Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2006    Výzkum o maďarském stavebnictví

Výzkum o maďarském stavebnictví

Publikováno: 3.10.2006, Aktualizováno: 21.2.2010 23:57
Rubrika: 2006

Jaký je aktuální stav maďarského stavebnictví z pohledu představitelů místních firem podnikajících ve stavebnictví? Jaký je očekávaný vývoj v nejbližším období? Můžeme čekat nějaké výrazné změny v souvislosti s vývojem v posledních dnech? Existují zde nové příležitosti, které je možné využít při expanzi na tento trh popřípadě hrozby, o kterých je dobré vědět? Velikost trhu není velkou neznámou, ale jakým způsobem místní firmy zadávají a získávají zakázky? Jaká jsou hlavní kritéria kladená na potenciální obchodní partnery a jaká kritéria hrají hlavní roli v rozhodovacím procesu maďarských manažerů z oblasti stavebnictví?

Na tyto a další otázky odpovídá zpracovaná Kvalitativní studie maďarského stavebnictví 2006. Studie je zpracována na základě 150 interview s představiteli místních stavebních firem. Tyto rozhovory proběhly na začátku září 2006, tedy ještě před zveřejněním informací o nepřesných informacích místní vlády o stavu maďarské ekonomiky a tudíž nejsou touto náhlou krizí ovlivněny a poskytují proto objektivní informace.

Studie je součástí projektu výzkumu Vývoje potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Rovněž byla zpracovaná Kvalitativní studie českého stavebnictví 2006. Výzkumu se zúčastnily jak velké a významné firmy podnikající v maďarském stavebnictví, tak i malé, relativně neznámé firmy.

VÝSLEDKY VÝZKUMU V MAĎARSKU
Pokud se blíže zaměříme na aktuální vývoj maďarského stavebnictví, zjistíme, že 31 % maďarských firem podnikajících v této oblasti předpokládá růst v roce 2006, pro rok 2007 se jedná o 39 % firem. Naopak 45 % firem očekává v roce 2006 pokles, pro rok 2007 je to již pouze 36 %. Zbylá část firem předpokládá, že na trhu nedojde k výraznějším změnám. Výsledky nám poskytují pohled na trh očima místních firem, které očekáváním přizpůsobují své krátkodobé i střednědobé strategie, a tak spoluurčují další vývoj na trhu. Přestože hodnocení firem všeobecného vývoje stavebnictví nenaznačuje ve více jak polovině případů růst, další hodnocení této oblasti z jiných úhlů pohledu však přináší jisté změny.

Při dotazování jednotlivých firem jaký odhadují vývoj všeobecné pozice jejich firmy na trhu v roce 2006, očekává 48 % dotázaných firem zlepšení a dalších 39 % předpokládá, že nedojde k výraznějším změnám. Pouze 13 % firem očekává zhoršení jejich současné pozice. Pozitivní sentiment a rostoucí očekávání se dále zvyšuje pro rok 2007. 59 % firem předpokládá zlepšení jejich aktuální pozice, 28 % předpokládá, že nedojde k výraznějším změnám v jejich pozici a opět pouze 13 % firem očekává zhoršení jejich pozice na daném trhu. Při srovnání výše uvedených výsledků je možné vidět nezanedbatelný růst pozitivních očekávání, nicméně část tohoto nárůstu je připisována určitému přecenění vlastních možností danými firmami vzhledem k aktuální situaci na trhu.

Třetím pilířem pro upřesnění dané situace jsou odhadované změny v prodejích daných firem. Zde již dochází k výraznému posunu. 56% dotázaných firem očekává růst prodejů v roce 2006, stabilní vývoj předpokládá 33 % a pouze 11 % očekává pokles. Pro rok 2007 je pozitivní sentiment opět na vzestupu, 62 % firem předpokládá růst prodejů, 27 % stabilní vývoj a 11 % pokles prodejů v dané oblasti.

Pokud shrneme výše uvedené výsledky jedné z mnoha oblastí, kterými se Kvalitativní studie maďarského stavebnictví 2006 zabývá, je zřejmé že všeobecná situace v maďarském stavebnictví z pohledu firem podnikajících na tomto trhu ukazuje na první pohled dva významné trendy. Na straně jedné firmy poukazují na očekávané zpomalení vývoje, na straně druhé zcela viditelně demonstrují svůj zájem o dosažení růstových hodnot. Rovněž zajímavé bude srovnání kvantitativních indikátorů, které budou dostupné koncem roku, s tímto hodnocením a očekáváním firem – kvalitativní faktory.

Výše uvedené údaje slouží pouze pro vytvoření rámcové představy, pro komplexnější analýzu a pokrytí všech uvedených oblastí je třeba prostudovat Kvalitativní studii maďarského stavebnictví 2006 a zohlednit všechny zkoumané faktory.

V této studii se dozvíte (mimo jiné):

  • Jakým způsobem maďarské firmy získávají a zadávají zakázky?
  • Jakým způsobem firmy vybírají své dodavatele, jak často a jaká jsou hlavní vyžadovaná kritéria?
  • Jakým způsobem firmy vyhledávají nové zakázky a jaké informační zdroje využívají?
  • Zkušenosti firem s výběrovými řízeními financovanými z veřejných prostředků.
  • Nejčastěji využívané způsoby komunikace se zákazníky i obchodními partnery.
  • Hlavní faktory limitující rychlejší růst firem.
  • Očekávaný vývoj stavebnictví v roce 2006 a 2007.
  • Vliv rozšíření EU a globalizace na stavebnictví v Maďarsku.

Pokud máte zájem o zaslání kompletních výsledků Kvalitativní studie maďarského stavebnictví 2006, více informací týkajících se projektu nebo navázání bližší spolupráce, kontaktujte mě na elektronické adrese: vacekjir@vse.cz . Další informace najdete na http://www.ceeconstruction.eu.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Hilti Fleet management (835x)
Službu Fleet management pro ruční elektrické nářadí nabízí od září společnost Hilti. Služba spočívá v řízení strojového ...
Obchodní centrum Tesco Karlovy Vary – Dvory se rozrostlo (29x)
Dnes se oficiálně otevírá další část obchodního centra Tesco v Karlových Varech – prodejna Electro World. Ta je vý...
ŘSD má nový sklad mostních provizorií (27x)
Dne 4. října 2006 byly slavnostně uvedeny do provozu nové haly Střediska mostních provizorií v Brodku u Prostějova....

NEJlépe hodnocené související články

Potenciál stavebnictví v zemích střední a východní Evropy (5 b.)
Jaký je potenciál stavebnictví v zemích střední a východní Evropy? Jaký je potenciál stavebnictví konkrétně na Ukrajině?...
Těsnicí stěny pro těžbu diamantů v arktické Kanadě (3 b.)
V projektu Diavik Diamond bylo pro povrchové vytěžení dvou kimberlitových trubek potřeba v extrémních klimatických podmí...
Fotoreportáž zřícení haly v Humpolci (2.5 b.)
Počátkem února se v Humpolci na Vysočině pod tíhou sněhu zřítila střecha zimního stadionu. Stalo se tak krátce po trénin...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]