Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana

Povrchová ochrana

Spracovanie hrubozrnnej frakcie zinkového popola pyrometalurgickým postupom v laboratórnych podmienkach

Publikováno: 30.1.2013

V súčasnosti kvôli nárastu dopytu po zinku, tak ako z ekonomických a ekologických hľadísk, sa riešia otázky súvisiace s jeho výrobou. Množstvo vyrobeného zinku z primárnych surovín nepokrýva dopyt po danej komodite. Preto sa z daných dôvodov využívajú také technológie, ktoré by efektívne nahradili výrobu zinku z primárnych surovín. Ide najmä o technológie výroby zinku z druhotných surovín s obsahom zinku. Najväčším odberateľom zinku sú zinkovne, ...

Celý článek zde

Zajištění budoucnosti žárového zinkování v Evropě

Publikováno: 28.1.2013

Tato přednáška popisuje dvě odlišné oblasti práce Evropského sdružení asociací žárových inkoven – (i) oblast ekologie/regulační a (ii) technické standardizace. Závěry prezentovaných současných aktivit v této oblasti poskytují údaje o neustále se vyvíjejícím procesu identifikace, posuzování a řešení problémů, které mohou mít vliv na průmyslové výrobní provozy a dostupnost námi poskytovaných služeb ochrany proti korozi na svých trzích....

Celý článek zde

Nátěry na bázi fluoropolymerů

Publikováno: 16.10.2012

Vývojové oddělení společnosti Helios jako vždy hledá způsoby, jak vyrobit lepší, trvanlivější a šetrnější nátěry pro uživatele i přírodu. V roce 2011 jsme kromě jiného vyvinuli i nátěry na bázi fluoropolymerů určených pro průmyslovou antikorozní ochranu....

Celý článek zde

Ověření požární odolnosti žárově zinkovaných prvků zkouškou ve Veselí nad Lužnicí

Ověření požární odolnosti žárově zinkovaných prvků zkouškou ve Veselí nad Lužnicí
Publikováno: 27.9.2012

Pátý článek o požárních zkouškách na dvoupodlažní budově uskutečněných 6. a 15. září 2011 v areálu Požární zkušebny PA VUS, a. s. ve Veselí nad Lužnicí popisuje ověření emisivity povrchu zinkovaných prvků za požáru. Výsledky experimentu jsou porovnány s výstupy zkoušek ve vodorovné peci....

Celý článek zde

Úspěšná certifikace nátěrových systémů antikorozní ochrany zásobníků

Úspěšná certifikace nátěrových systémů antikorozní ochrany zásobníků
Publikováno: 21.9.2012, Aktualizováno: 24.9.2012 08:54

Nátěry na zásobníky představují důležitou část antikorozních nátěrových hmot značky Helios. Jsou určeny jak pro petrochemický průmysl, přepravu, zpracování a skladování ropy a ropných derivátů, tak i pro skladování jiných druhů kapalin. Zvláštní postavení zaujímají nátěrové systémy určené pro styk s potravinami a pitnou vodou....

Celý článek zde

Sledování stavu ocelové výztuže pomocí metody měření elektrického odporu

Sledování stavu ocelové výztuže pomocí metody měření elektrického odporu
Publikováno: 10.8.2012

Železobeton je kompozitní celek složený z betonové matrice a ocelové výztuže, který je jedním z nejpoužívanějších stavebních materiálů na světě. Životní cyklus takto zhotovených staveb se v návrhu pohybuje v řádech desítek a mnohdy až stovky let. Tyto hodnoty ovšem vychází z předpokladu stálých a relativně neměnných okolních podmínek. V praxi je tato skutečnost poněkud jiná. Na železobetonovou konstrukci působí celá řada agresivních činitelů v rů...

Celý článek zde

Požiarna odolnosť stropných konštrukcií

Publikováno: 9.8.2012

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že pri posudzovaní a návrhu stropných konštrukcií podľa platných európskych noriem používame také teórie, ktoré sú založené na elastickom (pružnom) správaní sa konštrukčných materiálov. Tieto teórie nezohľadňujú plastické pôsobenie jednotlivých materiálov. To znamená, že použitím teórie, ktoré využíva iba pružné pôsobenie konštrukčného materiálu, využívame materiály iba do určitej hranice (medza klzu)....

Celý článek zde

Požární odolnost ocelových konstrukcí

Požární odolnost ocelových konstrukcí
Publikováno: 8.8.2012

Ocel je moderní stavební materiál, který má široké možnosti uplatnění ve všech typech staveb. Z hlediska požární odolnosti je na tom ocel bohužel špatně. I když se jedná o materiál, který má třídu relace na oheň A1 – tzn., že ocel je nehořlavá, vlastní požární odolnost ocelových konstrukcí je velmi nízká. Tato nepříznivá vlastnost je způsobena rychlým prohříváním nechráněných průřezů při působení vysoké teploty vznikající při požáru. Důsledkem je...

Celý článek zde

Možnosti aplikace nové lehčené hmoty na silikátové bázi

Možnosti aplikace nové lehčené hmoty na silikátové bázi
Publikováno: 31.7.2012

Dnešním trendem je snaha o maximální snižování výrobních nákladů. Abychom docílili tohoto výsledku, je zapotřebí snižovat množství energie spotřebovávané při výrobě. Jakákoli úspora energií (a s tím související úspora finanční) může znamenat rozhodující faktor při udržení konkurenceschopnosti dané společnosti na trhu. Jednou z možností, jak snížit výrobní náklady, je správná volba izolačního materiálu. Aby byl izolační materiál co nejdostupnější ...

Celý článek zde

„Požárně bezpečnostní řešení musí být součástí projektové dokumentace,“

„Požárně bezpečnostní řešení musí být součástí projektové dokumentace,“
Publikováno: 27.7.2012

říká František Kregl, prezident Profesní komory požární ochrany (PKPO)....

Celý článek zde

Povrchová úprava kovů – některé zkušenosti a souvislosti

Povrchová úprava kovů – některé zkušenosti a souvislosti
Publikováno: 19.7.2012

Kovy jsou jedním z nejpoužívanějších konstrukčních materiálů, vyznačujících se řadou zajímavých vlastností. Každý materiál, kovy nevyjímaje, vnáší do předmětu, k jehož výrobě je použit, všechny své vlastnosti, tedy jak ty žádoucí, tak ty „druhé“. Volba materiálu pro konkrétní aplikaci je tedy prakticky vždy otázka nalezení kompromisu a optimalizace. Pokud je z kovů vyráběn jakýkoliv produkt, pak na konci celého výrobního cyklu se veli...

Celý článek zde

Duplexní povlaky ocelových konstrukcí

Duplexní povlaky ocelových konstrukcí
Publikováno: 12.3.2012

Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekorativní funkce je jejím hlavním účelem ochrana ocelového povrchu před působením korozních stimulátorů a následnou degradací povrchu. V praxi existuje celá řada metod, resp. technologií, které poskytují ocelovému povrchu dostatečnou protikorozní ochranu. Obsahem tohoto příspěvku je technologie ochrany ocelového povrchu, ocelové kon...

Celý článek zde

AČSZ – Drsnost povlaků žárového zinku nanášených podle ČSN EN ISO 1461

AČSZ – Drsnost povlaků žárového zinku nanášených podle ČSN EN ISO 1461
Publikováno: 11.1.2012, Aktualizováno: 12.1.2012 08:58

Žárové zinkování je jako protikorozní systém využíváno u převážné většiny ocelových konstrukcí a výrobků. Povlaky žárového zinku nanášené v komerčních zinkovnách se v závislosti na celé řadě spolupůsobících faktorů vyznačují velice rozmanitými morfologickými variacemi projevujícími se v jejich struktuře a vzhledu. Příspěvek přibližuje pravděpodobné příčiny vzniku drsných struktur povlaků žárového zinku a pro některé případy přináší doporučení k o...

Celý článek zde

Protipožární ochrana systém PIROSTOP

Publikováno: 29.8.2011

Výjimečné vlastnosti protipožárního systému jsou zajištěny pouze v případě, jsou-li dodrženy všechny faktory správného výběru nátěrového systému, správné přípravy pokladu a odborné aplikace nátěru. Dostane-li se zaschlý nátěr do kontaktu s plameny nebo vysokou teplotou, vytvoří hustou mikroporézní pěnu. Ta poté slouží jako izolátor a brání přenosu teploty k podkladu. Tím brání zahřívání podkladu na kritické teploty způsobující deformaci konstrukc...

Celý článek zde

Požární odolnost částečně chráněných ocelobetonových stropů

Publikováno: 26.8.2011

Požár ovlivňuje únosnost ocelobetonového desky redukcí materiálových vlastností ocele a betonu a změnou vnitřních sil při ohřívání a chladnutí konstrukce. Výrazné změny chování konstrukce za zvýšené teploty způsobuje pokles modulu pružnosti a mez kluzu. Při sledování následků skutečných požárů a požárních zkoušek ve skutečném měřítku se zjistilo, že požární odolnost ocelobetonových desek je mnohem větší než se uvažuje v běžném požárním návrhu při...

Celý článek zde

Vlies – nehořlavý materiál pro stavebnictví

Vlies – nehořlavý materiál pro stavebnictví
Publikováno: 24.8.2011

Slovo Vlies není úplně běžné ale mnoho lidí jistě slyšelo podobné označení ve spojení s oblečením. Flíska neboli flísová mikina je vyrobena z netkané textilie. A právě slovo vlies představuje netkanou textilii, která se od klasické tkané textilie (tkaniny) liší v tom, že není vyrobena tkaním a není tedy tvořena osnovou a útkem. Vlies je vytvořen nahodile  rientovanými vlákny materiálu. Můžeme tedy hovořit o Vliesu sklovláknitém nebo polyeste...

Celý článek zde

Korozní odolnost povlaků jako kritérium výběru chemického složení zinkovací lázně

Korozní odolnost povlaků jako kritérium výběru chemického složení zinkovací lázně
Publikováno: 17.8.2011

Zinkování ponorem je jednou z nejúčinnějších metod ochrany oceli před korozí. Dovoluje získávat dobrou kvalitu povlaků, které zajišťují dlouhodobou ochranu při relativně nízkých nákladech. Výdaje na vytvoření povlaku závisí na množství použitého zinku na jednotku pozinkovaných výrobků. Spotřeba zinku závisí nejen na tloušťce povlaku, ale také na ztrátách vyplývajících ze specifičnosti technologie, jako jsou vznik tvrdého zinku a zinkového popela,...

Celý článek zde

K požární odolnosti žárově zinkovaných prvků

K požární odolnosti žárově zinkovaných prvků
Publikováno: 15.8.2011

Zvýšená odrazivost žárově zinkovaného povrchu se uplatní jen pro dobu, než prvek dosáhne teplotu tání zinku, která je pro čistý materiál 419,53 °C. Požární odolnost nechráněných ocelových prvků je rozhodující právě pro oblast do 400 °C. Nad tuto teplotu je degradace všech stavebních materiálů vlivem teploty rychlá a při 800 °C dosahuje již méně než 10 % hodnot za běžné teploty. Norma ČSN EN 1993-1-2:2006 pro navrhování ocelových konst...

Celý článek zde

Aktuální stav problematiky standardizace oblasti nanotechnologií

Aktuální stav problematiky standardizace oblasti nanotechnologií
Publikováno: 12.8.2011

Za nanotechnologie lze označit všechny takové materiály, systémy, jejich aplikace nebo způsoby tvorby struktur a materiálů, které splňují následující podmínky: Mají alespoň jeden rozměr nebo svoji vnitřní strukturu v intervalu velikostí 1 – 100 nm (0,001 – 0,1 μm). Využívají fyzikálních nebo chemických vlastností na úrovni atomů a molekul, takže mají neobvyklé charakteristiky v porovnání se stejným materiálem nebo systémem, který n...

Celý článek zde

Výsledky výzkumu korozního chování žárově zinkovaných trubek v rozvodech teplé vody

Publikováno: 3.8.2011

Korozní poškození žárově zinkovaných trubek v rozvodech teplé vody má mnoho příčin. Tento příspěvek uvádí vliv mikrostruktury žárového zinkového povlaku na jeho korozní odolnost ve vodě. Byly provedeny laboratorní i modelové zkoušky zinkových povlaků s různou mikrostrukturou. Dalším významným negativním faktorem vzniku korozního napadení je přítomnost iontů mědi ve vodě. Vliv mědi byl zjištěn při hodnocení reálných rozvodů a ověřen laboratorními ...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

AČSZ – Aktuální ekologické otázky EU pro odvětví žárových zinkoven (1048x)
Ekologické a legislativní otázky představují velice důležitou součást práce evropského sdružení asociací žárových zinkov...
AČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkováníAČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkování (1011x)
Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekora...
Lehké obvodové pláště z pohledu protipožární ochranyLehké obvodové pláště z pohledu protipožární ochrany (286x)
Lehké obvodové pláště jsou výrobkem obvykle zkompletovaným až na stavbě, skládajícím se z předvyrobených částí. Za lehký...

NEJlépe hodnocené související články

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí duplexními povlaky (5 b.)
Ocelové konstrukce jsou součásti našeho života a ve velké míře nás obklopují. Setkáváme se s nimi jak při výrobě různých...
Tryskání a ekonomieTryskání a ekonomie (5 b.)
Snahou konstruktérů je vyvinout technologie, které překonávají vlastnosti technologií předešlých. Technologie, vznikajíc...
Hempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě KalugaHempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě Kaluga (5 b.)
Na pozvání Volkswagen Group Rus se společnost Hempel nedávno zúčastnila důležitého projektu zajištění protikorozní ochra...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google