Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana

Povrchová ochrana

Výstavba integrované zinkovací linky (malé a velké části ) – Problémy během výstavby

Výstavba integrované zinkovací linky (malé a velké části ) – Problémy během výstavby
Publikováno: 14.2.2014

CIC international BV získala zakázku na výstavbu nové linky žárového zinkování v Rusku, ve městě Shadrinsk. Zcela nový koncept velké zinkovací linky o rozměrech 13 × 1,6 × 3,2 m byl integrován s linkou pro zinkování malých částí vybavenou odstředivkou. Toto nové pojetí je revoluční a přináší řadu výhod. Kompletní linka zahrnuje ty nejmodernjší technologie a celkové emise provozu takové linky jsou nulové....

Celý článek zde

Chemická analýza struktury povlaků s rozlišením 170 nm

Publikováno: 13.2.2014

V současnosti je zažitá představa, že rozlišení prvkové EDS analýzy na elektronových mikroskopech činí cca 2 μm. Při užití běžných postupů na mikroskopech s wolframovým vláknem je to pravda, neboť při těchto měřeních je obvykle užíváno urychlovacího napětí 20 kV....

Celý článek zde

Zinkování vysokopevnostních řetězů

Publikováno: 12.2.2014

Vysokopevnostní článkové řetězy se vyrábí z ocelí, které se charakterizují současně vysokou pevností, mezí kluzu a pružnosti při zachování velké tažnosti a odolnosti proti praskání při dynamickém zatížení. Tyto požadavky splňují různé jakosti ocelí, které po tepelném zpracování dovolují výrobu řetězů s různou třídou pevností. Exploatované v silně agresivních korozních prostředích, jakými jsou mořské prostředí a důlní ovzduší, článkové řetězy vyk...

Celý článek zde

Vliv koroze žárově zinkované oceli na soudržnost s betonem a způsoby její ochrany

Publikováno: 16.1.2014

Vhodnost využití výztuže ze zinkované oceli ve snaze o prodloužení životnosti železobetonových staveb je dodnes velice diskutabilní. Někteří odborníci tvrdí, že zinkový povlak významně zvyšuje odolnost betonářské oceli v případě kontaminace krycí vrstvy betonu chloridy nebo při snížení pH pórového roztoku vlivem karbonatace betonu. Experimentální závěry jiných odborníků interpretované z měření v modelových pórových roztocích betonu naopak prokazu...

Celý článek zde

Nanášení povlaků žárového zinku na článkových řetězech kontinuálním způsobem

Nanášení povlaků žárového zinku na článkových řetězech kontinuálním způsobem
Publikováno: 15.1.2014

V práci jsou předloženy výsledky výzkumu zpracování technologií kontinuálního zinkování článkových řetězů určených k práci v agresivních korizních prostředích a zvláště v těžbě uhlí, v mořské technice a zemědělství. Na základě provedených předběžných výzkumů byla určena kinetika růstu povlaků na zvolených materiálech pro řetězy a jejich struktura. Na tomto základě byly zvoleny parametry pokovování kontinuálním zinkováním. Výsledkem zkoušek proved...

Celý článek zde

Možnosti spracovania salmiakového steru vznikajúceho v procese mokrého žiarového zinkovania

Publikováno: 14.1.2014

V procese mokrého kusového žiarového zinkovania v oddelenej časti vane na povrchu roztaveného zinku dochádza k tvorbe špecifického odpadu – salmiakového steru. Tento odpad vzniká v dôsledku reakcií tavidla so zinkom, oxidom zinku a železom. Po určitom čase zinkovania, tavidlo tvorené NH4Cl stráca svoju aktivitu, funkciu a musí byť z hladiny roztaveného zinku odstránené. Podľa vyhlášky MŽP SR 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa ...

Celý článek zde

Požární bezpečnost stavebních konstrukcí: principy hodnocení a výjimky nejbezpečnější třídy DP1, tzv. ekvivalent DP1

Požární bezpečnost stavebních konstrukcí: principy hodnocení a výjimky nejbezpečnější třídy DP1, tzv. ekvivalent DP1
Publikováno: 22.8.2013

Hodnocení požární bezpečnosti stavebních materiálů a konstrukcí je v České republice postaveno na třech základních pilířích. Hořlavost materiálů, výrobků a části konstrukcí charakterizuje především třída reakce na oheň, konstrukce se hodnotí z hlediska požární odolnosti a třetím způsobem hodnocení je druh konstrukční části, který zohledňuje příspěvek konstrukce ke zvyšování intenzity požáru po deklarovanou dobu požární odolnosti. Požární odolnost...

Celý článek zde

Příprava ověřování požární odolnosti tunelového ostění z lehkého betonu Liapor

Příprava ověřování požární odolnosti tunelového ostění z lehkého betonu Liapor
Publikováno: 21.8.2013

Projekt TA 020 10488 Požárně odolné konstrukce pro tunelové stavby s využitím lehkého betonu Liapor je řešen ve spolupráci výrobního podniku Lias Vintířov (příjemce projektu) a spoluřešitelů – vysokoškolských pracovišť Kloknerova ústavu ČVUT Praha a Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava, projektové organizace Pontex Praha a PAVUSu a. s. Praha, jako autorizované osoby AO 216 zabývající se požárním zkušebnictvím a autorizační a notifika...

Celý článek zde

Nanokompozitní nátěry a jejich změny vlastností v závislosti na obsahu CNT částic v systému

Publikováno: 20.8.2013

Nanotechnologie v současnosti patří mezi technologie, které nachází svoje využití v nejrozličnějších oborech. Nanomateriály mají rozsáhlou škálu unikátních vlastností, které jsou dnes v některých technologických aplikacích s oblibou využívány. Nejpoužívanějšími nanomateriály jsou kovové nanočástice. Na druhé místo se řadí uhlíkové nanočástice, které dnes patří k jedněm z nejperspektivnějších typů nanomateriálů. Kovalentní vazby přítomné v uhlíkov...

Celý článek zde

Tvorba profesionálních protokolů s přístroji Elcometer

Publikováno: 19.8.2013

Se stoupajícími požadavky na kvalitu povrchových úprav a množstvím testovaných parametrů rostou i požadavky na zpracování protokolů, které doprovázejí výrobek na cestě k zákazníkovi. Kromě vlastních naměřených hodnot často nejsou výjimkou statistické údaje, grafy, části výkresů s naznačenými místy, kde bylo měřeno, ale také informace, za jakých podmínek byl povlak aplikován i měřen. Obecně lze říci, že s každým novým zákazníkem přicházejí nové po...

Celý článek zde

Použití korozivzdorných ocelí pro konstrukce a konstrukční prvky

Použití korozivzdorných ocelí pro konstrukce a konstrukční prvky
Publikováno: 12.8.2013

Nejvhodnější použití korozivzdorných ocelí je pro lehké konstrukční prvky nebo pro opláštění a zastřešení objektů, velký podíl materiálů se využívá pro různé prvky mobiliáře. Pro konstrukce a konstrukční prvky jsou stále ve větší míře používány korozivzdorné oceli typu 1.4301 a 1.4404. Z korozního hlediska patří tyto oceli mezi korozivzdorné ocele s nejnižší korozní odolností a mohou se u těchto materiálů projevit esteticky nepřijatelné defekty. ...

Celý článek zde

Největší prášková lakovna ve střední Evropě s možností lakování a dekorování

Největší prášková lakovna ve střední Evropě s možností lakování a dekorování
Publikováno: 6.8.2013

Společnost ALBIXON a. s. je klíčový dodavatel v oblasti povrchové úpravy materiálu. Historie naší práškové lakovny začala již v roce 2000 a od té doby se zabýváme vysoce kvalitní chemickou před-úpravou a práškovým lakováním hliníkových i ocelových materiálů....

Celý článek zde

Zkouška požární odolnosti profilu s vlnitou stojinou

Zkouška požární odolnosti profilu s vlnitou stojinou
Publikováno: 5.8.2013

Profil s vlnitou stojinou, dále jen WT profil, byl vyvinut jako ekonomická náhrada vysokých válcovaných nebo klasických svařovaných I průřezů. Princip návrhu ekonomického profilu s velmi štíhlou tvarovanou stojinu pro provozní stav je podrobně popsán v platných normách. S ohledem na současné požadavky na požární odolnost téměř všech nosných ocelových konstrukcí alespoň R15 byla provedena zkouška požární odolnosti WT profilu pro ověření postupu ná...

Celý článek zde

„Současnost je charakteristická především významným poklesem ochrany stavebních konstrukcí s využitím protipožárních nátěrů,“

Publikováno: 2.8.2013

upozorňuje plk. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje....

Celý článek zde

Pokročilé energetické koncepty pro zařízení předúprav a pro průmysl

Pokročilé energetické koncepty pro zařízení předúprav a pro průmysl
Publikováno: 1.8.2013

Téma pokročilých energetických konceptů pro předúpravy a pro všeobecný průmysl se z důvodu stoupajících cen energií a vlivem konkurenčních tlaků celosvětově vrací do centra pozornosti.V procesu povrchových úprav jsou pece často, ale ne vždy, největšími spotřebiči energie. Podle typu zařízení je spotřebováno nejvíce energie pro ohřev předúprav, nebo kondiciování vzduchu v procesu. Pomocí vhodných řešení lze ale dosáhnout velkých úspor....

Celý článek zde

Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií prenosových ciest v energetike žiarovým zinkovaním, kvalita, jej výhody a riziká plynúce z výrobného procesu

Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií prenosových ciest v energetike žiarovým zinkovaním, kvalita, jej výhody a riziká plynúce z výrobného procesu
Publikováno: 31.7.2013

Žiarovo pozinkované oceľové konštrukcie majú od čias ČSSR a prvých veľkorozmerných keramických vaní u nás dlhú tradíciu. Kvalita výroby oceľovej konštrukcie s jej akostným pozinkovaním je neoddeliteľne spätá. Zaostanie v technologickej disciplíne v ktorejkoľvek z nich sa prejaví na garantovanej živosti protikoróznej ochrany, čo je v rozpore so záujmom investora a prevádzkovateľa energetických prenosových ciest a rozvodných staníc. Zhrnutie predch...

Celý článek zde

AČSZ – „Studené zinkování“ vs. žárové zinkování

Publikováno: 29.7.2013

Kdo se pohybuje v oboru protikorozní ochrany ocelových konstrukcí nebo protikorozní ochrany obecně, určitě se již setkal s termínem „studené zinkování“ nebo také „galvanizace zinkem za studena“. Kdo se s tímto termínem setká poprvé, zjistí, že „studené zinkování“ je marketingový termín a ne reálný technologický proces a používá se pro nátěrové hmoty s vysokým obsahem zinku. Jak ale naložit s informací „galvanizace zinkem za studena = náhrada žáro...

Celý článek zde

Inovace v problematice přenosu proudu v galvanotechnice

Inovace v problematice přenosu proudu v galvanotechnice
Publikováno: 21.6.2013

V oblasti povrchových úprav, konkrétně v galvanotechnice, je otázka přenosu elektrického proudu na katodové či anodové tyče často klíčovou pro výslednou kvalitu povrchové úpravy. Takový přenos proudu bývá často řešen pomocí elektrovodných lůžek, která jsou přímo napojena na zdroj elektrického proudu a svými kontaktními plochami jej přenášejí na tyč či pásnici. Základní kriteria ovlivňující kvalitu elektrického spojení jsou zejména: použité materi...

Celý článek zde

Univerzální PosiTector® – komplexní přístrojový systém pro posuzování kvality povrchových úprav

Univerzální PosiTector® – komplexní přístrojový systém pro posuzování kvality povrchových úprav
Publikováno: 27.5.2013

Přístroje PosiTector® amerického výrobce DeFelsko Corp. jsou známě již více než 40 let. V poslední době se výrazně rozšířily jejich měřicí možnosti a přibylo mnoho nových a užitečných uživatelských vlastností. Díky novému uspořádání základní jednotky přístroje PosiTector® a použitím systémového konektoru pro snímače a sondy se podařilo obsáhnout všechny potřebné měřicí metody jednotným typem přístroje. Tak je možné přístroj PosiTector® konfigurov...

Celý článek zde

Ochrana výztuže a ocelových prvků v konstrukci proti korozi dle EN 1504-7 v návaznosti na povrchové úpravy a izolace mostních konstrukcí – teorie a praxe – technologie BASF

Publikováno: 20.3.2013

V rámci rekonstrukcí mostních konstrukcí a konstrukcí mostům podobných se jeví příprava podkladu a ochrana výztuže a ocelových prvků v konstrukci jako jedna z nejdůležitějších pro následnou 100% funkčnost izolací na těchto typech konstrukcí. Materiály společnosti BA SF v této oblasti představují ve světě pojem již několik desítek let. Článek popisuje možnosti a typy ošetření výztuže a ocelových prvků dle EN 1504-7 a návazných norem a předpisů pře...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

AČSZ – Aktuální ekologické otázky EU pro odvětví žárových zinkoven (918x)
Ekologické a legislativní otázky představují velice důležitou součást práce evropského sdružení asociací žárových zinkov...
AČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkováníAČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkování (864x)
Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekora...
Ocel a její povrchová ochrana v nejlepší podobě (303x)
Ocelové opláštění budov má nesporná pozitiva, které z nich tvoří nejekonomičtější opláštění budov: pevnost a statickou ú...

NEJlépe hodnocené související články

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí duplexními povlaky (5 b.)
Ocelové konstrukce jsou součásti našeho života a ve velké míře nás obklopují. Setkáváme se s nimi jak při výrobě různých...
Tryskání a ekonomieTryskání a ekonomie (5 b.)
Snahou konstruktérů je vyvinout technologie, které překonávají vlastnosti technologií předešlých. Technologie, vznikajíc...
Hempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě KalugaHempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě Kaluga (5 b.)
Na pozvání Volkswagen Group Rus se společnost Hempel nedávno zúčastnila důležitého projektu zajištění protikorozní ochra...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]