Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Kalendář akcí    Technická konference TESYDO 2018

Technická konference TESYDO 2018

Termín konání akce: 20.3.2018 - 21.3.2018/ Doporučují Konstrukce /

Cílem konference je seznámit technickou veřejnost s problematikou a požadavky na dokumentaci (projekci, konstrukci, výpočty, design), bezpečnost, trvanlivost, spolehlivost, životnost i kvalitu výrobků, technologické, výrobní postupy, kontrolní, zkušební postupy výrobků a montáže výrobků i technických zařízení. Dále upozornit na legislativní předpisy i výrobkové normy, požadavky na výrobu, montáž, zajišťování kvality a provádění kontrolní i zkušební činnosti při zhotovování dílců i konstrukcí výrobků a technických i technologických zařízení (stavebních, strojních, výrobních, dopravních, transportních, konstrukcí zařízení pro energetiku i teplárenství, tlakových, plynových, chemických, elektrických a zdvihacích zařízení), včetně požadavků na jejich provoz, údržbu, kontrolu i zkoušení, ev. diagnostiku při provozu, také na provádějící kvalifikovaný personál. Tj. v souladu s požadavky na bezpečnost, spolehlivost i životnost výrobků, vyhrazených technických a vybraných zařízení i stanovených výrobků a technických zařízení k posuzování shody, tzn. dle legislativy, právně-technických předpisů ČR, EU i harmonizovaných a výrobkových norem ČSN, EN a ISO aj.

Popis:

Tématické okruhy přednášek a článků ve sborníku:

 1. Legislativa k provádění, uvádění na trh a do provozu dílců, konstrukcí výrobků a technických zařízení ve spojení se zák. č. 265/2017 Sb., č 90/2016 Sb., zák. č. 91/2016 Sb. a zák. 22/1997 Sb. ve znění dalších předpisů.
 2. Eurokódy, význam a užití v praxi, vazba na výrobkové normy pro stavební, strojní výrobky, konstrukce energetických, transportních, zdvihacích, plynových, elektrických, tlakových, chemických a dopravních zařízení.
 3. Konstrukční materiály pro kovové konstrukce stavebních a strojních výrobků a technických i technologických zařízení, kritéria a zásady pro použití.
 4. Konstrukční materiály pro tlaková zařízení, kritéria a zásady pro použití dle PED i TPED.
 5. Konstrukční materiály pro chemická zařízení, kritéria a zásady pro použití dle PED.
 6. Lopatkové stroje, rozdělení a použití v praxi, zásady pro navrhování a provoz.
 7. Vodní turbíny, rozdělení a použití v praxi, zásady pro navrhování a provoz.
 8. Parní turbíny, rozdělení a použití v praxi, zásady pro navrhování a provoz.
 9. Spalovací turbíny, rozdělení a použití v praxi, zásady pro navrhování a provoz.
 10. Tlaková zařízení, rozdělení a použití v praxi, zásady pro navrhování a provoz dle požadavků PED.
 11. Plynová zařízení, rozdělení a použití v praxi, zásady pro navrhování a provoz.
 12. Zdvihací zařízení, rozdělení a použití v praxi, zásady pro navrhování a provoz.
 13. Elektrická zařízení, rozdělení a použití v praxi, zásady pro navrhování a provoz.
 14. Konstrukce a výpočet tlakových zařízení.
 15. Konstrukce a výpočet kovových konstrukcí výrobků, mezní stavy pro provoz.
 16. Dílce a konstrukce, potrubí, nádrže a nádoby z plastů, použití v praxi, navrhování.
 17. Zásady svařování plastů, rozdělení metod a příklady použití pro výrobky a pracovní podmínky.
 18. Kompozitní materiály, rozdělení a použití v praxi.
 19. Povrchové úpravy materiálů, rozdělení pro použití v různých pracovních prostředích.
 20. Tepelné zpracování kovových materiálů, význam, rozdělení podle účelu použití.
 21. Lepení materiálů, rozdělení, doporučení pro různá použití v praxi.
 22. Tepelné dělení materiálů, hodnocení řezných ploch a kontroly řezných povrchů.
 23. Šroubové spoje, rozdělení a zásady pro instalaci šroubových spojů.
 24. Kvalifikované pracovní postupy i technologické postupy pro provádění stanovených výrobků.
 25. Kontrola a NDT zkoušení výrobků a technických zařízení.
 26. Kontrola a DT zkoušení výrobků a technických zařízení.
 27. Svařování a pájení kovů, svařování plastů.
 28. Kvalifikování postupů svařování WPS a WPQR a pájení BPS a BPAR, včetně PED.
 29. Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.
 30. Systém managementu kvality dle ČSN OHSAS 18001 a ČSN EN ISO 16949.
 31. Systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 3834-1 až 6,a ČSN EN ISO 14554-1 a 2.
 32. Systém řízení kvality povrchových úprav pro nátěrové systémy dle ČSN EN ISO 12944.
 33. Systém řízení kvality při žárovém stříkání dle ČSN EN ISO 14922-1 až 4.
 34. Požadavky na kvalitu tepelného zpracování dle ČSN EN ISO 17663.
 35. Validace svařovacího výrobního zařízení dle ČSN EN ISO 17662.
 36. Systém řízení kvality svařování betonářských ocelí dle ČSN EN ISO 17660-1 až 2.
 37. Svařování kolejových vozidel dle ČSN EN 15085, jakostní požadavky, kvalifikace a odborná způsobilost.
 38. Systém managementu kvality v letectví a kosmonautice dle ČSN EN 9100 aj.
 39. Personál pro NDT a DT kontrolu a zkoušení dle technických norem, ČSN EN ISO 9712 i legislativy PED.
 40. Personál pro svařování a pájení i lepení dle požadavků EWF, IIW a IAB.
 41. Metrologie, měřidla, pravidla pro praxi, metrologický řád, legislativa. 6
 42. Revize a periodické prohlídky technických zařízení, strojů i nářadí.
 43. Dokumentace k provádění dílců a konstrukcí výrobků dle požadavků norem.
 44. Systém řízení kvality a výroby u výrobců a montážních firem dle technické praxe.
 45. Provozní zatížení dílců a konstrukcí výrobků dle požadavků norem.
 46. Kvalifikace postupů ohýbání BPQR trubek pro kotlová zařízení, včetně PED.
 47. Kvalifikace personálu pro zaválcování a svařování trubek do trubkovnic dle norem.
 48. Kvalifikace výrobců a montážních firem kovových konstrukcí a technických zařízení.
 49. Potrubí, nádrže a zásobníky instalované ve stavbě dle Eurokódů.
 50. Navrhování ocelových konstrukcí, pravidla pro oceli vysoké pevnosti do S 700 dle ČSN EN 1993-1-12.
 51. Navrhování ocelových konstrukcí, únava dle ČSN EN 1993-1-9.
 52. Navrhování ocelových konstrukcí, obecná pravidla pro korozivzdorné oceli dle ČSN EN 1993-1-4.
 53. Navrhování ocelových konstrukcí, obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby dle Eurokódu ČSN EN 1993-1-1 a zásady navrhování i mezní stavy dle ČSN EN 1990, tj. ve spojitosti s ČSN EN 1991 a ČSN EN 1999, navrhování na účinky seizmicity dle ČSN EN 1998-1 až 6.
 54. Tlaková zařízení stabilní - potrubí, nádoby, výměníky a kotle, dle PED 2014/68/EU a NV č. 219/2016 Sb.
 55. Tlaková zařízení přepravitelná - nádoby, cisterny, láhve, sudy a kontejnery, požadavky legislativy NV č. 208/2011 Sb. a T-PED 2010/35/EU a harmonizovaných a výrobkových norem.
 56. Jednoduché tlakové nádoby, rozdělení a použití v praxi, legislativa (JTN) NV č. 119/2016, SPV 2014/28/EU a norem ČSN EN 286-1 až 4.
 57. Kovové konstrukce stavebních a strojních výrobků dle požadavků ČSN EN 1090 částí 1, 2 a 3, včetně CPR 305/2011 Sb.(CE posuzování shody) a NV č. 163/2002 Sb. i NV č. 215/2016 Sb.
 58. Požadavky na provádění strojních zařízení, rozdělení zařízení, legislativa a normy.
 59. Požadavky na provádění nízko a středně výkonových teplovodních kotlů dle požadavku norem ČSN EN 303, ČSN EN 304 a ČSN EN 15502 i výměníků tepla dle ČSN EN 305 až ČSN EN 308 a legislativy EU 92/42/ EHS, 2009/142/ES i NV ČR č. 25/2003 Sb. a č. 22/2003 Sb.
 60. Doporučení pro svařování dle požadavků ČSN EN 1011-1 až 8 v technické praxi.
 61. Laserové technologie pro svařování, dělení a povrchové úpravy materiálů v praxi.
 62. Mechanizace, automatizace a robotizace výrobních procesů.
 63. Kotelny, spalovny, výtopny, výměníkové stanice a tepelné elektrárny.
 64. Čističky odpadních vod uváděné do praxe.

Přihláška: Závaznou přihlášku s potvrzením o zaplacení účastnického poplatku zašlete nejpozději do 12.03.2018 na: e-mail: info@tesydo.cz, pavlicova@tesydo.cz nebo na adresu: TESYDO, s.r.o., Mariánské nám. 617/1, 617 00 Brno

Více informací naleznete ZDE.

Kontaktní údaje:

Místo konání: HOTEL**** ZÁMEK VALEČ Valeč 1, PSČ 675 53 Valeč u Hrotovic (v blízkosti Třebíče a Dukovan)

Pořadatel:
TESYDO, s.r.o.
info@tesydo.cz
tel. +420 811 188 901 až 4
www.tesydo.cz Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Časopis SILNICE ŽELEZNICE

Hořice - lávka přes I/35

Hořice - lávka přes I/35