Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Už poznáme víťazov 18. ročníka súťaže Stavba roka 2012

Už poznáme víťazov 18. ročníka súťaže Stavba roka 2012

Publikováno: 12.12.2012
Rubrika: Architektura

V priestoroch bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava sa v sobotu 17. novembra konalo slávnostné odovzdávanie cien prestížnej celoštátnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2012. Záštitu nad 18. ročníkom tejto súťaže mal najvyšší ústavný činiteľ, prezident SR Ivana Gašparovič. Spomedzi 21 odbornou porotou s medzinárodnou účasťou vo dvoch kolách posudzovaných stavieb podľa technickej dokumentácie a obhliadkou každej jednej stavby in situ udelila táto porota jednu hlavnú cenu titul Stavba roka 2012 z troch nominácií, dve ceny za celospoločenský prínos a 7 cien vyhlasovateľov tejto súťaže. Cena verejnosti už tradične vzišla z internetového hlasovania širokej verejnosti na internetovom portáli zoznam.sk.

O ABSOLÚTNOM VÍŤAZOVI ROZHODLA POROTA
Súťaž Stavba roka už od roku 1995 organizuje Združenie pre rozvoj architektúry a stavebníctva na Slovensku – ABF Slovakia. O víťazoch tohto ročníka rozhodovala odborná porota s medzinárodnou účasťou, ktorú nominovali vyhlasovatelia súťaže Stavba roka 2012. Odborná porota pracovala v zložení: prof. Ing. Anton Puškár, PhD. (SK) – predseda poroty, prof. Ing. arch. Lumír Lýsek, PhD. (CZ) – podpredseda poroty, Ing. Katarína Bzovská (SK), Ing. Ján Majerský, PhD. (SK), prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, PhD. (SK), prof. Ing. arch. Akad. arch. Štefan Šlachta, PhD. (SK), Ing. Anton Vyskoč (SK), doc. Ing. Július Šoltész, PhD. (SK) – expert pre inžinierske stavby, Ing. Mária Brichtová – sekretár súťaže.

Odborná porota udelila celkom 13 cien, a to deviatim stavbám. Desiatou ocenenou stavbou je Cenou verejnosti 2012. Ceny pozostávajú z diplomov a kovových artefaktov od akademického sochára Rastislava Trizmu.

CENA VEREJNOSTI 2012
Desiatou stavbou je stavba širokou verejnosťou udelenou cenou internetovým hlasovaním na IP zoznam.sk s ratingom 5,0. Cenu verejnosti odovzdávala prvá dáma Silvia Gašparovičová, ktorá začala písať históriu odovzdávania týchto cien prvou dámou v roku 2009.

1. miesto – Wellness Hotel Bystrá, rekonštrukcia hotela a prístavba wellness centra,
Tále okr. Brezno, Rekreačný areál Bystrá

 • Rating: 5,0
 • Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Zoltán Bartal, Ing. Kinga Bartal, Ing. István Görözdi, Ing. Zsolt Mátyás
 • Projektant architektonickej časti: Graphite spol. s r. o.
 • Projektanti – statika stavby: Ing. Zoltán Szabad, PhD., Ing. Peter Trávniček
 • Hlavný zhotoviteľ: Metrostav SK a. s.
 • Hlavní stavbyvedúci: Ing. Darina Macková, Ing. Pavol Latta
 • Stavebník: Hotely a Penzióny a. s.
 • Dozorná činnosť: Ing. Peter Halás
 • Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
 • Stavebné náklady bez DPH: 8 396 mil. €
 • Lehota výstavby: 6/2009 – 1/2011

2. miesto – 90 boxových garáží a Café garáže, novostavba
Partizánske

 • Rating: 4,79
 • Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Ján Šimko
 • Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Ján Šimko
 • Projektant – statika stavby: Ing. Roman Záň
 • Hlavný zhotoviteľ: FIL, s. r. o.
 • Hlavný stavbyvedúci: Ing. arch. Ján Šimko
 • Stavebník: FIL, s. r. o.
 • Dozorná činnosť: Ing. arch. Ján Šimko
 • Investičné náklady bez DPH: 636,20 tis. €
 • Stavebné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
 • Lehota výstavby: 10/2010 – 11/2011

3. miesto – Jezuitský kostol, rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, dominanty kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu
Skalica, Nám. slobody 1

 • Rating: 4,78
 • Autori architektonického riešenia: Ing. Ján Franz, akad. arch. Jozef Zamboj, Ing. Marián Bajan
 • Projektant architektonickej časti: Bajoprojekt, s. r. o.
 • Projektant - statika stavby: Bajoprojekt, s. r. o.
 • Hlavný zhotoviteľ: BCI, a. s.
 • Hlavný stavbyvedúci: Ing. Miloš Žuffa
 • Stavebník: Mesto Skalica
 • Dozorná činnosť: Ing. Jozef Hlavatý
 • Investičné náklady bez DPH: 2, 231 mil. €
 • Stavebné náklady bez DPH: 2,048 mil. €
 • Lehota výstavby: 9/2010 – 11/2011

CENY UDELENÉ ODBORNOU POROTOU

I. Ceny vyhlasovateľov súťaže

Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
za vysokú kvalitu stavebnej realizácie

Administratívna budova Westend Square, novostavba
Bratislava, Mestská časť Karlova Ves, Lamačská 1

 • Autori architektonického riešenia: Mgr. Art. Karol Stassel, Ing. arch. Juraj Šujan
 • Projektant architektonickej časti: šujan_stassel s. r. o.
 • Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Martin Seyfert
 • Hlavní zhotovitelia: ZIPP Bratislava spol. s r. o., ASSYX, spol. s r. o., FENESTRA SK, spol. s r. o.
 • Stavebník: J&T REAL ESTATE, a. s.
 • Dozorná činnosť: Gleeds Slovensko
 • Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
 • Stavebné náklady bez DPH: 28 mil. €
 • Lehota výstavby: 11/2007 – 8/2011

Cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave
za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela

Administratívna budova BSP, novostavba
Bratislava, K Železnej studienke 27

 • Autor architektonického riešenia: Ing. arch. David Paluš
 • Projektant architekt. časti: VASKO + PARTNER INŽINIERI, s. r. o.
 • Projektant vykurovania, vzduchotechniky, chladenia: Ing. Marián Hurinský
 • Hlavný zhotoviteľ: Bau3Mex a. s.
 • Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Matúška, PhD.
 • Stavebník: BSP Solutions a. s. • Dozorná činnosť: VASKO + PARTNER INŽINIERI, s. r. o.
 • Investičné náklady bez DPH: 2,602 mil. €
 • Stavebné náklady bez DPH: 2,312 mil. €
 • Lehota výstavby: 7/2009 – 11/2010

Cena Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o.
za komplexne progresívne riešenie architektonického diela

Sídlo GasOil engineering, a. s. , novostavba
Spišská Teplica, Tatranská 742

 • Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Abonyi
 • Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Peter Abonyi
 • Projektant stavebnej časti: GasOil Engineering, a. s.
 • Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s.
 • Hlavný stavbyvedúci: Ing. Radomír Hlavenka
 • Stavebník: GasOil engineering, a. s
 • Dozorná činnosť: Ing. Ľubomír Koreň
 • Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
 • Stavebné náklady bez DPH: 6,200 mil. €
 • Lehota výstavby: 4/2009 – 2/2011

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov
za najlepšie projektové riešenie stavebného diela

Malá vodná elektráreň, Dobrohošť, novostavba
Dobrohošť, okres Dunajská Streda

 • Autori architektonického riešenia: Ing. Miloš Kedrovič, Ing. Alan Bánik
 • Projektant architektonickej časti: VODOTIKA, a. s.
 • Projektant hydro-energetickej časti: Ing. Miloš Kedrovič
 • Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV – SK, a. s.
 • Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Chovanec
 • Stavebník: Vodohospodárska výstavba, š. p.
 • Dozorná činnosť: Vodohospodárska výstavba, š. p.
 • Investičné náklady bez DPH: 6,866 mil. €
 • Stavebné náklady bez DPH: 3,144 mil. €
 • Lehota výstavby: 6/2010 – 12/2011

Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a Stavebníctva – ABF Slovakia
za hmotovo-priestorové architektonické riešenie stavebného diela

IPP Park Hrad, novostavba
Bratislava, Nám. Alexandra Dubčeka – Mudroňova ul.

 • Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Karol Kállay, Ing. arch. Karol Kállay, ml., Ing. arch. Branislav Bolčo, Ing. Radovan Valenta
 • Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Karol Kállay
 • Projektant stavebnej časti: Ing. Stanislav Fekete
 • Hlavný zhotoviteľ: KONTI, a. s.
 • Hlavný stavbyvedúci: Ing. Róbert Valko
 • Stavebník: IPP SERVICES, s. r. o.
 • Dozorná činnosť: Ing. Peter Peško
 • Investičné náklady bez DPH: 4 200 mil. €
 • Stavebné náklady bez DPH: 3 600 mil. €
 • Lehota výstavby: 2/2011 – 2/2012

Cena technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o.
za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe

Hangár VIP HANDLING, novostavba
Bratislava, Letisko M. R. Štefánika

 • Autor architektonického riešenia: Ing. Miroslav Kubiš
 • Projektant architektonickej časti: PIO KERAMOPROJEKT, a. s.
 • Projektant stavebnej časti: Ing. Miroslav Kubiš
 • Hlavný zhotoviteľ: ZIPP Bratislava spol. s r. o. – oblasť Trenčín
 • Hlavný stavbyvedúci: Ing. Juraj Holubica
 • Stavebník: VIP Handling, a. s.
 • Dozorná činnosť: Ing. Ladislav Hoffmann
 • Investičné náklady bez DPH: 9 600 mil. €
 • Stavebné náklady bez DPH v €: neuvádzajú sa
 • Lehota výstavby: 6/2011 – 7/2012

Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2012

Polyfunkčné centrum NOVÁ MÝTNA, novostavba,
Bratislava, ulice: Mýtna, Radlinského

 • Autori architekt. riešenia: Dipl. Ing. arch. Zdeněk Machanec, Ing. arch. Jaroslav Tkáč, Ing. arch. Rudolf Benček
 • Projektant architektonickej časti: Dipl. Ing. arch. Zdeněk Machanec
 • Projektant – statika stavby: Ing. Karol Bitterer
 • Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.
 • Hlavný stavbyvedúci: Jozef Pitlík
 • Stavebník: Team Nový Dom s. r. o.
 • Dozorná činnosť: Ing. Zdeno Vlček, Ing. Peter Matúšek, Ing. arch. Ľubomír Hollý
 • Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
 • Stavebné náklady bez DPH: 9 600 mil. €
 • Lehota výstavby: 10/2010 – 5/2012

II. Ceny za celospoločenský prínos

Cena primátora hl. Mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Reduta, rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, sídla Slovenskej filharmónie
Bratislava, Mestská časť Staré Mesto, Medená ul. 3

Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Komplexná obnova Apponyiho kaštieľa a parku v Oponiciach, národnej kultúrnej pamiatky
Oponice, okres Topoľčany

III. Nominácie na hlavnú cenu Stavba roka 2012 (bez udania poradia)

Reduta, rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, sídla Slovenskej filharmónie Bratislava
Mestská časť Staré Mesto, Medená ul. 3

 • Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Gabriel Drobniak, Ing. arch. Dušan Jurkovič, Ing. arch. Matúš Ivanič
 • Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Gabriel Drobniak, Ing. arch. Dušan Jurkovič
 • Spracovateľ reštaurátorskej dokumentácie: Akad. sochár Vladimír Višváder
 • Projektant – statika stavby: Ing. Svetozár Lichardus, DrSc.
 • Hlavní zhotovitelia: ViOn, a. s. , Villard – združenie pre reštaurovanie a obnovu pamiatok
 • Hlavný stavbyvedúci: Marián Jenis
 • Stavebník: Slovenská filharmónia
 • Dozorná činnosť: Ing. Alena Firáková, Ing. Peter Löffler, Ing. Anastázia Löfflerová
 • Investičné náklady bez DPH: 24,103 mil. €
 • Stavebné náklady bez DPH: 23,630 mil. €
 • Lehota výstavby: 11/2009 – 3/2012

Sídlo GasOil engineering, a. s., novostavba
Spišská Teplica

 • Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Abonyi
 • Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Peter Abonyi
 • Projektant stavebnej časti: GasOil Engineering, a. s.
 • Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s.
 • Hlavný stavbyvedúci: Ing. Radomír Hlavenka
 • Stavebník: GasOil engineering, a. s.
 • Dozorná činnosť: Ing. Ľubomír Koreň
 • Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
 • Stavebné náklady bez DPH: 6,200 mil. €
 • Lehota výstavby: 4/2009 – 2/2011

Komplexná obnova Apponyiho kaštieľa a parku v Oponiciach, národnej kultúrnej pamiatky
Oponice, okres Topoľčany

 • Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Otokár Križma, Ing. arch. Zuzana Križmová
 • Autor obnovy parku: Ing. Eva Wernerová
 • Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Otokár Križma
 • Projektant – statika stavby: Ing. Alojz Bojda
 • Hlavný zhotoviteľ: LOOX, s. r. o.
 • Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Škalák
 • Stavebník: I&P Slovakia, a. s. • Dozorná činnosť: Ing. Kamil Beladič
 • Investičné náklady bez DPH: 10,500 mil. € (32,55 % – z podporných fondov EU)
 • Stavebné náklady bez DPH: 10,100 mil. €
 • Lehota výstavby: 9/2007 – 9/2011

IV. Hlavná cena titul Stavba roka 2012

Sídlo GasOil engineering, a. s., novostavba
Spišská Teplica

 • Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Abonyi
 • Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Peter Abonyi
 • Projektant stavebnej časti: GasOil Engineering, a. s.
 • Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s.
 • Hlavný stavbyvedúci: Ing. Radomír Hlavenka
 • Stavebník: GasOil engineering, a. s. • Dozorná činnosť: Ing. Ľubomír Koreň
 • Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
 • Stavebné náklady bez DPH: 6,200 mil. €
 • Lehota výstavby: 4/2009 – 2/2011

GALAVEČER SA KONAL V DIVADELNÝCH PRIESTOROCH
Slávnostné odovzdávanie cien 18. ročníka prestížnej celoštátnej prezentačnej súťaže Stavba roka 2012 sa konalo 15. 11. 2012 v priestoroch Mestského divadla P. O. Hviezdoslava za účasti významných a známych osobností, predstaviteľov štátnej správy a tých, ktorým bol určený, architektov, projektantov, zhoroviteľov stavebných firiem,
stavebníkov či developerov. Aj tento ročník súťaže sa uskutočnil pod záštitou najvyššieho ústavného činiteľa váženého prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Zúčastnila sa osobne pani Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta SR, ktorá súčasne ospravedlnila neúčasť váženého pána prezidenta.

Program zaznamenávala Rozhlas a televízia Slovenska, ako aj spravodajská televízia TA3.

Celým večerom hostí sprevádzala moderátorka Alena Heribanová. Progam bol odborný – videoprezentácie všetkých stavieb, videoprezentácie ocenených stavieb, doplnený kultúrnym programom. O hodnotný kultúrny program sa postaralo známe operné trio La Gioia, uznávaný violončelista Slavo Repaský, spevácko hudobná dvojica Andrea Zimányiová a Juraj Burian či Alexander Dowis so svojou pieskovou šou. 90-minútový televízny záznam galavečera bude odvysielaný v sobotu 24. 11. 2012 o 20:05 hod. na STV2.

Podrobnejšie informácie nájdete na www.stavbaroka.eu

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor

Drieňová 34, 821 02 Bratislava 2, Slovenská republika www.stavbaroka.eu.sk/Hlavné dokumenty abf@rainside.sk, mail@abfslovakia.sk, mail@stavbaroka.eu.sk


Fotogalerie
Wellness Hotel Bystrá (foto: Ing. Ján Barbiar)Administratívna budova Westend Square (foto: Paťo Safko)Administratívna budova BSP (foto: Matej Kováč)Sídlo GasOil engineering, a. s. (foto: Vladimír Yurkovic)Malá vodná elektráreň, Dobrohošť (foto: Jozef Mravec)IPP Park Hrad (foto: Martin Kállay)Hangár VIP HANDLING (foto: Juraj Bartoš)Polyfunkčné centrum NOVÁ MÝTNA (foto: Rastislav Krišanda)Reduta, sídlo Slovenskej filharmónie (foto: Andrea Kornošová)Apponyiho kaštieľ a park v Oponiciach (foto: Peter Rafaj)Hlavná cena titul Stavba roka 2012 – sídlo GasOil engineering, a. s. (foto: Vladimír Yurkovic)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sykora Home PrahaSykora Home Praha (920x)
Architektonicky zajímavý reprezentativní obchodní dům firmy SYKORA, spol. s r. o. členěný na třípodlažní obchodní prosto...
Most ako Annelida (900x)
Jednou z mojich srdcových záležitostí je mesto, v ktorom som žil a vyrastal. Ku ktorému neodmysliteľne patrí jeho krásne...
Galerie Grand Prix BrnoGalerie Grand Prix Brno (897x)
DIPLOMOVÉ PRÁCE MLADÝCH ARCHITEKTŮ V. - V minulém vydání Konstrukcí jsme zavítali s architektonickým návrhem do Brna. V ...

NEJlépe hodnocené související články

Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...
Architekti volili nejoblíbenější software: Allplan je Architect’s Darling 2016 (5 b.)
Allplan byl vyznamenaný po roce 2012 a 2014 již po třetí oceněním Architectsʼ Darling® Award. Prestižní socha zlatého Fé...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]