Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana

Povrchová ochrana

Vnitřní nátěry ocelových nádrží a jezových klapek (plochy ve styku s médii)

Publikováno: 29.8.2005, Aktualizováno: 23.12.2008 15:58

Jezové klapky a ocelové zásobníky na agresivní média jsou objekty, u kterých je nutné užití kvalitních nátěrových hmot a nestandardních aplikačních postupů z důvodu zajištění jejich dlouhodobé funkčnosti. U jezů při zvýšeném průtoku dochází k silnému abrazivnímu namáhání. Voda, nesoucí s sebou množství nečistot, se přelévá na návodní straně spolu s vodou, tekoucí spodní částí jezové klapky....

Celý článek zde

Povrchové úpravy nádrží na ropu za plného provozu (2. část)

Publikováno: 28.8.2005, Aktualizováno: 23.12.2008 15:56

V tomto čísle časopisu KONSTRUKCE dokončujeme článek o povrchové úpravě ropného terminálu v litevském Butinge, jehož rozšíření bylo dokončeno v květnu roku 2004. První část jsme uveřejnili v čísle 3/2005 pod názvem Při výstavbě velkokapacitních nádrží na ropu se montážním nástrojem stala voda....

Celý článek zde

Žárově stříkané povlaky slitinou ZnAl 15 pro zvýšení ochrany odolnosti ocelových konstrukcí

Publikováno: 28.7.2005, Aktualizováno: 18.2.2010 22:03

Článek je rozdělen do dvou částí základní principy technologie žárového stříkání, vlastnosti povlaků a vybrané aplikace, výsledky urychlených korozních zkoušek deseti povlakových systémů, používaných pro ochranu ocelových konstrukcí. ...

Celý článek zde

Příčiny snížení korozní odolnosti korozivzdorných ocelí a slitin - Vliv kvality povrchu na korozní odolnost slitinových ocelí

Publikováno: 27.7.2005, Aktualizováno: 20.12.2008 11:46

Korozní odolnost korozivzdorných ocelí a slitin je závislá jak na jejich základním chemickém složení, tj. obsahu legujících prvků, tak i na stavu povrchu. Snížení korozní odolnosti povrchové vrstvy korozivzdorných materiálů se může negativně projevit již za poměrně mírných korozních podmínek (atmosféra, neutrální vodné roztoky atp.) výskytem povrchové nebo lokalizované koroze. K negativní změně povrchové kvality těchto materiálů, tj. korozní odol...

Celý článek zde

Žárové zinkování ponorem - Základní informace pro uživatele

Publikováno: 26.7.2005, Aktualizováno: 20.12.2008 11:38

Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky, které vytvářejí bariéru mezi ocelí a korozním prostředím. Nejčastěji využívaným kovem, který je především v ochraně proti atmosférické korozi schopen zajistit dlouhodobou životnost ocelového dílu, je zinek....

Celý článek zde

Korozní odolnost kontinuálně lakovaných plechů

Publikováno: 13.7.2005, Aktualizováno: 20.12.2008 11:34

Kontinuálně lakované plechy (dále jen KLP) a z nich zhotovené panely jsou materiálem, velmi často používaným pro stavebnictví. Jen v poslední době byla v odborných časopisech publikována řada článků na téma KLP. Pozornost byla věnována především charakteristikám těchto materiálů ze stavebního hlediska – pevnosti, hořlavosti, propustnosti panelů pro vlhkost atd. Tento příspěvek je zaměřen na korozní odolnost povrchových úprav KLP, která je z...

Celý článek zde

Mapa korozní rychlosti zinku pro ČR

Publikováno: 28.12.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 22:32

Znečištění ovzduší je důležitým činitelem pro znehodnocení materiálů a systémů protikorozní ochrany. Vliv znečištění na korozní rychlost základních konstrukčních kovů byl dlouhodobě systematicky sledován a byly odvozeny rovnice znehodnocení, které vyjadřují závislost míry efektu na činitelích. Údaje ve formě GIS vrstev různých činitelů byly podrobněji zpracovány v síti 2 × 2 km. Tímto způsobem byly zpracovány pro celé území České republiky ...

Celý článek zde

Praskanie zváraných konštrukcií pri zinkovaní

Publikováno: 27.12.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 21:31

V ostatnom čase sa v priemysle vyskytli problémy s aplikáciou žiarového zinkovania zváraných konštrukcií. Problémy sa pozorovali po nanesení zinkovej vrstvy technológiou žiarového nanášania na zvarenú konštrukciu. V oblasti zvarových spojov sa pozorovali makro trhliny šíriace sa ďaleko do základného materiálu konštrukčnej ocele. Predmetom tohto príspevku je prezentácia niektorých prípadov popraskania zinkovaných zváraných konštrukcií a výsledky a...

Celý článek zde

Kabát International pro střechu olympijského stadionu v Aténách

Publikováno: 9.12.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 21:25

Olympijský stadion v Aténách se nachází v Maroussi, na severním předměstí Atén. Společnost International Paint Ltd. navrhla a dodala antikorozní nátěrový systém na monstrózní zastřešení 75.000 míst tohoto stadionu. Dostatečnou a přesvědčivou referencí pro výběr nátěrových hmot International Protective Coatings byly letité zkušenosti s antikorozní a protipožární ochranou z podobných projektů jako jsou Olympijský stadion v Sydney, Commonwealth stad...

Celý článek zde

Příspěvek do problematiky spojování pozinkovaných plechů

Publikováno: 15.11.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 17:29

Mnoho odvětví strojírenské výroby lze dnes charakterizovat nástupem nových konstrukčních materiálů. Jsme svědky šířícího se použití termomechanicky zpracovaných mikrolegovaných ocelí, vysokolegovaných (jedno i dvoufázových) korozivzdorných, setkáváme se stále častěji s hliníkem jako konstrukčním materiálem, nová uplatnění nalézají i nekovové materiály (plasty, kompozity)....

Celý článek zde

Zkouška konstrukční celistvosti v Cartingtonu, příprava zkoušky

Publikováno: 11.11.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 17:25

Uprostřed ledna 2003 byla pod vedením pracovníků z ČVUT Praha uskutečněna požární zkouška konstrukce ocelobetonového vícepodlažního skeletu v laboratoři na zkoušky velkého rozsahu v Cardingtonu. Zkouška byla zaměřena na rozšíření poznatků z kolapsu komplexu budov WTC 11. září 2001, zvláště progresivního kolapsu budovy WTC 7. Příspěvek je zaměřen na přípravu zkoušky a využití termokamery při experimentu. Pokračování příspěvku bude orientováno na p...

Celý článek zde

Oceli, vhodné pro větší tloušťky žárově zinkovaných povlaků

Publikováno: 10.11.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 17:25

Propracovaným, letitou praxí ověřeným a rozšířeným způsobem ochrany ocelových výrobků proti korozi, je žárové zinkování. Je známo, že tloušťku povlaku zinku na ocelových výrobcích významně ovlivňuje hodnota obsahu křemíku ve výchozím materiálu. Ačkoliv je možno aplikovat povlak zinku na všechny běžné konstrukční oceli, jsou v zásadě preferovány ty, jež mají nízký obsah křemíku a dosahuje se u nich optimálních hodnot tloušťek, korespondujících s p...

Celý článek zde

Nový odolný kabát - také ekonomika

Publikováno: 1.9.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 16:55

Je to již podruhé, co mi k napsání článku nezištně pomohla Kamila Šínová z firmy PERGE International. Tentokrát svým článkem Nejen mosty dostávají nový kabát - polysiloxany, který vyšel v časopisu KONSTRUKCE v čísle 6/2003....

Celý článek zde

Požární zkoušky v Cardingtonu

Publikováno: 29.2.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 16:29

K prohloubení poznatků z kolapsu komplexu budov WTC 11. září 2001 byla uskutečněna požární zkouška na osmipodlažní spřažené ocelobetonové konstrukci objektu v Cardingtonu, Velká Británie [1]. Zkouška byla kromě zkoušky chování ocelobetonové desky zaměřena na konstrukční celistvost styčníků při mimořádné situaci. Tento příspěvek popisuje unikátní laboratoř na zkoušky na skutečných objektech v Cardingtonu a požární zkoušky na skutečných požárních ú...

Celý článek zde

Vliv velikosti deformace na tloušťku a charakter povlaku žárového zinku

Publikováno: 14.12.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 16:10

Z celé řady prací je všeobecně znám vliv obsahu křemíku na tloušťku, strukturu a přilnavost povlaku zinku [1–3]. Mnozí odběratelé žárově pozinkovaného materiálu tento materiál dále zpracovávají za studena, např. ohýbáním, tvarováním atd. Vyvstává tedy potřeba přesně definovat, jak se chová povlak zinku při tomto zpracování, resp. jak velké deformaci lze podrobit jednotlivé typy povlaku, aniž by došlo k jejich porušení. Předložená práce nazn...

Celý článek zde

Nejen mosty dostávají nový odolný kabát - Polysiloxan

Publikováno: 13.12.2003, Aktualizováno: 15.2.2010 23:41

Historický most Trent Bridge v Nottinghamu, Anglie, byl v rámci celkové renovace opatřen nátěrovým systémem z nové generace polysiloxanových vrchních nátěrů od International Protective Coatings - Interfine 979. Mostní ocelová konstrukce, která nese šestiproudovou vozovku, se klene nad řekou Trent v centru města. Původní most Trent Bridge byl postaven v roce 1869 a jeho konstrukce byla následně rozšířena v roce 1922 pomocí originálních oblouků tak...

Celý článek zde

Protikorozní ochrana a ISO 2808

Publikováno: 24.8.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 16:04

Článkem chci navázat na dříve uvedené a již ukončené seriály článků k normě ISO 12944, k normám ISO 8501 až 8504, a k normě ISO 4628. To proto, že norma velice úzce souvisí s normou ISO 12944, na tuto normu navazuje a doplňuje ji. Poněvadž norma má široké použití, do článku zahrnu pouze problematiku, významnou pro běžnou praxi výrobců ocelových konstrukcí a podobných výrobků a zhotovitelů nátěrů....

Celý článek zde

Přilnavost žárově vytvořeného povlaku zinku a způsoby jejího hodnocení

Publikováno: 8.12.2002, Aktualizováno: 18.12.2008 15:32

Jednou ze základních vlastností povlaku zinku je jeho přilnavost k základnímu materiálu. Na rozdíl od tloušťky, chemického složení a mikrostruktury je však velmi obtížně definovatelná a měřitelná.  ...

Celý článek zde

Protikorozní ochrana a ISO 12944

Publikováno: 1.3.2002, Aktualizováno: 17.12.2008 15:12

V tomto článku navážeme na předchozí materiály autora a budeme se zabývat normou ČSN EN ISO 12944-6 „Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní zkušební metody“. Norma je českou verzí evropské normy EN ISO 12944-6:1998, má status české technické normy a byla vydána Českým normalizačním institutem v květnu 1998....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

AČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkováníAČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkování (764x)
Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekora...
AČSZ – Aktuální ekologické otázky EU pro odvětví žárových zinkoven (741x)
Ekologické a legislativní otázky představují velice důležitou součást práce evropského sdružení asociací žárových zinkov...
Termodifuzní zinkováníTermodifuzní zinkování (213x)
Proces termodifuzního zinkování (Sherardování) spočívá v difuzním napouštění ocelových předmětů zinkem. Reakce probíhá v...

NEJlépe hodnocené související články

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí duplexními povlaky (5 b.)
Ocelové konstrukce jsou součásti našeho života a ve velké míře nás obklopují. Setkáváme se s nimi jak při výrobě různých...
Tryskání a ekonomieTryskání a ekonomie (5 b.)
Snahou konstruktérů je vyvinout technologie, které překonávají vlastnosti technologií předešlých. Technologie, vznikajíc...
Hempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě KalugaHempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě Kaluga (5 b.)
Na pozvání Volkswagen Group Rus se společnost Hempel nedávno zúčastnila důležitého projektu zajištění protikorozní ochra...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...
Google