Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Therme park Velké Losiny

Therme park Velké Losiny

Publikováno: 23.3.2018
Rubrika: Architektura

V lázeňském parku ve Velkých Losinách, na místě, kde se nyní nachází termální park, bylo v 50. a 60. letech minulého století vybudováno termální koupaliště napuštěné sirnou vodou. Nově vybudovaný Therme park umožní návštěvníkům Velkých Losin a Jeseníků koupání v termální vodě 12 měsíců v roce.

Vlastní návrh termálního parku vychází ze základní myšlenky prolínání teplého a studeného. Základní myšlenka je tedy prolínání hmot jing a jang, které prochází nejen do základního tvaru objektu, ale i do interiéru vlastního termálního bazénu nebo i třeba prostoru wellness. Organický tvar objektu byl vybrán pro lepší souznění s parkem a okolní přírodou. Tvar je také definován využitím jak zimního, tak i letního provozu termálního bazénu. Většina materiálů je přírodního původu. Konstrukčně zajímavá je také dřevěná střecha bazénu s limitním použitím kovových prvků. Objekt využívá stoprocentně zpětnou tepelnou energii z vody pro topení, ohřev teplé vody a vzduchotechniku. Žádný jiný zdroj tepla v objektu není používán a není ani instalován.

ARCHITEKTONICKÉ, URBANISTICKÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Objekt, jenž se stal centrem lázní, byl budován s cílem rozšíření služeb pro širokou veřejnost s venkovním a krytým termálním bazénem. Komplex je navržen formou mini aquaparku s částečným propojením vnitřního a venkovního bazénu. Pro terasový venkovní bazén byla navržena kapacitní zázemí doplněná volnými plochami pro odpočinek, vodní atrakce a malé objekty saun. Vnitřní bazén má vedle dostatečného prostoru pro odpočinek rovněž vybavení pro wellness relaxaci, občerstvení a zázemí šaten. Vlastní objekt Therme parku je dělen na dvě základní hmoty, krytý bazén se zázemím a vlastní venkovní bazén, který má své vlastní zázemí v chobotu objektu, aby byly jasně provozně i hmotově odděleny jednotlivé části.

Z architektonického hlediska se jedná o centrální stavbu organického tvaru s výrazným šálem, který tvoří šatny venkovního bazénu. Zde dochází ke kontrastu mezi válcovou plochou bazénu s podélně zkroucenou nižší hmotou letních šaten, které jsou výrazně longitudiální. Základem návrhu je ovšem dodržení komfortního měřítka objektu ve vztahu s okolní přírodou a zachování harmonie organické křivky. Výškově pak dochází v centrální části objektu ke gradaci plochy a hmoty objektu do výšky. Tuto plochu obkrouží šál zázemí, který tím, jak se od hmoty bazénu vzdaluje, klesá do ztracena pomocí efektu slunečné terasy. V architektonice objektu byl kladen důraz především na měřítko objektu a jeho vyznění v prostoru lázeňského parku. Proto je zde použita jednoduchá architektonika založená na hmotách a jednoduchém členění. Vlastní objekt je navržen jako patrový a to pouze okolo hlavní válcové plochy bazénu. Směrem od této plochy se svažuje do parteru objektu.

Z hlediska urbanistického je objekt natočen směrem k jihu a především do přírody, aby netvořil kompaktní hmotu, ale aby naopak vznikl pocit dělených ploch nerušících místní genius loci.

Na stavbu byly použity nadstandardní materiály. Zastřešení objektu krytého bazénu je provedeno plochou válcovou střechou, která je provedena z folie. Objekt obepínající bazén má rovněž rovnou střechu. Plasticita objektů je tvořena výrazným vertikálním členěním. V kompozici je užito několika druhů tlumených barev a kvalitních materiálů, které zvýrazňují členění a plasticitu objektu. Použité barvy jsou v jemném chladném tónu tak, aby kompozičně ladily s obkladem chladného tónu titanzinku.

STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Vlastní stavbu Therme parku tvoří dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt obloukového tvaru s plochou střechou a halová část vnitřního bazénu kruhového tvaru, rovněž částečně podsklepená s plochou střechou. Založení objektu je navrženo u části stěnového systému na železobetonových základových pasech. U nosných sloupů halové části vnitřního bazénu je navrženo založení na základových patkách se základovými prahy. U podsklepené části objektu se, v souladu s požadavkem investora, využilo betonové konstrukce stávajícího bazénu pro umístění zázemí technologie bazénů a rekuperace tepla. Vzhledem k blízkosti potoka u navrhované stavby a s ohledem na přírodní vývěry sirných vod až k povrchu terénu, byla navržena hydroizolace suterénu jako tlaková.

Nosnou konstrukci halové části vnitřního bazénu tvoří železobetonové monolitické sloupy obdélníkového průřezu, na které jsou uloženy dřevěné příhradové vazníky s nerezovým táhlem, vytvářející prakticky kruhové úseče oblouku. Vzhledem k rozpětí nosných prvků až 38,90 m a požadavku na minimální šířku vazníku uprostřed rozpětí, jsou vazníky podporovány centrálním vzpěradlem. 

Celá konstrukce střechy je tak bez sloupů. Konstrukce zastřešení mezi vazníky je navržena z dřevěných vazniček uložených kolmo na tyto vazníky a opatřena dřevěným bedněním sloužícím k vynesení střešního pláště.

Svislé konstrukce podsklepené části jsou navrženy jako železobetonové monolitické stěny. Zdivo 1. NP a 2. NP je navrženo z cihel Porotherm tl. 450 mm, které vytváří obvodový plášť objektu. Vodorovné konstrukce u přízemní a dvoupodlažní obloukové části tvoří železobetonové filigránové stropy. Vnitřní schodiště je dvouramenné, železobetonové, monolitické.

U kruhové části bazénu tvoří obvodový plášť zasklená stěna předsazená z vnější strany před nosné železobetonové sloupy. Zasklení je tvořeno izolačním dvojsklem. Střešní plášť tvoří jednoplášťová zateplená nevětraná konstrukce s krytinou z mechanicky kotveného hydroizolačního systému. Ve vybraných místnostech (např. šatny, restaurace, občerstvení) jsou instalovány zavěšené rastrové podhledy, ale v bazénové hale není podhled proveden a je otevřena do pohledové konstrukce.

Z podkladů Atelier SECCO

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Therme park Velké LosinyVizualizaceVizualizaceInteriér hlavní bazénové halyTherme park Velké LosinyTherme park Velké LosinyTherme park Velké Losiny

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sykora Home PrahaSykora Home Praha (769x)
Architektonicky zajímavý reprezentativní obchodní dům firmy SYKORA, spol. s r. o. členěný na třípodlažní obchodní prosto...
Galerie Grand Prix BrnoGalerie Grand Prix Brno (758x)
DIPLOMOVÉ PRÁCE MLADÝCH ARCHITEKTŮ V. - V minulém vydání Konstrukcí jsme zavítali s architektonickým návrhem do Brna. V ...
Most ako Annelida (754x)
Jednou z mojich srdcových záležitostí je mesto, v ktorom som žil a vyrastal. Ku ktorému neodmysliteľne patrí jeho krásne...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...
Google