Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování

Projektování

Autodesk uvádí cloudovou službu pro řízení životního cyklu produktu

Publikováno: 10.7.2012

Společnost Autodesk ohlásila okamžitou dostupnost Autodesk PLM 360, nové generace cloudových služeb poskytující výkonné, dostupné a snadno implementovatelné řešení za zlomek nákladů na tradiční PLM systémy....

Celý článek zde

Zónové sálavé vytápění průmyslových hal

Zónové sálavé vytápění průmyslových hal
Publikováno: 20.6.2012, Aktualizováno: 17.1.2018 09:37

Na rozdíl od maloobjemových místností je tvorba pracovního prostředí ve velkoprostorové hale velice obtížným úkolem. Díky různým vlivům, jako jsou na příklad měnící se venkovní podmínky nebo fyzikální vlastnosti vzduchu a jejich působení na proudění v prostoru haly, se vytvářejí různé zóny....

Celý článek zde

Realizace staveb s programy Dlubal

Realizace staveb s programy Dlubal
Publikováno: 18.6.2012

S výpočetními modely RSTAB a RFEM společnosti Ing. Software Dlubal s. r. o. pracují projektanti po celém světě. Pomohly u realizací celé řady architektonicky zdařilých a konstrukčně velmi náročných staveb. Pojďme si představit některé z realizací poslední doby, které programy Dlubal při svém vzniku využívaly....

Celý článek zde

Integrované projektování a výměna dat

Integrované projektování a výměna dat
Publikováno: 12.6.2012

Proces BIM je velice komplexní a dotýká se všech oborů spojených se stavbou. Tento příspěvek se věnuje BIM z pohledu projekční praxe a soustředí se (na příkladu spolupráce architekt – projektant statik) na komunikaci mezi jednotlivými profesemi v rámci projekčního týmu....

Celý článek zde

Snížení spotřeby primární energie v budovách s využitím ISO nosníků a akumulace tepla

Snížení spotřeby primární energie v budovách s využitím ISO nosníků a akumulace tepla
Publikováno: 4.6.2012

Je nesporné, že provozní energetická náročnost je v současné době v popředí zájmu stavebníků i budoucích uživatelů budov. Je to dáno nejen rostoucími cenami energií, ale také legislativními požadavky na úrovni Evropské unie i na úrovni České republiky. V akčním programu nazvaném „Inteligent Energy Europe“ většina evropských zemí přijala plán, v němž se tyto země zavazují při výstavbě nových budov od roku 2019 stavět s téměř nulovou sp...

Celý článek zde

GRAITEC Advance 2012: od statických výpočtů po výrobní dokumentaci

GRAITEC Advance 2012: od statických výpočtů po výrobní dokumentaci
Publikováno: 1.6.2012

Sada aplikací GRAITEC Advance je speciálně navržena pro profesionály v oblasti projektování stavebních konstrukcí a poskytuje kompletní prostředí s nástroji pro navrhování a vytváření projektové a výrobní dokumentace betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí....

Celý článek zde

Optimalizace dodatečně předpjatého průvlaku pomocí Scia Optimizeru

Publikováno: 28.5.2012

Současná ekonomická situace ve stavebnictví nutí všechny účastníky procesu výstavby ke snižování nákladů a zvyšování efektivity investic. Jednou z cest k redukci investičních nákladů je využití optimalizačních metod při návrhu konstrukce. Optimální návrh nosné konstrukce je náročnou multikriteriální úlohou. Kromě požadavků na únosnost a spolehlivost ve smyslu platných norem jsou nedílnými kritérii architektonická a ekonomická hlediska. Vysoký poč...

Celý článek zde

Projekt nosné ocelové konstrukce haly převodovkárny Škoda Auto

Projekt nosné ocelové konstrukce haly převodovkárny Škoda Auto
Publikováno: 25.5.2012

V pobočce největší české automobilky Škoda Auto Mladá Boleslav ve Vrchlabí na Trutnovsku pokračuje výstavba nových hal pro výrobu moderní automatické převodovky DQ200. Výroba převodovek by měla být zahájena ve druhé polovině roku 2012. Převodovka se používá ve vozech Škoda, Volkswagen, Seat a Audi a hraje pro příslušné modely koncernových značek důležitou roli a má tedy pro koncern strategický význam....

Celý článek zde

Tekla Structures 18 – moderní projektování BIM

Tekla Structures 18 – moderní projektování BIM
Publikováno: 24.5.2012

Nová verze programu Tekla Structures pro rok 2012 přichází s celou řadou novinek a vylepšení, které rozšiřují stávající možnosti 3D BIM projektování ocelových a železobetonových konstrukcí, tvorbu výkresů, exportů, řízení stavby a propojení s dalšími programy. Zároveň je nová verze přehlednější a uživatelsky přivětivější, díky novinkám, které významně usnadňují ovládání programu a zjednodušují organizaci práce....

Celý článek zde

Kotvení sloupu zabetonovanou deskou

Kotvení sloupu zabetonovanou deskou
Publikováno: 10.5.2012

Kotvení ocelových a ocelobetonových sloupů k základům je jedním z nejméně studovaných konstrukčních prvku v evropském i celosvětovém měřítku. V porovnání se styčníky nosníků na sloupy a nosníky, kde je k dispozici databáze s tisíci experimentů, je jich u patek popsána jen asi dvě stě. Tradiční pružné návrhové modely pro kotvení patní deskou vedly na tlusté patní desky, viz (Melchers, 1992). Evropský návrhový model v ČSN EN 1993-1-8:2005 vychází z...

Celý článek zde

Stadion Euro 2012 PGE Aréna Gdaňsk – Tekla Structures na dosah ruky!

Stadion Euro 2012 PGE Aréna Gdaňsk – Tekla Structures na dosah ruky!
Publikováno: 23.3.2012

Program Tekla Structures je moderním nástrojem pro 3D modelování a detailování stavebních konstrukcí, který byl použit při projektování stadionu PGE Aréna. Ta bude nyní stejně jako jantar nebo Baltské moře reprezentovat Gdaňsk po celém světě....

Celý článek zde

SolidWorks pomáhá začínajícím firmám

Publikováno: 16.3.2012

Pro studenty, inženýry a podnikatele nebývá vždy snadné získat dostatek zdrojů pro úspěšný start nového podnikání. V ekonomicky nejisté době to platí dvojnásob. Společnost Dassault Systèmes SolidWorks Corp. se proto rozhodla přímo podpořit začínající firmy z vybraných zemí s ještě lepší dostupností nejmodernějšího konstrukčního softwaru. Bylo by přece škoda, kdyby mnohé zajímavé nápady zapadly jen kvůli nedostatku financí na pořízení kvalitního s...

Celý článek zde

Vplyv začiatočných imperfekcií na odolnosť tlačených oceľových prútov vyrábaných tvarovaním za studena

Vplyv začiatočných imperfekcií na odolnosť tlačených oceľových prútov vyrábaných tvarovaním za studena
Publikováno: 8.3.2012

Rozvoj teórie pri návrhu a posudzovaní tenkostenných oceľových prútov a profilov vyrábaných tvarovaním za studena tvorí určitú bázu poznatkov pre ich uplatnenie v stavebnej praxi. Táto skutočnosť však neznamená, že sú v dostatočnej miere preskúmané všetky zložité a náročné procesy ich správania sa pri ich namáhaní a porušovaní. Dôležité sú lokálno-stabilitné požiadavky súvisiace s nepriaznivými vplyvmi vydúvania ich tlačených častí. Významné sú a...

Celý článek zde

CAD Studio se stává Platinum Partnerem společnosti Autodesk

Publikováno: 17.2.2012

Akciová společnost CAD Studio, největší specializovaný dodavatel CAD, CAM, GIS a PLM řešení ve střední Evropě, povýšila své partnerství se společností Autodesk na stupeň Platinum Partner. Jde o nejvyšší úroveň spolupráce, kterou se v tuto chvíli nemůže pochlubit jiný prodejce ve střední Evropě....

Celý článek zde

Navrhování styčníků ocelových konstrukcí podle EN 1993-1-8

Navrhování styčníků ocelových konstrukcí podle EN 1993-1-8
Publikováno: 20.1.2012

Statický výpočet styčníku ocelové konstrukce podle EN 1993-1-8 zahrnuje provedení řady posudků jednotlivých komponent styčníku, což může být dost pracná záležitost. Tuto činnost lze významně zefektivnit použitím vhodného software, což statikovi usnadní manuální výpočtovou práci a umožní mu věnovat více času výběru různých variant řešení a optimalizaci konstrukčních prvků....

Celý článek zde

Numerická analýza vlivu parametrů MKP modelu podzákladí na modální charakteristiky systému podzákladí-konstrukce

Publikováno: 18.1.2012

Každá konstrukce je nějakým způsobem založena a přenáší zatížení přes základovou konstrukci do podzákladí. V současné době jsme schopni velice podrobně a přesně matematicky modelovat naprostou většinu konstrukcí, ovšem model podzákladí bývá ve většině případů úplně zanedbáván. Tato skutečnost může vést, zvláště v úlohách dynamiky, ke zcela zavádějícím a zkresleným výsledkům. Hmotnost řešené konstrukce včetně modelu podzákladí bývá několikanásobně...

Celý článek zde

Spalovna pro papírnu Saica – Partington ve Velké Británii

Spalovna pro papírnu Saica – Partington ve Velké Británii
Publikováno: 22.12.2011

Na začátku roku 2011 vyprojektovala společnost SKÁLA & VÍT, s. r. o. konstrukci pro technologickou součást papírny Saica ve Velké Británii. Jednalo se o stavební ocelové konstrukce a opláštění spalovny o tepelném výkonu 22 MW, která zajišťuje výrobu technologické páry pro provoz továrny na kartonový papír v Partingtonu poblíž Manchesteru. Roční kapacita výroby je 400 000 tun 100% recyklovaného papíru. Z hlediska provozního propojení tvoří sp...

Celý článek zde

Experimentálna modálna analýza železobetónovej budovy od účinkov železničnej dopravy

Experimentálna modálna analýza železobetónovej budovy od účinkov železničnej dopravy
Publikováno: 1.12.2011

Výstižnosť výpočtových modelov je vhodné verifikovať na základe experimentálneho vyšetrovania konštrukcie, ktoré boli na základe týchto modelov postavené. Verifikáciu je možné realizovať na základe porovnávania zmeraných a výpočtových modálnych charakteristík. Model je možné optimalizovať na základe výsledkov metód diagnostiky (experimentálna modálna analýza). Takýto model umožňuje realizovať výpočet časového priebehu odozvy skúmaného objektu na ...

Celý článek zde

Přístup k modelování a analýze železobetonových konstrukcí

Publikováno: 30.11.2011

V předkládaném článku jsou srovnávány tři různé alternativy výpočetní analýzy prvků železobetonových konstrukcí, které jsou konfrontovány s publikovanými výsledky laboratorních zkoušek. Studovány byly nosníky s obdélníkovým průřezem a T‑průřezem a obdélníková stěna. Cílem příspěvku je porovnat potřebná vstupní data a získané výsledky....

Celý článek zde

Problémy stability prvků ve střešní rovině

Problémy stability prvků ve střešní rovině
Publikováno: 18.11.2011, Aktualizováno: 21.11.2011 09:16

Tento článek je zpracován z rešerše dizertační práce, jejímž tématem je modelování silových účinků do výztužného systému ve střešní rovině od ztráty stability vazníků. Hlavní nosné prvky ve střešní rovině – vazníky – často překlenují velké rozpony. Jak se budou chovat při namáhání a jaké budou jejich tvary ztráty stability, vychází z více faktorů. Uložení vazníku na sloupy, tvar a kotvení rámu a systém ztužidel mají velký vliv na chov...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (1376x)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...
Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (851x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (840x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Video

Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu