Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování

Projektování

Prolamované nosníky s kruhovými otvory

Publikováno: 13.11.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 17:28

Použitím takzvaných prolamovaných nosníků a překlenutím delších rozpětí lze docílit snížení počtu sloupů, zvýšení tuhosti a únosnosti bez navýšení hmotnosti prvků. Kruhové otvory umožňují průchod všech technologických rozvodů stěnou nosníků. Navíc lehkost, transparentnost i celková estetika jsou vítány většinou architektů....

Celý článek zde

Most přes Lužnici v Bechyni - Zářečí

Publikováno: 9.11.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:29

Osada Zářečí, místní část Bechyně na Táborsku, má opět funkční most přes řeku Lužnici. Příspěvek představuje jeho obloukovou mostní konstrukci s předpjatou monolitickou deskou mostovky, ocelovými oblouky a síťovým uspořádáním závěsů. Tento typ mostní konstrukce je ojedinělý a v České republice byl použit poprvé. Článek se také zaměřuje na filozofii návrhu mostu, která sleduje kromě technických a ekonomických aspektů také estetická hlediska. Oprav...

Celý článek zde

Aplikace Eurokódů v projekční praxi ocelových konstrukcí

Publikováno: 2.11.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 17:24

V roce 1966 byla v Československu zavedena pro návrh ocelových konstrukcí polopravděpodobnostní metoda parciálních součinitelů, nazývaná „metoda mezních stavů“. Pro návrh ocelových konstrukcí dle této metody byla zpracována kolektivem inženýra Chalupy nová norma ČSN 73 1401, „Navrhování ocelových konstrukcí“. Norma navazovala na základní normu ČSN 73 0031 „Výpočet stavebních konstrukcí a základů - Základní ustanovení...

Celý článek zde

Poznámky ke konverzi EN 1993-2 ocelové mosty a přidružených norem

Publikováno: 30.10.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:30

Cílem příspěvku je upozornit na některé problémové body konverze EN 1993-2 Ocelové mosty a přidružených norem. Je uveden přehled o celkové koncepci EN a stavu jejich konverze, je podán stručný popis posledního návrhu této normy a jejích odlišností od předběžného, u nás přeloženého znění, a na konkrétních příkladech je poukázáno na problémová místa, kterým bude třeba věnovat pozornost při zpracování národní přílohy....

Celý článek zde

Spřažení perforovanou lištou

Publikováno: 29.8.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 16:54

Použití průběžné perforované lišty jako spřahovacího prostředku v ocelobetonových konstrukcích se zdá být mnohdy vhodnější než použití přivařovaných trnů s hlavou, které vyžadují zvláštní přivařovací aparaturu a velmi silný zdroj proudu. Naproti tomu lištu nelze používat v kombinaci s trapézovým plechem, což u trnů nečiní potíže. Následující článek se zabývá shrnutím poznatků z výzkumu perforované lišty na Stavební fakultě ČVUT, který se soustřeď...

Celý článek zde

Část konstrukcí je navržena nehospodárně, precizní příprava investičního záměru se vyplatí

Publikováno: 29.2.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 16:30

Výstavba haly SAZKA ARENA se blíží k závěru. Stavba, kde se letos bude odehrávat mistrovství světa v ledním hokeji, bude jedinečným a moderním sportovním areálem, srovnatelným se světovou konkurencí. O tom, jak významná byla v této souvislosti účast firmy EXCON, a.s., především z hlediska aplikace moderních metod a dalšího rozvoje firmy, jsme hovořili s výkonnou ředitelkou této firmy Ing. Kateřinou Čapkovou. „Právě SAZKA ARENA je příkladem ...

Celý článek zde

Porovnávanie výsledkov staticko-dynamickej analýzy výškovej budovy pomocou výpočtových programov

Publikováno: 23.2.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 16:19

V minulom období získať informácie o vlastných frekvenciách výškových budov bolo možné len pomocou náhradných modelov: konzol, rovinných rámov... V súčasnosti nám výpočtová technika umožňuje vytvoriť výpočtové priestorové modely, ktoré sú veľmi blízke reálnej konštrukcii čo do jej zaťaženia, konštrukcie, materiálu, podložia. Pre projektantov je stále aktuálna tiež otázka voľby konštrukčného systému pre daný objekt, jeho správania sa od vplyvu vet...

Celý článek zde

Lávka Gateshead Millennium

Publikováno: 19.12.2003, Aktualizováno: 16.2.2010 01:04

Projekt firmy Wilkinson Eyre Architects and Gifford je rozpracováním vítězného návrhu soutěže z roku 1997, řešícím přemostění řeky Tyne pro provoz chodců a cyklistů. Projekt za 22 mil. liber dotovala rada města Gateshead a částečně byl financován z výtěžku národní loterie. Lávka je situována nalevo od nově zastavovaného nábřeží Newcastle Quayside v rámci ambiciózní plánované přestavby čtvrti East Gateshead, jejíž dominantou se má stát vizuálně at...

Celý článek zde

Strategie tepelného izolování budov s ocelovou kostrou (3)

Publikováno: 7.12.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 16:10

(Překlad vybraných částí z knihy Multi-Storey Buildings in Steel, Thermal and Acoustic Insulation, ECCS publikace N. 104, F. Grimm, Brussels 2002) s laskavým svolením vydavatele. V této části přinášíme informace o vlivu slunečního záření a užívání skla....

Celý článek zde

Strategie tepelného izolování budov s ocelovou kostrou (1)

Publikováno: 20.8.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 15:59

(Překlad vybraných částí z knihy Multi-Storey Buildings in Steel, Thermal and Acoustic Insulation, ECCS publikace No 104, F.Grimm, Brussels 2002) s laskavým svolením vydavatele. Dnes přinášíme první část dlouhodobějšího cyklu s touto tématikou....

Celý článek zde

Víceúčelová aréna SAZKA ve Vysočanech

Publikováno: 20.8.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 15:53

Otevření víceúčelové arény SAZKA je směřováno k mistrovství světa v hokeji v dubnu 2004. Kromě sportovních akcí v mnoha sportovních odvětvích (hokej, atletika, kolektivní sporty, motokros) se v aréně budou pořádat nejrůznější akce kulturního a společenského charakteru jako koncerty, divadlo, kongresy, výstavy a veletrhy. Na stavbě arény se uplatnily ocelové konstrukce na několika objektech. V současné době je dokončena výroba a je smontována větš...

Celý článek zde

Napätostná analýza veľkorozponovej strešnej konštrukcie

Publikováno: 23.7.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 15:53

Zastrešovanie pôdorysov veľkých rozmerov si vyžaduje voľbu vhodného konštrukčného systému. Pri úvahách o voľbe toho ktorého systému je nutné zohľadniť veľké množstvo kritérií. Medzi dominantné patrí: ekonomické kritérium (v súčasnej dobe vystupuje čoraz viac do popredia), architektonické hľadisko, technické možnosti výrobcu danej konštrukcie, účel na ktorý bude daný objekt slúžiť a mnohé iné dôležité kritéria....

Celý článek zde

Ocelová konstrukce lávky přes Malši

Publikováno: 29.6.2003, Aktualizováno: 16.2.2010 00:23

Jihočeská metropole České Budějovice se rozprostírá v rovinaté krajině na soutoku řeky Malše a Vltavy. Systém místních komunikací proto vyžaduje mnoho mostů přes obě řeky. V samém centru města se nachází bezpočet městských mostů a lávek, aby městská doprava mohla plynule a pravidelně pulzovat. Spojení ulic Matice školské a Marie Vydrové si vyžádalo komplexní rekonstrukci stávajícího přemostění, když při loňských povodních lávku strhla voda....

Celý článek zde

Chystá se nový komplexní soubor norem

Publikováno: 25.6.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 15:48

Vážení čtenáři, rozhodli jsme se od tohoto čísla pravidelně přinášet informace o novém souboru evropských norem pro stavební ocelové konstrukce. V prvním díle vás seznámíme s přehledem nových evropských norem....

Celý článek zde

CAD pro ocelové stavební konstrukce

Publikováno: 23.6.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 15:47

Pro oblast projektování ocelových konstrukcí je na našem trhu nabízena aplikace HyperSteel. Tato nadstavba AutoCADu je určena pro tvorbu dokumentace pro tvorbu a montáž ocelových konstrukcí ve stavebnictví. Principem projektování v HyperSteelu je vytvořit nejprve prostorový (3D) model konstrukce a z něj potom odvodit veškeré výkresy. Tato dokumentace je asociativní s modelem, takže veškeré změny se provádějí pouze v modelu a do výkresů se promítn...

Celý článek zde

Analýza únosnosti spojů s ocelovými styčníkovými plechy

Publikováno: 15.6.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 15:46

Při návrhu moderních dřevěných konstrukcí pro velká rozpětí nebo extrémní zatížení [1] je závažným problémem nedostatečná únosnost klasických typů spojů. Jedním z možných řešení je použití nových typů, které se již osvědčily u řady realizovaných konstrukcí [2], mezi něž patří například spoj typu ocel-dřevo pomocí vkládaných ocelových plechů vyobrazený na obrázku (ocelový styčníkový plech tloušťky 1 mm, 168 ks hřebíků z každé strany průměru 3,1 mm...

Celý článek zde

Půdorysně zakřivené spřažené ocelobetonové mosty

Publikováno: 17.4.2003, Aktualizováno: 15.2.2010 23:46

Spřažené ocelobetonové mosty jsou v současné době progresivním způsobem navrhování mostních konstrukcí. Mezi jejich hlavní výhody patří jednoduchá montáž a provedení, snadná výroba ocelové konstrukce a výhodné využití přirozených vlastností betonu a oceli (beton - tlak, ocel - tah). Kombinací těchto faktorů vzniká cenově výhodná a konkurenceschopná konstrukce. V současnosti je možno pozorovat stálý nárůst v používání půdorysně zakřivených mostů. ...

Celý článek zde

Navrhování styčníků ocelových konstrukcí podle evropských norem

Publikováno: 17.4.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 15:44

Výukový projekt Continuing Education in Structural Connections (CESTRUCO), který patří programu soustavy vzdělávacích projektů EU Leonardo da Vinci II, je zaměřen na navrhování styčníků ocelových konstrukcí. Na projektu, který byl připraven ve spolupráci s Technickou komisí pro styčníky (TC10) Evropského sdružení výrobců ocelových konstrukcí (ECCS), spolupracovali odborníci ze sedmi evropských zemí....

Celý článek zde

Poznámky k průběhu destrukce ocelových konstrukcí WTC

Publikováno: 22.1.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 15:38

Rozbor poškození nárazem dopravních letadel do vysokých budov Světového obchodního centra (WTC) v New Yorku dne 11.9.2001 a účinky následného požáru, jakož i průběh a mechanismus destrukce unikátních ocelových nosných konstrukcí manhattanské dominanty jsou předmětem pozornosti a usilovného vyšetřování expertními teamy, komisemi i jednotlivci. Hlubší analýza destrukce je podmíněna přístupem k projektové dokumentaci, k detailním údajům o letadlech,...

Celý článek zde

WTC zůstane nezapomenutelným reprezentantem vrcholné inženýrské tvorby dvacátého století

Publikováno: 10.10.2002, Aktualizováno: 18.12.2008 15:31

Po necelých třiceti letech úspěšného provozu komplexu budov označovaných WTC (World Trade Center) v New Yorku zůstává jen vzpomínka na velkolepé dílo, které bylo dokladem špičkové realizace inženýrských zkušeností, poznatků vědy a výzkumu, potenciálu výrobců ocelových konstrukcí a dovednosti stavebních a montážních organizací v závěrečném období dvacátého století. Barbarský útok dne 11.9.2001 měl za následek hrůznou smrt tisíců lidí a totální zří...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (844x)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...
Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (771x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (767x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...

NEJlépe hodnocené související články

Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...
Konstrukce přijímače unikátní solární elektrárny je z oceliKonstrukce přijímače unikátní solární elektrárny je z oceli (5 b.)
V článku je popsána unikátní solární elektrárna, jejíž součástí je i přijímač z ocelové konstrukce, který je umístěn na ...
Vliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatíženíVliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatížení (5 b.)
V posledních letech přišel tým vývojářů IDEA StatiCa společně s českými universitami, ČVUT FSv v Praze, FAST VUT v Brně,...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Google