Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    XI. Konference Ocelové konstrukce 2009, 28.-30. 4. 2009, Karlova Studánka, hlavní lázeňská budova Libuše

XI. Konference Ocelové konstrukce 2009, 28.-30. 4. 2009, Karlova Studánka, hlavní lázeňská budova Libuše

Publikováno: 16.2.2009, Aktualizováno: 20.4.2009 23:35
Rubrika: Zajímavosti

Konference se zaměří na následující tematické okruhy, které odborně garantují 1. Materiály ocelových konstrukcí - Doc. Ing. Karel Matocha, CSc., 2. Moderní technologie výroby a montáži ocelových konstrukcí -Ing. Miloslava Pošvářová, 3. Povrchové a protikorozní úpravy ocelových konstrukcí – Doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc., 4. Moderní architektura s využitím oceli jako architektonického a stavebního prvku – Ing. Stanislav Cieslar, 5. Realizace ocelových konstrukcí v tuzemsku eventuelně v zahraničí - Ing. Jiří Skyva, 6. Ocelové konstrukce v energetice a průmyslu - Prof. Ing. Petr Horyl, CSc.

Vybíráme z programu: Sekce č. 2 – Moderní technologie výroby a montáží ocelových konstrukcí:

 • Ing. Lucie Krejčí (Přejímka hutního materiálu podle předpisů ministerstva dopravy ČR) - Přednáška by měla seznámit s problémy přejímek hutního materiálu dle platných TKP 19A, které mohou nastat při nedodržování těchto podmínek, zejména ze strany zhotovitelů staveb. Podrobným popisem doporučuje a vysvětluje, jakým způsobem postupovat, aby nedocházelo k časovým prodlevám a zvyšování nákladů staveb a zároveň byla prověřena kvalita materiálu.
 • TZÚS Praha, Ing. Simon Palupčík (Požadavky na kvalifikace organizací pro svařování betonářské oceli) - V současné době se kvalita svařování betonářské oceli dostává do popředí zájmů jak zhotovitelů, tak zadavatelů, především pak ze strany státní správy. Ministerstvo dopravy (odbor infrastruktury) schválilo a s účinností od 1. července 2008 vydalo Technické podmínky staveb pozemních komunikací TP 193 – Svařování betonářské výztuže a jiné typy spojů. Tyto TP platí pro veškeré stavby pozemních komunikací v resortu ministerstva dopravy ČR. Ačkoliv jsou požadavky TP závazné pouze pro dodavatele Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), není vyloučeno, že i ostatní investoři budou po svých dodavatelích (zhotovitelích) požadovat dokladování zajištění požadované kvality svařování dle těchto TP. Tyto TP uvádí požadavky na zhotovitele:
 1. způsobilost zhotovitele podle Metodického pokynu systému jakosti v oboru pozemních komunikací MP SJ-PK č.j. 20840/01-120, část II/4,
 2. posouzení způsobilosti organizace certifikačním orgánem akreditovaným k provedení certifikace podle ČSN EN ISO 3834-3 (např. TZÚS Praha, s. p.), zhotovitel musí mít platný certifikát dle ČSN EN ISO 17 660-1,
 3. přítomnost alespoň jednoho pracovníka svářečského dozoru ve výrobě nebo na stavbě, který splňuje požadavky ČSN EN ISO 17660-1,
 4. svary betonářské oceli musí být svařovány pouze kvalifikovanými svářeči, se speciálním výcvikem ke svařování betonářských ocelí podle ČSN EN ISO 17 660-1.

V přednášce budou detailněji specifikovány tyto požadavky s možnými způsoby zabezpečení jejich splnění.

 • Ing. Jaroslav Sigmund (Metodika průkazních zkoušek povlakových systémů pro ocelové konstrukce v resortu MD ČR) - V přednášce budou prezentovány výsledky dosavadních zkušeností s prováděním zkoušek podle TKP 19B, včetně problematiky činnosti laboratoří. Současně budou posluchači seznámeni s výzkumným úkolem MD ČR, který řeší firma SYNPO s.r.o. společně s firmou Mott MacDonald, pod názvem Ověření speciální metodiky urychlených korozních zkoušek povlakových systémů protikorozní ochrany ocelových konstrukcí (podle metodiky TKP kapitola 19
 • Doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (Legislativní požadavky při výrobě a opravách svařovaných ocelových mostních konstrukcí - teorie a praxe) - Příspěvek se zabývá problematikou schvalování postupů svařování dle ČSN EN ISO 156xx v návaznosti na související předpisy pro výrobu, opravy a montáž ocelových mostních konstrukcí. Další důležitou oblastí, při výrobě svařovaných ocelových konstrukcí, je systém řízení jakosti dle řady norem ČSN EN ISO 3834.
 • Ing. Jiří Hlavatý (Vliv legujících prvků na vlastnosti svarových spojů ocelových konstrukcí z jemnozrnných ocelí) - Příspěvek se zabývá vlivy legujících prvků na vlastnosti svarových spojů jemnozrnných ocelí. Problematika je zaměřena na použití přídavných materiálů a jejich vlivu na vznik možných vad ve svarových spojích převážně mostů.
 • Ing. Romana Černická (Problémy svarových spojů betonářské výztuže) - Příspěvek se zabývá problémy při svařování betonářské výztuže, vadami betonářských tyčí a jejich vlivem na kvalitu svarových spojů.
 • Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D. (Vliv aspektů na dobu životnosti ocelové konstrukce mostního závěru) - Příspěvek je zaměřen na výsledky výzkumného úkolu ministerstva dopravy ČR , Systémové poruchy mostních závěrů a vyhodnocení rizik pro dopravu.
 • Vladimír Carbol (Vliv obsahu difúzního vodíku (HDM) plněných elektrod na kvalitu svarových spojů mostních konstrukcí) - Příspěvek se zabývá moderními plněnými elektrodami s nízkým obsahem difúzního vodíku, specifikami jejich výroby ve vazbě na kvalitu svarových spojů mostních konstrukcí. Dále budou prezentovány praktické zkušenosti s jejich aplikacemi na silničních i železničních mostech realizovaných v současnosti jak v ČR tak i v zahraničí.

Závaznou přihlášku můžete vyplnit ZDE.

Další informace najdete na SEKURKON, s.r.o., nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, tel./fax/zázn.: 596 762 550, GSM: 736 768 182, e-mail: ostrava@sekurkon.cz, www.sekurkon.cz.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Konstrukce a architektura (821x)
Na pultech knihkupectví se objevila nová kniha, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít. Kniha nazvaná Konstrukce a ...
Jak nakupovat vláknové lasery a ohraňovací lisy?Jak nakupovat vláknové lasery a ohraňovací lisy? (806x)
Pokud se chystáte na nákup nového vláknového laseru nebo ohraňovacího lisu, měli byste si před samotným výběrem ujasnit ...
ROCKWOOL má flotilu „ještěrek“ a vlastní plnicí stanici na CNGROCKWOOL má flotilu „ještěrek“ a vlastní plnicí stanici na CNG (805x)
Bohumínská společnost ROCKWOOL, výrobce izolací z kamenné vlny, investovala 25,5 mil. Kč do pořízení vysokozdvižných voz...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...
České firmy přicházejí o miliardy, nevyužívají potenciál rozvojových trhůČeské firmy přicházejí o miliardy, nevyužívají potenciál rozvojových trhů (5 b.)
Na rozvojových trzích po celém světě se v oblasti infrastrukturálních projektů ročně soutěží zakázky za více jak sto mil...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (8x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...
Video

Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu