Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI    Technologie betonu multifunkčního centra ELI Beamlines

Technologie betonu multifunkčního centra ELI Beamlines

Publikováno: 22.4.2016
Rubrika: Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI

Centrum představuje cca 14 500 m3 obestavěného prostoru, přičemž velká část betonových konstrukcí není vidět. Nejrozsáhlejší částí jsou laserové haly v podzemí s tloušťkou stěn a stropů až 1 600 mm.

Na beton pro masivní konstrukce stěn a desek, jehož funkcí je zároveň stínění proti ionizujícímu záření, předložil investor tyto požadavky:

  • Pevnost betonu C 30/37 až C 40/50 hodnocená po 90 dnech, s minimální dávkou cementu 300 kg/m3 a max. vodním součinitelem 0,55.
  • Stupeň vlivu prostředí XA1 vzhledem k provedeným chemickým rozborům podzemní vody z vrtů z hloubky 4,3 – 7,2 m pod terénem.
  • Minimální zaručená objemová hmotnost ve vysušeném stavu neklesne pod 2 320 kg/m3 podle ČSN EN 12390-7 bez povolené tolerance – 100 kg/m3.
  • Na konstrukci je kladen požadavek na vysokou prostorovou tuhost a omezení vlivu vibrací z a do okolního prostředí, beton bude mít pro pevnostní třídu C 40/50 minimální hodnotu Ecm = 35 GPa.
  • Beton je určen pro masivní konstrukce o tloušťkách 0,8 – 1,6 m, které jsou ve většině případů vodotěsné, s povoleným max. průsakem 50 mm podle ČSN EN 12390-8.
  • Teplota v jádře masivních betonových konstrukcí nemá překročit 55 °C.
  • Do betonu budou přidávána polypropylenová vlákna v dávkách 0,6 – 1,5 kg/m3 a pro zvýšení vodotěsnosti bude aplikována krystalizační těsnící přísada.
  • Obsah chloridových iontů v betonu nesmí překročit 0,4 % hmotnosti cementu a v záměsové vodě nesmí být více než 500 mg Cl v 1 litru dle TP 124.

Jako rozhodující beton pro výstavbu a zkoušení byl určen beton C 40/50 – 90 dní s cementem CEM III/B – 32,5 N – LH/SV. V rámci zkoušek byl optimalizován obsah superplastifikátoru, vláken a event. těsnící krystalizační přísady pro zvýšení vodotěsnosti. Byly porovnávány různé křivky zrnitosti kameniva a jejich vliv na objemovou hmotnost v závislosti na zpracovatelnosti betonu na stavbě.

Před zahájením vlastní výstavby byl beton ověřován na čtyřech velkorozměrových vzorcích, které odpovídaly rozměrům vybraných částí konstrukce. Kromě ověření způsobu ukládání betonu do míst s prostupky se na dvou vzorcích měřila teplota od hydratace a poměrné deformace.

Během výstavby byla velmi pečlivě prováděna kontrola kvality betonu. Bylo odzkoušeno 1 488 odběrů betonu. Přestože byly některé technické požadavky projektu značně nadstandardní, podařilo se je s dostatečnou rezervou splnit a investor získal dílo, které svými parametry vysoce přesahuje běžnou produkci.

Concrete Technology of Multifunctional Centre ELI Beamlines
The centre represents approx. 14,500 m3 of built-up area. However, a great part of concrete constructions is hidden. Laser halls with wall and ceiling thickness of 1,600 mm form the largest part.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Graf 1 – Zastoupení jednotlivých druhů betonuGraf 2 – Objemová hmotnost čerstvého betonu v závislosti na použití vláken příměsiGraf 3 – Vodotěsnost betonu v závislosti na množství vláken a použití těsnící přísadyGraf 4 – Modul pružnosti betonu v závislosti na množství vláken a použití těsnící přísady

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ELI Beamlines získává ocenění MIPIM (83x)
Mezinárodní výzkumné a technologické centrum pro pokusy s vysoce výkonnými lasery získává cenu pro Nejlepší průmyslový a...
Technologie betonu multifunkčního centra ELI BeamlinesTechnologie betonu multifunkčního centra ELI Beamlines (63x)
Centrum představuje cca 14 500 m3 obestavěného prostoru, přičemž velká část betonových konstrukcí není vidět. Nejrozsáhl...
Výzkumné centrum ELI Dolní BřežanyVýzkumné centrum ELI Dolní Břežany (55x)
Novostavba komplexu budov Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI je největší stavební zakázkou v oblasti výzkumu...

NEJlépe hodnocené související články

Vybrané ocelové a zámečnické konstrukce na stavbě ELI BeamlinesVybrané ocelové a zámečnické konstrukce na stavbě ELI Beamlines (5 b.)
Společnost Abadia a. s. je předním českým výrobcem ocelových výrobků pro stavebnictví a průmysl. Každoročně realizuje de...
ELI Beamlines získává ocenění MIPIM (1 b.)
Mezinárodní výzkumné a technologické centrum pro pokusy s vysoce výkonnými lasery získává cenu pro Nejlepší průmyslový a...
Video

Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu