Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana

Povrchová ochrana

Technologie nového procesu odstraňování koroze

Technologie nového procesu odstraňování koroze
Publikováno: 14.7.2009

Bristle Blasting proces je novinka, která odstraňuje korozi a vytváří kotvící profil za použití speciálně vyvinutého rotačního štětinového nástroje. Ten je tvořen kotoučem osazeným po obvodu páskem s drátěnými štětinami, jejichž zakalené hroty jsou zahnuty ve směru rotace. Hroty jsou navíc dynamicky laděny k ručnímu nástroji pracujícímu průměrně ve 2.500 otáčkách za minutu....

Celý článek zde

Nosníky s vlnitou stojinou při požární zkoušce v Mokrsku

Nosníky s vlnitou stojinou při požární zkoušce v Mokrsku
Publikováno: 26.6.2009

Jak jsme v minulém vydání slíbili, pokračujeme v našem seriálu o ojedinělém experimentu v Mokrsku. Tentokrát se společně podíváme na nosníky s vlnitou stojinou při požární zkoušce. Budeme rádi, když se s námi podělíte o svůj názor na projekty tohoto typu. Zajímají vás experimenty podobné tomu v Mokrsku? Chtěli byste se s nimi setkávat na stránkách Konstrukcí i nadále? Vaše názory a připomínky pište na fejfar@konstrukce-media.cz....

Celý článek zde

Modelování teploty při požární zkoušce v Mokrsku

Modelování teploty při požární zkoušce v Mokrsku
Publikováno: 11.5.2009, Aktualizováno: 12.5.2009 14:20

Vážení čtenáři - jak jsme v minulém vydání slíbili, pokračujeme v našem seriálu o ojedinělém experimentu v Mokrsku. Tentokrát se společně podíváme na proces modelování teploty při požární zkoušce. Budeme rádi, když se s námi podělíte o svůj názor na projekty tohoto typu. Zajímají vás experimenty podobné tomu v Mokrsku? Chtěli byste se s nimi setkávat na stránkách Konstrukcí i nadále? Vaše názory a připomínky pište na fejfar@konstrukce-media.cz....

Celý článek zde

Žárová zinkovna Promptus, spol. s r. o., Děčín se představuje

Žárová zinkovna Promptus, spol. s r. o., Děčín se představuje
Publikováno: 23.4.2009

Žárová zinkovna Promptus, spol. s r. o., Děčín, zahájila svoji činnost v roce 1994. Technologie žárové zinkovny byla instalována do budovy, která byla původně určena pro jiný podnikatelský záměr. Z tohoto důvodu byla firma ve svém rozvoji značně omezena nejen okolním terénem (řekou Ploučnice), ale i přístupem s maximální průjezdnou výškou 3,70 m (v současnosti je v provozu viadukt s průjezdnou výškou 4,5 m). I přesto zde byla vybudována ve své do...

Celý článek zde

Ochrana ovzduší a specifika zachycování emisí těkavých organických látek na sorbentech

Ochrana ovzduší a specifika zachycování emisí těkavých organických látek na sorbentech
Publikováno: 9.4.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:34

Česká republika se řadí mezi patnáctku zemí, které nejvíce zatěžují životní prostředí na Zemi. Tvrdí to studie, kterou nedávno zveřejnil Světový fond na ochranu přírody (WWF). Bude-li spotřeba pokračovat nynějším tempem, pak bude lidstvo v půlce 30. let potřebovat na udržení životního stylu ekvivalent dvou zeměkoulí. České republice v pořadí asi 150 států seřazených podle toho, jak Zemi zatěžují, patří 14. místo. Na každého Čecha připadá v tomto ...

Celý článek zde

Požární zkouška v Mokrsku

Požární zkouška v Mokrsku
Publikováno: 23.2.2009, Aktualizováno: 27.2.2009 17:18

Požární zkouška, která se pod vedením pracovníků katedry ocelových a dřevěných konstrukcí fakulty stavební ČVUT v Praze uskutečnila 18. září 2008 v Mokrsku v okrese Příbram, byla zaměřena na zpřesnění popisu chování prvků a spojů v konstrukci při požáru. Příspěvek shrnuje cíle požární zkoušky na skutečném objektu. V práci je ukázáno zvolené konstrukční řešení, mechanické a požární zatížení. Podrobně je probrán vliv větru na rozvoj teploty plynu...

Celý článek zde

Požární zkouška v Mokrsku - úvod

Požární zkouška v Mokrsku - úvod
Publikováno: 22.2.2009, Aktualizováno: 23.2.2009 21:45

Vážení čtenáři. Počínaje číslem 1/2009 časopisu KONSTRUKCE budete mít jedinečnou možnost seznámit se s průběhem unikátní požární zkoušky, kterou připravil kolektiv katedry ocelových a dřevěných konstrukcí stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Hlavním cílem zkoušky bylo ověření předpovědi chování konstrukce administrativní budovy vystavené požáru jako celku. Na tomto nevšedním projektu spolupracovala řada partnerů, bez jej...

Celý článek zde

Kvalifikační a certifikační systém pro pracovníky v oboru koroze a protikorozní ochrany

Kvalifikační a certifikační systém pro pracovníky v oboru koroze a protikorozní ochrany
Publikováno: 11.2.2009

Pokud jde o záruky odborné úrovně lidí pracujících v oboru koroze a protikorozní ochrany (KPO), nebyly v ČR až donedávna v podstatě žádné (s výjimkou pracovníků, kteří vlastnili některý ze zahraničních certifikátů, jako např. NACE nebo FROSIO). Každý mohl o sobě tvrdit, že je odborníkem, a případný zákazník se při výběru neměl o co opřít. Samozřejmě jiná situace je, když si zákazník může udělat své mínění potom, co s tímto pracovníkem získal zkuš...

Celý článek zde

Čínské olympijské stadiony hrají všemi barvami

Publikováno: 14.10.2008, Aktualizováno: 28.12.2008 23:17

V době vrcholících redakčních úprav tohoto článku jsme se právě dověděli o druhé, tentokrát nikoliv zlaté, ale stříbrné olympijské medaili naší „snajperky“ Kateřině Emmons Kůrkové. Věříme, že tato naše úspěšná sportovkyně, stovky dalších kolegů, statisíce přímých účastníků olympiády a miliony u televizních obrazovek si všímá i stavebního umu, který za relativně krátkou dobu předvedli čínští stavitelé. Nové stadiony a arény jsou jednoznačnou ozdob...

Celý článek zde

Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav

Publikováno: 15.9.2008, Aktualizováno: 28.12.2008 23:53

Pod tímto názvem proběhne ve dnech 26. a 27. listopadu již 5. Mezinárodní odborný seminář pořádaný Centrem pro povrchové úpravy. Dvoudenní akce se tentokráte opět uskuteční v celém areálu brněnského hotelu Myslivna....

Celý článek zde

Unikátní požární zkouška v Mokrsku

Publikováno: 2.9.2008, Aktualizováno: 23.2.2009 21:48

Pražské České vysoké učení technické (ČVUT) uskuteční 18. září unikátní požární zkoušku v Mokrsku v okrese Příbram. Ta ověří chování konstrukce administrativní budovy vystavené požáru velkého rozsahu. Tematicky se navazuje na sedm velkých požárních zkoušek, které byly uskutečněny na skutečných budovách z oceli, betonu a dřeva v Cardingtonu ve Velké Británii. Požár jednoho podlaží budovy poskytne podklady o rozvoji teplot a chování nosné konstrukc...

Celý článek zde

Intumescentní protipožární nátěry

Publikováno: 31.7.2008, Aktualizováno: 29.12.2008 01:37

Podstatou funkce protipožárních nátěrů je chemická reakce iniciovaná vyššími teplotami cca 150 až 200 °C. Během reakce dojde k dehydrataci polyalkoholů v nátěru a díky přítomnosti nadouvadel v nátěru se vytvoří izolační vrstva nehořlavé pěny. Při tomto procesu tzv. „napěnění“ se zvětší objem původního nátěru až padesátkrát, výsledná vrstva pěny pak může dosahovat výšky několika centimetrů....

Celý článek zde

V Mokrsku bude experimentálně hořet budova s nosnou ocelovou konstrukcí

Publikováno: 2.7.2008, Aktualizováno: 29.12.2008 16:27

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí pořádá požární zkoušku experimentálního objektu. Test se uskuteční v Mokrsku 18. září 2008 ve 12.30–15.00 hodin....

Celý článek zde

Ochrana ocelových konstrukcí zinkovými epoxidovými nátěry

Publikováno: 29.5.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 10:31

Koroze oceli je v průmyslových zemích urychlována škodlivinami obsaženými v atmosféře. Odhaduje se, že náklady spojené s korozí různých staveb, konstrukcí a zařízení a s jejich údržbou tvoří asi pět procent hrubého národního produktu za rok....

Celý článek zde

Další zbraň ocelářů v boji proti požáru: ochranný nátěr s účinkem 15–90 minut

Publikováno: 22.5.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 10:44

V dnešní době je protipožární ochrana ocelových konstrukcí velice aktuálním tématem na většině staveb. Vzniká velká spousta diskuzí na téma použitelnosti, aplikace, životnosti atd. V krátkosti se pokusíme představit jeden z nejekonomičtějších a nejvýhodnějších výrobků na evropském trhu – protipožární nátěrovou hmotu Protherm Steel....

Celý článek zde

Svařování plněnými elektrodami pod tavidlem

Publikováno: 28.4.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 11:18

Svařování pod tavidlem je technologie, která si stále udržuje svůj stabilní podíl při výrobě svařovaných konstrukcí. Tak jako při svařování v ochranných atmosférách se při svařování pod tavidlem začínají prosazovat plněné elektrody. Svařování pod tavidlem je využíváno více méně pro silnější materiály. Dále se podíváme na možnosti svařování tenkých plechů pod tavidlem....

Celý článek zde

Nátěry ocelových konstrukcí a ochrana ovzduší II.

Publikováno: 27.4.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 11:21

V příloze čísla 3/2007 časopisu Konstrukce byl pod názvem Nátěry ocelových konstrukcí a ochrana ovzduší uveřejněn můj článek, zabývající se problematikou ochrany ovzduší v technologii nátěrů ocelových konstrukcí. Ve článku jsem položil důraz na minimalizaci těkavých organických látek v používaných nátěrových hmotách a na správné stanovení bilancí a propočtů jejich očekávaných emisí pro účely prognózování vztahu k legislativním požadavkům a ke sku...

Celý článek zde

Antikorozní nátěrové hmoty plněné lístkovým zinkem

Publikováno: 11.3.2008, Aktualizováno: 12.1.2009 19:25

Výběr nátěrových systémů pro ochranu ocelových konstrukcí úzce souvisí s prostředím, kterému mají být konstrukce vystaveny. V těžkém korozní prostředí, se často používají nátěrové systémy, kde základní ochrannou vrstvu tvoří nátěry s vysokým obsahem zinku. U antikorozních nátěrů, které mají vysoký obsah zinkového prášku, se uplatňuje nejprve elektrochemický mechanismus ochrany. Vysoký obsah zinku v nátěrech zajišťuje vodivý kontakt mezi částicemi...

Celý článek zde

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí bariérovými povlaky z recyklovaných plastů

Publikováno: 2.3.2008, Aktualizováno: 12.1.2009 19:34

Recyklace, z anglického slova recycling – recirkulace, vrácení zpět do procesu, znamená opětovné využití, znovuuvedení do cyklu. V původním slova smyslu se recyklací rozumí vrácení energií anebo materiálů do procesu, ve kterém odpad vzniká. Recyklaci lze považovat za strategii, jež opětným využíváním odpadů šetří přírodní zdroje a současně snižuje zatěžování životního prostředí škodlivinami. Obecně platí, že recyklační technologie musí post...

Celý článek zde

Protipožární nátěry na ochranu dřevěných konstrukcí

Publikováno: 7.8.2006, Aktualizováno: 21.2.2010 23:52

Dřevo má stále důležitější místo při výstavbách i rekonstrukcích objektů jak pro občanskou, tak i pro průmyslovou výstavbu....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

AČSZ – Aktuální ekologické otázky EU pro odvětví žárových zinkoven (918x)
Ekologické a legislativní otázky představují velice důležitou součást práce evropského sdružení asociací žárových zinkov...
AČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkováníAČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkování (865x)
Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekora...
Ocel a její povrchová ochrana v nejlepší podobě (303x)
Ocelové opláštění budov má nesporná pozitiva, které z nich tvoří nejekonomičtější opláštění budov: pevnost a statickou ú...

NEJlépe hodnocené související články

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí duplexními povlaky (5 b.)
Ocelové konstrukce jsou součásti našeho života a ve velké míře nás obklopují. Setkáváme se s nimi jak při výrobě různých...
Tryskání a ekonomieTryskání a ekonomie (5 b.)
Snahou konstruktérů je vyvinout technologie, které překonávají vlastnosti technologií předešlých. Technologie, vznikajíc...
Hempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě KalugaHempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě Kaluga (5 b.)
Na pozvání Volkswagen Group Rus se společnost Hempel nedávno zúčastnila důležitého projektu zajištění protikorozní ochra...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]