Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování

Projektování

Experimentálna modálna analýza železobetónovej budovy od účinkov železničnej dopravy

Experimentálna modálna analýza železobetónovej budovy od účinkov železničnej dopravy
Publikováno: 1.12.2011

Výstižnosť výpočtových modelov je vhodné verifikovať na základe experimentálneho vyšetrovania konštrukcie, ktoré boli na základe týchto modelov postavené. Verifikáciu je možné realizovať na základe porovnávania zmeraných a výpočtových modálnych charakteristík. Model je možné optimalizovať na základe výsledkov metód diagnostiky (experimentálna modálna analýza). Takýto model umožňuje realizovať výpočet časového priebehu odozvy skúmaného objektu na ...

Celý článek zde

Přístup k modelování a analýze železobetonových konstrukcí

Publikováno: 30.11.2011

V předkládaném článku jsou srovnávány tři různé alternativy výpočetní analýzy prvků železobetonových konstrukcí, které jsou konfrontovány s publikovanými výsledky laboratorních zkoušek. Studovány byly nosníky s obdélníkovým průřezem a T‑průřezem a obdélníková stěna. Cílem příspěvku je porovnat potřebná vstupní data a získané výsledky....

Celý článek zde

Problémy stability prvků ve střešní rovině

Problémy stability prvků ve střešní rovině
Publikováno: 18.11.2011, Aktualizováno: 21.11.2011 09:16

Tento článek je zpracován z rešerše dizertační práce, jejímž tématem je modelování silových účinků do výztužného systému ve střešní rovině od ztráty stability vazníků. Hlavní nosné prvky ve střešní rovině – vazníky – často překlenují velké rozpony. Jak se budou chovat při namáhání a jaké budou jejich tvary ztráty stability, vychází z více faktorů. Uložení vazníku na sloupy, tvar a kotvení rámu a systém ztužidel mají velký vliv na chov...

Celý článek zde

Zatížení konstrukcí námrazou

Zatížení konstrukcí námrazou
Publikováno: 16.11.2011

Pro navrhování konstrukcí na zatížení námrazou byla nedávno v ČR zavedena mezinárodní norma ČSN ISO 12494 a připravena národní příloha, která vysvětluje vybraná ustanovení a uvádí novou mapu tříd námraz. V současnosti se v rámci technické subkomise CEN/TC 250/SC1 pro zatížení plánuje tvorba nového Eurokódu EN 1991-1-8 pro zatížení námrazou. Ukazuje se, že normy CEN a CENELEC pro zatížení námrazou bude potřebné dále harmonizovat....

Celý článek zde

Oceľ v stropných systémoch viacpodlažných budov

Oceľ v stropných systémoch viacpodlažných budov
Publikováno: 31.10.2011

Stropné konštrukcie sú horizontálne nosné sústavy prenášajúce zvislé a v niektorých prípadoch aj vodorovné zaťaženie do podpôr. Musia spĺňať požiadavky statické, konštrukčné (zabezpečenie prestupov inštalácií), izolačné a ekonomické....

Celý článek zde

Ocelová konstrukce páteřního potrubního mostu v Naftna Industrija Srbije‘s Pančevo refinery

Ocelová konstrukce páteřního potrubního mostu v Naftna Industrija Srbije‘s Pančevo refinery
Publikováno: 18.10.2011

Rafienrie Naftna Industrija Srbije‘s (NIS) v Pančevu je situována v Jižní Vojvodině v Srbsku. V současné době v ní probíhá modernizační projekt financovaný Gazprom Neft v celkové hodnotě 500 mil. EUR, z čehož 396 miliónů je vyčleněno na výstavbu hydro-krakovacího komplexu. Zbývající část je vyčleněna na výstavbu výroby hydrogenu a na modernizaci a výstavbu infrastruktury a environmentální programy....

Celý článek zde

Spřažené ocelobetonové desky pod různými typy zatížení

Spřažené ocelobetonové desky pod různými typy zatížení
Publikováno: 14.10.2011

Ocelové konstrukce disponují mnohem větší únosností než konstrukce vyrobené z betonu, je zde však problém s jejich stabilitou a tuhostí. Naproti tomu betonové konstrukce vykazují vysokou tuhost, ale nízkou tahovou únosnost. Z toho plyne, že kombinací těchto dvou materiálů můžeme maximálně využít výše zmíněných výhod obou materiálů. Ve spřaženém ocelobetonovém průřezu přebírá tlaková namáhání betonová část průřezu a tah ocelová část. Pro provádění...

Celý článek zde

Aplikace SBRA při posouzení mezního stavu použitelnosti haly v Elektrárně Počerady

Publikováno: 13.10.2011

V souvislosti s přechodem českých návrhových norem na normy evropské byly vydány i normy pro návrh jeřábových drah mostových jeřábů. Pro výpočet zatížení v současnosti platí norma [6], pro vlastní návrh nosníků jeřábových drah platí norma [5]. Zavedení obou těchto norem znamená značné zkomplikování statického výpočtu pro mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti a mezní stav únavy. Další komplikací je skutečnost, že ve stadiu projektování oc...

Celý článek zde

Předpjaté konstrukce zastřešení velkých rozpětí – projekty a realizace

Předpjaté konstrukce zastřešení velkých rozpětí – projekty a realizace
Publikováno: 20.9.2011

Použití předpětí a předpjatých táhel u zastřešení velkých rozpětí znamená zpravidla výrazné úspory v hmotnosti a ceně konstrukce. Umožňuje navrhnout konstrukce inovativních tvarů a konceptů, které kromě architektonického výrazu mohou přinést i výrazné dispoziční výhody a provozní úspory. Použití předpětí u zastřešení lze i typově rozlišit....

Celý článek zde

Mostové jeřáby vysokých nosností

Mostové jeřáby vysokých nosností
Publikováno: 12.9.2011

V roce 2009 jsme se účastnili mezinárodního tendru na dodávku mostových jeřábu pro sklad vyhořelého paliva jaderné elektrárny Temelín. Ještě v témže roce jsme byli vybrání z českých a zahraničních uchazečů jako dodavatelé mostových jeřábů. Jednalo se o dodávku celkem tři mostových jeřábů vysokých nosností....

Celý článek zde

Další rozšíření hodnoty BIMu

Další rozšíření hodnoty BIMu
Publikováno: 22.8.2011, Aktualizováno: 23.8.2011 13:42

Společnost Autodesk představila portfolio řady 2012 svého software pro architekturu a stavebnictví. Aktualizované portfolio podporuje procesy informačního modelu budovy (BIM) komplexními software řešeními, která pomohou architektům, inženýrům, plánovačům, stavebním dodavatelům, manažerům a majitelům budov z odvětví stavebnictví a infrastruktury zvládat aktuální výzvy v oblasti stavebnictví....

Celý článek zde

Scia Steel a Scia Precast – softwarová řešení pro výrobu ocelových konstrukcí a železobetonových prefabrikátů

Scia Steel a Scia Precast – softwarová řešení pro výrobu ocelových konstrukcí a železobetonových prefabrikátů
Publikováno: 8.8.2011

Softwareová společnost Nemetschek Scia, známá na našem trhu především svými produkty NEXIS a Scia Engineer se vedle CAE software věnuje také oblasti CIM. Zde se pak specializuje na dvě hlavní oblasti – software pro výrobu ocelových konstrukcí Scia Steel a software pro výrobu železobetonových prefabrikátů Scia Precast....

Celý článek zde

Projektování a statika AZ Tower v Brně

Projektování a statika AZ Tower v Brně
Publikováno: 20.7.2011

Celá konstrukce objektu (výšková část včetně podnože) byla modelována v prostoru pomocí prutů (1D‑prvků) a deskostěn (2D‑prvků) s respektováním průřezových a materiálových charakteristik programem RFEM4 včetně oslabení stěn a stropů většími otvory. Výkresová část statiky byla zpracována v programu Advance Concrete....

Celý článek zde

ProSTEP iViP a SIEMENS PLM SOFTWARE zahajují proces k ustanovení datového formátu JT jako mezinárodního standardu ISO

Publikováno: 9.6.2011

ProSTEP iViP podniká kroky, aby se stal formát JT hodnotným a otevřeným 3D standardem pro globální společenství výrobců. Společnost Siemens PLM Software, obchodní jednotka Siemens Industry Automation Division a přední celosvětový poskytovatel softwaru a služeb v oblasti product lifecycle management (PLM , správa životního cyklu výrobku), a společnost ProSTEP iViP, světové konsorcium prosazující pokročilé otevřené standardy, dnes oznámily, že zah...

Celý článek zde

Dřevěné zastřešení centra Georges Pompidou-Metz bylo počítáno programy firmy Dlubal

Dřevěné zastřešení centra Georges Pompidou-Metz bylo počítáno programy firmy Dlubal
Publikováno: 2.6.2011

V květnu 2010 bylo otevřeno nové centrum Georges Pompidou-Metz, které vzniklo jako pobočka stejnojmenného muzea současného umění v P aříži. Autorem architektonického návrhu centra Georges Pompidou-Metz je japonský architekt Shigeru Ban ve spolupráci s Jean de Gastines Architectes. Autoři se při svém návrhu inspirovali tradičním čínským slamákem, u něhož je sláma spletena ve třech různých směrech a vytváří pravidelnou soustavu šestiúhelníků a...

Celý článek zde

Nádrže a zásobníky v souladu s požadavky evropských norem

Nádrže a zásobníky v souladu s požadavky evropských norem
Publikováno: 26.5.2011, Aktualizováno: 27.5.2011 10:24

Konstrukcím pro skladování tuhých látek či kapalin věnují Eurokódy pozornost v samostatných normách. Ne vždy je však jednoduché aplikovat všechny požadavky normy do výpočtu tak, jak jsou stanoveny. Je třeba brát také ohled na použitý výpočtový software (dále jen SW) a jeho možnosti. Toto se týká nejen samotného modelování konstrukce, ale především zadávání zatížení do výpočtového modelu a vyhodnocování konstrukce na splnění požadavků normy....

Celý článek zde

Správa technické dokumentace při realizaci velkých projektů – informační systém ALeX

Správa technické dokumentace při realizaci velkých projektů – informační systém ALeX
Publikováno: 16.5.2011

Klíčovým faktorem, který má vliv na úspěšnou realizaci větších staveb, je bezchybná organizace projektové dokumentace. Při stále častějším požadavku na rychlé uvolňování projektové dokumentace pro stavbu je prvořadým úkolem zajistit, aby všichni projekční partneři i výrobci měli co nejrychlejší přístup ke všem změnám v podkladech, i k postupně vznikající dokumentaci projektu, která se často mění až do závěrečných fází stavby. Bez centrální správy...

Celý článek zde

Projekt obchodního centra Černý Pelikán v Českých Budějovicích

Projekt obchodního centra Černý Pelikán v Českých Budějovicích
Publikováno: 6.5.2011

Následující článek popisuje využití programu Advance Concrete při projektu velkého obchodního centra ve firmě STATIKA , Jihočeská stavebně konstrukční kancelář, která je vybavena několika licencemi programu od firmy AB Studio. AB Studio je největší partner Autodesku pro oblast AEC a jako jediný v Č R má status „Gold Partner“. Navíc je vývojářem produktů Advance a CADKON . Produkt Advance Concrete konkrétně, je nadstavba AutoCADu určen...

Celý článek zde

„Jdeme svou cestou“

Publikováno: 6.5.2011

tvrdí ředitel společnosti Autodesk spol. s r. o. Ing. D avid Palas....

Celý článek zde

CAD Fórum – zdroj tipů, triků a knihoven pro konstruktéry

CAD Fórum – zdroj tipů, triků a knihoven pro konstruktéry
Publikováno: 29.4.2011

Rychle se rozšiřující internetové služby patří k zásadním hnacím silám, které dnes konstruktérům a vývojářům usnadňují každodenní práci. Vedle placených web služeb podpory jednotlivých dodavatelů existují i bezplatné komunitní služby a diskusní fóra, na kterých si odborníci i studenti mohou vzájemně vyměňovat své poznatky, návody, ale třeba i 2D bloky, 3D modely a softwarové nástroje. Jednou z nejúspěšnějších služeb tohoto typu – a to nejen...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (1069x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (1019x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...
Tekla Structures 2016Tekla Structures 2016 (1017x)
Firma Trimble představila 16. března 2016 novou verzi programu pro návrh, 3D modelování, tvorbu projekční a výrobní doku...

NEJlépe hodnocené související články

Statici získali prestižní ocenění Česká hlavaStatici získali prestižní ocenění Česká hlava (5 b.)
Společnost IDEA StatiCa získala Cenu Industrie Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci soutěže Česká hlava 2018. Toto ne...
Building information modeling a oceňování stavební produkceBuilding information modeling a oceňování stavební produkce (5 b.)
Building information modeling (BIM) jako každá inovační metoda, musí v regionu střední Evropy projít procesem ověřování ...
BIM pro evakuaci v požárně‑bezpečnostním řešení budovyBIM pro evakuaci v požárně‑bezpečnostním řešení budovy (5 b.)
Příspěvek pojednává o využití informačního modelu budovy pro posouzení evakuace osob v požárně‑bezpečnostním řešení stav...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]