Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Výstavba nové polyfunkční budovy Visionary v pražských Holešovicích

Výstavba nové polyfunkční budovy Visionary v pražských Holešovicích

Publikováno: 26.7.2018
Rubrika: Architektura

Visionary je administrativní budova, která vyrostla v lokalitě pražských Holešovic. Visionary je prvním, nanejvýš moderním kancelářským projektem, který se nachází v bezprostřední blízkosti stanice metra Nádraží Holešovice a má tak přímý přístup ke čtyřem typům hromadné dopravy – vlak, metro, autobusy a tramvaje. Visionary nabídne celou řadu služeb nejen svým nájemcům, ale i místní komunitě. Na veřejně přístupné zahradě za budovou vznikne multifunkční hřiště, k dispozici bude i restaurace s kavárnou.

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ BUDOVY

Nová polyfunkční budova Visionary se nachází na pozemku v Praze – Holešovicích, část Bubny, který ohraničují ulice ze severu Plynární, na východě Železničářů, na západě ulice Argentinská. Jižní stranu určuje pomyslná spojnice ulic Poupětova a Železničářů. Visionary má sedm nadzemních podlaží a jedno ustoupené technické podlaží. Na objektu A1 je sedmé nadzemní podlaží na nároží ulic Plynární – Železničářů částečně ustoupené. Budovu lze členit na věže A1 a A2, které propojuje krček o šesti podlažích, do ulice Plynární pak pětipatrové ocelové přemostění. Díky tomu tak vznikly další odpočinkové a komunikační plochy doplněné o květníky se stromy. Na střeše objektu (8. NP) se nachází plochy pro technologie, vyhlídkové terasy, zázemí pro užívání teras a unikátní běžecká dráha. Stavba má tři podzemní podlaží sloužící jako podzemní parkoviště a zároveň technické zázemí a sklady.

V přízemí propojovacího krčku je umístěna vstupní recepce, na kterou navazují chodby, které vedou středem půdorysu přízemí k jednotlivým komunikačním jádrům. Z vertikální komunikace je na každém podlaží přístup do nájemních prostor. Objekty A1 a A2 jsou mezi 1. – 6. nadzemním podlaží propojeny.

Prostory v přízemí jsou přístupné přímo z exteriéru a fungují provozně nezávisle na ostatních nadzemních podlažích.

STAVEBNĚ‑TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Skelet budovy je monolitický železobetonový. Stropní desky jsou navrženy jako monolitické železobetonové konstrukce v místě sloupů zesílené hlavicemi a lokálně zesílené v místech uložení na stěny jader. Přístup do suterénu zajišťují schodiště a výtahy. Vjezd do garáží je přes vjezdovou rampu.

Přemostění (ocelová lávka) osové šířky 3,0 m je navrženo jako ocelová svařovaná konstrukce, která je rozdělena na dva samostatné dilatační celky. Každý z celků je vynášen dvojicí příhradových vazníků situovaných ve stěnách. Vazníky mají pasy z profilů HEA, podlahy jsou z nosníků IPE a HEA, ty pak vynášejí podlahové plechy tl. 4 mm.

NADZEMNÍ PODLAŽÍ

1. NP je využito pro obchodně-kancelářské jednotky, případně služby. Pro stravovací provoz je v objektu nachystána příprava pro jeho umístění. Přípravu tvoří lapák tuků, který bude umístěn v samostatné technické místnosti ve 2. PP. Stravovací provoz je povolen samostatným řízením.

2. – 7. NP je využito jako velkoprostorová halová kancelář s komunikačním vertikálním jádrem a hygienickým zázemím. Světlá výška kanceláří je 2,8 m, konstrukční 3,45 m.

Krček propojuje objekty A1 a A2 na úrovni 1. – 6. NP. Plocha krčku je od 3. NP využita jako velkoprostorová halová kancelář. 1. NP krčku je využité jako vstupní lobby, ve 2. NP je společný prostor propojený s 1. NP samostatným monolitickým točitým schodištěm.

Střecha objektu A1 je využita pro plochy zeleně a terasy, pro běžeckou dráhu včetně zázemí a pro technologie – chladící a vzduchotechnické jednotky, náhradní zdroj a vyústění instalačních šachet.

PROSKLENÉ PLOCHY

Základními prvky fasády byly zejména prosklené části, které jsou v mnoha místech fasády opravdu nezvyklých rozměrů. V Bocích element fasády je to až 2,7 × 3,1 m (váha jednoho skla 430 kg) a v jednotlivých patrech jsou skla o rozměrech 2,8 × 3,3 m (váha jednoho skla je 815 kg). Velmi nezvyklým řešením bylo provádění rohových částí element fasády s dělením bloků přímo v rohové části. Toto řešení bylo pro objekt zcela unikátní a bylo vynaloženo velké úsilí pro vyvinutí funkčního systému, ať už ohledně profilů a těsnění, tak i statického zajištění skel.

Cílem bylo potlačit přítomnost jakýchkoliv prvků, které by narušovaly svěžest a lehkost skleněných ploch, proto bylo navrženo řešení rohů s přesahy skel a dvojím strukturálním lepením.

OBKLADY FASÁDY

Dalším z určujících prvků fasády jsou bondové obklady v bílé barvě, které se skleněnými plochami kontrastují a dávají jim tak ještě více vyniknout. Vzhledem k tvaru objektu, bylo třeba zpracovat veškeré obklady ve 3D modelu, k čemuž byl použit program Inventor. Vznikly tak tisíce modelovaných položek jednotlivých prvků obkladu fasády.

MONOLITICKÁ KONSTRUKCE

Při výstavbě Visionary bylo uloženo zhruba 2 378 tun výztuže a 17 400 m3 betonu. Nasazeno bylo několik bednících systémů: standardní pro stěny, papírové pro sloupy a na ty nejsložitější šikmé sloupy – polystyrenové bednění vyráběné speciálně na míru. Jednou ze zajímavostí projektu je 59 šikmých sloupů, pár jich „probíhá“ přes několik pater, některé se z jednoho místa rozbíhají, jiné se zase v jednom místě sbíhají.

Betonárka Skanska Transbeton, s. r. o., která sídlí v Letňanech, na stavbu dodala různé druhy betonu. Použitý byl nejen vysokohodnotný beton, ale pro pohledové stěny na střeše i samozhutnitelný beton (SCC – self compacting concrete). Podzemní betonové konstrukce s krystalizační přísadou tvoří vodonepropustnou vanu objektu, která byla poprvé přibetonovávaná k pilotové stěně vyrovnané OSB deskami. Toto řešení se projevilo jako rychlé a elegantní.

Bezpečnost na projektech Skanska je na prvním místě. Proto byly pro bednění obvodu stropních desek nadzemních pater nasazeny bednící stoly DOKAMATIC, které byly kompletně sestavené a přesouvané jeřábem pomocí transportní vidlice. Dále bylo použito plnoplošné zábradlí systému PERI PROKIT a DOKA XP, a poprvé v České republice byl vyzkoušen nový typ betonářských lávek PERI. Jištění proti pádu při bednění stropní konstrukce už standardně zajišťoval systém Alsipercha. Zásadní bylo i osazení jeřábů antikolizním systémem. Jako novinka byly použité kamery s vysokým rozlišením umístěné na pojezdovém vozíku jeřábů, díky kterým mají jeřábníci naprostý přehled o zavěšeném břemeni a vidí i do míst, kam není normálně vidět. To velmi zlepšilo přesnost, rychlost a bezpečnost jeřábových prací. Všechna tato opatření nebyla náhodná, protože byly použity celkem tři věžové jeřáby – dva zcela nové značky Terex s 60 m a 55 m dlouhým výložníkem, třetí jeřáb byl používán na pomocné práce na skladovací ploše a v místech mimo dosah obou velkých jeřábů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Na veřejně přístupné zahradě za budovou vznikne multifunkční hřiště, k dispozici bude i restaurace s kavárnou. Pro své nájemce poskytuje Visionary nepřeberné množství benefitů mezi něž patří zdravé a flexibilní pracovní prostředí, hravý design s inovativními prvky, dech beroucí výhledy a terasy, vynikající viditelnost nebo třeba unikátní běžeckou dráhu na střeše budovy, první svého druhu ve střední Evropě. Prvky a technologie, které přispívají k udržitelnému rozvoji, budou podpořeny certifikací LEED Platinum. Nově jsme se rozhodli jít o krok dál a počínaje právě projektem Visionary certifikovat naše budovy i certifikací WELL, která monitoruje prvky, jež mají vliv na zdraví a duševní pohodu člověka skrze kvalitu ovzduší, vody a přístup ke zdroji světla. Stejně tak se soustředí na osobní pohodlí, přístup ke zdravé stravě a vliv budovy na organismus a duševní zdraví.

Projektový tým řešil otázku, jak nejlépe naložit, respektive kam nejekologičtěji uložit 18 000 m3 vybagrované navážky, která se skládala ze směsi popela a nespáleného uhlí. Vzhledem k poloze projektu (bezprostřední blízkosti nádraží Bubny) se povedlo zajistit odvoz po kolejích do jižních Čech. U obce Mydlovary nedaleko Temelína je řízená skládka, kam se tato směs odvezla v nákladních vagónech. Zvolená doprava nezatížila dopravu v okolí stavby, ani v centru Prahy a měla tak velmi kladný dopad i na uhlíkovou stopu naší společnosti. Nezanedbatelnou výhodou tohoto řešení byla rychlost vytěžení a odvozu, tak jako finanční a celková časová úspora.

INOVACE

Na tomto projektu Skanska poprvé realizovala prefabrikaci TZB, která spočívala v přípravě páteřních potrubí vzduchotechniky, chlazení a sprinklerů v naší výrobní hale do tzv. košů, které se pak přivezly na stavbu a montovaly se do již připravených závěsných konstrukcí pod strop na monolitickou desku.

Hlavní výhodou této montáže TZB je možnost přípravy jednotlivých košů ve výrobní hale, jejich příprava a montáž probíhá dle přesně stanoveného harmonogramu. Na stavbě není uskladněno velké množství materiálu a práce s přesně daným postupem a posloupností prací je tak i mnohem bezpečnější.

Pro uživatele Visionary je připraven chytrý a inovativní systém parkování pro všech 214 parkovacích míst, dále pak mobilní aplikace, která spojuje všechny služby v budově i okolí. K dispozici bude elektrické auto a samoobslužná prádelna a sušárna, která bude součástí budovy. Zázemí pro společné obědy i pracovní schůzky s klienty poskytne restaurace s kavárnou. Součástí budovy bude lékárna a lékařská klinika.

BIM

Visionary je projekt s největším využitím potenciálu BIM technologie. Kromě kontroly kolizí v modelu stavby, vizualizace a koordinace na stavbě se zde aplikuje napojení modelu na harmonogram a analýzy osvětlení a tepelných prostupů pro následnou certifikaci LEED. Dále bude prováděna simulace koordinace BOZP na stavbě a především napojení modelu na facility management systém a vytvoření informační databáze pro provozní fázi objektu.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Nová polyfunkční budova VisionaryPohled od metra Nádraží Holešovice (foto Filip Šlapal)Pohled z ulice Železničářů (foto Filip Šlapal)VizualizaceSpojovací lávka (foto Milan Mošna)Atrium budovy se schodištěmAtrium budovy IIPůdorys budovyStřecha s běžeckou dráhou a relaxačními zónamiBežecká dráha na střešeKonstrukční detail LOPŘez budovyKonstrukční detail LOP IIPohled na jedno z křídel budovyVeřejně přístupné prostoryBIM

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sykora Home PrahaSykora Home Praha (865x)
Architektonicky zajímavý reprezentativní obchodní dům firmy SYKORA, spol. s r. o. členěný na třípodlažní obchodní prosto...
Galerie Grand Prix BrnoGalerie Grand Prix Brno (845x)
DIPLOMOVÉ PRÁCE MLADÝCH ARCHITEKTŮ V. - V minulém vydání Konstrukcí jsme zavítali s architektonickým návrhem do Brna. V ...
Most ako Annelida (839x)
Jednou z mojich srdcových záležitostí je mesto, v ktorom som žil a vyrastal. Ku ktorému neodmysliteľne patrí jeho krásne...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...
Video

Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu