Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2005    Z Ostravy hl. nádraží do Kunčic pojedeme elektrickou soupravou

Z Ostravy hl. nádraží do Kunčic pojedeme elektrickou soupravou

Publikováno: 19.12.2005, Aktualizováno: 18.2.2010 22:36
Rubrika: 2005

Rekonstrukci traťového úseku mezi stanicemi Ostrava-hlavní nádraží a Ostrava-Kunčice zahájilo počátkem prosince sdružení Elektrizace Kunčice, které tvoří společnosti Tchas a Firesta.


Cíle elektrifikace přiblížili novinářům Miroslav Fabián, generální ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje (vlevo) a Jiří Mlynář (SŽDC).

Od prosince 2005 do listopadu 2007 sdružení provede elektrizaci daného úseku, a to včetně předelektrizačních úprav. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Finanční prostředky pro tento projekt jsou poskytovány z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a z Evropského fondu regionálního rozvoje (European regional development fund). Tento fond, jehož výdaje v uplynulém finančním období představovaly téměř polovinu veškerých finančních prostředků vynaložených v rámci strukturálních fondů, má dominantní postavení mezi strukturálními fondy. Na stavbu tohoto finančního rozsahu, jejíž celkové náklady činí 924 mil. Kč, byla ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Infrastruktura - Priority 1, která je zaměřena na modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu, přidělena dotace ve výši 604 mil. Kč. Tato alokace představuje doposud nejvyšší přidělenou dotaci na železniční projekt v rámci OP Infrastruktura.


Zástupci firmy Tchas, člena sdružení Elektrizace Kunčic, Jaroslav Paclt a Jana Šafaříková po skončení tiskové konference odpovídali na další dotazy novinářů.

„Cílem stavby je zvýšení rychlosti, propustnosti a bezpečnosti vlakové dopravy. Rekonstrukce trati bude provedena pro maximální rychlost 80 až 90 km/h,“ řekl na tiskové konferenci, konané u příležitosti zahájení akce, Jan Komárek, generální ředitel SŽDC. Dodal, že cestující ocení především zkrácení jízdních dob mezi stanicemi Ostrava-hlavní nádraží a Ostrava-Kunčice, nebo vedení přímých vlaků mezi Opavou a Českým Těšínem či mezi Ostrava-Svinov - Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice. „Cestující zaznamenají rovněž zlepšení přípojových návazností v uzlových stanicích a samozřejmě i zlepšení kultury cestování. Elektrizací dojde ke snížení prašnosti a hlučnosti, k odstranění exhalací a k lepšímu zapojení této dosud neelektrifikované trati do Ostravského dopravního integrovaného systému ODIS,“ prohlásil J. Komárek.

Uvedená železniční trať se nachází na území města Ostravy, propojuje žst. Ostrava-hlavní nádraží a žst. Ostrava-Kunčice a je součástí tratě Ostrava-hlavní nádraží - Valašské Meziříčí. Je tratí II. kategorie, což znamená, že je dvoukolejná, ale neelektrizovaná. Nově elektrizovaný úsek naváže v žst. Ostrava-hlavní nádraží na trať II. koridoru Petrovice-Ostrava-Přerov-Břeclav a jako součást tratě do Valašského Meziříčí zkvalitní cestu do této turisticky atraktivní oblasti Beskyd. Současně také tvoří náhradní objízdnou trasu koridorové tratě Ostrava - Svinov - Přerov - Olomouc - Zábřeh na Moravě. V daném modernizovaném úseku se nacházejí stanice Ostrava-Střed a zastávka Ostrava-Kunčičky.

Stavba prochází přímo městem Ostravou, a tudíž se jedná o akci nejen rozsáhlou, ale i značně složitou. Bude obsahovat rekonstrukci železničního spodku a svršku, rekonstrukci mostů a propustků, dále modernizaci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. V rámci elektrizace traťového úseku dojde k vybudování trakčního, napájecího, zesilovacího a zpětného vedení, k rekonstrukci měnírny 3 kV Vratimov, k vybudování spínací stanice Ostrava-hlavní nádraží a rovněž k doplnění zařízení dispečerské řídicí techniky. Na základě požadavku a finanční spoluúčasti Magistrátu města Ostravy bude v rámci stavby vybudován nový podchod a jeho prodloužení do ulice Stodolní. Současně vyroste nová zastávka Ostrava-Centrum, kde se v následujících letech předpokládá velká koncentrace cestujících.

Přípravné stavební práce, prováděné v rámci denních výluk, začaly v prosinci 2005 a skončí březnu 2006. Jedná se hlavně o práce spojené s ochranou stávajících inženýrských sítí, přeložky stávajících kabelových rozvodů a výstavbu základů trakčních podpěr. V roce 2006 se v rámci hlavních stavebních prací provede výstavba a zprovoznění nové zastávky Ostrava-Centrum včetně bezbariérového přístupu a podchodu. Dále dojde k rekonstrukci celého traťového úseku Ostrava-hlavní nádraží - Ostrava-Střed včetně výstavby trakčního vedení. Stavba bude dokončena v listopadu 2007. Provoz na nové zastávce Ostrava-Centrum začne se změnou grafikonu vlakové dopravy v prosinci 2006. Na rok 2007 je naplánována rekonstrukce traťového úseku Ostrava-Střed - Ostrava-Kunčice, kdy bude mimo jiné v celém úseku trati aktivováno nové zabezpečovací zařízení.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Oba konce tunelu Klimkovice jsou propojeny (547x)
Dne 12. 12. 2005 ve 12,00 prorazili stavbaři tunelovou rouru B dálničního tunelu Klimkovice. Stavbu, v úseku dálnice D47...
Allianz Arena pohledem fotografa (34x)
Na několika záběrech je zachycena stavba unikátního fotbalového stadionu, který se buduje na severu Mnichova. Finanční o...
Z Ostravy hl. nádraží do Kunčic pojedeme elektrickou soupravou (31x)
Rekonstrukci traťového úseku mezi stanicemi Ostrava-hlavní nádraží a Ostrava-Kunčice zahájilo počátkem prosince sdružení...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google