Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana    Zavedení nového grafického symbolu propagujícího žárové zinkování podle ISO 1461

Zavedení nového grafického symbolu propagujícího žárové zinkování podle ISO 1461

Publikováno: 5.1.2018
Rubrika: Povrchová ochrana

Jedním z důležitých výsledků činnosti Marketingového výboru EGGA je nový grafický symbol propagující žárové zinkování podle ISO 1461. Symbol byl vyvinut s cílem vytvořit vizuální identitu (symbol), které by dokázala komunikovat specifické vlastnosti žárového zinkování. Dalšími tématy, kterými se výbor zabývá, jsou např. evropské environmentální prohlášení o produktech (EPD) žárového zinkování, opatření reagující na konkurenční hrozby spojené s ocelí pokovovanou slitinou zinku a hořčíku nebo činnosti v různých segmentech trhu, jako jsou ocelové mosty nebo galvanizovaná betonářská ocel.

Proč potřebujeme zvláštní symbol pro žárové zinkování?

V souvislosti s novým grafickým symbolem obvykle slyšíme dvě otázky: Proč je takový symbol nutný a jaký problém má vyřešit? Odpověď je jednoduchá: Neexistuje jednoznačné, charakteristické značení galvanického pokovení a ve většině jazyků se ve spojitosti s žárovým zinkováním používá celá řada termínů, což je značně matoucí. Setkáváme se tak s označeními jako zinkování, následné zinkování, žárové zinkování, poprodukční zinkování atd. Konkurenti zhotovitelů žárového zinkování jsou si dobře vědomi nejednotného označování žárového zinkování a této nepřehlednosti stále více využívají. Odborníci na protikorozní ochranu z řad zákazníků nebo osob s rozhodovacími pravomocemi, jako jsou architekti nebo inženýři, často kvůli nejednotnosti označení nedostanou produkt, jaký potřebují. Celou situaci bylo proto třeba řešit.

Podobnost s certifikátem kvality Woolmark

Symbolu žárového zinkování se velmi podobá všeobecně známý certifikát kvality střižní vlny Woolmark, který je podle Marketingového výboru EGGA vynikajícím příkladem osvědčené praxe. Certifikát Woolmark byl vytvořen v 60. letech minulého století, kdy vlna, do té doby dominantní textilní materiál na trhu, začala čelit rostoucí konkurenci syntetických vláken, jako je nylon, polyester a akryl. K označení vlněných produktů se tak více než 50 let používá značka Woolmark, kterou lze považovat za velice úspěšný symbol. Jeho design se za více než půlstoletí nezměnil, protože je jednoduchý, srozumitelný a nadčasový.

Úkolem Marketingového výboru EGGA bylo najít odpovídající „woolmark“ pro žárové zinkování, který by splňoval následující realistické požadavky:

 • Cílem nebylo vytvořit a vybudovat brand, protože takové zadání by naprosto překračovalo dostupné zdroje.
 • Nový symbol nesmí podrývat aktivity v oblasti budování značky (branding) jednotlivých společností.
 • Je nesmírné obtížně dosáhnout celoevropské shody v tom, jak má vypadat kreativní a „emocionální“ symbol.

Příprava informačního sdělení

Pro účely řízení vývoje symbolu připravil Marketingový výbor EGGA informační sdělení a vytvořil pracovní skupinu. V informačním sdělení byly definovány některé klíčové cíle:

 • Symbol by měl jasně rozlišovat mezi žárovým zinkováním a jinými (méně náročnými) typy zinkování.
 • Symbol by neměl nijak kolidovat s již existujícími značkami.
 • Symbol by měl vystihovat jedinečné vlastnosti žárového zinkování.
 • Dalším důležitým prvkem byly celosvětová kulturní přenosnost, tzn. symbol musí fungovat na celém světě a nesmí být nijak omezován jazykovými znalostmi.

V informačním sdělení byly uvedeny specifické vlastnosti žárového zinkování. Jednou z nich je kompletní pokrytí povrchu, což je zásadní přednost pozinkované oceli oproti jiným typům polotovarů, jako je například galvanická ocel. Tloušťka povlaku a fakt, že povlak přilne k oceli, jsou dva naprosto klíčové aspekty.

Se symbolem by proto měly být úzce spjaty hlavní přednosti žárového zinkování, mezi které nepopiratelně patří například dlouhotrvající ochrana oceli a houževnatost ošetřených povrchů, ale i spolehlivost žárového zinkování a v neposlední řadě ochrana produktů po celou dobu jejich životnosti.

Symbol není certifikátem kvality a nijak neodkazuje na členství v jakékoli oborové asociaci nebo sdružení. Symbol ale nemohou používat společnosti, které nejsou příslušných členem národních asociací.

Stejně jako Woolmark i symbol pro žárové zinkování by mělo být možné používat dvěma způsoby: s odkazem na hlavní normu EN ISO 1461 i bez uvedení tohoto odkazu.

Různá očekávání a požadavky na design symbolu

I když bylo informační sdělení velice důkladně připraveno, objevila se v souvislosti s designem symbolu různá očekávání:

 • Mezi lidmi v oboru žárového zinkování zazněly názory, že by design symbolu měl být především moderní. Co ale bude moderní za 10 nebo 20 let? Není nadčasovost lepším kritériem? Opět můžeme poukázat na Woolmark.
 • Jiní zastávali názor, že by design měl být hlavně efektní a velkolepý. Takový, aby přitahoval větší pozornost než logo společnosti. To opravdu chceme?
 • Další skupina lidí navrhovala abstraktní symbol, který nemá nic společného se zinkováním, ale reprezentuje vlastnosti, jako je např. trvanlivost. To je jistě dobrá myšlenka, ale neabstraktní logo, které je snadno srozumitelné, je přece také jednou z možností. Navíc vývoj grafického symbolu, který komunikuje konkrétní charakteristiky, je finančně nákladný.

Design

Ve spolupráci se dvěma designérskými agenturami jsme zvažovali celou řadu kreativních přístupů. Některé vycházely z analogie se zvířaty. Objevila se i myšlenka použít motiv třpytivých flitrů, které by odkazovaly na povrch pozinkovaných produktů. Další návrh stavěl na chemických prvcích, konkrétně zinku a železe. Na závěr jsme dosáhli shody v tom, čím se náš obor zaobírá: zinkování ocelových výrobků ponorem. A zvolili jsme nadčasové vyjádření: nosník a zinkovací vana. Sdělení je snadno pochopitelné. Našli jsme silný symbol, který funguje.

Symbol se dá výborně využít i jako prvek na poznámkovém bloku společnosti, kde si ho každý všimne. Zároveň ale nesoupeří s logy konkrétních společností, protože není nijak dominantní. Lze ho začlenit do firemní komunikace a webových stránek a všude tam, kde označí galvanizovanou ocel.

Na podporu používání tohoto symbolu vydala EGGA příručku „Symbol Guidelines“ (Manuál k používání symbolu), která byla poskytnuta všem národním asociacím. Manuál představuje různé použitelné varianty symbolu, ale i ty, které nejsou povolené. Členské asociace EGGA mohou samy řídit používání symbolu ve svých regionech. EGGA chrání symbol jako celoevropskou ochrannou známku.

Závěr:

 • Našli jsme „Woolmark“ pro žárové zinkování.
 • Symbol splňuje příslušné požadavky a pomáhá vytvářet jednoznačnější identitu a předcházet záměnám.
 • Úspěšnost symbolu závisí na evropských firmách v oboru zinkování, kterým můžeme doporučit následující: Používejte tento symbol. Jen tak bude silný a úspěšný.

Nový grafický symbol na propagaci žárového zinkování podle ISO 1461.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Výroba zinku v minulosti a dnes (799x)
Zinok je v súčasnosti štvrtým najpoužívanejším kovom na svete, po železe, hliníku a medi. Na začiatku dvadsiateho storoč...
AČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkováníAČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkování (734x)
Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekora...
AČSZ – Aktuální ekologické otázky EU pro odvětví žárových zinkoven (732x)
Ekologické a legislativní otázky představují velice důležitou součást práce evropského sdružení asociací žárových zinkov...

NEJlépe hodnocené související články

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí duplexními povlaky (5 b.)
Ocelové konstrukce jsou součásti našeho života a ve velké míře nás obklopují. Setkáváme se s nimi jak při výrobě různých...
Tryskání a ekonomieTryskání a ekonomie (5 b.)
Snahou konstruktérů je vyvinout technologie, které překonávají vlastnosti technologií předešlých. Technologie, vznikajíc...
Hempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě KalugaHempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě Kaluga (5 b.)
Na pozvání Volkswagen Group Rus se společnost Hempel nedávno zúčastnila důležitého projektu zajištění protikorozní ochra...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]