Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování

Projektování

41. konference Projektování a provoz povrchových úprav

Publikováno: 24.11.2014

V termínu od 11. – 12. března 2015 se v hotelu Pyramida v Praze 6 uskuteční již 41. ročník konference věnované povrchovým úpravám. Konference je určena pro široký okruh posluchačů – majitele lakoven, galvanizoven a zinkoven, konstruktéry, projektanty, technology povrchových úprav, pracovníky marketinku, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot, bezpečnostní techniky, pracovníky státních správy, odborných škol a další....

Celý článek zde

Scia Engineer verze 14 – významné novinky v software pro statiku

Publikováno: 19.11.2014

Společnost Nemetschek Scia je výrobce a distributor nejrozšířenějšího software pro výpočty a posudky stavebních konstrukcí v České republice a na Slovensku – Scia Engineer. Software Scia Engineer představuje komplexní řešení pro výpočty a posudky konstrukcí vyrobených z (téměř) jakéhokoli materiálu dle Eurokódů....

Celý článek zde

Společnost AB Studio Consulting + Engineering s. r. o., vedoucí vývojář a dodavatel CAD/IT technologií v ČR, oznámila změnu jména společnosti na Graitec s. r. o.

Publikováno: 19.11.2014

Graitec s. r. o. (dříve AB Studio Consulting + Engineering) působí na domácím trhu od počátku éry počítačové grafiky. S dlouholetými zkušenostmi z oblasti vývoje vlastního modulárního systému CADKON pro stavebnictví a podílem na vývoji produktů Advance pro ocelové a betonové konstrukce je již 24 let největším dodavatelem CAD produktů v oblasti stavebnictví v ČR. Společnost tradičně patří k nejvýznamnějším partnerům a prodejcům řešení společnosti ...

Celý článek zde

Výskumný experimentálny program doskových mostov so zabetónovanými oceľovými nosníkmi

Výskumný experimentálny program doskových mostov so zabetónovanými oceľovými nosníkmi
Publikováno: 14.10.2014

Mosty so zabetónovanými oceľovými nosníkmi sa v našich krajinách používajú už viac ako jedno storočie. Tento typ mostov pre malé rozpätia má mnoho výhod a je stále požadovaným riešením samotnými správcami mostných objektov. Pre svoju vynikajúca tuhosť sa tento konštrukčný systém v súčasnosti používa najmä pri modernizácii železničných tratí, hlavne vzhľadom na stále prísnejšie požiadavky na deformácie a kmitanie [17]....

Celý článek zde

„Výhodou výpočtu CBFEM je využití plastického rozdělení vnitřních sil ve styčnících a experimentálně zjištěných únosností šroubů a svarů,“

Publikováno: 13.10.2014

vysvětluje prof. Ing. František Wald, CSc., vedoucí katedry ocelových a dřevěných konstrukcí stavební fakulty ČVUT v Praze....

Celý článek zde

IDEA RS představila nový produkt Connection pro výpočet ocelových přípojů

IDEA RS představila nový produkt Connection pro výpočet ocelových přípojů
Publikováno: 13.10.2014

Nový produkt pro návrh ocelových přípojů byl 30. května představen na semináři FSV ČVUT v Praze. Seminář byl pořádán v rámci mezinárodní konference Steel Spatial and Composite Structures a byl určen pro odborníky z významných dodavatelů statického software, výrobců ocelových konstrukcí a projekčních firem....

Celý článek zde

Spriahnuté oceľobetónové stĺpy s plným oceľovým jadrom

Spriahnuté oceľobetónové stĺpy s plným oceľovým jadrom
Publikováno: 11.9.2014

Spriahnuté oceľobetónové stĺpy typu – oceľové rúry vyplnené betónom, sú v praxi veľmi obľúbené z dôvodu uľahčenia technologického procesu betonáže do debnenia (obr. 1). Zo statického hľadiska oceľová rúra zachytáva priečne ťahy v betóne a vzniká tak ovinutie betónu oceľovým plášťom. Doplnením takéhoto prierezu plným oceľovým jadrom sa výrazne zvyšuje osová odolnosť spriahnutého stĺpa. V posledných rokoch je však známe, že takéto plné oceľové prof...

Celý článek zde

Autodesk Advance Concrete – novinky v oblasti projektování železobetonových konstrukcí

Autodesk Advance Concrete – novinky v oblasti projektování železobetonových konstrukcí
Publikováno: 26.8.2014

Mezinárodní ocenění pro uživatele z České republiky, zvyšující se počet uživatelů, úspěšná akce BIM 2015 Alive a nová verze Advance Concrete pod hlavičkou Autodesku – to jsou jen některé novinky z oblasti projektování železobetonových konstrukcí, které se udály od počátku tohoto roku....

Celý článek zde

I takové konstrukce lze navrhovat v programech Dlubal

I takové konstrukce lze navrhovat v programech Dlubal
Publikováno: 9.6.2014

Všichni známe klasické konstrukce, jako jsou betonové kancelářské budovy, ocelové rámové konstrukce, výrobní nebo skladovací haly nebo snad dřevěné konstrukce, jako například rohledny zmíněné v minulých číslech. To vše lze navrhnout a posoudit v programech Dlubal. V tomto článku Vás seznámíme s netypickými konstrukcemi, u kterých byly použity programy Dlubal pro návrh a posouzení....

Celý článek zde

Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí

Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí
Publikováno: 6.6.2014

Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teorie neplatí, např. svařované styčníky, šroubové spoje, kotvení, otvory ve stěnách, změny výšky průřezu a lokální břemena. Pro návrh štíhlých prutů má statik k dispozici ověřené a přehledné metody pro výpočet vnitřních sil a dostatek kvalitních softwarových nástrojů pro dimenzování viz ČSN EN1993-1-1. V průřezech je jasný model při...

Celý článek zde

Nosná konštrukcia heliportu na streche budovy SÚSCCH, a. s. Banská Bystrica

Nosná konštrukcia heliportu na streche budovy SÚSCCH, a. s. Banská Bystrica
Publikováno: 5.6.2014

Umiestnenie heliportu na streche nemocníc zabezpečuje rýchly presun pacienta priamo na operačný sál k lekárovi. Na Slovensku nie je veľa takých zariadení, na ktorých by bol umiestnený heliport na streche. Jedno také zariadenie sa nachádza v Banskej Bystrici na budove Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. (SÚSCCH) Banská Bystrica. V mojom príspevku uvediem vlastné skúsenosti pri projektovaní tohto heliportu ako projektanta no...

Celý článek zde

GRAITEC Advance BIM technologie pro navrhování stavebních konstrukcí

Publikováno: 4.6.2014

Firma GRAITEC je přední vývojář softwaru v oblasti AEC s celosvětovou působností. Společnost nabízí software pro navrhování a statické výpočty, pro modelování, detaily a výkresy ocelových konstrukcí a pro modelování železobetonových konstrukcí a výkresy výztuže. GRAITEC v posledních letech aktivně podporuje BIM (Building Information Modelling) postupy, na kterých úzce spolupracuje s firmou Autodesk. Do množiny GRAITEC BIM produktů patří rodina pr...

Celý článek zde

Rozšíření závodu Škoda Auto, a. s. v Kvasinách

Rozšíření závodu Škoda Auto, a. s. v Kvasinách
Publikováno: 21.5.2014

Koncem jara loňského roku začala další etapa rozšíření výrobního závodu Škoda Auto a. s. v Kvasinách. Jedná se zejména o dva nové objekty – Svařovnu a Měrovnu. Objekt Svařovny je na půdoryse cca 45 000 m2, vnější osový rastr 240 × 192,55 m. Objekt Měrovny na ploše 2 500 m2, vnější rastr 74,45 × 34,1 m. Práce na ocelových konstrukcích nových objektů v Kvasinách v těchto měsících postupně končí a objekty jsou předávány technologům....

Celý článek zde

Zkušenosti a zajímavosti z projektování ocelových konstrukcí pro technologická zařízení

Zkušenosti a zajímavosti z projektování ocelových konstrukcí pro technologická zařízení
Publikováno: 20.5.2014

V roce 2011 byla naše projekční kancelář oslovena západoevropským projektantem a dodavatelem technologických zařízení do nově vznikajících nebo modernizovaných elektráren, fungujících na principu energetického využití odpadů. Tato společnost hledala projektanta ocelových konstrukcí pro svá technologická zařízení, schopného vést projekt v cizím jazyce. Jako prvním a navzájem i zkušebním projektem byla realizace do finských Helsinek. Ve zkoušce vzá...

Celý článek zde

Jak může technologie počítačového vidění pomoci českému strojírenství uspět v konkurenčním světě

Jak může technologie počítačového vidění pomoci českému strojírenství uspět v konkurenčním světě
Publikováno: 19.5.2014

Na trhu strojírenských firem v Česku, Evropě i ve světě panuje jak známo obrovská konkurence. Možná i díky tomu se objevuje stále více moderních inovativních technologií, které některé strojírenské firmy vidí jako šanci zlepšit, ale třeba i zlevnit a zefektivnit svůj výrobní proces. Jiné společnosti se jim brání a věří zavedeným postupům. Zdá se ale stále zřejmější, že právě nové technologie jsou cestou, jak se v mase ostatních firem odlišit a ja...

Celý článek zde

Multifunkčné pôsobenie prvkov Arény Brezno

Multifunkčné pôsobenie prvkov Arény Brezno
Publikováno: 16.5.2014

Multifunkčné pôsobenie nosných prvkov Arény Brezno, ktorá sa radí medzi zaujímavé drevené konštrukcie na Slovensku, vystupuje do popredia pri neštandardných zaťaženiach snehom, spôsobených napríklad kumuláciou snehu v nepravidelnostiach stavby následkom pôsobenia vetra....

Celý článek zde

Galerie Šantovka Olomouc – SO 55 Lávka pro pěší přes Tř. Svobody a obtok Mlýnského potoka – severní napojení

Galerie Šantovka Olomouc – SO 55 Lávka pro pěší přes Tř. Svobody a obtok Mlýnského potoka – severní napojení
Publikováno: 31.3.2014

Lávka se nachází v širším centru historického města Olomouc. Napojuje centrum města na nově vybudovanou nákupní Galerii Šantovka. Přemosťuje městskou ulici s tramvajovou tratí, přilehlými plochami s chodníky a obtok Mlýnského potoka....

Celý článek zde

2014 je rokem BIM

Publikováno: 28.3.2014

O problematice BIM (Building Information Modeling) již bylo napsáno mnoho článků, a o tom, jak by měl teoreticky fungovat, se můžeme dočíst v prospektech snad všech výrobců software. Praxe ale ukazuje, že samotný BIM není vždy tak jednoduchý a hladký, jak se v prospektech píše, ale zase na druhou stanu, není třeba se ho bát. V tomto článku se vám pokusíme představit BIM v praxi, tj. tak, jak ho vidí a využívají jednotliví projektanti a další účas...

Celý článek zde

Vývoj modulárních lávek pro pěší a cyklistickou dopravu

Vývoj modulárních lávek pro pěší a cyklistickou dopravu
Publikováno: 14.3.2014, Aktualizováno: 17.3.2014 08:20

S dočasnými lávkami se projektanti i realizační firmy potýkají poměrně často. Vždy se jedná o konstrukce lávek na jedno použití, na jejichž projekt nebývá mnoho času ani prostředků, protože se jedná o doplněk k rekonstrukci významnější stavby – mostu pro silniční dopravu. Dočasné lávky pak mnohdy nesplňují požadavky pro bezpečný přechod osob se sníženou schopností pohybu, mostovky jsou kluzké a nesouvislé, madla bývají bez povrchové ochrany a něk...

Celý článek zde

Dopínání lan nosné konstrukce zastávky Barrandov

Dopínání lan nosné konstrukce zastávky Barrandov
Publikováno: 13.3.2014

Membránová konstrukce musí být i ve stavu, kdy na ní nepůsobí žádné zatížení, pod určitým tahovým předpětím. Jeho velikost je závislá na statickém návrhu, kde hlavní roli hraje konečný tvar konstrukce a tvar z výroby. Bohužel v běžné praxi není téměř možné zjistit, jestli je konečný stav v souladu s projektem. K tomu by bylo nutné osadit měřící body na každé lano a sledovat je současně při napínání jednotlivých lan....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (1274x)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...
Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (850x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (835x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Video

Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu