Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování

Projektování

Železnice v Praze s novou dimenzí

Publikováno: 13.4.2005, Aktualizováno: 16.2.2010 00:31

Zvyšující se důraz na kvalitní tranzitní železniční spojení vyžaduje výstavbu nových tratí a rekonstrukce tratí současných, a to jak v celé ČR, tak zejména v Praze. V ní je nyní kapacitně a částečně i technicky pouze dvojkolejné spojení mezi Libní a Masarykovým nádražím Mezi Hlavním nádražím Vysočany, Holešovicemi a Libní je pouze spojení jednokolejné....

Celý článek zde

Zastřešení víceúčelové sportovní haly s ledovou plochou v Lanškrouně

Publikováno: 15.3.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 22:50

Architektonické řešení zastřešení stadionu o půdorysných rozměrech 36 × 78 metrů určilo jeho tvar jako část válcové plochy o malém vzepětí 4,55 metru. Konstrukce střechy nese střešní plášť, tvořený dřevěným bedněním s tepelnou izolací a kotveným hydroizolačním pásem. Boční stěny jsou opláštěny stěnovými kazetami, překrytými lamelami na systémových lištách....

Celý článek zde

Zásady a pravidla navrhování podle Eurokódů

Publikováno: 22.2.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 22:41

Norma EN 1990 je základním dokumentem pro celou soustavu Eurokódů. Poskytuje zásady navrhování a ověřování konstrukcí s ohledem na jejich bezpečnost, použitelnost a trvanlivost. Používá se společně s Eurokódy 1 až 9 pro navrhování pozemních a inženýrských staveb včetně geotechnických konstrukcí, zabývá se zásadami navrhování na účinky požáru a seismickými vlivy. I když je EN 1990 určená pro navrhování nových konstrukcí, lze ji také použít pro hod...

Celý článek zde

Projektování OK pomocí AdvanceSteel 5.1 (část 1.)

Publikováno: 5.12.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 21:23

Začátkem podzimu se dostala projektantům ocelových konstrukcí do rukou nová verze systému AdvanceSteel - AdvanceSteel 5.1. Systém není zdejším konstrukčním a projekčním kancelářím zcela neznámý, uživatelé jej od roku 1998 znají pod dřívějším označením HyperSteel. S připojením německé firmy DSC CAD/CAM-Technologien, vývojáře tohoto softwaru, k mezinárodní skupině Graitec se sídlem v Paříži došlo k přejmenování a k podstatnému vývoji tohoto systému...

Celý článek zde

Pavilon Q Vysoké školy zemědělské v Brně

Publikováno: 3.12.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 21:23

Objekt pro Agronomickou a Provozněekonomickou fakultu je situován ve stávajícím univerzitním areálu na pohledově exponovaném místě nad centrem Brna a v těsném sousedství vily Tugendhat. Stavba je ze železobetonového monolitického skeletu o rozponech 6.000 × 8.200 mm s cihelnými vyzdívkami v kombinaci s ocelovou konstrukcí poslucháren a učeben se sendvičovým montovaným obvodovým pláštěm....

Celý článek zde

Statická analýza ocelových zásobníků

Publikováno: 17.11.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 17:29

Objektem statické analýzy je komplex ocelových konstrukcí 24 komorového zásobníku na štěrk neobvyklého provedení. Pro projektování komplexu byla stanovena řada podmínek týkajících se výroby částí konstrukce, přepravy částí na staveniště a montážních prací. Splnění daných požadavků vyžadovalo provedení podrobných statických výpočtů funkčních částí konstrukce a konstrukce jako celku. Základní úlohou byla statická analýza individuální buňky (sila) j...

Celý článek zde

Prolamované nosníky s kruhovými otvory

Publikováno: 13.11.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 17:28

Použitím takzvaných prolamovaných nosníků a překlenutím delších rozpětí lze docílit snížení počtu sloupů, zvýšení tuhosti a únosnosti bez navýšení hmotnosti prvků. Kruhové otvory umožňují průchod všech technologických rozvodů stěnou nosníků. Navíc lehkost, transparentnost i celková estetika jsou vítány většinou architektů....

Celý článek zde

Most přes Lužnici v Bechyni - Zářečí

Publikováno: 9.11.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:29

Osada Zářečí, místní část Bechyně na Táborsku, má opět funkční most přes řeku Lužnici. Příspěvek představuje jeho obloukovou mostní konstrukci s předpjatou monolitickou deskou mostovky, ocelovými oblouky a síťovým uspořádáním závěsů. Tento typ mostní konstrukce je ojedinělý a v České republice byl použit poprvé. Článek se také zaměřuje na filozofii návrhu mostu, která sleduje kromě technických a ekonomických aspektů také estetická hlediska. Oprav...

Celý článek zde

Aplikace Eurokódů v projekční praxi ocelových konstrukcí

Publikováno: 2.11.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 17:24

V roce 1966 byla v Československu zavedena pro návrh ocelových konstrukcí polopravděpodobnostní metoda parciálních součinitelů, nazývaná „metoda mezních stavů“. Pro návrh ocelových konstrukcí dle této metody byla zpracována kolektivem inženýra Chalupy nová norma ČSN 73 1401, „Navrhování ocelových konstrukcí“. Norma navazovala na základní normu ČSN 73 0031 „Výpočet stavebních konstrukcí a základů - Základní ustanovení...

Celý článek zde

Poznámky ke konverzi EN 1993-2 ocelové mosty a přidružených norem

Publikováno: 30.10.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:30

Cílem příspěvku je upozornit na některé problémové body konverze EN 1993-2 Ocelové mosty a přidružených norem. Je uveden přehled o celkové koncepci EN a stavu jejich konverze, je podán stručný popis posledního návrhu této normy a jejích odlišností od předběžného, u nás přeloženého znění, a na konkrétních příkladech je poukázáno na problémová místa, kterým bude třeba věnovat pozornost při zpracování národní přílohy....

Celý článek zde

Spřažení perforovanou lištou

Publikováno: 29.8.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 16:54

Použití průběžné perforované lišty jako spřahovacího prostředku v ocelobetonových konstrukcích se zdá být mnohdy vhodnější než použití přivařovaných trnů s hlavou, které vyžadují zvláštní přivařovací aparaturu a velmi silný zdroj proudu. Naproti tomu lištu nelze používat v kombinaci s trapézovým plechem, což u trnů nečiní potíže. Následující článek se zabývá shrnutím poznatků z výzkumu perforované lišty na Stavební fakultě ČVUT, který se soustřeď...

Celý článek zde

Část konstrukcí je navržena nehospodárně, precizní příprava investičního záměru se vyplatí

Publikováno: 29.2.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 16:30

Výstavba haly SAZKA ARENA se blíží k závěru. Stavba, kde se letos bude odehrávat mistrovství světa v ledním hokeji, bude jedinečným a moderním sportovním areálem, srovnatelným se světovou konkurencí. O tom, jak významná byla v této souvislosti účast firmy EXCON, a.s., především z hlediska aplikace moderních metod a dalšího rozvoje firmy, jsme hovořili s výkonnou ředitelkou této firmy Ing. Kateřinou Čapkovou. „Právě SAZKA ARENA je příkladem ...

Celý článek zde

Porovnávanie výsledkov staticko-dynamickej analýzy výškovej budovy pomocou výpočtových programov

Publikováno: 23.2.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 16:19

V minulom období získať informácie o vlastných frekvenciách výškových budov bolo možné len pomocou náhradných modelov: konzol, rovinných rámov... V súčasnosti nám výpočtová technika umožňuje vytvoriť výpočtové priestorové modely, ktoré sú veľmi blízke reálnej konštrukcii čo do jej zaťaženia, konštrukcie, materiálu, podložia. Pre projektantov je stále aktuálna tiež otázka voľby konštrukčného systému pre daný objekt, jeho správania sa od vplyvu vet...

Celý článek zde

Lávka Gateshead Millennium

Publikováno: 19.12.2003, Aktualizováno: 16.2.2010 01:04

Projekt firmy Wilkinson Eyre Architects and Gifford je rozpracováním vítězného návrhu soutěže z roku 1997, řešícím přemostění řeky Tyne pro provoz chodců a cyklistů. Projekt za 22 mil. liber dotovala rada města Gateshead a částečně byl financován z výtěžku národní loterie. Lávka je situována nalevo od nově zastavovaného nábřeží Newcastle Quayside v rámci ambiciózní plánované přestavby čtvrti East Gateshead, jejíž dominantou se má stát vizuálně at...

Celý článek zde

Strategie tepelného izolování budov s ocelovou kostrou (3)

Publikováno: 7.12.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 16:10

(Překlad vybraných částí z knihy Multi-Storey Buildings in Steel, Thermal and Acoustic Insulation, ECCS publikace N. 104, F. Grimm, Brussels 2002) s laskavým svolením vydavatele. V této části přinášíme informace o vlivu slunečního záření a užívání skla....

Celý článek zde

Strategie tepelného izolování budov s ocelovou kostrou (1)

Publikováno: 20.8.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 15:59

(Překlad vybraných částí z knihy Multi-Storey Buildings in Steel, Thermal and Acoustic Insulation, ECCS publikace No 104, F.Grimm, Brussels 2002) s laskavým svolením vydavatele. Dnes přinášíme první část dlouhodobějšího cyklu s touto tématikou....

Celý článek zde

Víceúčelová aréna SAZKA ve Vysočanech

Publikováno: 20.8.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 15:53

Otevření víceúčelové arény SAZKA je směřováno k mistrovství světa v hokeji v dubnu 2004. Kromě sportovních akcí v mnoha sportovních odvětvích (hokej, atletika, kolektivní sporty, motokros) se v aréně budou pořádat nejrůznější akce kulturního a společenského charakteru jako koncerty, divadlo, kongresy, výstavy a veletrhy. Na stavbě arény se uplatnily ocelové konstrukce na několika objektech. V současné době je dokončena výroba a je smontována větš...

Celý článek zde

Napätostná analýza veľkorozponovej strešnej konštrukcie

Publikováno: 23.7.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 15:53

Zastrešovanie pôdorysov veľkých rozmerov si vyžaduje voľbu vhodného konštrukčného systému. Pri úvahách o voľbe toho ktorého systému je nutné zohľadniť veľké množstvo kritérií. Medzi dominantné patrí: ekonomické kritérium (v súčasnej dobe vystupuje čoraz viac do popredia), architektonické hľadisko, technické možnosti výrobcu danej konštrukcie, účel na ktorý bude daný objekt slúžiť a mnohé iné dôležité kritéria....

Celý článek zde

Ocelová konstrukce lávky přes Malši

Publikováno: 29.6.2003, Aktualizováno: 16.2.2010 00:23

Jihočeská metropole České Budějovice se rozprostírá v rovinaté krajině na soutoku řeky Malše a Vltavy. Systém místních komunikací proto vyžaduje mnoho mostů přes obě řeky. V samém centru města se nachází bezpočet městských mostů a lávek, aby městská doprava mohla plynule a pravidelně pulzovat. Spojení ulic Matice školské a Marie Vydrové si vyžádalo komplexní rekonstrukci stávajícího přemostění, když při loňských povodních lávku strhla voda....

Celý článek zde

Chystá se nový komplexní soubor norem

Publikováno: 25.6.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 15:48

Vážení čtenáři, rozhodli jsme se od tohoto čísla pravidelně přinášet informace o novém souboru evropských norem pro stavební ocelové konstrukce. V prvním díle vás seznámíme s přehledem nových evropských norem....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (919x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (881x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...
Tekla Structures 2016Tekla Structures 2016 (875x)
Firma Trimble představila 16. března 2016 novou verzi programu pro návrh, 3D modelování, tvorbu projekční a výrobní doku...

NEJlépe hodnocené související články

Statici získali prestižní ocenění Česká hlavaStatici získali prestižní ocenění Česká hlava (5 b.)
Společnost IDEA StatiCa získala Cenu Industrie Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci soutěže Česká hlava 2018. Toto ne...
Building information modeling a oceňování stavební produkceBuilding information modeling a oceňování stavební produkce (5 b.)
Building information modeling (BIM) jako každá inovační metoda, musí v regionu střední Evropy projít procesem ověřování ...
BIM pro evakuaci v požárně‑bezpečnostním řešení budovyBIM pro evakuaci v požárně‑bezpečnostním řešení budovy (5 b.)
Příspěvek pojednává o využití informačního modelu budovy pro posouzení evakuace osob v požárně‑bezpečnostním řešení stav...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]