Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování

Projektování

Spřažené ocelobetonové desky pod různými typy zatížení

Spřažené ocelobetonové desky pod různými typy zatížení
Publikováno: 14.10.2011

Ocelové konstrukce disponují mnohem větší únosností než konstrukce vyrobené z betonu, je zde však problém s jejich stabilitou a tuhostí. Naproti tomu betonové konstrukce vykazují vysokou tuhost, ale nízkou tahovou únosnost. Z toho plyne, že kombinací těchto dvou materiálů můžeme maximálně využít výše zmíněných výhod obou materiálů. Ve spřaženém ocelobetonovém průřezu přebírá tlaková namáhání betonová část průřezu a tah ocelová část. Pro provádění...

Celý článek zde

Aplikace SBRA při posouzení mezního stavu použitelnosti haly v Elektrárně Počerady

Publikováno: 13.10.2011

V souvislosti s přechodem českých návrhových norem na normy evropské byly vydány i normy pro návrh jeřábových drah mostových jeřábů. Pro výpočet zatížení v současnosti platí norma [6], pro vlastní návrh nosníků jeřábových drah platí norma [5]. Zavedení obou těchto norem znamená značné zkomplikování statického výpočtu pro mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti a mezní stav únavy. Další komplikací je skutečnost, že ve stadiu projektování oc...

Celý článek zde

Předpjaté konstrukce zastřešení velkých rozpětí – projekty a realizace

Předpjaté konstrukce zastřešení velkých rozpětí – projekty a realizace
Publikováno: 20.9.2011

Použití předpětí a předpjatých táhel u zastřešení velkých rozpětí znamená zpravidla výrazné úspory v hmotnosti a ceně konstrukce. Umožňuje navrhnout konstrukce inovativních tvarů a konceptů, které kromě architektonického výrazu mohou přinést i výrazné dispoziční výhody a provozní úspory. Použití předpětí u zastřešení lze i typově rozlišit....

Celý článek zde

Mostové jeřáby vysokých nosností

Mostové jeřáby vysokých nosností
Publikováno: 12.9.2011

V roce 2009 jsme se účastnili mezinárodního tendru na dodávku mostových jeřábu pro sklad vyhořelého paliva jaderné elektrárny Temelín. Ještě v témže roce jsme byli vybrání z českých a zahraničních uchazečů jako dodavatelé mostových jeřábů. Jednalo se o dodávku celkem tři mostových jeřábů vysokých nosností....

Celý článek zde

Další rozšíření hodnoty BIMu

Další rozšíření hodnoty BIMu
Publikováno: 22.8.2011, Aktualizováno: 23.8.2011 13:42

Společnost Autodesk představila portfolio řady 2012 svého software pro architekturu a stavebnictví. Aktualizované portfolio podporuje procesy informačního modelu budovy (BIM) komplexními software řešeními, která pomohou architektům, inženýrům, plánovačům, stavebním dodavatelům, manažerům a majitelům budov z odvětví stavebnictví a infrastruktury zvládat aktuální výzvy v oblasti stavebnictví....

Celý článek zde

Scia Steel a Scia Precast – softwarová řešení pro výrobu ocelových konstrukcí a železobetonových prefabrikátů

Scia Steel a Scia Precast – softwarová řešení pro výrobu ocelových konstrukcí a železobetonových prefabrikátů
Publikováno: 8.8.2011

Softwareová společnost Nemetschek Scia, známá na našem trhu především svými produkty NEXIS a Scia Engineer se vedle CAE software věnuje také oblasti CIM. Zde se pak specializuje na dvě hlavní oblasti – software pro výrobu ocelových konstrukcí Scia Steel a software pro výrobu železobetonových prefabrikátů Scia Precast....

Celý článek zde

Projektování a statika AZ Tower v Brně

Projektování a statika AZ Tower v Brně
Publikováno: 20.7.2011

Celá konstrukce objektu (výšková část včetně podnože) byla modelována v prostoru pomocí prutů (1D‑prvků) a deskostěn (2D‑prvků) s respektováním průřezových a materiálových charakteristik programem RFEM4 včetně oslabení stěn a stropů většími otvory. Výkresová část statiky byla zpracována v programu Advance Concrete....

Celý článek zde

ProSTEP iViP a SIEMENS PLM SOFTWARE zahajují proces k ustanovení datového formátu JT jako mezinárodního standardu ISO

Publikováno: 9.6.2011

ProSTEP iViP podniká kroky, aby se stal formát JT hodnotným a otevřeným 3D standardem pro globální společenství výrobců. Společnost Siemens PLM Software, obchodní jednotka Siemens Industry Automation Division a přední celosvětový poskytovatel softwaru a služeb v oblasti product lifecycle management (PLM , správa životního cyklu výrobku), a společnost ProSTEP iViP, světové konsorcium prosazující pokročilé otevřené standardy, dnes oznámily, že zah...

Celý článek zde

Dřevěné zastřešení centra Georges Pompidou-Metz bylo počítáno programy firmy Dlubal

Dřevěné zastřešení centra Georges Pompidou-Metz bylo počítáno programy firmy Dlubal
Publikováno: 2.6.2011

V květnu 2010 bylo otevřeno nové centrum Georges Pompidou-Metz, které vzniklo jako pobočka stejnojmenného muzea současného umění v P aříži. Autorem architektonického návrhu centra Georges Pompidou-Metz je japonský architekt Shigeru Ban ve spolupráci s Jean de Gastines Architectes. Autoři se při svém návrhu inspirovali tradičním čínským slamákem, u něhož je sláma spletena ve třech různých směrech a vytváří pravidelnou soustavu šestiúhelníků a...

Celý článek zde

Nádrže a zásobníky v souladu s požadavky evropských norem

Nádrže a zásobníky v souladu s požadavky evropských norem
Publikováno: 26.5.2011, Aktualizováno: 27.5.2011 10:24

Konstrukcím pro skladování tuhých látek či kapalin věnují Eurokódy pozornost v samostatných normách. Ne vždy je však jednoduché aplikovat všechny požadavky normy do výpočtu tak, jak jsou stanoveny. Je třeba brát také ohled na použitý výpočtový software (dále jen SW) a jeho možnosti. Toto se týká nejen samotného modelování konstrukce, ale především zadávání zatížení do výpočtového modelu a vyhodnocování konstrukce na splnění požadavků normy....

Celý článek zde

Správa technické dokumentace při realizaci velkých projektů – informační systém ALeX

Správa technické dokumentace při realizaci velkých projektů – informační systém ALeX
Publikováno: 16.5.2011

Klíčovým faktorem, který má vliv na úspěšnou realizaci větších staveb, je bezchybná organizace projektové dokumentace. Při stále častějším požadavku na rychlé uvolňování projektové dokumentace pro stavbu je prvořadým úkolem zajistit, aby všichni projekční partneři i výrobci měli co nejrychlejší přístup ke všem změnám v podkladech, i k postupně vznikající dokumentaci projektu, která se často mění až do závěrečných fází stavby. Bez centrální správy...

Celý článek zde

Projekt obchodního centra Černý Pelikán v Českých Budějovicích

Projekt obchodního centra Černý Pelikán v Českých Budějovicích
Publikováno: 6.5.2011

Následující článek popisuje využití programu Advance Concrete při projektu velkého obchodního centra ve firmě STATIKA , Jihočeská stavebně konstrukční kancelář, která je vybavena několika licencemi programu od firmy AB Studio. AB Studio je největší partner Autodesku pro oblast AEC a jako jediný v Č R má status „Gold Partner“. Navíc je vývojářem produktů Advance a CADKON . Produkt Advance Concrete konkrétně, je nadstavba AutoCADu určen...

Celý článek zde

„Jdeme svou cestou“

Publikováno: 6.5.2011

tvrdí ředitel společnosti Autodesk spol. s r. o. Ing. D avid Palas....

Celý článek zde

CAD Fórum – zdroj tipů, triků a knihoven pro konstruktéry

CAD Fórum – zdroj tipů, triků a knihoven pro konstruktéry
Publikováno: 29.4.2011

Rychle se rozšiřující internetové služby patří k zásadním hnacím silám, které dnes konstruktérům a vývojářům usnadňují každodenní práci. Vedle placených web služeb podpory jednotlivých dodavatelů existují i bezplatné komunitní služby a diskusní fóra, na kterých si odborníci i studenti mohou vzájemně vyměňovat své poznatky, návody, ale třeba i 2D bloky, 3D modely a softwarové nástroje. Jednou z nejúspěšnějších služeb tohoto typu – a to nejen...

Celý článek zde

Moderní nástroj projektování BIM – Tekla Structures

Moderní nástroj projektování BIM – Tekla Structures
Publikováno: 28.4.2011

Mezi projektanty je program Tekla Structures známý jako výkonný nástroj pro 3D modelování ocelových konstrukcí, který automaticky generuje veškeré výrobní výkresy a výkazy prvků. Firma Tekla pokračuje v dalším rozvoji a po propojení modelu se statickými programy, doplnila další modul pro řízení stavby. Dobrým příkladem využití této nové technologie je zajímavý prostorově složitý model Kirnu....

Celý článek zde

Projektovanie a rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave

Projektovanie a rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave
Publikováno: 21.4.2011

Pôvodný železobetónový skelet objektu štadióna s pôdorysnými rozmermi 70 × 100 m bol postavený v rokoch 1943 až 1952. Tribúny okolo ľadovej plochy prekrývala železobetónová doska s vyložením 8,0 m, uložená na spojitom prievlaku. Ten podopierali kruhové železobetónové stĺpy vo vzdialenosti po 10,0 m. Nosný systém tribún je priečny, rámový. V roku 1957 bola dodatočne zastrešená i ľadová plocha podľa návrhu Prof. A . Tesára [1]. Boli použ...

Celý článek zde

Výsledky 17. ročníku celostátní soutěže Autodesk Academia Design 2011 vyhlášeny

Výsledky 17. ročníku celostátní soutěže Autodesk Academia Design 2011 vyhlášeny
Publikováno: 20.4.2011

V soutěži v digitálních technologiích, která se letos uskutečnila ve SPŠ Frýdek Místek, zvítězili studenti a učitelé kopřivnické školy nejlépe využívající možností digitálního prototypování. 17. ročník soutěže se uskutečnil ve dnech 4. a 5. března 2011 ve Střední průmyslové škole ve Frýdku-Místku. Soutěžního klání se zúčastnilo celkem 96 studentů a učitelů z 26 českých a moravských škol. Putovní pohár v hodnocení škol získala VO Š, SOŠ a SOU...

Celý článek zde

Nová digitální mapa zatížení sněhem na zemi

Nová digitální mapa zatížení sněhem na zemi
Publikováno: 30.3.2011

Digitální mapa zatížení sněhem na zemi je výstupem řešení projektu GA Č R 103/08/0589 Pravděpodobnostní aplikace geostatistických metod zpracování charakteristik sněhové pokrývky pro zajištění spolehlivých nosných konstrukcí, řešeného v letech 2008–2010 ve spolupráci Fakulty stavební, VŠB-TU O strava a Č HMÚ. Mapa je volně přístupná na webové adrese www.snehovamapa.cz. Použití testovací verze digitální mapy pro komerční i vědecké ...

Celý článek zde

Český nástroj pro certifikaci kvality budov SBToolCZ a první certifikovaná budova X-LOFT

Český nástroj pro certifikaci kvality budov SBToolCZ a první certifikovaná budova X-LOFT
Publikováno: 18.3.2011

Agenda 21 pro udržitelnou výstavbu definuje jako udržitelnou budovu tu, která spotřebuje minimální množství energie a vody během svého života, využívá efektivně suroviny (materiály šetrné k životnímu prostředí, obnovitelné materiály), má zajištěnu dlouhou dobu životnosti (kvalitní konstrukční zpracování, adaptabilita konstrukce pro různé druhy provozu), vytváří co nejmenší množství odpadu a znečištění během svého života (trvanlivost, recyklovatel...

Celý článek zde

Projektování modifikovatelných extrudérů k bioplynovým stanicím

Projektování modifikovatelných extrudérů k bioplynovým stanicím
Publikováno: 16.3.2011

Kontroverzní změny legislativy v oblasti solárních panelů obracejí zájem zemědělců zpět k výstavbám bioplynových elektráren, kde je prozatím výkupní cena za 1 MWel jistější. Zemědělské bioplynové stanice lze z povahy technologie rozdělit na suchý a mokrý proces....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (880x)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...
Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (776x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (769x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...

NEJlépe hodnocené související články

Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...
Konstrukce přijímače unikátní solární elektrárny je z oceliKonstrukce přijímače unikátní solární elektrárny je z oceli (5 b.)
V článku je popsána unikátní solární elektrárna, jejíž součástí je i přijímač z ocelové konstrukce, který je umístěn na ...
Vliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatíženíVliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatížení (5 b.)
V posledních letech přišel tým vývojářů IDEA StatiCa společně s českými universitami, ČVUT FSv v Praze, FAST VUT v Brně,...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Google