Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování

Projektování

Osová sila a ohyb prúta

Publikováno: 28.6.2016, Aktualizováno: 3.7.2016 18:59

Pre riešenie vplyvu osovej sily na ohybovú tuhosť prúta musíme použiť geometricky nelineárnu analýzu. Ťahová osová sila zvyšuje ohybovú tuhosť. V extrémnom prípade ak sa jedná o prút s nízkou ohybovou tuhosťou (napr. lano), tak sa úloha výrazne zjednoduší a sme schopní určiť ťahovú silu potrebnú na dosiahnutie požadovanej ohybovej tuhosti. Pri uvažovaní tlakovej sily prechádzame do úloh stability. Tlaková sila nemôže prekročiť kritickú silu. Táto...

Celý článek zde

Hilti návrhové softwary

Publikováno: 27.6.2016

Již název přílohy tohoto čísla „Projektování konstrukcí a software“ naznačuje, že moderní a přesný návrh stavebních konstrukcí a jejich dílčích částí se neobejde bez softwarové modelace. Tohoto si je vědoma i společnost Hilti, a proto za dlouhá léta svého působení vyvinula několik návrhových softwarů, které počítají dle aktuálních předpisů a norem a poskytují tak svému uživateli rychlý, přesný a detailní návrh Hilti prvků. V následujících řádcích...

Celý článek zde

Eliminace poklesů a výpadků napětí v síti závodu

Publikováno: 22.6.2016

Současná elektrická síť průmyslových podniků je více jak kdykoliv předtím ovlivňována provozem připojených zařízení. Ta mají, díky používaným technologiím, velmi dynamický charakter odběru. Nemluvíme přitom jen o charakteristických odběrech typu bodového svařování nebo rozbězích velkých pohonů. Jedná se i obrovské množství velmi dynamických menších pohonů, které jsou součástí různých technologických celků, obsahujících množství akčních členů, kte...

Celý článek zde

Ohybová skúška drevených nosníkov spájaných s vlepovanými závitovými tyčami

Ohybová skúška drevených nosníkov spájaných s vlepovanými závitovými tyčami
Publikováno: 13.6.2016

Článok sa zaoberá výskumom spojov s vlepovanými závitovými tyčami. V úvode je stručne predstavená riešená problematika. Prvá časť práce sa zameriava na osovo zaťažené vlepované tyče. Druhá časť práce objasňuje správanie ohybovo namáhaných spojov drevených nosníkov s vlepovanými tyčami. Teoretická analýza je riešená pomocou modelov založených na metóde konečných prvkov. Overenie teoretických výsledkov bolo zrealizované reálnymi experimentmi. Boli ...

Celý článek zde

Vnitřní síly působící na styčník a globální analýza ocelových konstrukcí

Publikováno: 12.6.2016

Globální analýza prutových ocelových stavebních konstrukcí se při projektování řeší prostorovým prutovým modelem. Připojení prutů ke styčníkům se předpokládá dokonale tuhé nebo se modeluje pomocí kloubů. Nová metoda CBFEM umožňuje modelovat styčník podrobně. Lze získat tuhost, únosnost a deformační kapacitu přípojů jednotlivých prutů, které jsou v něm spojeny. CBFEM model je třeba zatížit odpovídajícími vnitřními silami, které byly získány při gl...

Celý článek zde

Referenční projekty a novinky programů Dlubal Software

Referenční projekty a novinky programů Dlubal Software
Publikováno: 11.6.2016

Na začátku roku 2016 jsme uvolnili nové webové stránky, které mají nový vzhled a poskytují návštěvníkům plno nových funkcí. Naleznete na nich novinky, jako například rozdělení podle stavebních oborů, nový extranet pro uživatele nebo galerii referenčních projektů, ze kterých uvádíme několik nejnovějších příkladů. Tyto projekty jsou nejen neobvyklými příklady, kde všude můžeme použít programy Dlubal Software....

Celý článek zde

„Problém je i ve znalostech projektantů, kteří nemají přehled o technologiích, které je možné již dnes použít,“

Publikováno: 3.6.2016

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jaroslav Smetana, ředitel společnosti Blue Panther s. r. o....

Celý článek zde

SCIA Engineer verze 16 – novinky v software pro statiku

Publikováno: 2.6.2016

Společnost SCIA je výrobce a distributor nejrozšířenějšího software pro výpočty a posudky stavebních konstrukcí v České republice a na Slovensku – SCIA Engineer. Software SCIA Engineer představuje komplexní řešení pro výpočty a posudky konstrukcí vyrobených z (téměř) jakéhokoli materiálu dle Eurokódů a dalších národních norem....

Celý článek zde

Tekla Structures 2016

Tekla Structures 2016
Publikováno: 19.5.2016

Firma Trimble představila 16. března 2016 novou verzi programu pro návrh, 3D modelování, tvorbu projekční a výrobní dokumentace a řízení stavebních projektů Tekla Structures 2016. Tato aktuální verze přináší řadu zásadních novinek a vylepšení v oblasti spolupráce a zefektivnění pracovních postupů pro projektanty ocelových a betonových konstrukcí, statiky, konstruktéry a výrobce, generální dodavatele, investory a také pro konečné uživatele staveb....

Celý článek zde

Normalizace v oboru ocelových konstrukcí

Publikováno: 26.4.2016

Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....

Celý článek zde

Ojedinělá konstrukce skleněné vyhlídky v Brně

Ojedinělá konstrukce skleněné vyhlídky v Brně
Publikováno: 29.3.2016

Odvaha investora, architekta a jistě i inspirace zahraničními realizacemi spolu se zručností realizátorů usnadnila Brnu cestu, jak získat v posledních měsících technicky i architektonicky unikátní objekt či, lépe řečeno, stavební řešení. Lze za ně jistě považovat celoskleněnou konstrukci vyhlídky umístěnou ve výšce kolem 25 m nad terénem na fasádě Herního centra IV C nyní již pod komerčním názvem BRUNO v Řipské ulici....

Celý článek zde

BIM – revoluční způsob projektování, budoucnost českých staveb

BIM – revoluční způsob projektování, budoucnost českých staveb
Publikováno: 17.2.2016

BIM (z angl. Building Information Modeling) je komplexní proces modelování jakékoliv stavby – od klasických budov až po dopravní a vodohospodářská díla. Jeho součástí je zpracování digitálního 3D modelu, který reprezentuje fyzický a funkční objekt se všemi jeho charakteristikami, stejně jako vytvoření otevřené databáze informací o stavbě a jejích prvcích, jež mohou sdílet všechny zainteresované subjekty od projektantů po uživatele. Své využití na...

Celý článek zde

Spolupráce statiky a projekce v prostředí BIM v propojení mezi Revitem a Advance Designem

Publikováno: 12.2.2016

Vývoj výpočetní techniky zásadně ovlivňuje konstrukční praxi od svých počátků v prvních aplikacích metody konečných prvků v 60. letech. Dnešní statickou praxi si nelze představit bez výkonného výpočetního softwaru schopného simulovat reálné chování staveb za idealizovaných podmínek a automatizovat návrh jednotlivých prvků konstrukce s ohledem na platné normové požadavky. Aktuální trend aplikace informačního modelu budovy (BIM) ve stavebnictví umo...

Celý článek zde

Nová lávka přes řeku Jihlavu

Nová lávka přes řeku Jihlavu
Publikováno: 22.1.2016

Nová lávka přes řeku Jihlavu v místní části Jihlavy – Stará Hora vznikla v roce 2014 jako součást nově budovaného volnočasového areálu Český mlýn. Investorem areálu a samotné lávky bylo město Jihlava. Projekt byl z části financován z evropských fondů. Hlavním dodavatelem lávky byla společnost PSJ, a. s. Dodavatelem ocelové konstrukce se stala firma PKD, s. r. o. Hlavním projektantem ocelové konstrukce lávky potom firma FOBOZ97, s. r. o....

Celý článek zde

Autodesk Advance Steel od GRAITECu – BIM s unikátními bonusy navíc

Publikováno: 19.12.2015

Myšlenka používat pro projektování jednotný 3D model (dnes nazýváno BIM) je na světě již od vzniku CAD a CAE systémů. Vychází jednak z výhod, které přináší existence samotného 3D modelu (jednoznačnost konstrukce, odstranění kolizí, možnost vizualizace a prezentace), jednak z požadavku odstranit duplicitní zadávání dat a tím odstranit chybovost při předávání dat mezi jednotlivými profesemi, které se na projektu podílejí. V tomto ohledu patří mezi ...

Celý článek zde

Využití BIM při realizaci projektu Kulturně‑kongresového centra v Toruni

Využití BIM při realizaci projektu Kulturně‑kongresového centra v Toruni
Publikováno: 2.12.2015

Tekla Global BIM Awards je mezinárodní soutěž, jejímž cílem je propagace BIM jako nejmodernějšího způsobu řešení stavebních projektů. Soutěže se každý rok zúčastní stovky modelů z celého světa, které jsou hodnoceny odbornou porotou, složenou ze specialistů na informační modelování. Posuzuje se nejen kvalita a design výsledné konstrukce, ale především efektivita použitých řešení, úroveň sdílení informací a spolupráce napříč odvětvími zúčastněnými ...

Celý článek zde

GRAITEC Advance Workshop – software pro řízení výroby ocelových konstrukcí

Publikováno: 22.10.2015

Vývojářská společnost GRAITEC nedávno uvedla na trh nový software pro řízení výroby ocelových konstrukcí – GRAITEC Advance Workshop. Jedná se o informační systém (MIS), který umožňuje výrobcům ocelových konstrukcí úplnou kontrolu nad každou fází výroby. Řídí skladové hospodářství a řízení zásob, dohledatelnost a kontrolu kvality, pracnost a CNC procesy pro zvýšení efektivity a snižování nákladů – a nakonec k optimalizaci celkového obchodního výko...

Celý článek zde

Numerický model Z vaznic za požáru

Numerický model Z vaznic za požáru
Publikováno: 29.9.2015

Při návrhu ocelových za studena tvarovaných prvků v konstrukci je často důležité zohlednit jejich únosnost při požáru. Pokud profily nejsou před požárem chráněny, je zpravidla problematické prokázat výpočtem i 15minutovou požární odolnost. To je navíc komplikováno tím, že návrhová norma ČSN EN 1993‑1‑2 [1] omezuje maximální teplotu průřezu třídy 4 hodnotou 350 °C. Další možností ověření odolnosti, pak může být finančně náročná požární zkouška. Př...

Celý článek zde

Autodesk Simulation – šroubový spoj

Publikováno: 30.7.2015

Šroubový spoj je prvek, který se běžně nějakým způsobem nahrazuje. Pro potřeby analýzy není třeba jej plně modelovat. Simulation obsahuje možnost nahrazení šroubového spoje za předepjatý prut, který má ekvivaletní účinek na komponenty....

Celý článek zde

Rozhledna Fajtův kopec – nosná konstrukce rozhledny

Rozhledna Fajtův kopec – nosná konstrukce rozhledny
Publikováno: 15.7.2015

Na základě architektonického návrhu Ing. Václava Hlaváčka z pražské architektonické kanceláře Studio Acht vznikl realizační projekt stylové rozhledny poblíž města Velké Meziříčí. Kancelář Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. provedla návrh a posouzení konstrukce a vyhotovila prováděcí projekt nosné části – založení, spodní stavby, ocelové nosné konstrukce....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (834x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...
Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (791x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Tekla Structures 2016Tekla Structures 2016 (768x)
Firma Trimble představila 16. března 2016 novou verzi programu pro návrh, 3D modelování, tvorbu projekční a výrobní doku...

NEJlépe hodnocené související články

Vliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatíženíVliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatížení (5 b.)
V posledních letech přišel tým vývojářů IDEA StatiCa společně s českými universitami, ČVUT FSv v Praze, FAST VUT v Brně,...
Statici získali prestižní ocenění Česká hlavaStatici získali prestižní ocenění Česká hlava (5 b.)
Společnost IDEA StatiCa získala Cenu Industrie Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci soutěže Česká hlava 2018. Toto ne...
Building information modeling a oceňování stavební produkceBuilding information modeling a oceňování stavební produkce (5 b.)
Building information modeling (BIM) jako každá inovační metoda, musí v regionu střední Evropy projít procesem ověřování ...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]