Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Tekla Structures 2018, moderní 3D BIM projektování na dosah ruky

Tekla Structures 2018, moderní 3D BIM projektování na dosah ruky

Publikováno: 23.5.2018
Rubrika: Projektování

Společnost Trimble Solutions v březnu představila novou verzi programu Tekla Structures. Mezi hlavní inovace programu Tekla Structures 2018 patří celkové zrychlení programu, vylepšené 3D modelování, přívětivější uživatelské prostředí, zdokonalený boční panel a v neposlední řadě zefektivnění spolupráce všech účastníků projektu od počátečního návrhu až po samotnou realizaci.

Tekla Structures představuje moderní open BIM software určený k projektování ocelových, železobetonových a dřevěných konstrukcí. Tento software je unikátní možností použití všech materiálů a typů konstrukcí v rámci jednoho modelu. Firma Construsoft s. r. o. je autorizovaným distributorem programu Tekla pro Českou a Slovenskou republiku. Rovněž zajišťuje kompletní poradenství, školení uživatelů tohoto výkonného projekčního nástroje a zapojuje se nemalým dílem do vývoje programu Tekla Structures a jeho nástrojů.

POSTRANNÍ PANEL

Výrazné změny si na první pohled všimneme při vyvolání dialogového okna pro libovolný prvek. Dříve se otevřelo plovoucí okno pro každý prvek zvlášť. V nové verzi se dialogové okno otevře v rámci bočního panelu. Zobrazené vlastnosti v bočním panelu se mění podle typu vybraného prvku, nebo podle aktivního příkazu (sloup, nosník, apod.). Už žádné zakrývání modelu plovoucími dialogovými okny různých typů objektů, jako v předchozích verzích.

Ve vlastnostech objektů bočního panelu si uživatel může zobrazit atributy, které potřebuje pro práci. Zobrazované atributy lze upravit pro každý typ prvku zvlášť. Nastavení je velice intuitivní a podobá se nastavení uživatelského zobrazení ribbonu – pásu karet. Nastavené uživatelské zobrazení je následně možné přenášet mezi jednotlivými instalacemi programu. Boční panel dokáže zobrazit i „Uživatelem definované vlastnosti“ (UDA), bez nutnosti se k těmto vlastnostem zdlouhavě “proklikávat“.

Ve vlastnostech zobrazených bočním panelem lze jednoduše vyhledávat. Po zadání části názvu hledaného atributu dojde k jeho okamžitému vyfiltrování a zobrazení. Nastává tak konec zdlouhavému vyhledávání vlastností napříč několika záložkami.

Další čas ušetří odstranění volby “Použít“. Ihned po nastavení požadovaných vlastností jsou tyto vlastnosti použity pro vytvoření prvku dle aktivního příkazu. Například pokud je aktivní příkaz „Sloup“ a dojde k úpravě některých parametrů v dialogovém okně, při modelování dalšího sloupu jsou tyto vlastnosti automaticky použity.

Kopírování vlastností objektů je nyní jednodušší a rychlejší, než v předchozích verzích. Pro tuto možnost přibyla ve spodní části panelu ikona štětce. Volba “Získat“ již není v novém bočním panelu potřeba, protože k načtení informací o prvku dojde v okamžiku výběru objektu.

Boční panel také umožňuje přímý přístup k online obsahu. Uživatel má možnost vyhledávat rozšíření v Tekla Warehouse, přejít do Tekla User Assistance, diskuzního fóra nebo navštívit Tekla Campus. Zároveň jsou zde zobrazeny nejnovější oznámení a novinky Tekla User Assistance.

Nové zobrazení vlastností v rámci bočního panelu je podporováno všemi ocelovými i betonovými prvky, včetně nástrojů pro vyztužování, šrouby, svary nebo například konstrukčními objekty. Díky tomuto novému zobrazení a způsobu práce s vlastnostmi prvků je nyní práce s modelem rychlejší, přehlednější a přesnější.

SPRÁVCE HISTORIE

Výrazného zlepšení se dočkala práce s historií změn. Nyní je možné pomocí volby v levém horním rohu, ve tvaru hodin, vyvolat nabídku „Historie vrácení“, kde jsou vypsány všechny předcházející kroky a je možné se k nim vracet. Uživatel má mnohem větší kontrolu a přehled nad historií změn. Nástroj obsahuje možnost vytvořit si záložku (objeví se značka terčíku) na určité změně v historii a tím mít kdykoli přístupnou tuto změnu. Historie vrácení je přístupná jak pro úpravy v modelu, tak i ve výkresech.

ZOBRAZENÍ DIRECTX

Rozdílu v zobrazení si lze všimnout při aktivaci možnosti renderování DirectX grafiky. Kvalita zobrazovaných prvků se výrazně zvýšila, zobrazuje se jemné stínování, které usnadňuje orientaci v 3D prostoru a celá konstrukce tak působí více realistickým dojmem. Díky takto zdokonalenému zobrazení lze lépe odhadovat vzdálenosti mezi jednotlivými prvky. Překrývající se plochy jsou výrazněji šrafovány a snáze rozeznatelné.

PRÁCE S IFC MODELEM

Rychlost, podpora více typů objektů a stabilita jsou hlavní vlastnosti, které se zlepšily v rámci importu a exportu IFC modelů. Značného vylepšení se dočkala i konverze IFC objektů na nativní prvky Tekla Structures jako stěny, sloupy a nosníky. Vylepšeno bylo zobrazení mřížky a objektů složitějších tvarů. Pokud se v IFC souboru nachází chybný prvek, je tato chyba graficky zobrazena v rámci Tekla Structures a je jednodušší ji odhalit.

PANELY NÁSTROJŮ

Panely nástrojů „Zachycení“ a „Výběru“ jsou v nové verzi dynamické a přizpůsobují se šířce okna celého programu. Přibyla paletka pro práci s pracovními rovinami. Paletka pro výběr v Analytickém & Návrhovém režimu se osamostatnila. Oproti předchozím verzím je součástí výběrové paletky také možnost výběru sady, skupiny nebo jednotlivých armovacích prutů. Tato možnost velice usnadňuje a urychluje práci při vyztužování betonových dílců.

V nové verzi programu Tekla Structures byl odebrán křížek pro zavření panelu, takže už nikdy více nemůže dojít k nechtěnému zavření. Zobrazení panelu je možné pomocí „Rychlého spuštění“, kde pomocí zatrhávacího pole můžeme zapnout nebo vypnout libovolnou paletku.

PRACOVNÍ ROVINY

Nový nástroj pro práci s pracovními rovinami umožňuje ukládat a dále přepínat mezi pracovními rovinami, které uživatel potřebuje při modelování. Pracovní rovině je možné přiřadit vlastní název, popřípadě ji smazat, pokud již není potřeba. Seznam pracovních rovin je součástí nové paletky.

EDITOR PŘEDLOH 3.6

Editor předloh se představuje ve verzi 3.6 se spoustou vylepšení a inovací. Mezi hlavní novinky patří především možnost mít otevřeno několik dialogových oken současně. Každá další otevřená předloha se otevírá v novém okně editoru a přibyla možnost vyhledávat jednotlivé atributy jak podle názvu, tak podle českého popisu atributu, kdy do vyhledávacího pole stačí napsat jen část textu a okamžitě se zobrazí výsledky hledání. Ke zrychlení práce pomůže také možnost kopírovat jednotlivé objekty mezi více předlohami. Práce s editorem předloh je nyní pohodlnější a přesnější díky možnosti výběrového filtru, který rozlišuje například mezi obrázky, symboly, textem a objekty výkresu. V editoru došlo také k vylepšení dalších funkcí, které ocení především pokročilí uživatelé. Díky těmto změnám je práce s předlohami rychlejší a efektivnější.

NOVÉ MOŽNOSTI PRÁCE S BETONOVÝMI PRVKY A VÝZTUŽÍ

Nový „Nástroj pro umístění tvarů prutů“ vytváří skupiny výztuží mnohem efektivněji a otevírá nové možnosti tvorby železobetonových konstrukcí. Rozsáhlá knihovna tvarů prutů a jejich následné řazení dle preferencí uživatele umožňuje snadnější a rychlejší vyztužování. Pro skupinu třmínků v nosníku s proměnlivou výškou přibyla možnost vykazovat tuto skupinu jako celek s proměnnou délkou jednotlivých prutů. Tímto způsobem lze dosáhnout přehlednějších výkresů i výpisů. Za povšimnutí stojí nástroj pro sendvičovou ŽB stěnu, který sdružuje možnost vytváření výztuže, výztužné příhradové nosníky, manipulační úchyty nebo podpěry pro montáž. Při použití těchto a mnoha dalších nástrojů je detailování jednodušší a produktivnější.

Tekla Structures pracuje s novým typem litých betonových objektů. V nové verzi 2018 lze pracovat s „litou jednotkou“, která v sobě sdružuje samotný betonový litý dílec, výztuž a další součásti litého betonového prvku. Tento nový typ objektu lze použít pro možnosti filtrování, vytváření výkazů a výkresů a pro práci v rámci Organizéru nebo Správce úloh.

KATALOG TVARŮ

Vylepšený nástroj „Položka“ pro beton i ocel nyní dovoluje (pomocí katalogu tvarů) hromadný import objektů v mnoha formátech. Zlepšila se také správa objektů v tomto katalogu a celkově se práce s externími objekty zrychlila a zdokonalila. Například práce s objekty SketchUp v programu Tekla Structures je přirozenější a podobá se chování v samotném SketchUp.

ZNAČKY VE VÝKRESE

Ve výkrese se automaticky generované značky zobrazí inteligentnějším způsobem díky vylepšenému algoritmu. Nedochází ke křížení odkazových čar, text je čitelnější a nepřekrývá se s dalšími objekty ve výkrese. Podobného zlepšení se dočkalo i automatické rozmístění značek svarů. Práce ve výkrese je díky tomuto vylepšení rychlejší a není potřeba manuálně posouvat takové množství značek jako dříve. Pokud výsledek i přes tato vylepšení není uspokojivý, přibyly nové nástroje pro automatické rozmístění a zarovnání vybraných odkazových značek.

SPRÁVCE OBSAHU VÝKRESU

Mezi další novinky ve verzi 2018 patří „Správce obsahu výkresu“. Tato nová pomůcka zobrazí ve formě přehledné tabulky obsah aktuálního výkresu nebo zvolených pohledů v tomto výkrese. Správce zobrazuje například dílce, položky, svary a šrouby. Dokáže k těmto prvkům zobrazit značky a jejich počet, název, profil a další informace v závislosti na typu objektu. Pomocí správce lze značky prvků, šroubů nebo svarů přidávat, editovat nebo mazat. Při označení položek nebo značek ve Správci obsahu se tyto entity zvýrazní na výkrese, takže máte dokonalý přehled, které prvky nebo značky jsou vybrány.

TRIMBLE CONNECT

Trimble Connect nabízí profesionální BIM mezioborovou spolupráci a výměnu informací v rámci stavebního projektu. Tento produkt ukládá všechna projektová data na centrální cloudové úložiště, eliminuje zdlouhavou komunikaci mezi účastníky projektu díky propracovanému systému poznámek a revizí. V rámci jednoho koordinačního pohledu lze kombinovat modely vytvořené v různých programech. Tato funkce zajišťuje dokonalejší odhalení kolizí, lze měřit a porovnávat vzdálenosti mezi jednotlivými prvky v modelech, k jednotlivým prvkům lze přiřadit vlastnosti, poznámky a dokonce i soubory. Program podporuje všechny dostupné datové formáty jako například RVT, SKP, IFC, DWG, DXF, DGN a mnoho dalších.

TEKLA MODEL SHARING

Tekla Model Sharing je unikátní cloudový BIM nástroj pro uživatele Tekla Structures, který umožňuje rychlé a efektivní sdílení modelu s členy pracovního týmu po celém světě, bez ohledu na místo nebo časové pásmo. Spolupracovníci mohou sedět v jedné místnosti nebo na druhé straně světa a přesto pracovat na jednom modelu současně. Rychlost připojení k internetu není rozhodující, protože se nahrávají pouze malé datové soubory provedených změn a nikoli celý model. Pracovat lze dokonce bez internetového připojení, k synchronizaci modelu dojde ve chvíli připojení k internetu. Celý přenos dat je šifrovaný a proto dokonale bezpečný.

Užitečným nástrojem pro řízení a správu modelu je Management Console. Dovoluje přiřadit jednotlivým členům týmu oprávnění odpovídající jejich úkolu a tím mít dokonalý přehled o jednotlivých profesích pracujících na modelu.

ZÁVĚR

V nové verzi 2018 se Tekla Structures dočkala mnoha vylepšení i nových nástrojů, které usnadňují a urychlují práci na projektech všech typů a velikostí. Nabízí přímé propojení se statickými programy, nástroje pro 3D detailování, automaticky generovanou výrobní dokumentaci a výkresy, výkazy materiálu, otevřenost jiným softwarům, referenční modely a podporu řady formátů. Tekla Structures nabízí nejmodernější BIM řešení konstrukcí všech materiálů v rámci jednoho modelu a tím šetří čas a další náklady.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Postranní panel v nové verzi Tekla Structures zobrazuje dialogy nastavení jednotlivých objektů jako nosník, sloup, apod. Zobrazené atributy se mění v závislosti na typu vybraného prvku.Dialog upravení atributů v postranním panelu je podobný jako u nastavení pásu karet. Nastavit lze zobrazování jednotlivých atributů pro každý typ prvku zvlášť.Příklad zobrazení pomocí DirectX v Tekla Structures. Zobrazuje se jemné stínování, které usnadňuje orientaci v 3D prostoru a celá konstrukce působí realistickým dojmem.Rychlé spuštění: Vyhledání všech panelů nástrojů pomocí části řetězce. V tomto dialogu je možné panely zapnout nebo vypnout.Panely nástrojů zachycení a výběru jsou dynamické a přizpůsobují se podle velikosti okna.Paletka pracovní rovina – nový nástroj pro práci s pracovními rovinami umožňuje ukládat pracovní roviny. Seznam pracovních rovin je součástí nové paletky.Editor předloh 3.6 nabízí mnoho vylepšení včetně pokročilejšího výběrového filtru. Díky tomu je tvorba předloh pohodlnější a přesnější.Nástroj pro umístění tvarů prutů obsahuje celou knihovnu tvarů armovacích prutů. Tento nástroj velice usnadňuje vyztužování betonových konstrukcí.Ukázka funkce nového algoritmu, který dokonaleji automaticky rozmisťuje popisové značky i značky svarů ve výkresech Tekla Structures 2018.Ukázka funkce nového algoritmu, který dokonaleji automaticky rozmisťuje popisové značky i značky svarů ve výkresech Tekla Structures 2018.Správce obsahu výkresu zobrazuje v přehledné tabulce všechny prvky zobrazené na výkrese nebo prvky v rámci vybraného pohledu. Dokáže zobrazit také odkazové značky a jejich počet.Tekla Model Sharing umožňuje rychlé a efektivní sdílení modelu s členy pracovního týmu po celém světě.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (714x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (694x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...
Tekla Structures 2016Tekla Structures 2016 (672x)
Firma Trimble představila 16. března 2016 novou verzi programu pro návrh, 3D modelování, tvorbu projekční a výrobní doku...

NEJlépe hodnocené související články

Vliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatíženíVliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatížení (5 b.)
V posledních letech přišel tým vývojářů IDEA StatiCa společně s českými universitami, ČVUT FSv v Praze, FAST VUT v Brně,...
Statici získali prestižní ocenění Česká hlavaStatici získali prestižní ocenění Česká hlava (5 b.)
Společnost IDEA StatiCa získala Cenu Industrie Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci soutěže Česká hlava 2018. Toto ne...
Building information modeling a oceňování stavební produkceBuilding information modeling a oceňování stavební produkce (5 b.)
Building information modeling (BIM) jako každá inovační metoda, musí v regionu střední Evropy projít procesem ověřování ...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]