Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Zimní stadion ve Světlé nad Sázavou „vyrostl“ o 2,5 m

Zimní stadion ve Světlé nad Sázavou „vyrostl“ o 2,5 m

Publikováno: 10.7.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:32
Rubrika: Realizace

Architekt Arnošt Navrátil je autorem návrhu rozsáhlé rekonstrukce zimního stadionu na víceúčelové zařízení ve Světlé nad Sázavou. V rámci této stavby bylo nutno zdvihnout ocelovou konstrukci zastřešení včetně střešního pláště o celkové hmotnosti cca 450 tun o 2,5 m. V nové poloze jsou nejnižší prvky ocelové konstrukce střechy ve výšce cca 8,7 m nad budoucí ledovou plochou. Zlepší se tím podmínky pro zamezení kondenzace par na konstrukci. Poloha střechy je navíc ve výšce vhodné pro nové dispoziční uspořádání. O návrh a provedení této operace nás požádal investor akce Město Světlá nad Sázavou. Ke zdvihu byly použity dva vodící U-profily u každého sloupu, které se pak zároveň staly částí zdvihnuté konstrukce.

Mezi přípravné práce, které předcházely samotnému zdvihu, patřily úpravy nosné konstrukce střechy, úpravy patek stávajících sloupů a  výroba nových sloupů. Rekonstrukci střechy vyvolalo zvýšení zatížení sněhem, které vychází ze změny ČSN 73 0035 (ČSN EN 1191-1-3) a novým požadavkem na 15 minutovou požární odolnost.

Ze statického posudku vyplynulo, že je nezbytné zesílit vaznice v krajních polích. Ocelová konstrukce zastřešuje plochu o rozměrech 62,4 × 38 m. Sedm hlavních vazeb o osové vzdálenosti 10,4 m tvořily rámy ze dvou kyvných sloupů, příhradového vazníku a šikmé vzpěry mezi patou nízkého sloupu a střešním vazníkem. Šikmá vzpěra zajišťovala stabilitu rámu v příčném směru, v podélném směru byla stabilita konstrukce zajištěna křížovými ztužidly ve stěnách. Střešní konstrukce byla zavětrována třemi křížovými ztužidly napříč halou. Dřevěný střešní plášť je uložen na vzpěrkových vaznicích.

Po rekonstrukci došlo ke změně statického systému, hlavní vazby se změnily po odstranění šikmé vzpěry na dva polotuze vetknuté sloupy se střešní příčlí. V krajních podélných polích střechy byla doplněna chybějící ztužidla, jejichž účinky se do základů přenášejí pomocí nových ztužidel v krajních štítových vazbách. V takto upraveném statickém systému došlo ke snížení vnitřních sil v horním pásu příhradového vazníku, který tak vyhovuje i po navýšení zatížení sněhem a požadované požární odolnosti 15 minut.

POPIS ZDVIHU
Ocelová konstrukce, včetně sloupů, byla zdvižena o 2,5 m. Ke stávajícím sloupům TR Ø 406 × 5,6 byly z obou stran namontovány nové sloupy, svařované U-profily o délce 4,7 m. Před zdvihem byly profily ve vrcholu vzájemně propojeny a doplynilo se stěnové ztužidlo. Při zdvihu plnily nové sloupy funkci vedení a byly k nim namontovány prvky nutné pro zvolenou technologii zdvihu. Po zdvihu se nové sloupy staly součástí hlavní nosné konstrukce.

Zdvih se provedl s použitím hydraulických jednotek s nosností 300 kN. Na každém sloupu byly umístěny dvě jednotky, reakce na dvojici jednotek byla 150 kN. Konstrukce se zdvihala ve 25 krocích a po 100 mm.

Na konci každého kroku se stávající sloupy uložily na montážní nosník a hydraulické jednotky (včetně montážní plošinky) byly přemístěny o 100 mm výše do polohy pro další krok. Během zdvihu byly mezi dříky nových sloupů průběžně doplňovány diagonály. Po posledním kroku se nové sloupy přivařily ke stávajícím, byla doplněna stěnová a štítová ztužidla a byly odstraněny boční šikmé vzpěry.

Technologie zdvihu byla náročná na koordinaci, zejména z důvodu zamezení nerovnoměrného zdvihu konstrukce. K obsluze lisů a montážních prvků byli ke každému sloupu určeni dva pracovníci, celkem tedy pro 14 sloupů 28 lidí. Vzhledem k vstřícnému přístupu Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou se podařilo po dobu zdvihu (dva pracovní dny) zajistit 28 pracovníků z řad bývalých zaměstnanců skláren. Během zdvihu byla geometrie konstrukce geodeticky sledována. V současné době je dokončen zdvih a sanace OK, po které byla konstrukce předána navazujícím profesím.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:
Investor: Město Světlá nad Sázavou
Architekt: Ing. Arch. Arnošt Navrátil a Ing. Arch. Kamil Švaříček
Projekt: a realizace zdvihu a rekonstrukce ocelové konstrukce EXCON, a. s., Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Miloslav Lukeš, Ing. Přemysl Svoboda

The winter sports stadium in Světlá nad Sázavou grew by 2.5 m
The article describes extensive reconstruction of winter stadium into a multipurpose facility in Světlá nad Sázavou. The author of the article describes preparation for lifting and manner of lifting. As stated, within this construction it was necessary to lift a steel structure of the roofing including roof cladding with total weight of around 450 tons by 2.5 m. In the new position, the lowest parts of roof steel structure are in the height of around 8.7 m above the future ice area. Hereby the conditions for condensation prevention on the construction have improved. Moreover, the roof position is in a height suitable for new dispositional arrangement. Two guide „U“ profiles for each pole were used for lifting, becoming afterwards parts of lifted structure.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Zimní stadion ve Světlé nad Sázavou po rekonstrukciPříčný řez před a po rekonstrukciSestava pro zdvih sloupuPodélná stěna při zdvihuSkláři při zdvihu 450tunové střechy

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Palác NárodníPalác Národní (95x)
Palác Národní je projekt víceúčelového domu v srdci Prahy, který doplňuje nároží Národní třídy a Mikulandské ulice, posl...
Zajištění části stavební jámy AFI KarlínZajištění části stavební jámy AFI Karlín (76x)
V létě roku 2015 se společnost Čeněk a Ježek s. r. o. začala projekčně podílet na projektu AFI Karlín. Cílem bylo naproj...
Celodřevěná hala skladu – Nové Město nad MetujíCelodřevěná hala skladu – Nové Město nad Metují (64x)
V současné době se neustále zvyšují poptávky po konstrukčně jednoduchých halách, které se dají účelově využít ke skladov...

NEJlépe hodnocené související články

Přestavba nosné konstrukce dvorany Masarykova nádraží v PrazePřestavba nosné konstrukce dvorany Masarykova nádraží v Praze (5 b.)
Masarykovo nádraží v Praze je již několk let v centru pozornosti investorů a developerů a předmětem jednání politiků. Ve...
„Z historické haly jsme udělali supermoderní provoz“„Z historické haly jsme udělali supermoderní provoz“ (5 b.)
říká generální ředitel společnosti Vítkovice Machinery Group Ing. Jan Světlík....
Ve Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletíVe Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletí (5 b.)
Doslova průlomovou investici v oblasti strojírenské metalurgie představuje moderní linka rychlokovacího stroje, jakou ne...

NEJdiskutovanější související články

Nadčasový vzhled montované prodejní haly v Českých BudějovicíchNadčasový vzhled montované prodejní haly v Českých Budějovicích (1x)
Prodejní a administrativní hala pro firmu Starka – Půjčovnictví a obchod, v. o. s. je ukázkou moderní, architekton...
Laboratorní a konstituční model cementovaného jílu (1x)
Zpevněné vzorky jílu byly připraveny ze směsi kaolínu a portlandského cementu. Provedly se laboratorní zkoušky pevnosti,...
Celodřevěná hala skladu posypové soli v Rychnově u Jablonce nad Nisou (1x)
Na místě původního skladu posypové soli v areálu SÚS v Rychnově u Jablonce nad Nisou byl v roce 2004 vybudován nový obje...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]