Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana

Povrchová ochrana

Požární odolnost ocelových konstrukcí

Požární odolnost ocelových konstrukcí
Publikováno: 8.8.2012

Ocel je moderní stavební materiál, který má široké možnosti uplatnění ve všech typech staveb. Z hlediska požární odolnosti je na tom ocel bohužel špatně. I když se jedná o materiál, který má třídu relace na oheň A1 – tzn., že ocel je nehořlavá, vlastní požární odolnost ocelových konstrukcí je velmi nízká. Tato nepříznivá vlastnost je způsobena rychlým prohříváním nechráněných průřezů při působení vysoké teploty vznikající při požáru. Důsledkem je...

Celý článek zde

Možnosti aplikace nové lehčené hmoty na silikátové bázi

Možnosti aplikace nové lehčené hmoty na silikátové bázi
Publikováno: 31.7.2012

Dnešním trendem je snaha o maximální snižování výrobních nákladů. Abychom docílili tohoto výsledku, je zapotřebí snižovat množství energie spotřebovávané při výrobě. Jakákoli úspora energií (a s tím související úspora finanční) může znamenat rozhodující faktor při udržení konkurenceschopnosti dané společnosti na trhu. Jednou z možností, jak snížit výrobní náklady, je správná volba izolačního materiálu. Aby byl izolační materiál co nejdostupnější ...

Celý článek zde

„Požárně bezpečnostní řešení musí být součástí projektové dokumentace,“

„Požárně bezpečnostní řešení musí být součástí projektové dokumentace,“
Publikováno: 27.7.2012

říká František Kregl, prezident Profesní komory požární ochrany (PKPO)....

Celý článek zde

Povrchová úprava kovů – některé zkušenosti a souvislosti

Povrchová úprava kovů – některé zkušenosti a souvislosti
Publikováno: 19.7.2012

Kovy jsou jedním z nejpoužívanějších konstrukčních materiálů, vyznačujících se řadou zajímavých vlastností. Každý materiál, kovy nevyjímaje, vnáší do předmětu, k jehož výrobě je použit, všechny své vlastnosti, tedy jak ty žádoucí, tak ty „druhé“. Volba materiálu pro konkrétní aplikaci je tedy prakticky vždy otázka nalezení kompromisu a optimalizace. Pokud je z kovů vyráběn jakýkoliv produkt, pak na konci celého výrobního cyklu se veli...

Celý článek zde

Duplexní povlaky ocelových konstrukcí

Duplexní povlaky ocelových konstrukcí
Publikováno: 12.3.2012

Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekorativní funkce je jejím hlavním účelem ochrana ocelového povrchu před působením korozních stimulátorů a následnou degradací povrchu. V praxi existuje celá řada metod, resp. technologií, které poskytují ocelovému povrchu dostatečnou protikorozní ochranu. Obsahem tohoto příspěvku je technologie ochrany ocelového povrchu, ocelové kon...

Celý článek zde

AČSZ – Drsnost povlaků žárového zinku nanášených podle ČSN EN ISO 1461

AČSZ – Drsnost povlaků žárového zinku nanášených podle ČSN EN ISO 1461
Publikováno: 11.1.2012, Aktualizováno: 12.1.2012 08:58

Žárové zinkování je jako protikorozní systém využíváno u převážné většiny ocelových konstrukcí a výrobků. Povlaky žárového zinku nanášené v komerčních zinkovnách se v závislosti na celé řadě spolupůsobících faktorů vyznačují velice rozmanitými morfologickými variacemi projevujícími se v jejich struktuře a vzhledu. Příspěvek přibližuje pravděpodobné příčiny vzniku drsných struktur povlaků žárového zinku a pro některé případy přináší doporučení k o...

Celý článek zde

Protipožární ochrana systém PIROSTOP

Publikováno: 29.8.2011

Výjimečné vlastnosti protipožárního systému jsou zajištěny pouze v případě, jsou-li dodrženy všechny faktory správného výběru nátěrového systému, správné přípravy pokladu a odborné aplikace nátěru. Dostane-li se zaschlý nátěr do kontaktu s plameny nebo vysokou teplotou, vytvoří hustou mikroporézní pěnu. Ta poté slouží jako izolátor a brání přenosu teploty k podkladu. Tím brání zahřívání podkladu na kritické teploty způsobující deformaci konstrukc...

Celý článek zde

Požární odolnost částečně chráněných ocelobetonových stropů

Publikováno: 26.8.2011

Požár ovlivňuje únosnost ocelobetonového desky redukcí materiálových vlastností ocele a betonu a změnou vnitřních sil při ohřívání a chladnutí konstrukce. Výrazné změny chování konstrukce za zvýšené teploty způsobuje pokles modulu pružnosti a mez kluzu. Při sledování následků skutečných požárů a požárních zkoušek ve skutečném měřítku se zjistilo, že požární odolnost ocelobetonových desek je mnohem větší než se uvažuje v běžném požárním návrhu při...

Celý článek zde

Vlies – nehořlavý materiál pro stavebnictví

Vlies – nehořlavý materiál pro stavebnictví
Publikováno: 24.8.2011

Slovo Vlies není úplně běžné ale mnoho lidí jistě slyšelo podobné označení ve spojení s oblečením. Flíska neboli flísová mikina je vyrobena z netkané textilie. A právě slovo vlies představuje netkanou textilii, která se od klasické tkané textilie (tkaniny) liší v tom, že není vyrobena tkaním a není tedy tvořena osnovou a útkem. Vlies je vytvořen nahodile  rientovanými vlákny materiálu. Můžeme tedy hovořit o Vliesu sklovláknitém nebo polyeste...

Celý článek zde

Korozní odolnost povlaků jako kritérium výběru chemického složení zinkovací lázně

Korozní odolnost povlaků jako kritérium výběru chemického složení zinkovací lázně
Publikováno: 17.8.2011

Zinkování ponorem je jednou z nejúčinnějších metod ochrany oceli před korozí. Dovoluje získávat dobrou kvalitu povlaků, které zajišťují dlouhodobou ochranu při relativně nízkých nákladech. Výdaje na vytvoření povlaku závisí na množství použitého zinku na jednotku pozinkovaných výrobků. Spotřeba zinku závisí nejen na tloušťce povlaku, ale také na ztrátách vyplývajících ze specifičnosti technologie, jako jsou vznik tvrdého zinku a zinkového popela,...

Celý článek zde

K požární odolnosti žárově zinkovaných prvků

K požární odolnosti žárově zinkovaných prvků
Publikováno: 15.8.2011

Zvýšená odrazivost žárově zinkovaného povrchu se uplatní jen pro dobu, než prvek dosáhne teplotu tání zinku, která je pro čistý materiál 419,53 °C. Požární odolnost nechráněných ocelových prvků je rozhodující právě pro oblast do 400 °C. Nad tuto teplotu je degradace všech stavebních materiálů vlivem teploty rychlá a při 800 °C dosahuje již méně než 10 % hodnot za běžné teploty. Norma ČSN EN 1993-1-2:2006 pro navrhování ocelových konst...

Celý článek zde

Aktuální stav problematiky standardizace oblasti nanotechnologií

Aktuální stav problematiky standardizace oblasti nanotechnologií
Publikováno: 12.8.2011

Za nanotechnologie lze označit všechny takové materiály, systémy, jejich aplikace nebo způsoby tvorby struktur a materiálů, které splňují následující podmínky: Mají alespoň jeden rozměr nebo svoji vnitřní strukturu v intervalu velikostí 1 – 100 nm (0,001 – 0,1 μm). Využívají fyzikálních nebo chemických vlastností na úrovni atomů a molekul, takže mají neobvyklé charakteristiky v porovnání se stejným materiálem nebo systémem, který n...

Celý článek zde

Výsledky výzkumu korozního chování žárově zinkovaných trubek v rozvodech teplé vody

Publikováno: 3.8.2011

Korozní poškození žárově zinkovaných trubek v rozvodech teplé vody má mnoho příčin. Tento příspěvek uvádí vliv mikrostruktury žárového zinkového povlaku na jeho korozní odolnost ve vodě. Byly provedeny laboratorní i modelové zkoušky zinkových povlaků s různou mikrostrukturou. Dalším významným negativním faktorem vzniku korozního napadení je přítomnost iontů mědi ve vodě. Vliv mědi byl zjištěn při hodnocení reálných rozvodů a ověřen laboratorními ...

Celý článek zde

Povlaky žárového zinku na pálených plochách

Povlaky žárového zinku na pálených plochách
Publikováno: 1.8.2011

Pro dělení polotovarů z konstrukční oceli je vzhledem k vysoké produktivitě a hospodárnosti s výhodou používána technika řezání kyslíkem. V zakázkách určených k žárovému pozinkování se často vyskytují výpalky, jejichž plochy řezu jsou dále neupravené. Norma ČSN EN ISO 14713-2 v článku 6.4 uvádí, že řezání kyslíkem, laserem nebo plasmou mění složení a strukturu oceli nejen v oblasti řezu, ale i v tepelně ovlivněné oblasti. Dosažení minimální přede...

Celý článek zde

Výpočet spotřeby protipožárního nátěru na ocelové konstrukce

Výpočet spotřeby protipožárního nátěru na ocelové konstrukce
Publikováno: 29.7.2011, Aktualizováno: 5.1.2012 10:20

Protipožární nátěry na ocelové konstrukce jsou otestované jako systém skládající se ze základové barvy, vypočtené vrstvy protipožárního nátěru a případně krycího laku. Aplikací protipožárního nátěru zajistíme zvýšení požární odolnosti ocelové konstrukce na předepsanou dobu (R 15, R 30, R 45), nejedná se tedy o příspěvek k požární odolnosti v minutách jako u dřevěné konstrukce....

Celý článek zde

Zkušenosti s aplikací a odolností speciálního abraziodolného nátěru ve vnitřních prostorách skladovacích sil

Zkušenosti s aplikací a odolností speciálního abraziodolného nátěru ve vnitřních prostorách skladovacích sil
Publikováno: 27.7.2011

V posledních letech probíhá velká rekonstrukce několika tepelných elektráren v České republice, které jsou vlastněny společností ČEZ. Mezi ně patří modernizace objektů v Tušimicích, Ledvicích, Prunéřově či Počeradech, ale také menší investiční projekty, které jsou prováděny například v Elektrárně Mělník. Jedná se o zakázky s velikým rozsahem, které kladou značné nároky i na dodavatele protikorozní ochrany. Cílem příspěvku je seznámit odbornou veř...

Celý článek zde

Ocelobetonová deska s rozptýlenou výztuží za požáru

Ocelobetonová deska s rozptýlenou výztuží za požáru
Publikováno: 13.7.2011

Hlavním cílem projektu je příprava vhodného návrhového modelu pro stropy z rozptýlenou výztuží a přípravu odpovídající receptury pro betony s rozptýlenou výztuží s dostatečnou tažností....

Celý článek zde

Nové nehořlavé konstrukční systémy do mokrých interiérů s cementovou deskou Aquaroc™

Nové nehořlavé konstrukční systémy do mokrých interiérů s cementovou deskou Aquaroc™
Publikováno: 12.7.2011

Cementová deska Aquaroc™ je vyvinuta pro použití na příčkách, předstěnách a podhledech pro konstrukce jak v oblasti rezidenční, tak i komerční výstavby. Lehké systémy suché výstavby, ke kterým se konstrukce Aquaroc™ řadí, představují rychlou a ekonomicky výhodnou alternativu k tradičním zděným konstrukcím....

Celý článek zde

Kvalita povrchu materiálu po mechanickém zpevnění

Kvalita povrchu materiálu po mechanickém zpevnění
Publikováno: 11.7.2011

Jak je nám zcela dobře známo, tak mechanické zpevňování nám dává nejlepší výsledky u součástí, jejichž namáhání se blíží mezi únavy nezpevněného materiálu (Mez pevnosti ani mez kluzu se zpevňováním nemění). To čeho se při mechanickém zpevňování snažíme dosáhnout je co největší tloušťka tlakově ovlivněné povrchové vrstvy, co největší zbytkové tlaky a zároveň co nejmenší drsnost. Hloubka, která bude tlakově ovlivněna, je závislá na vlastnostech zpe...

Celý článek zde

Možnost predikce chování nátěrů v atmosférických podmínkách na základě urychlených laboratorních zkoušek

Možnost predikce chování nátěrů v atmosférických podmínkách na základě urychlených laboratorních zkoušek
Publikováno: 4.7.2011

V předminulém a začátkem minulého století se ochranné vlastnosti nátěrů, z upravených a nových receptur určených pro ochranu ocelových povrchů vystavených atmosférickým vlivům, obvykle určovaly vystavením vzorků přírodním vlivům. Rozvoj oblasti nových pojiv a dalších složek nátěrů vyžadoval, a to již koncem předminulého století, určení vlastností nátěrů z nově formulovaných nátěrových hmot za kratší dobu než poskytovaly výsledky vzorků vystavený...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

AČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkováníAČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkování (852x)
Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekora...
AČSZ – Aktuální ekologické otázky EU pro odvětví žárových zinkoven (827x)
Ekologické a legislativní otázky představují velice důležitou součást práce evropského sdružení asociací žárových zinkov...
Korozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaníKorozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaní (307x)
Korozivzdorné oceli patří mezi konstrukční materiály s vysokou korozní odolností v závislosti na způsobu jejich legování...

NEJlépe hodnocené související články

Korozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaníKorozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaní (5 b.)
Korozivzdorné oceli patří mezi konstrukční materiály s vysokou korozní odolností v závislosti na způsobu jejich legování...
„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., vedoucí Katedry požární ochrany Vysoké školy báňs...
Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí duplexními povlaky (5 b.)
Ocelové konstrukce jsou součásti našeho života a ve velké míře nás obklopují. Setkáváme se s nimi jak při výrobě různých...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...
Video

Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu