Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování

Projektování

Spolupráce statiky a projekce v prostředí BIM v propojení mezi Revitem a Advance Designem

Publikováno: 12.2.2016

Vývoj výpočetní techniky zásadně ovlivňuje konstrukční praxi od svých počátků v prvních aplikacích metody konečných prvků v 60. letech. Dnešní statickou praxi si nelze představit bez výkonného výpočetního softwaru schopného simulovat reálné chování staveb za idealizovaných podmínek a automatizovat návrh jednotlivých prvků konstrukce s ohledem na platné normové požadavky. Aktuální trend aplikace informačního modelu budovy (BIM) ve stavebnictví umo...

Celý článek zde

Nová lávka přes řeku Jihlavu

Nová lávka přes řeku Jihlavu
Publikováno: 22.1.2016

Nová lávka přes řeku Jihlavu v místní části Jihlavy – Stará Hora vznikla v roce 2014 jako součást nově budovaného volnočasového areálu Český mlýn. Investorem areálu a samotné lávky bylo město Jihlava. Projekt byl z části financován z evropských fondů. Hlavním dodavatelem lávky byla společnost PSJ, a. s. Dodavatelem ocelové konstrukce se stala firma PKD, s. r. o. Hlavním projektantem ocelové konstrukce lávky potom firma FOBOZ97, s. r. o....

Celý článek zde

Autodesk Advance Steel od GRAITECu – BIM s unikátními bonusy navíc

Publikováno: 19.12.2015

Myšlenka používat pro projektování jednotný 3D model (dnes nazýváno BIM) je na světě již od vzniku CAD a CAE systémů. Vychází jednak z výhod, které přináší existence samotného 3D modelu (jednoznačnost konstrukce, odstranění kolizí, možnost vizualizace a prezentace), jednak z požadavku odstranit duplicitní zadávání dat a tím odstranit chybovost při předávání dat mezi jednotlivými profesemi, které se na projektu podílejí. V tomto ohledu patří mezi ...

Celý článek zde

Využití BIM při realizaci projektu Kulturně‑kongresového centra v Toruni

Využití BIM při realizaci projektu Kulturně‑kongresového centra v Toruni
Publikováno: 2.12.2015

Tekla Global BIM Awards je mezinárodní soutěž, jejímž cílem je propagace BIM jako nejmodernějšího způsobu řešení stavebních projektů. Soutěže se každý rok zúčastní stovky modelů z celého světa, které jsou hodnoceny odbornou porotou, složenou ze specialistů na informační modelování. Posuzuje se nejen kvalita a design výsledné konstrukce, ale především efektivita použitých řešení, úroveň sdílení informací a spolupráce napříč odvětvími zúčastněnými ...

Celý článek zde

GRAITEC Advance Workshop – software pro řízení výroby ocelových konstrukcí

Publikováno: 22.10.2015

Vývojářská společnost GRAITEC nedávno uvedla na trh nový software pro řízení výroby ocelových konstrukcí – GRAITEC Advance Workshop. Jedná se o informační systém (MIS), který umožňuje výrobcům ocelových konstrukcí úplnou kontrolu nad každou fází výroby. Řídí skladové hospodářství a řízení zásob, dohledatelnost a kontrolu kvality, pracnost a CNC procesy pro zvýšení efektivity a snižování nákladů – a nakonec k optimalizaci celkového obchodního výko...

Celý článek zde

Numerický model Z vaznic za požáru

Numerický model Z vaznic za požáru
Publikováno: 29.9.2015

Při návrhu ocelových za studena tvarovaných prvků v konstrukci je často důležité zohlednit jejich únosnost při požáru. Pokud profily nejsou před požárem chráněny, je zpravidla problematické prokázat výpočtem i 15minutovou požární odolnost. To je navíc komplikováno tím, že návrhová norma ČSN EN 1993‑1‑2 [1] omezuje maximální teplotu průřezu třídy 4 hodnotou 350 °C. Další možností ověření odolnosti, pak může být finančně náročná požární zkouška. Př...

Celý článek zde

Autodesk Simulation – šroubový spoj

Publikováno: 30.7.2015

Šroubový spoj je prvek, který se běžně nějakým způsobem nahrazuje. Pro potřeby analýzy není třeba jej plně modelovat. Simulation obsahuje možnost nahrazení šroubového spoje za předepjatý prut, který má ekvivaletní účinek na komponenty....

Celý článek zde

Rozhledna Fajtův kopec – nosná konstrukce rozhledny

Rozhledna Fajtův kopec – nosná konstrukce rozhledny
Publikováno: 15.7.2015

Na základě architektonického návrhu Ing. Václava Hlaváčka z pražské architektonické kanceláře Studio Acht vznikl realizační projekt stylové rozhledny poblíž města Velké Meziříčí. Kancelář Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. provedla návrh a posouzení konstrukce a vyhotovila prováděcí projekt nosné části – založení, spodní stavby, ocelové nosné konstrukce....

Celý článek zde

CADKON zařazuje vyšší rychlostní stupeň a míří do zahraničí

Publikováno: 24.6.2015

CADKON je již více než 25 let zavedeným pojmem jako osvědčené CAD řešení pro projektování ve stavebnictví, a to nejen v České republice. Stovky architektonických a projekčních kanceláří nasadilo CADKON při projektování staveb všech možných účelů, velikostí a zaměření....

Celý článek zde

Scia Engineer verze 15 – novinky v software pro statiku

Publikováno: 18.6.2015

Společnost Nemetschek Scia je výrobce a distributor nejrozšířenějšího software pro výpočty a posudky stavebních konstrukcí v České republice a na Slovensku – Scia Engineer. Software Scia Engineer představuje komplexní řešení pro výpočty a posudky konstrukcí vyrobených z (téměř) jakéhokoli materiálu podle Eurokódů a dalších mezinárodních norem.  ...

Celý článek zde

Novinky v programech Dlubal

Publikováno: 17.6.2015

Začátkem roku 2015 firma Dlubal vydala nové updaty programů RFEM 5 a RSTAB 8, ve kterých je plno novinek. Jedná se jak o zlepšení stávajících, tak i o nové funkce programu nebo přídavné moduly. Patří mezi ně například nové moduly pro posouzení přípojů ocelových a dřevěných konstrukcí nebo též posouzení dynamického chování konstrukcí....

Celý článek zde

Alternativní rozebíratelné spoje pásnic

Alternativní rozebíratelné spoje pásnic
Publikováno: 16.6.2015

Součástí projektu TA02030318 „Výzkum nutných provozních parametrů perspektivních mostních provizórií určených pro železniční dopravu“ je i posouzení stávajících typů montážních rozebíratelných styků a návrh alternativních typů spojení. V tomto příspěvku bychom Vás rádi seznámili právě s alternativními typy styků pásnic....

Celý článek zde

Realizace ocelové konstrukce autobusového terminálu v Náchodě

Realizace ocelové konstrukce autobusového terminálu v Náchodě
Publikováno: 3.6.2015

Stavba autobusového terminálu v Náchodě se svým rozsahem neřadí mezi velké stavby, nicméně zdařilý architektonický koncept využívající kombinace vhodných materiálů v návaznosti na prostorové řešení dává této stavbě punc „nevšední realizace“. O tom, že se jedná o zajímavou stavbu, svědčí i fakt, jak rychle se dostala do širšího povědomí veřejnosti....

Celý článek zde

„Z hlediska projektování Meteoru bylo nutné dodržet zásadní specifika na výstavbu v Karlíně,“

Publikováno: 2.6.2015

vysvětlil v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Michal Mühlbauer, PhD., zástupce investora v projektu Meteor....

Celý článek zde

Využití skriptování při projektování ocelové konstrukce zastřešení obchodního centra BORY MALL

Využití skriptování při projektování ocelové konstrukce zastřešení obchodního centra BORY MALL
Publikováno: 1.6.2015

Hlavní nosná konstrukce je tvořena železobetonovým skeletem. Vnější rozměry stavby jsou 280 × 190 m. V místech křížení pasáží je stropní konstrukce předpjatá. Ocel je použita na zastřešení pasáží a na skořepinovou konstrukci, která je zároveň hlavním architektonickým prvkem – Tornádem....

Celý článek zde

Sportovní lávka na cyklostezce přes řeku Olši

Sportovní lávka na cyklostezce přes řeku Olši
Publikováno: 28.5.2015

Lávka přes řeku Olši, která byla postavena v rámci přeshraniční spolupráce, spojuje města Český a polský Cieszyn. Součástí stavby byla i rekonstrukce parku Adama Sikory a terénní a sadové úpravy obou břehů. Tak byl po obou stranách řeky vytvořen prostor pro setkání, oddych a rekreaci....

Celý článek zde

Tekla Structures 21 – aktuální trendy v projektování stavebních konstrukcí

Tekla Structures 21 – aktuální trendy v projektování stavebních konstrukcí
Publikováno: 27.5.2015

Program Tekla Structures je moderním řešením ocelových a železobetonových stavebních projektů ve 3D. Na českém a slovenském trhu má více než 20letou tradici a pevné zázemí. Vstřícnou zákaznickou podporu zajišťuje dodavatel programu, společnost Construsoft, který se zároveň podílí na vývoji Tekla Structures prostřednictvím svého programátorského týmu. Program Tekla Structures je používán ve více než 100 zemích a každý rok je v něm realizováno mnoh...

Celý článek zde

Dostavba skladové haly AD-TECH v Klášterci nad Ohří

Dostavba skladové haly AD-TECH v Klášterci nad Ohří
Publikováno: 26.5.2015

Z důvodu nedostačující skladové kapacity bylo rozhodnuto o rozšíření stávající skladové haly společnosti AD-TECH v průmyslové zóně Verne u Klášterce nad Ohří. Dodavatelem horní stavby byla investorem vybrána společnost DOMIST, spol. s r. o., která realizovala již předchozí etapu výstavby v roce 2005. Generálním dodavatelem veškerých projektových prací této stavby se stala firma Promstal Engineering, s. r. o., která se zaměřuje na kompletní zpraco...

Celý článek zde

Osm z deseti projektantů při nástupu do zaměstnání nedosáhne průměrné mzdy

Publikováno: 11.5.2015

O technické školy v Česku není velký zájem. Možná za to mohou platy, které absolventi stavebních oborů po náročném studiu dostávají. Časově náročná práce s velkou mírou odpovědnosti je špatně placená. 85 procent mladých projektantů či architektů nedosáhne ani průměrné hrubé mzdy (25 179 Kč)....

Celý článek zde

Beton a ocel v konstrukcích nového autobusového terminálu v Náchodě

Beton a ocel v konstrukcích nového autobusového terminálu v Náchodě
Publikováno: 7.5.2015

Kráse ocelových nebo betonových konstrukcí dávají stále vyniknout především menší stavby dopravního charakteru. Autobusová, tramvajová nebo vlaková nástupiště jsou ideální platformou pro odvážné architekty a projektanty, jejichž stavby mohou být výzvou pro výrobce a dodavatele konstrukcí z nejrůznějších materiálů. I v naší domovině se již ledy pohnuly, a tak se stále častěji můžeme ve veřejném prostoru setkat i s něčím jiným, než jen s budkami z ...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (789x)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...
Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (786x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (776x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...

NEJlépe hodnocené související články

„Vývoj BIM se určitě nezastaví ve 3D, už v současnosti se rozšiřuje o nové dimenze,“ (5 b.)
uvedla v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jitka Kochtová, MBA, jednatelka společnosti Construsoft s. r. o....
Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (5 b.)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...
Architekti volili nejoblíbenější software: Allplan je Architect’s Darling 2016 (5 b.)
Allplan byl vyznamenaný po roce 2012 a 2014 již po třetí oceněním Architectsʼ Darling® Award. Prestižní socha zlatého Fé...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]