Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování

Projektování

CAD Studio se stává Platinum Partnerem společnosti Autodesk

Publikováno: 17.2.2012

Akciová společnost CAD Studio, největší specializovaný dodavatel CAD, CAM, GIS a PLM řešení ve střední Evropě, povýšila své partnerství se společností Autodesk na stupeň Platinum Partner. Jde o nejvyšší úroveň spolupráce, kterou se v tuto chvíli nemůže pochlubit jiný prodejce ve střední Evropě....

Celý článek zde

Navrhování styčníků ocelových konstrukcí podle EN 1993-1-8

Navrhování styčníků ocelových konstrukcí podle EN 1993-1-8
Publikováno: 20.1.2012

Statický výpočet styčníku ocelové konstrukce podle EN 1993-1-8 zahrnuje provedení řady posudků jednotlivých komponent styčníku, což může být dost pracná záležitost. Tuto činnost lze významně zefektivnit použitím vhodného software, což statikovi usnadní manuální výpočtovou práci a umožní mu věnovat více času výběru různých variant řešení a optimalizaci konstrukčních prvků....

Celý článek zde

Numerická analýza vlivu parametrů MKP modelu podzákladí na modální charakteristiky systému podzákladí-konstrukce

Publikováno: 18.1.2012

Každá konstrukce je nějakým způsobem založena a přenáší zatížení přes základovou konstrukci do podzákladí. V současné době jsme schopni velice podrobně a přesně matematicky modelovat naprostou většinu konstrukcí, ovšem model podzákladí bývá ve většině případů úplně zanedbáván. Tato skutečnost může vést, zvláště v úlohách dynamiky, ke zcela zavádějícím a zkresleným výsledkům. Hmotnost řešené konstrukce včetně modelu podzákladí bývá několikanásobně...

Celý článek zde

Spalovna pro papírnu Saica – Partington ve Velké Británii

Spalovna pro papírnu Saica – Partington ve Velké Británii
Publikováno: 22.12.2011

Na začátku roku 2011 vyprojektovala společnost SKÁLA & VÍT, s. r. o. konstrukci pro technologickou součást papírny Saica ve Velké Británii. Jednalo se o stavební ocelové konstrukce a opláštění spalovny o tepelném výkonu 22 MW, která zajišťuje výrobu technologické páry pro provoz továrny na kartonový papír v Partingtonu poblíž Manchesteru. Roční kapacita výroby je 400 000 tun 100% recyklovaného papíru. Z hlediska provozního propojení tvoří sp...

Celý článek zde

Experimentálna modálna analýza železobetónovej budovy od účinkov železničnej dopravy

Experimentálna modálna analýza železobetónovej budovy od účinkov železničnej dopravy
Publikováno: 1.12.2011

Výstižnosť výpočtových modelov je vhodné verifikovať na základe experimentálneho vyšetrovania konštrukcie, ktoré boli na základe týchto modelov postavené. Verifikáciu je možné realizovať na základe porovnávania zmeraných a výpočtových modálnych charakteristík. Model je možné optimalizovať na základe výsledkov metód diagnostiky (experimentálna modálna analýza). Takýto model umožňuje realizovať výpočet časového priebehu odozvy skúmaného objektu na ...

Celý článek zde

Přístup k modelování a analýze železobetonových konstrukcí

Publikováno: 30.11.2011

V předkládaném článku jsou srovnávány tři různé alternativy výpočetní analýzy prvků železobetonových konstrukcí, které jsou konfrontovány s publikovanými výsledky laboratorních zkoušek. Studovány byly nosníky s obdélníkovým průřezem a T‑průřezem a obdélníková stěna. Cílem příspěvku je porovnat potřebná vstupní data a získané výsledky....

Celý článek zde

Problémy stability prvků ve střešní rovině

Problémy stability prvků ve střešní rovině
Publikováno: 18.11.2011, Aktualizováno: 21.11.2011 09:16

Tento článek je zpracován z rešerše dizertační práce, jejímž tématem je modelování silových účinků do výztužného systému ve střešní rovině od ztráty stability vazníků. Hlavní nosné prvky ve střešní rovině – vazníky – často překlenují velké rozpony. Jak se budou chovat při namáhání a jaké budou jejich tvary ztráty stability, vychází z více faktorů. Uložení vazníku na sloupy, tvar a kotvení rámu a systém ztužidel mají velký vliv na chov...

Celý článek zde

Zatížení konstrukcí námrazou

Zatížení konstrukcí námrazou
Publikováno: 16.11.2011

Pro navrhování konstrukcí na zatížení námrazou byla nedávno v ČR zavedena mezinárodní norma ČSN ISO 12494 a připravena národní příloha, která vysvětluje vybraná ustanovení a uvádí novou mapu tříd námraz. V současnosti se v rámci technické subkomise CEN/TC 250/SC1 pro zatížení plánuje tvorba nového Eurokódu EN 1991-1-8 pro zatížení námrazou. Ukazuje se, že normy CEN a CENELEC pro zatížení námrazou bude potřebné dále harmonizovat....

Celý článek zde

Oceľ v stropných systémoch viacpodlažných budov

Oceľ v stropných systémoch viacpodlažných budov
Publikováno: 31.10.2011

Stropné konštrukcie sú horizontálne nosné sústavy prenášajúce zvislé a v niektorých prípadoch aj vodorovné zaťaženie do podpôr. Musia spĺňať požiadavky statické, konštrukčné (zabezpečenie prestupov inštalácií), izolačné a ekonomické....

Celý článek zde

Ocelová konstrukce páteřního potrubního mostu v Naftna Industrija Srbije‘s Pančevo refinery

Ocelová konstrukce páteřního potrubního mostu v Naftna Industrija Srbije‘s Pančevo refinery
Publikováno: 18.10.2011

Rafienrie Naftna Industrija Srbije‘s (NIS) v Pančevu je situována v Jižní Vojvodině v Srbsku. V současné době v ní probíhá modernizační projekt financovaný Gazprom Neft v celkové hodnotě 500 mil. EUR, z čehož 396 miliónů je vyčleněno na výstavbu hydro-krakovacího komplexu. Zbývající část je vyčleněna na výstavbu výroby hydrogenu a na modernizaci a výstavbu infrastruktury a environmentální programy....

Celý článek zde

Spřažené ocelobetonové desky pod různými typy zatížení

Spřažené ocelobetonové desky pod různými typy zatížení
Publikováno: 14.10.2011

Ocelové konstrukce disponují mnohem větší únosností než konstrukce vyrobené z betonu, je zde však problém s jejich stabilitou a tuhostí. Naproti tomu betonové konstrukce vykazují vysokou tuhost, ale nízkou tahovou únosnost. Z toho plyne, že kombinací těchto dvou materiálů můžeme maximálně využít výše zmíněných výhod obou materiálů. Ve spřaženém ocelobetonovém průřezu přebírá tlaková namáhání betonová část průřezu a tah ocelová část. Pro provádění...

Celý článek zde

Aplikace SBRA při posouzení mezního stavu použitelnosti haly v Elektrárně Počerady

Publikováno: 13.10.2011

V souvislosti s přechodem českých návrhových norem na normy evropské byly vydány i normy pro návrh jeřábových drah mostových jeřábů. Pro výpočet zatížení v současnosti platí norma [6], pro vlastní návrh nosníků jeřábových drah platí norma [5]. Zavedení obou těchto norem znamená značné zkomplikování statického výpočtu pro mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti a mezní stav únavy. Další komplikací je skutečnost, že ve stadiu projektování oc...

Celý článek zde

Předpjaté konstrukce zastřešení velkých rozpětí – projekty a realizace

Předpjaté konstrukce zastřešení velkých rozpětí – projekty a realizace
Publikováno: 20.9.2011

Použití předpětí a předpjatých táhel u zastřešení velkých rozpětí znamená zpravidla výrazné úspory v hmotnosti a ceně konstrukce. Umožňuje navrhnout konstrukce inovativních tvarů a konceptů, které kromě architektonického výrazu mohou přinést i výrazné dispoziční výhody a provozní úspory. Použití předpětí u zastřešení lze i typově rozlišit....

Celý článek zde

Mostové jeřáby vysokých nosností

Mostové jeřáby vysokých nosností
Publikováno: 12.9.2011

V roce 2009 jsme se účastnili mezinárodního tendru na dodávku mostových jeřábu pro sklad vyhořelého paliva jaderné elektrárny Temelín. Ještě v témže roce jsme byli vybrání z českých a zahraničních uchazečů jako dodavatelé mostových jeřábů. Jednalo se o dodávku celkem tři mostových jeřábů vysokých nosností....

Celý článek zde

Další rozšíření hodnoty BIMu

Další rozšíření hodnoty BIMu
Publikováno: 22.8.2011, Aktualizováno: 23.8.2011 13:42

Společnost Autodesk představila portfolio řady 2012 svého software pro architekturu a stavebnictví. Aktualizované portfolio podporuje procesy informačního modelu budovy (BIM) komplexními software řešeními, která pomohou architektům, inženýrům, plánovačům, stavebním dodavatelům, manažerům a majitelům budov z odvětví stavebnictví a infrastruktury zvládat aktuální výzvy v oblasti stavebnictví....

Celý článek zde

Scia Steel a Scia Precast – softwarová řešení pro výrobu ocelových konstrukcí a železobetonových prefabrikátů

Scia Steel a Scia Precast – softwarová řešení pro výrobu ocelových konstrukcí a železobetonových prefabrikátů
Publikováno: 8.8.2011

Softwareová společnost Nemetschek Scia, známá na našem trhu především svými produkty NEXIS a Scia Engineer se vedle CAE software věnuje také oblasti CIM. Zde se pak specializuje na dvě hlavní oblasti – software pro výrobu ocelových konstrukcí Scia Steel a software pro výrobu železobetonových prefabrikátů Scia Precast....

Celý článek zde

Projektování a statika AZ Tower v Brně

Projektování a statika AZ Tower v Brně
Publikováno: 20.7.2011

Celá konstrukce objektu (výšková část včetně podnože) byla modelována v prostoru pomocí prutů (1D‑prvků) a deskostěn (2D‑prvků) s respektováním průřezových a materiálových charakteristik programem RFEM4 včetně oslabení stěn a stropů většími otvory. Výkresová část statiky byla zpracována v programu Advance Concrete....

Celý článek zde

ProSTEP iViP a SIEMENS PLM SOFTWARE zahajují proces k ustanovení datového formátu JT jako mezinárodního standardu ISO

Publikováno: 9.6.2011

ProSTEP iViP podniká kroky, aby se stal formát JT hodnotným a otevřeným 3D standardem pro globální společenství výrobců. Společnost Siemens PLM Software, obchodní jednotka Siemens Industry Automation Division a přední celosvětový poskytovatel softwaru a služeb v oblasti product lifecycle management (PLM , správa životního cyklu výrobku), a společnost ProSTEP iViP, světové konsorcium prosazující pokročilé otevřené standardy, dnes oznámily, že zah...

Celý článek zde

Dřevěné zastřešení centra Georges Pompidou-Metz bylo počítáno programy firmy Dlubal

Dřevěné zastřešení centra Georges Pompidou-Metz bylo počítáno programy firmy Dlubal
Publikováno: 2.6.2011

V květnu 2010 bylo otevřeno nové centrum Georges Pompidou-Metz, které vzniklo jako pobočka stejnojmenného muzea současného umění v P aříži. Autorem architektonického návrhu centra Georges Pompidou-Metz je japonský architekt Shigeru Ban ve spolupráci s Jean de Gastines Architectes. Autoři se při svém návrhu inspirovali tradičním čínským slamákem, u něhož je sláma spletena ve třech různých směrech a vytváří pravidelnou soustavu šestiúhelníků a...

Celý článek zde

Nádrže a zásobníky v souladu s požadavky evropských norem

Nádrže a zásobníky v souladu s požadavky evropských norem
Publikováno: 26.5.2011, Aktualizováno: 27.5.2011 10:24

Konstrukcím pro skladování tuhých látek či kapalin věnují Eurokódy pozornost v samostatných normách. Ne vždy je však jednoduché aplikovat všechny požadavky normy do výpočtu tak, jak jsou stanoveny. Je třeba brát také ohled na použitý výpočtový software (dále jen SW) a jeho možnosti. Toto se týká nejen samotného modelování konstrukce, ale především zadávání zatížení do výpočtového modelu a vyhodnocování konstrukce na splnění požadavků normy....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (834x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...
Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (790x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Tekla Structures 2016Tekla Structures 2016 (767x)
Firma Trimble představila 16. března 2016 novou verzi programu pro návrh, 3D modelování, tvorbu projekční a výrobní doku...

NEJlépe hodnocené související články

Vliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatíženíVliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatížení (5 b.)
V posledních letech přišel tým vývojářů IDEA StatiCa společně s českými universitami, ČVUT FSv v Praze, FAST VUT v Brně,...
Statici získali prestižní ocenění Česká hlavaStatici získali prestižní ocenění Česká hlava (5 b.)
Společnost IDEA StatiCa získala Cenu Industrie Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci soutěže Česká hlava 2018. Toto ne...
Building information modeling a oceňování stavební produkceBuilding information modeling a oceňování stavební produkce (5 b.)
Building information modeling (BIM) jako každá inovační metoda, musí v regionu střední Evropy projít procesem ověřování ...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]