Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2010    Výstavba Kongresového centra ve Zlíně finišuje

Výstavba Kongresového centra ve Zlíně finišuje

Publikováno: 10.7.2010
Rubrika: 2010

Se stavbou Univerzitního a kongresového centra ve Zlíně jste se mohli na stránkách časopisu Konstrukce setkat již několikrát. Nová architektonická dominanta centra Zlína si to zcela určitě zaslouží. Dalším faktem je, že stavba vzniká po etapách, a proto jsme se logicky nemohli věnovat naráz celému komplexu. Moderní objekt, který navrhl tým vedený architektkou Evou Jiřičnou, se začal stavět v roce 2006. V minulých letech jsme vám přinesli informace o výstavbě a technologiích první části – Univerzitního centra. Dnes se blíže podíváme na druhou budovu – Kongresové centrum.

Druhá stavba, která je dnes již také pod střechou, i když zatím není dokončena, bude sloužit městu jako centrum kultury. Ve svých útrobách nabídne velký sál pro více jak 800 osob, restaurace pro 115 návštěvníků, menší sál pro 75 osob a ještě další prostory. Pod oběma nadzemními budovami je podzemní parkoviště pro 150 automobilů. Investorem kulturního centra a podzemních garáží je Statutární město Zlín. Výstavbu Kongresového centra zajišťuje sdružení tvořené společnostmi Metrostav a. s. a PSG – International, a. s.

Kongresové centrum vyrůstá na místě, kde v době T. G. Masaryka stály školy. Společně s Univerzitním centrem, které Univerzita Tomáše Bati dokončila v roce 2008, bude tvořit ucelený komplex moderních budov odkazující právě na dobu první republiky. Tehdejší budovy byly štíhlé, hranaté a vystavěné ve tvaru písmene ypsilon. Využití Kongresového a Univerzitního centra si ale vyžádalo „tlustší“ budovy, které mají oválný tvar.

Hrubá stavba polyfunkční budovy Kongresového centra je hotova, dokončeny jsou i hrubé rozvody. Stavba finišuje jak venku, tak uvnitř. Po dokončení stavby zde nové sídlo najde zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů, která dosud sídlí v nevyhovujících a zejména pro starší či handicapované lidi hůře přístupných prostorách Domu umění. Velký sál nabídne zázemí pro kongresy, plesy, koncerty i divadelní představení. Zlínská radnice získala na stavbu Kongresového centra přes 331 milionů korun z evropských fondů. Celkové náklady na stavbu přesáhnou 600 milionů korun.

Stavbu Kongresového centra již navštívila i sama architektka Eva Jiřičná. Upozornila na některé komplikace, které musela s dodavateli průběžně řešit, např. konstrukci na střeše, která opticky zakryje technologie umístěné na střeše. Jedná se ale zejména o architektonický prvek. Jiřičná se při jejím řešení inspirovala diatomem, malým mořským živočichem se dvěmi tepnami uprostřed, z nichž jsou malá žebírka. Další problém způsobil požadavek na akustiku vnitřních prostor, který neumožňoval umístit do pláště budovy klasická okna. „Budovu jsme proto obalili velkými skleněnými bloky. Budou matné tak, aby se při nočním osvětlení světlo rozptýlilo. V noci, kdy budova bude mít největší kulturní život, bude do okolí krásně svítit,“ upozornila architektka a dodala, že věcí k řešení bylo samozřejmě mnohem více. Projektant musel průběžně také reagovat na novou legislativu, např. ve vztahu ke statice a vlivu tíhy sněhu na nosnost střech.

STŘEŠNÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE
Střešní pohledová ocelová konstrukce má celkovou váhu 90 tun a délku 60 metrů. Ocelová konstrukce střechy je atypická a jiná, než s jakými je možné se na stavbách realizovaných PSG setkat. Jde v podstatě o mostní dílo posazené na střeše objektu. Střecha je tvořena centrální páteřní konstrukcí, na kterou jsou přikotveny jednotlivé prostorové trojúhelníkové vazníky s proměnnou výškou průřezu. Ve střešní konstrukci je jich celkem 32. Tvar jednotlivých vazníků je zvýrazněn opláštěním z hliníkového tahokovu. Nad centrální trubkovou konstrukcí je natažena, pro zvýraznění tvaru konstrukce, síť z nerezových lanek.

V průběhu montáže je konstrukce podepřena do železobetonové skořepiny střešní konstrukce. Po smontování všech částí ocelové konstrukce střechy je tato předepnuta. Trojúhelníkové vazníky jsou přes vnější převislý vrchol taženy vnějšími táhly, vnitřní část vazníku, která je kloubově přikotvena k centrální trubkové konstrukci, takto celou tuto konstrukci nadlehčuje, a tato již nezatěžuje skořepinu střechy.

Dle výpočtového statického modelu jsou jednotlivá táhla předepnuta na požadovanou hodnotu. Toto napětí je snímáno pomocí tenzometrů, které jsou osazeny na každém táhlu. Hodnoty z tenzometrů jsou při předpínání v reálném čase vyhodnocovány a kontrolovány podle statického modelu. Tímto způsobem bude zatížení ocelové konstrukce přeneseno do železobetonové vnější konstrukce atiky objektu.

SPECIFIKA VÝSTAVBY
V průběhu výstavby Kongresového centra se museli stavaři poprat hned s několika problémy. Jedním z těch zásadních bylo počasí, protože například závěrečná fáze betonáže skeletu vyšla na 19. prosince, kdy na staveništi panovaly devítistupňové mrazy. „Museli jsme tedy udělat nutná zimní opatření, pod konstrukcí se topilo a poté se celá hned zakryla. Ocelová konstrukce se začala montovat až po novém roce. Protože prvním bodem této montáže bylo natažení části budoucí střešní konstrukce, abychom mohli dělat v suchu. Lednové počasí nás k tomu ale nepustilo. S touto částí jsme začali až počátkem února. Nicméně časový skluz nemáme,“ vysvětlil hlavní manažer projektu za PSG – International, a. s. Ing. Marcel Smelik.

Zima na stavbě kongresového centra byla opravdu extrémní, a to jak do množství srážek, tak mrazivých dní. Kvůli tomu stavaři nemohli plynule pokračovat v některých pracích zejména v izolacích střechy. Tím, že v tomto období nebyla ještě budova chráněna proti vzniku atmosférické vlhkosti, byly na místě určité obavy, a proto se musel neustále odklízet sníh. „Nemalé náklady „spolklo“ i vytápění. Statisticky trvají mrazy maximálně tři týdny, kdežto nám počasí nepřálo od půlky prosince v podstatě do poloviny února,“ dodal Smelik.

Další svízelí stavby byla voda, která po celou dobu extrémně namáhala zhotovenou spodní stavbu garáží, dokončenou v I. etapě v roce 2007. Stalo se tak zejména proto, že izolace tenkrát nebyly dokončeny do definitivního stavu, což ani nešlo. Jednalo se o provizorní řešení.

„VENKOVNÍ PRÁCE VELMI DLOUHO ZTĚŽOVALO DEŠTIVÉ POČASÍ,“ PŘIBLIŽUJE AKTUÁLNÍ SITUACI NA STAVBĚ KONGRESOVÉHO CENTRA VEDOUCÍ PROJEKTU SPOLEČNOSTI METROSTAV a.s., Ing. MAREK ŠACH
Jaký je současný stav prací na staveništi? Stihnete dodržet termín předání srpen 2010?
V současné době probíhá montáž sklovláknobetonových prvků ve velkém a malém sále, dokončují se sádrokartonové konstrukce ve velkém sále, lijí a brousí se podlahy z litého terasa, hrubé rozvody médií jsou dokončené. Ocelová konstrukce diatomu nad střechou je dokončená. I když nám zejména venkovní práce velmi dlouho ztěžovalo deštivé počasí, věřím, že termín dokončení splníme.

Jak moc zkomplikovaly práce změny v projektu, které se v průběhu výstavby vyskytly?

Změny v projektu ke každé stavbě patří, takže se s nimi musí počítat. Komplikace byly a jsou. Většinou se, i když s obtížemi, zvládly.

Můžete specifikovat konstrukční řešení budovy kongresového centra?
Jedná se o monolitickou železobetonovou konstrukci eliptického půdorysu. Konstrukce střechy je železobetonová skořepina se čtyřmi předpjatými ocelovými táhly. Ocelová konstrukce diatomu nad střechou tvoří „samostatný most“ uložený na okraji skořepiny na atikách a zajištěný pomocí předepnutých ocelových táhel do obvodového základového pasu s mikropilotami.

Budova má určitě několik technických zvláštností – předsazená fasáda nebo vitrablokové panely. Můžete tyto dva prvky zlínské stavby blíže popsat?
Vitrablokové panely se montují do ocelových rámů a jsou vyzdívány suchým způsobem. Krom architektonického hlediska má předsazená fasáda s vitrablokovými panely i protihlukovou funkci.

Kongresové centrum stavíte ve sdružení se skupinou PSG. Jak vypadá vaše spolupráce? Jaký objem prací a které zajišťují jednotliví členové sdružení?
Naše spolupráce s partnerem ve sdružení firmou PSG – International, a. s., je velmi dobrá a spolupráce je na profesionální úrovni. Práce jsou zajišťovány společně, máme společný realizační tým, kde PSG – International, a. s. je vedoucí účastník sdružení.

Čím je pro Vás projekt kongresového centra specifický?
Je to krásná, ale velice technicky i organizačně zajímavá a složitá stavba. Už jenom to že mohu být u takové stavby navržené arch. Evou Jiřičnou je pro mě i celý realizační tým velmi přínosné.

Construction of the Congress Centre in Zlín is in its final stage
Construction of the University and Congress Centre in Zlín has already been presented to you in the magazine Konstrukce. Construction of this modern object, designed by a team led by architect Eva Jiřičná, commenced in 2006. In recent years, we have brought to you the information on construction and technologies of the first part - the University Centre. Today, we are going to take a closer look at the other building – the Congress Centre. Its interior off ers a great hall for more than 800 people, restaurant for 115 visitors, smaller hall for 75 persons and other space. Under the two above-ground buildings, there is an underground car park for 150 cars.


Z podkladů PSG – International, a. s.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Kongresové centrum – vizualizacePráce na opláštění kongresového centraProstorové trojúhelníkové vazníky s proměnnou výškou průřezu.Nad centrální trubkovou konstrukcí je natažena síť z nerezových lanek.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nový zimní stadion v ChomutověNový zimní stadion v Chomutově (56x)
V roce 2013 bude v Chomutově v blízkosti Zooparku k dispozici kompletní a moderní sportovní a kulturní společenský areál...
Volvo začalo stavět nové Truck Centrum v HavířověVolvo začalo stavět nové Truck Centrum v Havířově (48x)
Společnost Volvo Truck Czech s.r.o. zahájila výstavbu nového Volvo Truck Centra v Havířově. A to v době, kdy se příliš m...
Rozpočtový systém euroCALC 3 využije investor, jeho dodavatel stavby a technický dozor (42x)
Rozpočtový program euroCALC 3 představuje optimální nástroj pro předávání informací o stavbě mezi investorem, dodavatele...

NEJlépe hodnocené související články

Trimo představí Qbiss One a ArtMe na veletrhu BAU 2011 (5 b.)
Od 17. do 22. ledna 2011 bude Mnichov hostit veletrh architektury, stavebníchmateriálů a systémů BAU 2011. Trimo na vele...
„Všechny výtahy musí splňovat platné předpisy a normy v dané zemi“„Všechny výtahy musí splňovat platné předpisy a normy v dané zemi“ (5 b.)
vysvětluje ředitel společnosti STROS – Sedlčanské strojírny a. s. Ing. Ladislav Filip....
Skanska se zaměří na zelené administrativní projekty ve Střední Evropě - prodává logistický pozemek (5 b.)
Společnost Skanska se rozhodla soustředit v České republice ještě výrazněji na development ekologicky šetrných administr...

NEJdiskutovanější související články

Volvo začalo stavět nové Truck Centrum v HavířověVolvo začalo stavět nové Truck Centrum v Havířově (16x)
Společnost Volvo Truck Czech s.r.o. zahájila výstavbu nového Volvo Truck Centra v Havířově. A to v době, kdy se příliš m...
Cemix získal titul Nejlepší výrobce stavebnin roku (3x)
Společnost LB Cemix, s.r.o. si připsala cenný úspěch. V soutěži Nejlepší výrobce stavebnin roku získala titul Nejlepšího...
Ceny stavebních prací klesnou až o 25% (3x)
Ceny stavebních prací klesnou v roce 2010 až o 25% a ceny stavebních hmot klesají nejčastěji mezi 5 až 15%. Pokud jste v...
Google