Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování

Projektování

„Vývoj BIM se určitě nezastaví ve 3D, už v současnosti se rozšiřuje o nové dimenze,“

Publikováno: 12.5.2017

uvedla v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jitka Kochtová, MBA, jednatelka společnosti Construsoft s. r. o....

Celý článek zde

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci
Publikováno: 11.5.2017

Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pankráci. Jedná se o tři trojice příhradových vazníků uložených na středním traktu jako prosté nosníky, na jejichž převislých koncích je na jedné straně zavěšen čtyřpatrový železobetonový skelet nad konferenčním sálem a na straně druhé, jako protiváha, třípatrová administrativní část budovy. Příhradové vazníky mají truhlíkové dolní ...

Celý článek zde

Workshop na téma projekce továrny od první myšlenky po úspěšný provoz

Publikováno: 3.5.2017

Poslední dubnový týden uspořádala společnost DELTA, Fraunhofer Austria a step2solution workshop z praxe na téma "Na scéně projekce továrny - Best Practice od první myšlenky po úspěšný provoz." Workshop se konal v nové centrále vídeňské sítě "Smart Campus" a na programu byly podnětné přednášky všech tří partnerů projektu. Prezentovaly se zkušenosti od investorů a projektových vedoucích v rámci World Cafés a vedla se panelová diskuze za účelem vzáj...

Celý článek zde

Systém včasného varování proti přetížení střešní konstrukce hal klimatickým zatížením

Systém včasného varování proti přetížení střešní konstrukce hal klimatickým zatížením
Publikováno: 12.4.2017

Ne každou zimu napadne během krátké doby velké množství sněhu, jako tomu bylo v zimě 2005/2006, anebo jako tomu bylo v některých místech ČR v letošní zimě 2016/2017. Je známo, že došlo ke zřícení střech, v některých případech byly tyto havárie spojeny i se ztrátou lidských životů. Pokud sníh není ze střechy včas odklízen a navíc je nasycen vodou, může zatížení překročit únosnost střechy, na kterou byla dimenzována a dojít k jejímu zřícení. Jedná ...

Celý článek zde

Hala roku Akademik se zaměřuje na modelování a zatěžovací zkoušky, studenti v ní mohou vyhrát atraktivní ceny

Publikováno: 16.3.2017

Soutěž Hala roku Akademik je určena studentům oborových vysokých škol v ČR i zahraničí. Vyhlašuje ji Fakulta stavební ČVUT v Praze pod záštitou děkanky fakulty a ČKAIT. Soutěží se o nejefektivnější model, tedy model s největším poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní tíhou, který přenese dané spojité zatížení. Studenti mohou získat atraktivní ceny, vítězný tým si odnese 50 tisíc korun. Samotná soutěž se bude konat 20. dubna na Fakul...

Celý článek zde

Projektování Bolt Tower v Tekla Structures

Projektování Bolt Tower v Tekla Structures
Publikováno: 24.1.2017

V minulém čísle časopisu Konstrukce jsme vám představili vítězné projekty mezinárodní soutěže modelů Tekla Global BIM Awards 2016 pro Česko a Slovensko. Všichni vítězové postoupili do celosvětové úrovně této prestižní soutěže. Chtěli bychom vám nyní blíže představit vítězný projekt v kategorii projekty veřejného zájmu s názvem Bolt Tower....

Celý článek zde

Navrhování styčníků podle EN 1993-1-8 po roce 2020

Publikováno: 23.1.2017

Na podklady pro navrhování styčníků ocelových stavebních konstrukcí je připraven dokument ČSN EN 1993-1-8:2006 Navrhování styčníků. Problematika spojů je řešena i v příloze D Styčníky normy ČSN EN 1993-1-2:2007 Navrhování konstrukcí na účinky požáru, v příloze C Doporučení pro konstrukční detaily ocelových mostovek ČSN EN 1993-2 Ocelové mosty a kapitole 7 Kotvy, převázky, rozpěry a spoje v ČSN EN 1993-5:2008. Normy byly vydány do roku 2006, přelo...

Celý článek zde

Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí

Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí
Publikováno: 22.12.2016

U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokých ocelových stožárů záchytných sítí. Pro názornost je analyzován příklad realizované a havarované konstrukce včetně přepočtu a fotografií poškození....

Celý článek zde

Technologické, vývojové a administrativní centrum Servisbal Dobruška

Technologické, vývojové a administrativní centrum Servisbal Dobruška
Publikováno: 21.12.2016

Z výběrového řízení o dodávku ocelových konstrukcí TECHNOLOGICKÉ, VÝVOJOVÉ A ADMINSTRATIVNÍ CENTRUM SERVISBAL vyšla vítězně firma PSV STAVEBNÍ s. r. o., která oslovila společnost SKÁLA & VÍT, s. r. o. s nabídkou na spolupráci při výstavbě. Cílem naší práce bylo původní projekt upravit tak, aby výrobně i montážně vyhovoval potřebám dodavatele a následně připravit výrobní a montážní dokumentaci. Jako základní podklad sloužil prováděcí projekt o...

Celý článek zde

Campus Science Park objekt C pohledem projektantů

Campus Science Park objekt C pohledem projektantů
Publikováno: 20.12.2016, Aktualizováno: 16.1.2017 10:37

Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označením IV v areálu Campus Science Park. Campus Science Park je soubor staveb v nichž začíná diagonála – pěší cesta – páteř, která spojuje park se školskou částí kampusu Masarykovy univerzity, bydlení, Fakultní nemocnicí Brno a Moravským zemským archívem. Území je ohraničeno ulicemi Kamenice, Netroufalky, Jihlavskou a komunikací k dá...

Celý článek zde

Tekla Global BIM Awards 2016

Tekla Global BIM Awards 2016
Publikováno: 3.12.2016

V měsíci září 2016 vyhlásila společnost Trimble Solutions vítěze již tradiční celosvětové soutěže 3D modelů staveb vytvořených v programu Tekla Structures Tekla Global BIM Awards 2016. Do národního kola této soutěže, organizovaného společností Construsoft s. r. o., výhradního dodavatele programu Tekla Structures pro Českou republiku a Slovensko, se letos přihlásil rekordní počet různorodých projektů z obou zemí. Nejlepší projekty byly slavnostně ...

Celý článek zde

Architekti volili nejoblíbenější software: Allplan je Architect’s Darling 2016

Publikováno: 1.12.2016

Allplan byl vyznamenaný po roce 2012 a 2014 již po třetí oceněním Architectsʼ Darling® Award. Prestižní socha zlatého Fénixe byla mnichovskému expertovi na BIM a poskytovateli softwarových řešení pro architekty, stavební inženýry a facility manažery udělena 10. listopadu v rámci slavnostní akce. Allplan byl jmenován nejoblíbenějším výrobcem v kategorii softwarů pro architekty. Toto ocenění je výsledkem rozsáhlého průzkumu trhu, který uskutečnila ...

Celý článek zde

Využití inovativních postupů při posouzení stávajících ocelových mostních konstrukcí

Využití inovativních postupů při posouzení stávajících ocelových mostních konstrukcí
Publikováno: 22.10.2016

Cílem statického přepočtu historického nýtovaného ocelového mostu z r. 1889 převádějícího železniční trať Tábor – Písek přes vodní nádrž Orlík u obce Červená nad Vltavou bylo stanovení zatížitelnosti a posouzení přechodnosti stávající konstrukce, potažmo návrh opravy konstrukce vedoucí k zajištění požadované přechodnosti. V rámci tohoto přepočtu byly testovány a využity nové diagnostické, analytické a výpočetní metody, které se uplatnily zejména ...

Celý článek zde

Příhradové vazníky z dutých profilů jakosti S355 a S420

Příhradové vazníky z dutých profilů jakosti S355 a S420
Publikováno: 21.10.2016

Ekonomika stavebního díla je dnes velmi důležitým parametrem. Svařované příhradové střešní vazníky vždy byly a i v současnosti jsou často užívanou efektivní variantou zastřešení. Tento článek se zabývá možnostmi zvýšení potenciálu těchto konstrukcí při použití ocelí vyšších pevností k jejich výrobě. Je zde ukázán detailní výpočet dle Eurokódu. Zvláštní pozornost je věnována návrhu styčníků a svařování při použití jakostí S355/S420 – SSAB Domex Do...

Celý článek zde

Modelovanie stavebných procesov realizovaných vrtuľníkmi

Modelovanie stavebných procesov realizovaných vrtuľníkmi
Publikováno: 5.10.2016

Vrtuľníky ako „stavebné stroje“ – od nedávnej minulosti až do súčasnosti na seba toto slovné spojenie púta nemalú pozornosť. Do značnej miery za to vrtuľníky vďačia neobvyklému rozsahu svojho využitia a mimoriadnym technologickým možnostiam. História ich využitia v odvetví stavebníctva sa však píše už viac ako pol storočia. Jedinečné vlastnosti vrtuľníkov, dané schopnosťou pohybovať sa v trojrozmernom priestore, si na druhej strane pýtajú svoju d...

Celý článek zde

Dřevěný panel omezené tloušťky s průhybem kolem nuly

Dřevěný panel omezené tloušťky s průhybem kolem nuly
Publikováno: 4.10.2016

Navrhovaný prvek je tvořen spřažením dřevěné desky s plechovými příložkami. Toto spřažení umožňuje realizovat dále popisovaný konstrukční princip redukující průhyb na zanedbatelnou hodnotu. Spřažení je provedeno postupem, který spočívá v prvním kroku v ohnutí nosníku (nadvýšení) pomocí speciálního přípravku a v druhém kroku v připojení lepením příložky na horní nebo spodní plochu základního nosníku. Po spřažení nosníku s příložkami se pomocný pří...

Celý článek zde

Více než čtvrtina projektových kanceláří chce přijímat nové zaměstnance

Publikováno: 16.9.2016

Přijímání nových pracovníků v roce 2016 potvrdila více než čtvrtina projektových kanceláří, přičemž dvě třetiny z nich hledají především projektanty. Šest společností z deseti by přitom přijalo zakázku, i pokud by měly vytížené kapacity. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2016 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností SGCP, divize Weber....

Celý článek zde

Posuzování ocelových nádrží vystavených koroznímu oslabování

Posuzování ocelových nádrží vystavených koroznímu oslabování
Publikováno: 26.7.2016

Při výrobě elektrické energie v klasických tepelných elektrárnách vyvstává potřeba skladovat různé druhy tekutých materiálů, jakými jsou například demineralizovaná voda, mazut, LTO, roztoky NaOH, vápencové a sádrovcové suspenze. Tekuté materiály se obvykle skladují ve válcových ocelových nádržích různých průměrů, výšek a tlouštěk, viz obrázek 1....

Celý článek zde

Konstrukce oceněné v soutěži Tekla BIM Awards 2015 (Česká republika, Polsko)

Konstrukce oceněné v soutěži Tekla BIM Awards 2015 (Česká republika, Polsko)
Publikováno: 20.7.2016

Koncem roku 2015 vyhlásila firma Trimble Solutions již tradiční mezinárodní soutěž 3D modelů staveb vytvořených v programu Tekla Structures – Tekla BIM Awards 2015. Uživatelé programu z Česka, Slovenska a Polska se jí mohou také zúčastnit za předpokladu, že úspěšně absolvují celostátní kolo soutěže, které organizuje společnost Construsoft s. r. o. – zastoupení Trimble Solutions pro Českou republiku, Slovensko a Polsko. Rádi bychom vám představili...

Celý článek zde

Allplan 2017 definuje nové standardy v mezioborové komunikaci mezi účastníky stavebního procesu

Publikováno: 18.7.2016

Společnost Allplan představila v Mnichově nejnovější verzi BIM řešení Allplan pro architekty a stavební inženýry. Allplan 2017 určuje díky integraci cloudové BIM platformy bim+ nový standard v mezioborové spolupráci. Modelování a modifikace těles, volných forem, prvků i výztuže jsou naprosto neomezené. Byl zdokonalen komfort a zautomatizováno množství pracovních operací. Díky spoustě vylepšení je Allplan2017 rychlý, stabilní a výkonný jako nikdy ...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (834x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...
Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (790x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Tekla Structures 2016Tekla Structures 2016 (767x)
Firma Trimble představila 16. března 2016 novou verzi programu pro návrh, 3D modelování, tvorbu projekční a výrobní doku...

NEJlépe hodnocené související články

Vliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatíženíVliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatížení (5 b.)
V posledních letech přišel tým vývojářů IDEA StatiCa společně s českými universitami, ČVUT FSv v Praze, FAST VUT v Brně,...
Statici získali prestižní ocenění Česká hlavaStatici získali prestižní ocenění Česká hlava (5 b.)
Společnost IDEA StatiCa získala Cenu Industrie Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci soutěže Česká hlava 2018. Toto ne...
Building information modeling a oceňování stavební produkceBuilding information modeling a oceňování stavební produkce (5 b.)
Building information modeling (BIM) jako každá inovační metoda, musí v regionu střední Evropy projít procesem ověřování ...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]