Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana

Povrchová ochrana

Protipožární ochrana systém PIROSTOP

Publikováno: 29.8.2011

Výjimečné vlastnosti protipožárního systému jsou zajištěny pouze v případě, jsou-li dodrženy všechny faktory správného výběru nátěrového systému, správné přípravy pokladu a odborné aplikace nátěru. Dostane-li se zaschlý nátěr do kontaktu s plameny nebo vysokou teplotou, vytvoří hustou mikroporézní pěnu. Ta poté slouží jako izolátor a brání přenosu teploty k podkladu. Tím brání zahřívání podkladu na kritické teploty způsobující deformaci konstrukc...

Celý článek zde

Požární odolnost částečně chráněných ocelobetonových stropů

Publikováno: 26.8.2011

Požár ovlivňuje únosnost ocelobetonového desky redukcí materiálových vlastností ocele a betonu a změnou vnitřních sil při ohřívání a chladnutí konstrukce. Výrazné změny chování konstrukce za zvýšené teploty způsobuje pokles modulu pružnosti a mez kluzu. Při sledování následků skutečných požárů a požárních zkoušek ve skutečném měřítku se zjistilo, že požární odolnost ocelobetonových desek je mnohem větší než se uvažuje v běžném požárním návrhu při...

Celý článek zde

Vlies – nehořlavý materiál pro stavebnictví

Vlies – nehořlavý materiál pro stavebnictví
Publikováno: 24.8.2011

Slovo Vlies není úplně běžné ale mnoho lidí jistě slyšelo podobné označení ve spojení s oblečením. Flíska neboli flísová mikina je vyrobena z netkané textilie. A právě slovo vlies představuje netkanou textilii, která se od klasické tkané textilie (tkaniny) liší v tom, že není vyrobena tkaním a není tedy tvořena osnovou a útkem. Vlies je vytvořen nahodile  rientovanými vlákny materiálu. Můžeme tedy hovořit o Vliesu sklovláknitém nebo polyeste...

Celý článek zde

Korozní odolnost povlaků jako kritérium výběru chemického složení zinkovací lázně

Korozní odolnost povlaků jako kritérium výběru chemického složení zinkovací lázně
Publikováno: 17.8.2011

Zinkování ponorem je jednou z nejúčinnějších metod ochrany oceli před korozí. Dovoluje získávat dobrou kvalitu povlaků, které zajišťují dlouhodobou ochranu při relativně nízkých nákladech. Výdaje na vytvoření povlaku závisí na množství použitého zinku na jednotku pozinkovaných výrobků. Spotřeba zinku závisí nejen na tloušťce povlaku, ale také na ztrátách vyplývajících ze specifičnosti technologie, jako jsou vznik tvrdého zinku a zinkového popela,...

Celý článek zde

K požární odolnosti žárově zinkovaných prvků

K požární odolnosti žárově zinkovaných prvků
Publikováno: 15.8.2011

Zvýšená odrazivost žárově zinkovaného povrchu se uplatní jen pro dobu, než prvek dosáhne teplotu tání zinku, která je pro čistý materiál 419,53 °C. Požární odolnost nechráněných ocelových prvků je rozhodující právě pro oblast do 400 °C. Nad tuto teplotu je degradace všech stavebních materiálů vlivem teploty rychlá a při 800 °C dosahuje již méně než 10 % hodnot za běžné teploty. Norma ČSN EN 1993-1-2:2006 pro navrhování ocelových konst...

Celý článek zde

Aktuální stav problematiky standardizace oblasti nanotechnologií

Aktuální stav problematiky standardizace oblasti nanotechnologií
Publikováno: 12.8.2011

Za nanotechnologie lze označit všechny takové materiály, systémy, jejich aplikace nebo způsoby tvorby struktur a materiálů, které splňují následující podmínky: Mají alespoň jeden rozměr nebo svoji vnitřní strukturu v intervalu velikostí 1 – 100 nm (0,001 – 0,1 μm). Využívají fyzikálních nebo chemických vlastností na úrovni atomů a molekul, takže mají neobvyklé charakteristiky v porovnání se stejným materiálem nebo systémem, který n...

Celý článek zde

Výsledky výzkumu korozního chování žárově zinkovaných trubek v rozvodech teplé vody

Publikováno: 3.8.2011

Korozní poškození žárově zinkovaných trubek v rozvodech teplé vody má mnoho příčin. Tento příspěvek uvádí vliv mikrostruktury žárového zinkového povlaku na jeho korozní odolnost ve vodě. Byly provedeny laboratorní i modelové zkoušky zinkových povlaků s různou mikrostrukturou. Dalším významným negativním faktorem vzniku korozního napadení je přítomnost iontů mědi ve vodě. Vliv mědi byl zjištěn při hodnocení reálných rozvodů a ověřen laboratorními ...

Celý článek zde

Povlaky žárového zinku na pálených plochách

Povlaky žárového zinku na pálených plochách
Publikováno: 1.8.2011

Pro dělení polotovarů z konstrukční oceli je vzhledem k vysoké produktivitě a hospodárnosti s výhodou používána technika řezání kyslíkem. V zakázkách určených k žárovému pozinkování se často vyskytují výpalky, jejichž plochy řezu jsou dále neupravené. Norma ČSN EN ISO 14713-2 v článku 6.4 uvádí, že řezání kyslíkem, laserem nebo plasmou mění složení a strukturu oceli nejen v oblasti řezu, ale i v tepelně ovlivněné oblasti. Dosažení minimální přede...

Celý článek zde

Výpočet spotřeby protipožárního nátěru na ocelové konstrukce

Výpočet spotřeby protipožárního nátěru na ocelové konstrukce
Publikováno: 29.7.2011, Aktualizováno: 5.1.2012 10:20

Protipožární nátěry na ocelové konstrukce jsou otestované jako systém skládající se ze základové barvy, vypočtené vrstvy protipožárního nátěru a případně krycího laku. Aplikací protipožárního nátěru zajistíme zvýšení požární odolnosti ocelové konstrukce na předepsanou dobu (R 15, R 30, R 45), nejedná se tedy o příspěvek k požární odolnosti v minutách jako u dřevěné konstrukce....

Celý článek zde

Zkušenosti s aplikací a odolností speciálního abraziodolného nátěru ve vnitřních prostorách skladovacích sil

Zkušenosti s aplikací a odolností speciálního abraziodolného nátěru ve vnitřních prostorách skladovacích sil
Publikováno: 27.7.2011

V posledních letech probíhá velká rekonstrukce několika tepelných elektráren v České republice, které jsou vlastněny společností ČEZ. Mezi ně patří modernizace objektů v Tušimicích, Ledvicích, Prunéřově či Počeradech, ale také menší investiční projekty, které jsou prováděny například v Elektrárně Mělník. Jedná se o zakázky s velikým rozsahem, které kladou značné nároky i na dodavatele protikorozní ochrany. Cílem příspěvku je seznámit odbornou veř...

Celý článek zde

Ocelobetonová deska s rozptýlenou výztuží za požáru

Ocelobetonová deska s rozptýlenou výztuží za požáru
Publikováno: 13.7.2011

Hlavním cílem projektu je příprava vhodného návrhového modelu pro stropy z rozptýlenou výztuží a přípravu odpovídající receptury pro betony s rozptýlenou výztuží s dostatečnou tažností....

Celý článek zde

Nové nehořlavé konstrukční systémy do mokrých interiérů s cementovou deskou Aquaroc™

Nové nehořlavé konstrukční systémy do mokrých interiérů s cementovou deskou Aquaroc™
Publikováno: 12.7.2011

Cementová deska Aquaroc™ je vyvinuta pro použití na příčkách, předstěnách a podhledech pro konstrukce jak v oblasti rezidenční, tak i komerční výstavby. Lehké systémy suché výstavby, ke kterým se konstrukce Aquaroc™ řadí, představují rychlou a ekonomicky výhodnou alternativu k tradičním zděným konstrukcím....

Celý článek zde

Kvalita povrchu materiálu po mechanickém zpevnění

Kvalita povrchu materiálu po mechanickém zpevnění
Publikováno: 11.7.2011

Jak je nám zcela dobře známo, tak mechanické zpevňování nám dává nejlepší výsledky u součástí, jejichž namáhání se blíží mezi únavy nezpevněného materiálu (Mez pevnosti ani mez kluzu se zpevňováním nemění). To čeho se při mechanickém zpevňování snažíme dosáhnout je co největší tloušťka tlakově ovlivněné povrchové vrstvy, co největší zbytkové tlaky a zároveň co nejmenší drsnost. Hloubka, která bude tlakově ovlivněna, je závislá na vlastnostech zpe...

Celý článek zde

Možnost predikce chování nátěrů v atmosférických podmínkách na základě urychlených laboratorních zkoušek

Možnost predikce chování nátěrů v atmosférických podmínkách na základě urychlených laboratorních zkoušek
Publikováno: 4.7.2011

V předminulém a začátkem minulého století se ochranné vlastnosti nátěrů, z upravených a nových receptur určených pro ochranu ocelových povrchů vystavených atmosférickým vlivům, obvykle určovaly vystavením vzorků přírodním vlivům. Rozvoj oblasti nových pojiv a dalších složek nátěrů vyžadoval, a to již koncem předminulého století, určení vlastností nátěrů z nově formulovaných nátěrových hmot za kratší dobu než poskytovaly výsledky vzorků vystavený...

Celý článek zde

Metodika výpočtu korozních přídavků konstrukčních prvků z patinujících ocelí

Metodika výpočtu korozních přídavků konstrukčních prvků z patinujících ocelí
Publikováno: 22.3.2011

Základní specifickou vlastností patinujících ocelí je jejich schopnost vytvořit za vhodných atmosférických a konstrukčních podmínek postupně na svém povrchu vrstvu ochranných oxidů (patinu), která významně zpomaluje rychlost koroze. Patinující oceli bez další protikorozní ochrany tak lze použít jako běžný konstrukční materiál pro návrh nosných konstrukcí s návrhovou životností až 100 let....

Celý článek zde

Vliv environmentálních a konstrukčních podmínek na korozní chování konstrukcí z ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi

Vliv environmentálních a konstrukčních podmínek na korozní chování konstrukcí z ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi
Publikováno: 13.12.2010

Nízkolegované oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi (patinující oceli) se používají pro realizaci různých typů venkovních nosných konstrukcí ve stavu bez protikorozní povrchové ochrany v širokém rozsahu všude ve světě (USA, Japonsko, Německo, Francie aj.) i v Č eské republice již asi 40 let [1-3]. Jejich použití je poměrně výhodné z řady technických, ekonomických, ekologických a časových důvodů. V Č eské republice se tyto oce...

Celý článek zde

HEMPADUR 17410 chráni nový Bratislavský terminál

HEMPADUR 17410 chráni nový Bratislavský terminál
Publikováno: 24.8.2010

Bratislavské letisko začne rušnú turistickú sezónu s novým leteckým terminálom. Úsporný a rýchlo schnúci nový HEMPADUR 17410 bol vybraný, aby chránil konštrukčnú oceľ v modernej budove. Prvá fáza nového terminálu bola dokončená v máji tohto roku a druhá fáza v roku 2012. Tento projekt takmer zdvojnásobí kapacitu letiska na 5 miliónov pasažierov ročne....

Celý článek zde

Elektrolyticky vyloučené povlaky nikl – fosfor

Elektrolyticky vyloučené povlaky nikl – fosfor
Publikováno: 14.8.2010

Slitinové povlaky na bázi nikl – fosfor jsou častou povrchovou úpravou v technických aplikacích, u kterých jsou kladeny vysoké požadavky na tvrdost a korozní odolnost vytvořeného povlaku. Ještě donedávna bylo možné vytvořit povlaky nikl – fosfor pouze chemickou cestou – chemickým niklováním....

Celý článek zde

Nová mořící linka zinkovny v Roudnici nad Labem

Nová mořící linka zinkovny v Roudnici nad Labem
Publikováno: 12.8.2010

Po patnáctiletém plném provozu žárové zinkovny v Roudnici nad Labem byla provedena generální rekonstrukce mořící linky s návaznými transportními systémy. Desetitisíce provozních hodin strojních zařízení, které pracovalo přímo v agresivním prostředí výparů mořících lázní (roztok HCl), zanechalo hluboké korozní stopy, které vedly v posledních letech k nárůstu nákladů na údržbu a snižovaly provozní spolehlivost celé zinkovací linky. Výpadky způsoben...

Celý článek zde

Realizace rekonstrukce lakovny v H11 v ZVVZ a. s. ve vazbě na zlepšení pracovního prostředí i ekonomiky provozu lakovny

Realizace rekonstrukce lakovny v H11 v ZVVZ a. s. ve vazbě na zlepšení pracovního prostředí i ekonomiky provozu lakovny
Publikováno: 24.7.2010

Strojírenská společnost ZVVZ a. s. Milevsko je mezinárodně známa především jako výrobce komponentů pro energetiku. Ve velkém se zde vyrábí látkové filtry, elektrické odlučovače a ventilátory, jejichž povrchovou úpravu provádíme v lakovnách jednotlivých výrobních hal. Jedna z nich byla v první polovině roku 2008 v rámci rekonstrukce vybavena novou technologií....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

AČSZ – Aktuální ekologické otázky EU pro odvětví žárových zinkoven (672x)
Ekologické a legislativní otázky představují velice důležitou součást práce evropského sdružení asociací žárových zinkov...
AČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkováníAČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkování (672x)
Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekora...
Povrchové úpravy materiálů, jejich účel a prováděníPovrchové úpravy materiálů, jejich účel a provádění (246x)
Firma provádějící povrchové úpravy musí splňovat požadavky na bezpečné a ekologické vybavení i zařízení, kvalifikaci per...

NEJlépe hodnocené související články

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí duplexními povlaky (5 b.)
Ocelové konstrukce jsou součásti našeho života a ve velké míře nás obklopují. Setkáváme se s nimi jak při výrobě různých...
Tryskání a ekonomieTryskání a ekonomie (5 b.)
Snahou konstruktérů je vyvinout technologie, které překonávají vlastnosti technologií předešlých. Technologie, vznikajíc...
Hempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě KalugaHempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě Kaluga (5 b.)
Na pozvání Volkswagen Group Rus se společnost Hempel nedávno zúčastnila důležitého projektu zajištění protikorozní ochra...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]