Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování

Projektování

Výsledky 17. ročníku celostátní soutěže Autodesk Academia Design 2011 vyhlášeny

Výsledky 17. ročníku celostátní soutěže Autodesk Academia Design 2011 vyhlášeny
Publikováno: 20.4.2011

V soutěži v digitálních technologiích, která se letos uskutečnila ve SPŠ Frýdek Místek, zvítězili studenti a učitelé kopřivnické školy nejlépe využívající možností digitálního prototypování. 17. ročník soutěže se uskutečnil ve dnech 4. a 5. března 2011 ve Střední průmyslové škole ve Frýdku-Místku. Soutěžního klání se zúčastnilo celkem 96 studentů a učitelů z 26 českých a moravských škol. Putovní pohár v hodnocení škol získala VO Š, SOŠ a SOU...

Celý článek zde

Nová digitální mapa zatížení sněhem na zemi

Nová digitální mapa zatížení sněhem na zemi
Publikováno: 30.3.2011

Digitální mapa zatížení sněhem na zemi je výstupem řešení projektu GA Č R 103/08/0589 Pravděpodobnostní aplikace geostatistických metod zpracování charakteristik sněhové pokrývky pro zajištění spolehlivých nosných konstrukcí, řešeného v letech 2008–2010 ve spolupráci Fakulty stavební, VŠB-TU O strava a Č HMÚ. Mapa je volně přístupná na webové adrese www.snehovamapa.cz. Použití testovací verze digitální mapy pro komerční i vědecké ...

Celý článek zde

Český nástroj pro certifikaci kvality budov SBToolCZ a první certifikovaná budova X-LOFT

Český nástroj pro certifikaci kvality budov SBToolCZ a první certifikovaná budova X-LOFT
Publikováno: 18.3.2011

Agenda 21 pro udržitelnou výstavbu definuje jako udržitelnou budovu tu, která spotřebuje minimální množství energie a vody během svého života, využívá efektivně suroviny (materiály šetrné k životnímu prostředí, obnovitelné materiály), má zajištěnu dlouhou dobu životnosti (kvalitní konstrukční zpracování, adaptabilita konstrukce pro různé druhy provozu), vytváří co nejmenší množství odpadu a znečištění během svého života (trvanlivost, recyklovatel...

Celý článek zde

Projektování modifikovatelných extrudérů k bioplynovým stanicím

Projektování modifikovatelných extrudérů k bioplynovým stanicím
Publikováno: 16.3.2011

Kontroverzní změny legislativy v oblasti solárních panelů obracejí zájem zemědělců zpět k výstavbám bioplynových elektráren, kde je prozatím výkupní cena za 1 MWel jistější. Zemědělské bioplynové stanice lze z povahy technologie rozdělit na suchý a mokrý proces....

Celý článek zde

„S SBToolCZ za zahraničními certifikáty nezaostáváme“

„S SBToolCZ za zahraničními certifikáty nezaostáváme“
Publikováno: 8.3.2011

tvrdí jeden z autorů českého certifikačního systému Ing. Martin Vonka, Ph.D....

Celý článek zde

Surovinové hospodářství a výrobní monoblok sklárny Aktis – Ruská federace

Surovinové hospodářství a výrobní monoblok sklárny Aktis – Ruská federace
Publikováno: 4.1.2011

V minulých letech společnost IKON , s. r. o. vyprojektovala do Ruské federace několik skláren obalového skla. Ve všech případech se jednalo o projekty stavebních částí v rozsahu spodní stavba, nosná ocelová konstrukce a opláštění. Prezentovaná a již realizovaná stavba sklárny Aktis patří v množství své produkce 1 300 t/den obalového skla (láhví) k největším v Evropě. Komplex sklárny zahrnuje osm samostatných objektů, z nichž každý plní svou ...

Celý článek zde

Vyjádření k příspěvku Diskuze k článku „Posudek ocelové konstrukce metodami ČSN EN a SBRA“

Publikováno: 28.12.2010

Podstatná část diskuzního příspěvku [1] (dále jen příspěvek) obsahuje zevrubné informace o pravděpodobnostních metodách navrhování. V souvislosti s tím se objevuje výtka, že se publikovaný článek [2] (dále jen článek) nezmiňuje o různých metodách pravděpodobnostního výpočtu, nezabývá se všemi aspekty pravděpodobnostního navrhování, neuvádí souhrn literatury o této problematice a omezuje se pouze na metodu SBRA, která je také podrobena jisté...

Celý článek zde

Příspěvek k výpočetní optimalizaci rotačních skořepin

Příspěvek k výpočetní optimalizaci rotačních skořepin
Publikováno: 27.12.2010, Aktualizováno: 28.12.2010 10:15

Stavební konstrukci je vždy potřebné navrhnout nejen spolehlivě, ale také hospodárně. Zatímco posouzení spolehlivosti i hospodárnosti navržené konstrukce je možné provádět poměrně jednoznačně definovanými postupy, sestavení a nalezení optimální varianty konstrukce je úkolem méně exaktním a především může být velmi pracné....

Celý článek zde

Stanovení teplotního zatížení stavebních konstrukcí při požáru

Stanovení teplotního zatížení stavebních konstrukcí při požáru
Publikováno: 9.12.2010

Problematika navrhování stavebních konstrukcí na účinky požáru, vychází ze současných znalostí a postupů užívaných v technické praxi, avšak neomezuje se pouze na noremní doporučení, ale hledá i další vhodné metody návrhu. Článek představuje zásady prokazování požární odolnosti stavebních konstrukcí včetně naznačení spolupráce požárního specialisty a stavebního inženýra1 a předkládá možné návrhy teplotního zatížení formou lokálního požáru, paramet...

Celý článek zde

Problémy s určením sněhového zatížení pro dimenzování staveb

Publikováno: 8.12.2010

V časopise KON STRUKCE 2/2007 jsme přinesli článek s kritickými připomínkami ke změně Z1 normy pro zatížení staveb sněhem. Autor článku však při jeho tvorbě neměl k dispozici aktualizované analýzy údajů ČHMÚ za rok 2006. K tématu se na začátku zimy opět vracíme s materiálem, který byl již předán členům TNK 38 a N ormalizačnímu institutu....

Celý článek zde

17. ročník soutěže Stavební CAD Projekt zahájen

17. ročník soutěže Stavební CAD Projekt zahájen
Publikováno: 29.11.2010

Stavební CAD Projekt je tradiční soutěží architektonických ateliérů a projekčních kanceláří o nejlepší prezentaci stavební či profesní projektové dokumentace zpracované pomocí produktů firem Autodesk a AB Studio. V letošním roce proběhne již 17. ročník, proto je tato soutěž nejstarší svého druhu u nás....

Celý článek zde

Scia Engineer a Frilo Statika – software pro statiku stavebních konstrukcí

Scia Engineer a Frilo Statika – software pro statiku stavebních konstrukcí
Publikováno: 26.11.2010

Společnost SCIA CZ, s. r. o., známá v České a Slovenské republice jako výrobce a distributor nejrozšířenějšího systému pro analýzu a statické posouzení stavebních konstrukcí Scia Engineer přichází s nejnovější verzí software Scia Engineer 2010.1. Scia Engineer 2010.1 je ve znamení dalšího rozvoje implementace Eurokódů v software....

Celý článek zde

Nové verze programů FIN a jejich kompatibilita s Eurokódy

Nové verze programů FIN a jejich kompatibilita s Eurokódy
Publikováno: 17.11.2010

Soubor programů FIN EC pro návrh a posouzení prvků stavebních konstrukcí z hlediska statiky přichází v této době na trh se svými novými verzemi. Jejich hlavním znakem je kompletní přechod všech výpočtů do normového rámce Eurokódů....

Celý článek zde

Ocelové konstrukce pro výrobu polybutadienu společnosti Synthos

Ocelové konstrukce pro výrobu polybutadienu společnosti Synthos
Publikováno: 16.11.2010

Předmětem tohoto článku je zpracování výrobně montážní dokumentace části ocelových konstrukcí pro stavbu nazvanou „Polybutadien“ ve firmě Synthos, a. s. v Kralupech nad Vltavou (dříve Kaučuk, a. s. Kralupy nad Vltavou) s předpokládanou výrobní kapacitou 80 000 t/rok polybutadienových kaučuků....

Celý článek zde

Reakce na článek Výroba stavebních ocelových konstrukcí – prokazování způsobilosti, certifikace výrobců

Publikováno: 1.11.2010

Několik poznámek k článku z časopisu Konstrukce 3/2010, Ing. Per Port, EWE: Výroba stavebních ocelových konstrukcí – prokazování způsobilosti, certifikace výrobců, zavedení norem ČSN EN 1090-1,-2, doplňkové ČSN....

Celý článek zde

Používání výpočetních programů pro statické výpočty, zejména pro ocelové a dřevěné konstrukce

Používání výpočetních programů pro statické výpočty, zejména pro ocelové a dřevěné konstrukce
Publikováno: 22.9.2010

V osmdesátých letech minulého století se začínaly ve statických výpočtech objevovat tisky dat z počítače. Nejprve to byly výstupy z řádkových tiskáren ze sálových počítačů, které se musely několikanásobně skládat na formát A4 a přiřazovat k části výpočtu psaných ručně nebo částečně na psacím stroji. Přístup statiků k výpočetním programům byl omezený a rovněž počet těchto programů byl malý. Změna nastala se zavedením stolních počítačů, což v dřívě...

Celý článek zde

Diskuze k článku „Posudek ocelové konstrukce metodami ČSN EN a SBRA“

Diskuze k článku „Posudek ocelové konstrukce metodami ČSN EN a SBRA“
Publikováno: 10.9.2010

Článek „Posudek ocelové konstrukce metodami ČSN EN a SBRA“ (Ing. Vítězslav Hapl, Ing. Jan Seifert, doc. Ing. Ladislav Votlučka, CSc.), Konstrukce 3/2010, dále jen „článek“, je úzce zaměřen na aplikaci metody SBRA (Simulated Based Reliability Method). Je třeba ocenit v článku uvedenou výzvu k obecné diskuzi o uplatnění pravděpodobnostních metod při navrhování konstrukcí. Tento příspěvek je stručnou odezvou, jejíž prvořadou ...

Celý článek zde

Posudek ocelové konstrukce metodami ČSN EN a SBRA

Publikováno: 30.7.2010

Dříve užívané deterministické metody ověření spolehlivosti stavební konstrukce a tedy i jednoho jejího dílčího kritéria – únosnosti konstrukce – byly již pro praktické využití vesměs opuštěny. Současné metody posudku, oproti deterministickým metodám, v principu respektují náhodnost všech veličin ovlivňujících bezpečnost konstrukce. Z toho důvodu si tyto metody nekladou za cíl návrh „nezničitelné“ konstrukce, ale jsou určen...

Celý článek zde

Diagnostika, skúšky, modelovanie a statická analýza aktuálneho stavu nosnej oceľovej konštrukcie poškodenej účinkami požiaru

Publikováno: 8.7.2010

Cieľom príspevku je charakterizovať diagnostiku, globálnu analýzu a návrh opatrení potrebných pre sanáciu požiarom poškodených oceľových strešných väzníkov, vychádzajúc z podrobnej statickej analýzy nosnej oceľovej konštrukcie objektu. Požiar s teplotou nad 1 000 °C a dĺžkou trvania do cca 20 min sa rozšíril po celej výške objektu, to znamená, že dosiahol úroveň strešnej konštrukcie vo výške 23,70 m....

Celý článek zde

Technologické ocelové konstrukce pro odsíření surového koksárenského plynu v US Steel Košice

Technologické ocelové konstrukce pro odsíření surového koksárenského plynu v US Steel Košice
Publikováno: 2.5.2010

Tato technologická stavba se zabývá složitou chemickou úpravou surového koksárenského plynu vznikajícího v koksárenských bateriích při přeměně uhlí na koks. Způsob čištění plynu vyžaduje spoustu technologických aparátů a zařízení, kterým je zapotřebí připravit nosné konstrukce, přístupové konstrukce apod....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií staviebVystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb (461x)
Monolitické železobetónové nosné konštrukcie stavieb majú veľa výhod. Vyžaduje sa však pri ich navrhovaní dodržiavať nie...
Tekla Structures 2016Tekla Structures 2016 (439x)
Firma Trimble představila 16. března 2016 novou verzi programu pro návrh, 3D modelování, tvorbu projekční a výrobní doku...
Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (400x)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...

NEJlépe hodnocené související články

Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (5 b.)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...
Architekti volili nejoblíbenější software: Allplan je Architect’s Darling 2016 (5 b.)
Allplan byl vyznamenaný po roce 2012 a 2014 již po třetí oceněním Architectsʼ Darling® Award. Prestižní socha zlatého Fé...
Referenční projekty a novinky programů Dlubal SoftwareReferenční projekty a novinky programů Dlubal Software (5 b.)
Na začátku roku 2016 jsme uvolnili nové webové stránky, které mají nový vzhled a poskytují návštěvníkům plno nových funk...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]