel přizpůsobit výše uvedeným požadavkům. Výroba probíhala v provozovně firmy PSV STAVEBNÍ v Dobrušce, odborně v souladu se základní normou EN1090 včetně průběžného dozoru svařovacího inženýra. Povrchové úpravy byly realizovány u firmy Metax Jaroměř.

K vlastní montáži ocelové konstrukce byl v rámci montážních prostředků využit mobilní jeřáb Liebherr 35 t, vysokozdvižný terénní vozík s nosností do 3,2 t pro vodorovný přesun dílců v rámci staveniště, nůžková zdvihací plošina a teleskopická plošina – z důvodu zajištění přístupu ke všem konstrukčním spojům v návaznosti na specifika montáže dvoupatrového skeletu. K montáži sendvičového opláštění s výplní z minerální vaty při síle panelů 200 mm dále hydraulická přísavka Viavac. Personální kapacity čítalo v průměru pět pracovníků v čele se šéfmontérem.

ZÁVĚR

Jedná se o jedinečnou konstrukci s ohledem na svou základní geometrickou jednoduchost – čtvercový půdorys o šesti modulech po 5 m (30 × 30 m), prozatím postavený ve dvou patrech, pro příští generace s možností přistavení dalšího patra. Přesto je konstrukce plná zajímavých detailů s nádherným interiérem plným krásných architektonických řešení. Jde o ideální využití jednoduché geometrie přinášející jednodušší a levnější projektování, výrobu a montáž k vytvoření finálního nápaditého řešení interiérů a zajištění vysokého standardu užívání samotné budovy.

Na tuto dobu je také výjimečností, že nosná konstrukce budovy je tvořena ocelí. V době kdy je ocel zatěžována vysokými požadavky na požární odolnost a nízkou cenu betonových prefabrikovaných skeletů, je možnost projektovat ocelovou konstrukci administrativní budovy ojedinělá záležitost.

Na závěr bychom rádi zmínili pozitivní vliv investora, tedy majitele firmy SERVISBAL OBALY, s. r. o., která byla zvolena v roce 2008 firmou roku. Rozhodl se jít cestou regionální zakázky. Dodavatelé stavby a projektů byli vybráni v rámci regionu. Výsledkem byla například výroba ocelové konstrukce přímo v Dobrušce.

Materiál byl prezentován na 7. odborné konferenci KONSTRUKCE 2016.

Servisbal Dobruška Technology, Development and Administrative Centre
The winner of a selection procedure for the supply of streel structures of SERVISBAL TECHNOLOGY, DEVELOPMENT AND ADMINISTRATIVE CENTRE is PSV STAVEBNÍ s. r. o., which offered cooperation in the construction to the company SKÁLA & VÍT, s. r. o. Our aim was to adjust the original project so that, from the perspective of production and assembly, it met the supplier’s needs and subsequently to elaborate production and assembly documentation. An execution project of steel structures by company INS spol. s r. o., which clearly defined a form of structure, load and a stability scheme, served as a basic underlying document. These initial data have been used with small modifications and applied to a static and structural model as well.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Technologické, vývojové a administrativní centrum Servisbal DobruškaKonstrukční model ocelové konstrukce – celkový modelKonstrukční model a realita ocelové konstrukce hlavního vstupuKonstrukční model a realita napojení výtahové šachty a světlíkuPostupný vývoj přípoje (Idea RS, Tekla Structures, montáž)Světlík a jeho dominantní role v dispozici kanceláříSvětlík a jeho dominantní role v dispozici kanceláříMontáž ocelové konstrukce

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (898x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Tekla Structures 2016Tekla Structures 2016 (891x)
Firma Trimble představila 16. března 2016 novou verzi programu pro návrh, 3D modelování, tvorbu projekční a výrobní doku...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (886x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...

NEJlépe hodnocené související články

Statici získali prestižní ocenění Česká hlavaStatici získali prestižní ocenění Česká hlava (5 b.)
Společnost IDEA StatiCa získala Cenu Industrie Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci soutěže Česká hlava 2018. Toto ne...
Building information modeling a oceňování stavební produkceBuilding information modeling a oceňování stavební produkce (5 b.)
Building information modeling (BIM) jako každá inovační metoda, musí v regionu střední Evropy projít procesem ověřování ...
BIM pro evakuaci v požárně‑bezpečnostním řešení budovyBIM pro evakuaci v požárně‑bezpečnostním řešení budovy (5 b.)
Příspěvek pojednává o využití informačního modelu budovy pro posouzení evakuace osob v požárně‑bezpečnostním řešení stav...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google