Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana

Povrchová ochrana

Požární bezpečnost sendvičových panelů v kontextu změn technických norem

Požární bezpečnost sendvičových panelů v kontextu změn technických norem
Publikováno: 10.9.2014

Požární bezpečnost konstrukcí ze sendvičových panelů tvořených kovovým pláštěm a tepelně‑izolačním jádrem se dostává do popředí s tím, jak roste jejich obliba při výstavbě halových objektů a s tím, jak se zvyšuje četnost jejich požárů. Jen za rok 2013 přibylo v České republice přes 300 000 m2 logistických a průmyslových nemovitostí, na jejichž opláštění jsou tyto panely s oblibou využívány. Katastrofální následky měl např. požár drůbežárny v Číně...

Celý článek zde

Požární ochrana nosných ocelových konstrukcí

Publikováno: 9.9.2014

Je zřejmé, že ocel je anorganická stavební hmota, kterou lze bez zvláštních zkoušek zařadit mezi materiály s třídou reakce na oheň A1 – nehořlavé (viz. ČSN EN 13501-1). Na druhou stranu při přímém působení ohně na daný ocelový prvek je možné podle teplotní normové ISO křivky předpokládat navýšení teploty u ocelového prvku o 556 K, již po pěti minutách. Následkem uvedeného nárůstu teploty ztrácí ocelová konstrukce své mechanické vlastnosti (mez kl...

Celý článek zde

Práškové lakování hliníkových profilů – nové trendy v odstínech

Práškové lakování hliníkových profilů – nové trendy v odstínech
Publikováno: 8.9.2014

Nově realizované stavby s fasádními prvky tvořenými hliníkovými profily a obklady ukazují, že stále převažují šedé a metalické odstíny, ale ty jsou postupně doplňovány různými odstíny hnědé a béžové (obr. 1). Současné možnosti práškového lakování nabízejí také zhotovení velmi věrné imitace eloxovaného povrchu (obr. 2), jejichž výhodou je možnost povrchově upravit současně hliníkové i ocelové díly a doplňky, které nelze běžně upravit klasickým elo...

Celý článek zde

Stabilizace korozních produktů na železných kovech přípravkem na silikátové bázi

Stabilizace korozních produktů na železných kovech přípravkem na silikátové bázi
Publikováno: 5.9.2014

I když je při navrhování protikorozní ochrany ocelových konstrukcí (OK) všeobecně známo, že nátěrové systémy aplikované na tryskaném povrchu vykazují při stejných nominálních tloušťkách až několikanásobně vyšší ochrannou účinnost než na povrchu zarezlém a ručně očištěném, nelze často tryskání z různých důvodů realizovat, přičemž hlavním uváděným důvodem obvykle bývá značný nárůst nákladů. Jeden z možných způsobů, jak zhotovit nátěry i na netryska...

Celý článek zde

AČSZ – Žárové zinkování v Libereckém a Středočeském kraji nabízí s dlouholetou tradicí společnost Apollo Metal, spol. s r. o.

AČSZ – Žárové zinkování v Libereckém a Středočeském kraji nabízí s dlouholetou tradicí společnost Apollo Metal, spol. s r. o.
Publikováno: 3.9.2014

Společnost Apollo Metal, spol. s r. o. zahájila svoji podnikatelskou činnost v roce 1993 po privatizaci provozovny BRNIŠTE v Libereckém kraji. V roce 1995 byla úspěšně vybudována a spuštěna druhá provozovna žárového zinkování ČENKOV (okres Příbram) ve Středočeském kraji....

Celý článek zde

„V zásadě platí, že žádný skleněný výrobek nemůže být sám o sobě označen jako protipožární,“

„V zásadě platí, že žádný skleněný výrobek nemůže být sám o sobě označen jako protipožární,“
Publikováno: 15.8.2014

říká Ing. Radek Hořký, technolog, procesní inženýr společnosti ISOTHERM s. r. o....

Celý článek zde

Celková sanace železobetonového trámového mostu

Celková sanace železobetonového trámového mostu
Publikováno: 14.8.2014

V roce 2013 provedla firma PORR a. s. – Morava celkovou sanaci železobetonového trámového mostu v Hnojníku. Most převádí komunikaci přes místní říčku Stonávku. Nosná konstrukce je tvořena dvěma krajními monolitickými trámy, které jsou ztuženy příčníky, a vše je zmonolitněno železobetonovou deskou. Nosná konstrukce je uložena na masivních betonových opěrách. V rámci sanace došlo k celkové opravě mostu a to v různém rozsahu. Vedle klasických sanačn...

Celý článek zde

„Snažíme se zákazníkům vždy nabídnout nejlepší servis za přijatelnou cenu,“

Publikováno: 13.8.2014

říká nový ředitel společnosti ZINKPOWER Ostrava Miroslav Bieroš....

Celý článek zde

Hranice prolomena! Česká firma jako první na světě úspěšně odzkoušela požární odolnost 4,5 m vysokého bezrámového skla

Hranice prolomena! Česká firma jako první na světě úspěšně odzkoušela požární odolnost 4,5 m vysokého bezrámového skla
Publikováno: 28.7.2014

V rámci experimentální spolupráce společnosti Nevšímal, a. s. s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) padla ve čtvrtek 29. května hranice toho, co je možné. Ve zkušebně PAVUS, a. s. úspěšně proběhla zkouška požární odolnosti 4,5 metrů vysokého bezrámového skla!...

Celý článek zde

AČSZ – Mechanismus nukleace trhlin LMAC při žárovém zinkování

AČSZ – Mechanismus nukleace trhlin LMAC při žárovém zinkování
Publikováno: 21.3.2014

V Evropě je současný stav poznání fenoménu LMAC (praskání za asistence tekutého kovu) založený na výzkumech provedených prof. M. Feldmannem et al. pod záštitou JRC of Commission. Poslední výsledky z roku 2009 byly publikovány v závěrečné zprávě úkolu „Hot-dip-zinc-coating of prefabricated structural steel components“ [1] a byly zapracované do DASt-Richtlinie 022 [2]. Ačkoliv některé přijaté závěry se zdají být diskutabilní, výzkum v této citlivé ...

Celý článek zde

Výstavba integrované zinkovací linky (malé a velké části ) – Problémy během výstavby

Výstavba integrované zinkovací linky (malé a velké části ) – Problémy během výstavby
Publikováno: 14.2.2014

CIC international BV získala zakázku na výstavbu nové linky žárového zinkování v Rusku, ve městě Shadrinsk. Zcela nový koncept velké zinkovací linky o rozměrech 13 × 1,6 × 3,2 m byl integrován s linkou pro zinkování malých částí vybavenou odstředivkou. Toto nové pojetí je revoluční a přináší řadu výhod. Kompletní linka zahrnuje ty nejmodernjší technologie a celkové emise provozu takové linky jsou nulové....

Celý článek zde

Chemická analýza struktury povlaků s rozlišením 170 nm

Publikováno: 13.2.2014

V současnosti je zažitá představa, že rozlišení prvkové EDS analýzy na elektronových mikroskopech činí cca 2 μm. Při užití běžných postupů na mikroskopech s wolframovým vláknem je to pravda, neboť při těchto měřeních je obvykle užíváno urychlovacího napětí 20 kV....

Celý článek zde

Zinkování vysokopevnostních řetězů

Publikováno: 12.2.2014

Vysokopevnostní článkové řetězy se vyrábí z ocelí, které se charakterizují současně vysokou pevností, mezí kluzu a pružnosti při zachování velké tažnosti a odolnosti proti praskání při dynamickém zatížení. Tyto požadavky splňují různé jakosti ocelí, které po tepelném zpracování dovolují výrobu řetězů s různou třídou pevností. Exploatované v silně agresivních korozních prostředích, jakými jsou mořské prostředí a důlní ovzduší, článkové řetězy vyk...

Celý článek zde

Vliv koroze žárově zinkované oceli na soudržnost s betonem a způsoby její ochrany

Publikováno: 16.1.2014

Vhodnost využití výztuže ze zinkované oceli ve snaze o prodloužení životnosti železobetonových staveb je dodnes velice diskutabilní. Někteří odborníci tvrdí, že zinkový povlak významně zvyšuje odolnost betonářské oceli v případě kontaminace krycí vrstvy betonu chloridy nebo při snížení pH pórového roztoku vlivem karbonatace betonu. Experimentální závěry jiných odborníků interpretované z měření v modelových pórových roztocích betonu naopak prokazu...

Celý článek zde

Nanášení povlaků žárového zinku na článkových řetězech kontinuálním způsobem

Nanášení povlaků žárového zinku na článkových řetězech kontinuálním způsobem
Publikováno: 15.1.2014

V práci jsou předloženy výsledky výzkumu zpracování technologií kontinuálního zinkování článkových řetězů určených k práci v agresivních korizních prostředích a zvláště v těžbě uhlí, v mořské technice a zemědělství. Na základě provedených předběžných výzkumů byla určena kinetika růstu povlaků na zvolených materiálech pro řetězy a jejich struktura. Na tomto základě byly zvoleny parametry pokovování kontinuálním zinkováním. Výsledkem zkoušek proved...

Celý článek zde

Možnosti spracovania salmiakového steru vznikajúceho v procese mokrého žiarového zinkovania

Publikováno: 14.1.2014

V procese mokrého kusového žiarového zinkovania v oddelenej časti vane na povrchu roztaveného zinku dochádza k tvorbe špecifického odpadu – salmiakového steru. Tento odpad vzniká v dôsledku reakcií tavidla so zinkom, oxidom zinku a železom. Po určitom čase zinkovania, tavidlo tvorené NH4Cl stráca svoju aktivitu, funkciu a musí byť z hladiny roztaveného zinku odstránené. Podľa vyhlášky MŽP SR 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa ...

Celý článek zde

Požární bezpečnost stavebních konstrukcí: principy hodnocení a výjimky nejbezpečnější třídy DP1, tzv. ekvivalent DP1

Požární bezpečnost stavebních konstrukcí: principy hodnocení a výjimky nejbezpečnější třídy DP1, tzv. ekvivalent DP1
Publikováno: 22.8.2013

Hodnocení požární bezpečnosti stavebních materiálů a konstrukcí je v České republice postaveno na třech základních pilířích. Hořlavost materiálů, výrobků a části konstrukcí charakterizuje především třída reakce na oheň, konstrukce se hodnotí z hlediska požární odolnosti a třetím způsobem hodnocení je druh konstrukční části, který zohledňuje příspěvek konstrukce ke zvyšování intenzity požáru po deklarovanou dobu požární odolnosti. Požární odolnost...

Celý článek zde

Příprava ověřování požární odolnosti tunelového ostění z lehkého betonu Liapor

Příprava ověřování požární odolnosti tunelového ostění z lehkého betonu Liapor
Publikováno: 21.8.2013

Projekt TA 020 10488 Požárně odolné konstrukce pro tunelové stavby s využitím lehkého betonu Liapor je řešen ve spolupráci výrobního podniku Lias Vintířov (příjemce projektu) a spoluřešitelů – vysokoškolských pracovišť Kloknerova ústavu ČVUT Praha a Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava, projektové organizace Pontex Praha a PAVUSu a. s. Praha, jako autorizované osoby AO 216 zabývající se požárním zkušebnictvím a autorizační a notifika...

Celý článek zde

Nanokompozitní nátěry a jejich změny vlastností v závislosti na obsahu CNT částic v systému

Publikováno: 20.8.2013

Nanotechnologie v současnosti patří mezi technologie, které nachází svoje využití v nejrozličnějších oborech. Nanomateriály mají rozsáhlou škálu unikátních vlastností, které jsou dnes v některých technologických aplikacích s oblibou využívány. Nejpoužívanějšími nanomateriály jsou kovové nanočástice. Na druhé místo se řadí uhlíkové nanočástice, které dnes patří k jedněm z nejperspektivnějších typů nanomateriálů. Kovalentní vazby přítomné v uhlíkov...

Celý článek zde

Tvorba profesionálních protokolů s přístroji Elcometer

Publikováno: 19.8.2013

Se stoupajícími požadavky na kvalitu povrchových úprav a množstvím testovaných parametrů rostou i požadavky na zpracování protokolů, které doprovázejí výrobek na cestě k zákazníkovi. Kromě vlastních naměřených hodnot často nejsou výjimkou statistické údaje, grafy, části výkresů s naznačenými místy, kde bylo měřeno, ale také informace, za jakých podmínek byl povlak aplikován i měřen. Obecně lze říci, že s každým novým zákazníkem přicházejí nové po...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

AČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkováníAČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkování (851x)
Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekora...
AČSZ – Aktuální ekologické otázky EU pro odvětví žárových zinkoven (827x)
Ekologické a legislativní otázky představují velice důležitou součást práce evropského sdružení asociací žárových zinkov...
Korozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaníKorozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaní (307x)
Korozivzdorné oceli patří mezi konstrukční materiály s vysokou korozní odolností v závislosti na způsobu jejich legování...

NEJlépe hodnocené související články

Korozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaníKorozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaní (5 b.)
Korozivzdorné oceli patří mezi konstrukční materiály s vysokou korozní odolností v závislosti na způsobu jejich legování...
„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., vedoucí Katedry požární ochrany Vysoké školy báňs...
Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí duplexními povlaky (5 b.)
Ocelové konstrukce jsou součásti našeho života a ve velké míře nás obklopují. Setkáváme se s nimi jak při výrobě různých...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...
Video

Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu