Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování

Projektování

Projektování Bolt Tower v Tekla Structures

Projektování Bolt Tower v Tekla Structures
Publikováno: 24.1.2017

V minulém čísle časopisu Konstrukce jsme vám představili vítězné projekty mezinárodní soutěže modelů Tekla Global BIM Awards 2016 pro Česko a Slovensko. Všichni vítězové postoupili do celosvětové úrovně této prestižní soutěže. Chtěli bychom vám nyní blíže představit vítězný projekt v kategorii projekty veřejného zájmu s názvem Bolt Tower....

Celý článek zde

Navrhování styčníků podle EN 1993-1-8 po roce 2020

Publikováno: 23.1.2017

Na podklady pro navrhování styčníků ocelových stavebních konstrukcí je připraven dokument ČSN EN 1993-1-8:2006 Navrhování styčníků. Problematika spojů je řešena i v příloze D Styčníky normy ČSN EN 1993-1-2:2007 Navrhování konstrukcí na účinky požáru, v příloze C Doporučení pro konstrukční detaily ocelových mostovek ČSN EN 1993-2 Ocelové mosty a kapitole 7 Kotvy, převázky, rozpěry a spoje v ČSN EN 1993-5:2008. Normy byly vydány do roku 2006, přelo...

Celý článek zde

Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí

Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí
Publikováno: 22.12.2016

U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokých ocelových stožárů záchytných sítí. Pro názornost je analyzován příklad realizované a havarované konstrukce včetně přepočtu a fotografií poškození....

Celý článek zde

Technologické, vývojové a administrativní centrum Servisbal Dobruška

Technologické, vývojové a administrativní centrum Servisbal Dobruška
Publikováno: 21.12.2016

Z výběrového řízení o dodávku ocelových konstrukcí TECHNOLOGICKÉ, VÝVOJOVÉ A ADMINSTRATIVNÍ CENTRUM SERVISBAL vyšla vítězně firma PSV STAVEBNÍ s. r. o., která oslovila společnost SKÁLA & VÍT, s. r. o. s nabídkou na spolupráci při výstavbě. Cílem naší práce bylo původní projekt upravit tak, aby výrobně i montážně vyhovoval potřebám dodavatele a následně připravit výrobní a montážní dokumentaci. Jako základní podklad sloužil prováděcí projekt o...

Celý článek zde

Campus Science Park objekt C pohledem projektantů

Campus Science Park objekt C pohledem projektantů
Publikováno: 20.12.2016, Aktualizováno: 16.1.2017 10:37

Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označením IV v areálu Campus Science Park. Campus Science Park je soubor staveb v nichž začíná diagonála – pěší cesta – páteř, která spojuje park se školskou částí kampusu Masarykovy univerzity, bydlení, Fakultní nemocnicí Brno a Moravským zemským archívem. Území je ohraničeno ulicemi Kamenice, Netroufalky, Jihlavskou a komunikací k dá...

Celý článek zde

Tekla Global BIM Awards 2016

Tekla Global BIM Awards 2016
Publikováno: 3.12.2016

V měsíci září 2016 vyhlásila společnost Trimble Solutions vítěze již tradiční celosvětové soutěže 3D modelů staveb vytvořených v programu Tekla Structures Tekla Global BIM Awards 2016. Do národního kola této soutěže, organizovaného společností Construsoft s. r. o., výhradního dodavatele programu Tekla Structures pro Českou republiku a Slovensko, se letos přihlásil rekordní počet různorodých projektů z obou zemí. Nejlepší projekty byly slavnostně ...

Celý článek zde

Architekti volili nejoblíbenější software: Allplan je Architect’s Darling 2016

Publikováno: 1.12.2016

Allplan byl vyznamenaný po roce 2012 a 2014 již po třetí oceněním Architectsʼ Darling® Award. Prestižní socha zlatého Fénixe byla mnichovskému expertovi na BIM a poskytovateli softwarových řešení pro architekty, stavební inženýry a facility manažery udělena 10. listopadu v rámci slavnostní akce. Allplan byl jmenován nejoblíbenějším výrobcem v kategorii softwarů pro architekty. Toto ocenění je výsledkem rozsáhlého průzkumu trhu, který uskutečnila ...

Celý článek zde

Využití inovativních postupů při posouzení stávajících ocelových mostních konstrukcí

Využití inovativních postupů při posouzení stávajících ocelových mostních konstrukcí
Publikováno: 22.10.2016

Cílem statického přepočtu historického nýtovaného ocelového mostu z r. 1889 převádějícího železniční trať Tábor – Písek přes vodní nádrž Orlík u obce Červená nad Vltavou bylo stanovení zatížitelnosti a posouzení přechodnosti stávající konstrukce, potažmo návrh opravy konstrukce vedoucí k zajištění požadované přechodnosti. V rámci tohoto přepočtu byly testovány a využity nové diagnostické, analytické a výpočetní metody, které se uplatnily zejména ...

Celý článek zde

Příhradové vazníky z dutých profilů jakosti S355 a S420

Příhradové vazníky z dutých profilů jakosti S355 a S420
Publikováno: 21.10.2016

Ekonomika stavebního díla je dnes velmi důležitým parametrem. Svařované příhradové střešní vazníky vždy byly a i v současnosti jsou často užívanou efektivní variantou zastřešení. Tento článek se zabývá možnostmi zvýšení potenciálu těchto konstrukcí při použití ocelí vyšších pevností k jejich výrobě. Je zde ukázán detailní výpočet dle Eurokódu. Zvláštní pozornost je věnována návrhu styčníků a svařování při použití jakostí S355/S420 – SSAB Domex Do...

Celý článek zde

Modelovanie stavebných procesov realizovaných vrtuľníkmi

Modelovanie stavebných procesov realizovaných vrtuľníkmi
Publikováno: 5.10.2016

Vrtuľníky ako „stavebné stroje“ – od nedávnej minulosti až do súčasnosti na seba toto slovné spojenie púta nemalú pozornosť. Do značnej miery za to vrtuľníky vďačia neobvyklému rozsahu svojho využitia a mimoriadnym technologickým možnostiam. História ich využitia v odvetví stavebníctva sa však píše už viac ako pol storočia. Jedinečné vlastnosti vrtuľníkov, dané schopnosťou pohybovať sa v trojrozmernom priestore, si na druhej strane pýtajú svoju d...

Celý článek zde

Dřevěný panel omezené tloušťky s průhybem kolem nuly

Dřevěný panel omezené tloušťky s průhybem kolem nuly
Publikováno: 4.10.2016

Navrhovaný prvek je tvořen spřažením dřevěné desky s plechovými příložkami. Toto spřažení umožňuje realizovat dále popisovaný konstrukční princip redukující průhyb na zanedbatelnou hodnotu. Spřažení je provedeno postupem, který spočívá v prvním kroku v ohnutí nosníku (nadvýšení) pomocí speciálního přípravku a v druhém kroku v připojení lepením příložky na horní nebo spodní plochu základního nosníku. Po spřažení nosníku s příložkami se pomocný pří...

Celý článek zde

Více než čtvrtina projektových kanceláří chce přijímat nové zaměstnance

Publikováno: 16.9.2016

Přijímání nových pracovníků v roce 2016 potvrdila více než čtvrtina projektových kanceláří, přičemž dvě třetiny z nich hledají především projektanty. Šest společností z deseti by přitom přijalo zakázku, i pokud by měly vytížené kapacity. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2016 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností SGCP, divize Weber....

Celý článek zde

Posuzování ocelových nádrží vystavených koroznímu oslabování

Posuzování ocelových nádrží vystavených koroznímu oslabování
Publikováno: 26.7.2016

Při výrobě elektrické energie v klasických tepelných elektrárnách vyvstává potřeba skladovat různé druhy tekutých materiálů, jakými jsou například demineralizovaná voda, mazut, LTO, roztoky NaOH, vápencové a sádrovcové suspenze. Tekuté materiály se obvykle skladují ve válcových ocelových nádržích různých průměrů, výšek a tlouštěk, viz obrázek 1....

Celý článek zde

Konstrukce oceněné v soutěži Tekla BIM Awards 2015 (Česká republika, Polsko)

Konstrukce oceněné v soutěži Tekla BIM Awards 2015 (Česká republika, Polsko)
Publikováno: 20.7.2016

Koncem roku 2015 vyhlásila firma Trimble Solutions již tradiční mezinárodní soutěž 3D modelů staveb vytvořených v programu Tekla Structures – Tekla BIM Awards 2015. Uživatelé programu z Česka, Slovenska a Polska se jí mohou také zúčastnit za předpokladu, že úspěšně absolvují celostátní kolo soutěže, které organizuje společnost Construsoft s. r. o. – zastoupení Trimble Solutions pro Českou republiku, Slovensko a Polsko. Rádi bychom vám představili...

Celý článek zde

Allplan 2017 definuje nové standardy v mezioborové komunikaci mezi účastníky stavebního procesu

Publikováno: 18.7.2016

Společnost Allplan představila v Mnichově nejnovější verzi BIM řešení Allplan pro architekty a stavební inženýry. Allplan 2017 určuje díky integraci cloudové BIM platformy bim+ nový standard v mezioborové spolupráci. Modelování a modifikace těles, volných forem, prvků i výztuže jsou naprosto neomezené. Byl zdokonalen komfort a zautomatizováno množství pracovních operací. Díky spoustě vylepšení je Allplan2017 rychlý, stabilní a výkonný jako nikdy ...

Celý článek zde

Osová sila a ohyb prúta

Publikováno: 28.6.2016, Aktualizováno: 3.7.2016 18:59

Pre riešenie vplyvu osovej sily na ohybovú tuhosť prúta musíme použiť geometricky nelineárnu analýzu. Ťahová osová sila zvyšuje ohybovú tuhosť. V extrémnom prípade ak sa jedná o prút s nízkou ohybovou tuhosťou (napr. lano), tak sa úloha výrazne zjednoduší a sme schopní určiť ťahovú silu potrebnú na dosiahnutie požadovanej ohybovej tuhosti. Pri uvažovaní tlakovej sily prechádzame do úloh stability. Tlaková sila nemôže prekročiť kritickú silu. Táto...

Celý článek zde

Hilti návrhové softwary

Publikováno: 27.6.2016

Již název přílohy tohoto čísla „Projektování konstrukcí a software“ naznačuje, že moderní a přesný návrh stavebních konstrukcí a jejich dílčích částí se neobejde bez softwarové modelace. Tohoto si je vědoma i společnost Hilti, a proto za dlouhá léta svého působení vyvinula několik návrhových softwarů, které počítají dle aktuálních předpisů a norem a poskytují tak svému uživateli rychlý, přesný a detailní návrh Hilti prvků. V následujících řádcích...

Celý článek zde

Eliminace poklesů a výpadků napětí v síti závodu

Publikováno: 22.6.2016

Současná elektrická síť průmyslových podniků je více jak kdykoliv předtím ovlivňována provozem připojených zařízení. Ta mají, díky používaným technologiím, velmi dynamický charakter odběru. Nemluvíme přitom jen o charakteristických odběrech typu bodového svařování nebo rozbězích velkých pohonů. Jedná se i obrovské množství velmi dynamických menších pohonů, které jsou součástí různých technologických celků, obsahujících množství akčních členů, kte...

Celý článek zde

Ohybová skúška drevených nosníkov spájaných s vlepovanými závitovými tyčami

Ohybová skúška drevených nosníkov spájaných s vlepovanými závitovými tyčami
Publikováno: 13.6.2016

Článok sa zaoberá výskumom spojov s vlepovanými závitovými tyčami. V úvode je stručne predstavená riešená problematika. Prvá časť práce sa zameriava na osovo zaťažené vlepované tyče. Druhá časť práce objasňuje správanie ohybovo namáhaných spojov drevených nosníkov s vlepovanými tyčami. Teoretická analýza je riešená pomocou modelov založených na metóde konečných prvkov. Overenie teoretických výsledkov bolo zrealizované reálnymi experimentmi. Boli ...

Celý článek zde

Vnitřní síly působící na styčník a globální analýza ocelových konstrukcí

Publikováno: 12.6.2016

Globální analýza prutových ocelových stavebních konstrukcí se při projektování řeší prostorovým prutovým modelem. Připojení prutů ke styčníkům se předpokládá dokonale tuhé nebo se modeluje pomocí kloubů. Nová metoda CBFEM umožňuje modelovat styčník podrobně. Lze získat tuhost, únosnost a deformační kapacitu přípojů jednotlivých prutů, které jsou v něm spojeny. CBFEM model je třeba zatížit odpovídajícími vnitřními silami, které byly získány při gl...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (1274x)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...
Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (851x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (835x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Video

Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu