Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana

Povrchová ochrana

Vybrané pohledy na ekonomiku povrchových úprav

Publikováno: 18.7.2006, Aktualizováno: 21.2.2010 23:39

Ekonomika hýbe světem a ignorace této skutečnosti nemůže přinést nic dobrého. Platí to bezezbytku i v oboru povrchových úprav. Poněvadž problematika ekonomiky povrchových úprav je mimořádně rozsáhlá, ze spektra vyjímám pouze několik poměrně úzce zaměřených pohledů, které mají přímou souvislost s organickými nátěry na nové ocelové výrobky, zejména ocelové konstrukce....

Celý článek zde

Fasádní práškové barvy

Publikováno: 6.7.2006, Aktualizováno: 26.12.2008 10:52

Polyesterové práškové barvy jsou na evropském trhu nejpoužívanějším typem pro aplikace práškových barev určených do exteriéru. Vedle těch (tzv. průmyslová kvalita), které jsou určeny pro běžné venkovní aplikace a u nichž se nevyžadují dlouhodobější garance životnosti, se vyrábějí také práškové barvy v tzv. fasádní kvalitě, které jsou nejčastější v aplikacích práškových barev pro venkovní použití....

Celý článek zde

Moření kovů z pohledu ekologie (část 2.)

Publikováno: 29.4.2006, Aktualizováno: 26.12.2008 10:01

Moření je základní operací používanou u řady procesů povrchových úprav kovů. Předchází galvanickému nanášení kovů, žárovému zinkování i nanášení konverzních povlaků, např. fosfátu, před dalším mechanickým zpracováním – tažením a lisováním....

Celý článek zde

Moření kovů z pohledu ekologie

Publikováno: 21.3.2006, Aktualizováno: 25.12.2008 23:18

Moření je základní operací používanou u řady procesů povrchových úprav kovů. Jedná se o galvanické nanášení kovů, žárové zinkování i nanášení konverzních povlaků, např. fosfátu, před dalším mechanickým zpracováním – tažením a lisováním....

Celý článek zde

Konference Projektování a provoz povrchových úprav – zajímala především nová legislativa

Publikováno: 19.3.2006, Aktualizováno: 25.12.2008 23:14

Dvě stě osmdesát odborníků zamířilo 8. března do Prahy na 32. konferenci s mezinárodní účastí Projektování a provoz povrchových úprav. V oboru je akcí s nejdelší tradicí....

Celý článek zde

Nejnižší cena = nejkvalitnější produkt?

Publikováno: 13.3.2006, Aktualizováno: 25.12.2008 23:08

V jednom z loňských čísel časopisu KONSTRUKCE mě zaujal rozhovor šéfredaktora Stanislava Cieslara se zástupci firmy Servind. Jsem si vědom, že rozhovor nemůže být příliš rozsáhlý a nemůže příslušnou problematiku rozvádět do hloubky, proto je možné, že některé skutečnosti z mého příspěvku mohly být neuveřejněnou částí původního rozhovoru. Oba zástupce firmy znám a jsem přesvědčen, že moje názory neodmítnou. Článek nadepisuji titulkem, který jsem o...

Celý článek zde

Role legujících prvků v roztaveném zinku při kusovém pozinkování

Publikováno: 11.1.2006, Aktualizováno: 25.12.2008 12:24

Do taveniny pro kusové pozinkování se vedle zinku a železa přidávají i další prvky k ovlivnění: • mechanických vlastností zinku jako je jeho viskozita a povrchové napětí, • projevů pozinkovaného materiálu, • vynášení zinku při pozinkování reaktivních ocelí....

Celý článek zde

Ekonomická a ekologická hlediska volby protikorozní ochrany

Publikováno: 3.1.2006, Aktualizováno: 25.12.2008 12:21

K selhání protikorozní ochrany dochází v první řadě vinou nerespektování obecně platných zákonitostí o korozním chování materiálů, nedodržením technologických postupů a kontroly kvality práce. Obecně se málo uvádějí finanční ztráty, způsobené korozí materiálů, přičemž se přímé roční náklady pohybují v několika procentech hrubého domácího produktu. Současný ekonomický tlak na investory i dodavatele zcela pomíjí hodnocení nákladovosti na ochranu pr...

Celý článek zde

Doporučené nátěrové systémy pod tepelnou izolaci

Publikováno: 19.12.2005, Aktualizováno: 25.12.2008 12:16

Správné navržení nátěrového systému pod tepelnou izolaci má výrazný vliv na životnost potrubí a aparátů, pracujících při zvýšených teplotách, a tam, kde agresivní životní prostředí může mít vliv na povrchovou úpravu. Správným výběrem nátěru lze prodloužit životnost zařízení a vyvarovat se vysokých nákladů na opravy či odstávky. Velké nebezpečí spočívá v neočekávaných poruchách, jelikož nelze prověřit skutečný stav zaizolovaných částí během provoz...

Celý článek zde

Přípravné operace před galvanickým pokovením

Publikováno: 1.11.2005, Aktualizováno: 25.12.2008 01:11

Vývojový trend v oblasti povrchových úprav vykazuje za poslední několikaleté období značný nárůst povrchové úpravy zinkováním. K nárůstu dochází v celé oblasti zinkovacích technologií počínaje žárovým a konče galvanickým. Hnacím motorem hlavně v oblasti galvanického zinkování je automobilový průmysl. Je realizována řada nových investic, kde konečnou povrchovou úpravou je galvanický zinek nebo jeho slitiny, převážně zinek – nikl....

Celý článek zde

Vnitřní nátěry ocelových nádrží a jezových klapek (plochy ve styku s médii)

Publikováno: 29.8.2005, Aktualizováno: 23.12.2008 15:58

Jezové klapky a ocelové zásobníky na agresivní média jsou objekty, u kterých je nutné užití kvalitních nátěrových hmot a nestandardních aplikačních postupů z důvodu zajištění jejich dlouhodobé funkčnosti. U jezů při zvýšeném průtoku dochází k silnému abrazivnímu namáhání. Voda, nesoucí s sebou množství nečistot, se přelévá na návodní straně spolu s vodou, tekoucí spodní částí jezové klapky....

Celý článek zde

Povrchové úpravy nádrží na ropu za plného provozu (2. část)

Publikováno: 28.8.2005, Aktualizováno: 23.12.2008 15:56

V tomto čísle časopisu KONSTRUKCE dokončujeme článek o povrchové úpravě ropného terminálu v litevském Butinge, jehož rozšíření bylo dokončeno v květnu roku 2004. První část jsme uveřejnili v čísle 3/2005 pod názvem Při výstavbě velkokapacitních nádrží na ropu se montážním nástrojem stala voda....

Celý článek zde

Žárově stříkané povlaky slitinou ZnAl 15 pro zvýšení ochrany odolnosti ocelových konstrukcí

Publikováno: 28.7.2005, Aktualizováno: 18.2.2010 22:03

Článek je rozdělen do dvou částí základní principy technologie žárového stříkání, vlastnosti povlaků a vybrané aplikace, výsledky urychlených korozních zkoušek deseti povlakových systémů, používaných pro ochranu ocelových konstrukcí. ...

Celý článek zde

Příčiny snížení korozní odolnosti korozivzdorných ocelí a slitin - Vliv kvality povrchu na korozní odolnost slitinových ocelí

Publikováno: 27.7.2005, Aktualizováno: 20.12.2008 11:46

Korozní odolnost korozivzdorných ocelí a slitin je závislá jak na jejich základním chemickém složení, tj. obsahu legujících prvků, tak i na stavu povrchu. Snížení korozní odolnosti povrchové vrstvy korozivzdorných materiálů se může negativně projevit již za poměrně mírných korozních podmínek (atmosféra, neutrální vodné roztoky atp.) výskytem povrchové nebo lokalizované koroze. K negativní změně povrchové kvality těchto materiálů, tj. korozní odol...

Celý článek zde

Žárové zinkování ponorem - Základní informace pro uživatele

Publikováno: 26.7.2005, Aktualizováno: 20.12.2008 11:38

Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky, které vytvářejí bariéru mezi ocelí a korozním prostředím. Nejčastěji využívaným kovem, který je především v ochraně proti atmosférické korozi schopen zajistit dlouhodobou životnost ocelového dílu, je zinek....

Celý článek zde

Korozní odolnost kontinuálně lakovaných plechů

Publikováno: 13.7.2005, Aktualizováno: 20.12.2008 11:34

Kontinuálně lakované plechy (dále jen KLP) a z nich zhotovené panely jsou materiálem, velmi často používaným pro stavebnictví. Jen v poslední době byla v odborných časopisech publikována řada článků na téma KLP. Pozornost byla věnována především charakteristikám těchto materiálů ze stavebního hlediska – pevnosti, hořlavosti, propustnosti panelů pro vlhkost atd. Tento příspěvek je zaměřen na korozní odolnost povrchových úprav KLP, která je z...

Celý článek zde

Mapa korozní rychlosti zinku pro ČR

Publikováno: 28.12.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 22:32

Znečištění ovzduší je důležitým činitelem pro znehodnocení materiálů a systémů protikorozní ochrany. Vliv znečištění na korozní rychlost základních konstrukčních kovů byl dlouhodobě systematicky sledován a byly odvozeny rovnice znehodnocení, které vyjadřují závislost míry efektu na činitelích. Údaje ve formě GIS vrstev různých činitelů byly podrobněji zpracovány v síti 2 × 2 km. Tímto způsobem byly zpracovány pro celé území České republiky ...

Celý článek zde

Praskanie zváraných konštrukcií pri zinkovaní

Publikováno: 27.12.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 21:31

V ostatnom čase sa v priemysle vyskytli problémy s aplikáciou žiarového zinkovania zváraných konštrukcií. Problémy sa pozorovali po nanesení zinkovej vrstvy technológiou žiarového nanášania na zvarenú konštrukciu. V oblasti zvarových spojov sa pozorovali makro trhliny šíriace sa ďaleko do základného materiálu konštrukčnej ocele. Predmetom tohto príspevku je prezentácia niektorých prípadov popraskania zinkovaných zváraných konštrukcií a výsledky a...

Celý článek zde

Kabát International pro střechu olympijského stadionu v Aténách

Publikováno: 9.12.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 21:25

Olympijský stadion v Aténách se nachází v Maroussi, na severním předměstí Atén. Společnost International Paint Ltd. navrhla a dodala antikorozní nátěrový systém na monstrózní zastřešení 75.000 míst tohoto stadionu. Dostatečnou a přesvědčivou referencí pro výběr nátěrových hmot International Protective Coatings byly letité zkušenosti s antikorozní a protipožární ochranou z podobných projektů jako jsou Olympijský stadion v Sydney, Commonwealth stad...

Celý článek zde

Příspěvek do problematiky spojování pozinkovaných plechů

Publikováno: 15.11.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 17:29

Mnoho odvětví strojírenské výroby lze dnes charakterizovat nástupem nových konstrukčních materiálů. Jsme svědky šířícího se použití termomechanicky zpracovaných mikrolegovaných ocelí, vysokolegovaných (jedno i dvoufázových) korozivzdorných, setkáváme se stále častěji s hliníkem jako konstrukčním materiálem, nová uplatnění nalézají i nekovové materiály (plasty, kompozity)....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

AČSZ – Aktuální ekologické otázky EU pro odvětví žárových zinkoven (1048x)
Ekologické a legislativní otázky představují velice důležitou součást práce evropského sdružení asociací žárových zinkov...
AČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkováníAČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkování (1011x)
Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekora...
Lehké obvodové pláště z pohledu protipožární ochranyLehké obvodové pláště z pohledu protipožární ochrany (286x)
Lehké obvodové pláště jsou výrobkem obvykle zkompletovaným až na stavbě, skládajícím se z předvyrobených částí. Za lehký...

NEJlépe hodnocené související články

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí duplexními povlaky (5 b.)
Ocelové konstrukce jsou součásti našeho života a ve velké míře nás obklopují. Setkáváme se s nimi jak při výrobě různých...
Tryskání a ekonomieTryskání a ekonomie (5 b.)
Snahou konstruktérů je vyvinout technologie, které překonávají vlastnosti technologií předešlých. Technologie, vznikajíc...
Hempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě KalugaHempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě Kaluga (5 b.)
Na pozvání Volkswagen Group Rus se společnost Hempel nedávno zúčastnila důležitého projektu zajištění protikorozní ochra...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google