Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Výstavba nové polyfunkční budovy Visionary v pražských Holešovicích

Výstavba nové polyfunkční budovy Visionary v pražských Holešovicích

Publikováno: 26.7.2018
Rubrika: Architektura

Visionary je administrativní budova, která vyrostla v lokalitě pražských Holešovic. Visionary je prvním, nanejvýš moderním kancelářským projektem, který se nachází v bezprostřední blízkosti stanice metra Nádraží Holešovice a má tak přímý přístup ke čtyřem typům hromadné dopravy – vlak, metro, autobusy a tramvaje. Visionary nabídne celou řadu služeb nejen svým nájemcům, ale i místní komunitě. Na veřejně přístupné zahradě za budovou vznikne multifunkční hřiště, k dispozici bude i restaurace s kavárnou.

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ BUDOVY

Nová polyfunkční budova Visionary se nachází na pozemku v Praze – Holešovicích, část Bubny, který ohraničují ulice ze severu Plynární, na východě Železničářů, na západě ulice Argentinská. Jižní stranu určuje pomyslná spojnice ulic Poupětova a Železničářů. Visionary má sedm nadzemních podlaží a jedno ustoupené technické podlaží. Na objektu A1 je sedmé nadzemní podlaží na nároží ulic Plynární – Železničářů částečně ustoupené. Budovu lze členit na věže A1 a A2, které propojuje krček o šesti podlažích, do ulice Plynární pak pětipatrové ocelové přemostění. Díky tomu tak vznikly další odpočinkové a komunikační plochy doplněné o květníky se stromy. Na střeše objektu (8. NP) se nachází plochy pro technologie, vyhlídkové terasy, zázemí pro užívání teras a unikátní běžecká dráha. Stavba má tři podzemní podlaží sloužící jako podzemní parkoviště a zároveň technické zázemí a sklady.

V přízemí propojovacího krčku je umístěna vstupní recepce, na kterou navazují chodby, které vedou středem půdorysu přízemí k jednotlivým komunikačním jádrům. Z vertikální komunikace je na každém podlaží přístup do nájemních prostor. Objekty A1 a A2 jsou mezi 1. – 6. nadzemním podlaží propojeny.

Prostory v přízemí jsou přístupné přímo z exteriéru a fungují provozně nezávisle na ostatních nadzemních podlažích.

STAVEBNĚ‑TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Skelet budovy je monolitický železobetonový. Stropní desky jsou navrženy jako monolitické železobetonové konstrukce v místě sloupů zesílené hlavicemi a lokálně zesílené v místech uložení na stěny jader. Přístup do suterénu zajišťují schodiště a výtahy. Vjezd do garáží je přes vjezdovou rampu.

Přemostění (ocelová lávka) osové šířky 3,0 m je navrženo jako ocelová svařovaná konstrukce, která je rozdělena na dva samostatné dilatační celky. Každý z celků je vynášen dvojicí příhradových vazníků situovaných ve stěnách. Vazníky mají pasy z profilů HEA, podlahy jsou z nosníků IPE a HEA, ty pak vynášejí podlahové plechy tl. 4 mm.

NADZEMNÍ PODLAŽÍ

1. NP je využito pro obchodně-kancelářské jednotky, případně služby. Pro stravovací provoz je v objektu nachystána příprava pro jeho umístění. Přípravu tvoří lapák tuků, který bude umístěn v samostatné technické místnosti ve 2. PP. Stravovací provoz je povolen samostatným řízením.

2. – 7. NP je využito jako velkoprostorová halová kancelář s komunikačním vertikálním jádrem a hygienickým zázemím. Světlá výška kanceláří je 2,8 m, konstrukční 3,45 m.

Krček propojuje objekty A1 a A2 na úrovni 1. – 6. NP. Plocha krčku je od 3. NP využita jako velkoprostorová halová kancelář. 1. NP krčku je využité jako vstupní lobby, ve 2. NP je společný prostor propojený s 1. NP samostatným monolitickým točitým schodištěm.

Střecha objektu A1 je využita pro plochy zeleně a terasy, pro běžeckou dráhu včetně zázemí a pro technologie – chladící a vzduchotechnické jednotky, náhradní zdroj a vyústění instalačních šachet.

PROSKLENÉ PLOCHY

Základními prvky fasády byly zejména prosklené části, které jsou v mnoha místech fasády opravdu nezvyklých rozměrů. V Bocích element fasády je to až 2,7 × 3,1 m (váha jednoho skla 430 kg) a v jednotlivých patrech jsou skla o rozměrech 2,8 × 3,3 m (váha jednoho skla je 815 kg). Velmi nezvyklým řešením bylo provádění rohových částí element fasády s dělením bloků přímo v rohové části. Toto řešení bylo pro objekt zcela unikátní a bylo vynaloženo velké úsilí pro vyvinutí funkčního systému, ať už ohledně profilů a těsnění, tak i statického zajištění skel.

Cílem bylo potlačit přítomnost jakýchkoliv prvků, které by narušovaly svěžest a lehkost skleněných ploch, proto bylo navrženo řešení rohů s přesahy skel a dvojím strukturálním lepením.

OBKLADY FASÁDY

Dalším z určujících prvků fasády jsou bondové obklady v bílé barvě, které se skleněnými plochami kontrastují a dávají jim tak ještě více vyniknout. Vzhledem k tvaru objektu, bylo třeba zpracovat veškeré obklady ve 3D modelu, k čemuž byl použit program Inventor. Vznikly tak tisíce modelovaných položek jednotlivých prvků obkladu fasády.

MONOLITICKÁ KONSTRUKCE

Při výstavbě Visionary bylo uloženo zhruba 2 378 tun výztuže a 17 400 m3 betonu. Nasazeno bylo několik bednících systémů: standardní pro stěny, papírové pro sloupy a na ty nejsložitější šikmé sloupy – polystyrenové bednění vyráběné speciálně na míru. Jednou ze zajímavostí projektu je 59 šikmých sloupů, pár jich „probíhá“ přes několik pater, některé se z jednoho místa rozbíhají, jiné se zase v jednom místě sbíhají.

Betonárka Skanska Transbeton, s. r. o., která sídlí v Letňanech, na stavbu dodala různé druhy betonu. Použitý byl nejen vysokohodnotný beton, ale pro pohledové stěny na střeše i samozhutnitelný beton (SCC – self compacting concrete). Podzemní betonové konstrukce s krystalizační přísadou tvoří vodonepropustnou vanu objektu, která byla poprvé přibetonovávaná k pilotové stěně vyrovnané OSB deskami. Toto řešení se projevilo jako rychlé a elegantní.

Bezpečnost na projektech Skanska je na prvním místě. Proto byly pro bednění obvodu stropních desek nadzemních pater nasazeny bednící stoly DOKAMATIC, které byly kompletně sestavené a přesouvané jeřábem pomocí transportní vidlice. Dále bylo použito plnoplošné zábradlí systému PERI PROKIT a DOKA XP, a poprvé v České republice byl vyzkoušen nový typ betonářských lávek PERI. Jištění proti pádu při bednění stropní konstrukce už standardně zajišťoval systém Alsipercha. Zásadní bylo i osazení jeřábů antikolizním systémem. Jako novinka byly použité kamery s vysokým rozlišením umístěné na pojezdovém vozíku jeřábů, díky kterým mají jeřábníci naprostý přehled o zavěšeném břemeni a vidí i do míst, kam není normálně vidět. To velmi zlepšilo přesnost, rychlost a bezpečnost jeřábových prací. Všechna tato opatření nebyla náhodná, protože byly použity celkem tři věžové jeřáby – dva zcela nové značky Terex s 60 m a 55 m dlouhým výložníkem, třetí jeřáb byl používán na pomocné práce na skladovací ploše a v místech mimo dosah obou velkých jeřábů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Na veřejně přístupné zahradě za budovou vznikne multifunkční hřiště, k dispozici bude i restaurace s kavárnou. Pro své nájemce poskytuje Visionary nepřeberné množství benefitů mezi něž patří zdravé a flexibilní pracovní prostředí, hravý design s inovativními prvky, dech beroucí výhledy a terasy, vynikající viditelnost nebo třeba unikátní běžeckou dráhu na střeše budovy, první svého druhu ve střední Evropě. Prvky a technologie, které přispívají k udržitelnému rozvoji, budou podpořeny certifikací LEED Platinum. Nově jsme se rozhodli jít o krok dál a počínaje právě projektem Visionary certifikovat naše budovy i certifikací WELL, která monitoruje prvky, jež mají vliv na zdraví a duševní pohodu člověka skrze kvalitu ovzduší, vody a přístup ke zdroji světla. Stejně tak se soustředí na osobní pohodlí, přístup ke zdravé stravě a vliv budovy na organismus a duševní zdraví.

Projektový tým řešil otázku, jak nejlépe naložit, respektive kam nejekologičtěji uložit 18 000 m3 vybagrované navážky, která se skládala ze směsi popela a nespáleného uhlí. Vzhledem k poloze projektu (bezprostřední blízkosti nádraží Bubny) se povedlo zajistit odvoz po kolejích do jižních Čech. U obce Mydlovary nedaleko Temelína je řízená skládka, kam se tato směs odvezla v nákladních vagónech. Zvolená doprava nezatížila dopravu v okolí stavby, ani v centru Prahy a měla tak velmi kladný dopad i na uhlíkovou stopu naší společnosti. Nezanedbatelnou výhodou tohoto řešení byla rychlost vytěžení a odvozu, tak jako finanční a celková časová úspora.

INOVACE

Na tomto projektu Skanska poprvé realizovala prefabrikaci TZB, která spočívala v přípravě páteřních potrubí vzduchotechniky, chlazení a sprinklerů v naší výrobní hale do tzv. košů, které se pak přivezly na stavbu a montovaly se do již připravených závěsných konstrukcí pod strop na monolitickou desku.

Hlavní výhodou této montáže TZB je možnost přípravy jednotlivých košů ve výrobní hale, jejich příprava a montáž probíhá dle přesně stanoveného harmonogramu. Na stavbě není uskladněno velké množství materiálu a práce s přesně daným postupem a posloupností prací je tak i mnohem bezpečnější.

Pro uživatele Visionary je připraven chytrý a inovativní systém parkování pro všech 214 parkovacích míst, dále pak mobilní aplikace, která spojuje všechny služby v budově i okolí. K dispozici bude elektrické auto a samoobslužná prádelna a sušárna, která bude součástí budovy. Zázemí pro společné obědy i pracovní schůzky s klienty poskytne restaurace s kavárnou. Součástí budovy bude lékárna a lékařská klinika.

BIM

Visionary je projekt s největším využitím potenciálu BIM technologie. Kromě kontroly kolizí v modelu stavby, vizualizace a koordinace na stavbě se zde aplikuje napojení modelu na harmonogram a analýzy osvětlení a tepelných prostupů pro následnou certifikaci LEED. Dále bude prováděna simulace koordinace BOZP na stavbě a především napojení modelu na facility management systém a vytvoření informační databáze pro provozní fázi objektu.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Nová polyfunkční budova VisionaryPohled od metra Nádraží Holešovice (foto Filip Šlapal)Pohled z ulice Železničářů (foto Filip Šlapal)VizualizaceSpojovací lávka (foto Milan Mošna)Atrium budovy se schodištěmAtrium budovy IIPůdorys budovyStřecha s běžeckou dráhou a relaxačními zónamiBežecká dráha na střešeKonstrukční detail LOPŘez budovyKonstrukční detail LOP IIPohled na jedno z křídel budovyVeřejně přístupné prostoryBIM

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sykora Home PrahaSykora Home Praha (909x)
Architektonicky zajímavý reprezentativní obchodní dům firmy SYKORA, spol. s r. o. členěný na třípodlažní obchodní prosto...
Galerie Grand Prix BrnoGalerie Grand Prix Brno (899x)
DIPLOMOVÉ PRÁCE MLADÝCH ARCHITEKTŮ V. - V minulém vydání Konstrukcí jsme zavítali s architektonickým návrhem do Brna. V ...
Most ako Annelida (884x)
Jednou z mojich srdcových záležitostí je mesto, v ktorom som žil a vyrastal. Ku ktorému neodmysliteľne patrí jeho krásne...

NEJlépe hodnocené související články

Architekti volili nejoblíbenější software: Allplan je Architect’s Darling 2016 (5 b.)
Allplan byl vyznamenaný po roce 2012 a 2014 již po třetí oceněním Architectsʼ Darling® Award. Prestižní socha zlatého Fé...
Vývojové a konstrukční centrum společnosti Huisman Konstrukce s. r. o.Vývojové a konstrukční centrum společnosti Huisman Konstrukce s. r. o. (5 b.)
Nová třípodlažní budova s možností nástavby slouží zároveň jako administrativní centrum společnosti a je dominantou celé...
Návrh ocelové konstrukce automatizovaného parkovacího domu – Automatizované dopravní centrum OstravaNávrh ocelové konstrukce automatizovaného parkovacího domu – Automatizované dopravní centrum Ostrava (5 b.)
Odborný příspěvek je zaměřen na návrh a posouzení nosných ocelových konstrukcí automatizovaného parkovacího domu Automat...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google