Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování

Projektování

Multifunkčné pôsobenie prvkov Arény Brezno

Multifunkčné pôsobenie prvkov Arény Brezno
Publikováno: 16.5.2014

Multifunkčné pôsobenie nosných prvkov Arény Brezno, ktorá sa radí medzi zaujímavé drevené konštrukcie na Slovensku, vystupuje do popredia pri neštandardných zaťaženiach snehom, spôsobených napríklad kumuláciou snehu v nepravidelnostiach stavby následkom pôsobenia vetra....

Celý článek zde

Galerie Šantovka Olomouc – SO 55 Lávka pro pěší přes Tř. Svobody a obtok Mlýnského potoka – severní napojení

Galerie Šantovka Olomouc – SO 55 Lávka pro pěší přes Tř. Svobody a obtok Mlýnského potoka – severní napojení
Publikováno: 31.3.2014

Lávka se nachází v širším centru historického města Olomouc. Napojuje centrum města na nově vybudovanou nákupní Galerii Šantovka. Přemosťuje městskou ulici s tramvajovou tratí, přilehlými plochami s chodníky a obtok Mlýnského potoka....

Celý článek zde

2014 je rokem BIM

Publikováno: 28.3.2014

O problematice BIM (Building Information Modeling) již bylo napsáno mnoho článků, a o tom, jak by měl teoreticky fungovat, se můžeme dočíst v prospektech snad všech výrobců software. Praxe ale ukazuje, že samotný BIM není vždy tak jednoduchý a hladký, jak se v prospektech píše, ale zase na druhou stanu, není třeba se ho bát. V tomto článku se vám pokusíme představit BIM v praxi, tj. tak, jak ho vidí a využívají jednotliví projektanti a další účas...

Celý článek zde

Vývoj modulárních lávek pro pěší a cyklistickou dopravu

Vývoj modulárních lávek pro pěší a cyklistickou dopravu
Publikováno: 14.3.2014, Aktualizováno: 17.3.2014 08:20

S dočasnými lávkami se projektanti i realizační firmy potýkají poměrně často. Vždy se jedná o konstrukce lávek na jedno použití, na jejichž projekt nebývá mnoho času ani prostředků, protože se jedná o doplněk k rekonstrukci významnější stavby – mostu pro silniční dopravu. Dočasné lávky pak mnohdy nesplňují požadavky pro bezpečný přechod osob se sníženou schopností pohybu, mostovky jsou kluzké a nesouvislé, madla bývají bez povrchové ochrany a něk...

Celý článek zde

Dopínání lan nosné konstrukce zastávky Barrandov

Dopínání lan nosné konstrukce zastávky Barrandov
Publikováno: 13.3.2014

Membránová konstrukce musí být i ve stavu, kdy na ní nepůsobí žádné zatížení, pod určitým tahovým předpětím. Jeho velikost je závislá na statickém návrhu, kde hlavní roli hraje konečný tvar konstrukce a tvar z výroby. Bohužel v běžné praxi není téměř možné zjistit, jestli je konečný stav v souladu s projektem. K tomu by bylo nutné osadit měřící body na každé lano a sledovat je současně při napínání jednotlivých lan....

Celý článek zde

Tekla Structures v praxi – Kongresové Centrum ICE Krakov

Tekla Structures v praxi – Kongresové Centrum ICE Krakov
Publikováno: 31.1.2014

V různých částech světa můžeme najít stavby, které na první pohled zaujmou neotřelým architektonickým ztvárněním skloubeným s maximálním funkčním využitím konstrukce. Některé veřejně prospěšné stavby jako muzeum vědy a umění v Singapuru, nebo muzeum umění v Denveru, či nyní budované muzeum Louis Vuitton v Paříži se výrazně odlišují od okolní zástavby, mění celkový vzhled města a stávají se novými architektonickými dominantami míst, ve kterých se ...

Celý článek zde

Tlak na ceny a čas – novodobý trend ve stavebnictví

Tlak na ceny a čas – novodobý trend ve stavebnictví
Publikováno: 2.1.2014, Aktualizováno: 28.3.2019 07:57

Dlouhý výběr dodavatelů za účelem dohnání cílové ceny na co nejnižší hodnotu, společně s dosažením nejkratší časové jednotky pro vytvoření díla, se stalo novodobým trendem ve stavebnictví. Tento trend prosazuje stále častěji nejenom investor, ale hlavně i generální dodavatel. Důsledky tohoto počínání nejsou jedině v samotném nepřiměřeném zkrácení doby pro zpracování dokumentace, ale hlavně v konečném výsledku díla jako celku. Neúprosný tlak, u kt...

Celý článek zde

Autodesk představuje Autodesk CAM 360, první cloudový CAM software na trhu

Publikováno: 9.12.2013, Aktualizováno: 10.12.2013 10:52

Autodesk, světový lídr v oblasti 3D návrhového, konstrukčního a animačního softwaru, představil Autodesk CAM 360, první cloudový CAM software na trhu. Řešení bylo ohlášeno u příležitosti zahájení konference Autodesk University 2013 v Las Vegas. ...

Celý článek zde

Trh projekčních prací by mohl v příštím roce dosáhnout první stabilizace

Publikováno: 3.12.2013

Ředitelé projekčních společností očekávají v letošním roce další pokles objemu prací. Největší obavy mají ředitelé malých firem a společností z oblasti pozemního stavitelství. Tyto firmy jsou také v největším ohrožení. V příštím roce by se ale už mohla situace začít stabilizovat. Vyplývá to z výsledků nejnovější Studie projekčních společností 2013 analytické společnosti CEEC Research....

Celý článek zde

Numerická analýza vlivu parametrů a typu okrajové podmínky na velikost amplitudy odražené vlny v zemním prostředí řešená metodou konečných prvků

Publikováno: 2.12.2013

V úlohách dynamiky věnujícím se problematice interakce konstrukce s podzákladím dochází k ovlivnění výsledků řešeného problému odraženou vlnou od hranice modelované oblasti metodou konečných prvků. Tento příspěvek se věnuje vyčíslením tohoto vlivu u různých okrajových podmínek s měnícím se sklonem hranice modelu. Cílem je stanovení takové okrajové podmínky a sklonu hranice modelované oblasti, u které bude docházet k minimálním (žádnému) odrazu vl...

Celý článek zde

Trasa D pražského metra, projektování stanic metodou BIM

Trasa D pražského metra, projektování stanic metodou BIM
Publikováno: 2.12.2013

Již mnoho let se hovoří o nutnosti zlepšit dopravní obslužnost jižní části města Prahy. Nová trasa metra by tento problém měla vyřešit, ať už z hlediska kapacity přepravy, či zlepšením kvality a bezpečnosti. Redukce počtu autobusů, které nyní obsluhu zajišťují, přispěje ke zlepšení životního prostředí....

Celý článek zde

Stavba brány do Vídně

Stavba brány do Vídně
Publikováno: 29.11.2013

V prosinci 2009 byl ve Vídni zahájen urbanistický projekt jedinečný svým rozsahem i náročností. Došlo k uzavření jižního nádraží (Südbahnhof), které uvolnilo místo pro nové moderní Hlavní nádraží Vídeň (Wien Hauptbahnhof). Projekt zahrnující rezidenční čtvrť, obchodní centrum a park má být dokončen až v roce 2015. Jeho nejvýraznější část – monumentální a architektonicky omračující konstrukce zastřešení všech nástupišť – však již stojí na svém mís...

Celý článek zde

Moderní softwarové nástroje pro statickou analýzu

Publikováno: 29.11.2013

Současné požadavky na statický výpočet, návrh a posouzení konstrukce způsobují, že se projekční praxe neobejde bez výkonného výpočetního programu. Na trhu je řada kvalitních a praxí prověřených softwarů, v tomto článku se budeme věnovat programu Advance Design, který je používán nejen v České republice. V rámci produktové řady Graitec Advance, zaměřené na návrh konstrukce a tvorbu dokumentace pozemních a inženýrských staveb, představuje program A...

Celý článek zde

Společnost Ruukki CZ s.r.o. hledá do svého týmu v oddělení Projektů nového kolegu na pozici Sales Manager

Publikováno: 7.11.2013

Společnost Ruukki CZ s.r.o. hledá do svého týmu v oddělení Projektů nového kolegu na pozici Sales Manager....

Celý článek zde

Studie návrhu nosníku jeřábové dráhy v závislosti na použité konstrukční oceli

Publikováno: 25.9.2013

Standardně se staticky nosník jeřábové dráhy (JD) řeší jako prostý nosník kloubově uložený na další nosnou konstrukci jeřábové dráhy. Délka prostého nosníku se odvíjí od vzdálenosti podpor nosníku JD a nazývá se modul jeřábové dráhy. Při návrhu průřezu nosníku JD se dnes upřednostňuje profilová ocel a to válcované tyče průřezu HEA a HEB. Tyto průřezy se v současnosti na trhu běžně dodávají z konstrukční oceli S235 o jmenovité hodnotě meze kluzu f...

Celý článek zde

Konštrukcia kontajnerovej hojdačky

Konštrukcia kontajnerovej hojdačky
Publikováno: 9.8.2013

Pre rok 2013 boli Košice vybrané ako Európske hlavné mesto kultúry. Dňa 20. januára na Hlavnom námestí v Košiciach sa konal otvárací ceremoniál. Pre túto príležitosť skupina mladých architektov „JaOnMi CreatureS“ (www.jaonmi.com) pripravila scénu vytvorenú zo 6m a 12m prepravných kontajnerov, pričom jeden 12 m dlhý kontajner bol upravený ako pohyblivý. Pre možnosť vertikálneho pohybu tohto kontajnera bola vytvorená špeciálna konštrukcia ako hojda...

Celý článek zde

Ocelová konstrukce líhně brojlerů v Chropyni

Ocelová konstrukce líhně brojlerů v Chropyni
Publikováno: 8.8.2013

V tomto roce byla zahájena stavba nové líhně brojlerů v Chropyni u Kroměříže. Dodavatelem díla pro společnost Výkrm Třebíč s. r. o. – člena skupiny Agrofert – je BAK stavební společnost a. s. Po zahájení provozu je v tomto novém výrobním komplexu plánována produkce okolo 40 milionů brojlerů ročně. Společnost SteelPro 4 s. r. o. pro tento projekt zpracovávala optimalizaci statického návrhu ocelové konstrukce a následně výrobní a montážní dokumenta...

Celý článek zde

Oblouková lávka pro pěší s mezilehlou mostovkou v Hřensku

Oblouková lávka pro pěší s mezilehlou mostovkou v Hřensku
Publikováno: 17.7.2013

Příspěvek je zaměřen na návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce lávky pro pěší v Hřensku v Ústeckém kraji. Nová ocelová lávka pro pěší byla zrealizována jako náhrada původní ocelové lávky o dvou polích, která byla poškozena povodněmi v roce 2010. Cílem tohoto projektu bylo navrhnout a posoudit nosnou ocelovou konstrukci obloukové lávky pro pěší s mezilehlou mostovkou z hlediska prostorové tuhosti, použitelnosti ve stísněné lokalitě soutěsek v ...

Celý článek zde

Ocelové konstrukce v soutěži Stavební CAD Projekt 2013

Ocelové konstrukce v soutěži Stavební CAD Projekt 2013
Publikováno: 16.7.2013

Stavební CAD projekt je tradiční soutěží architektonických ateliérů a projekčních kanceláří o nejlepší prezentaci stavební či profesní projektové dokumentace zpracované pomocí produktů od společnosti AB Studio. V letošním roce 2013 proběhl již 20. ročník, proto je tato odborná soutěž nejstarší svého druhu u nás....

Celý článek zde

Koho zajímá pravděpodobnost poruchy? Dvě poznámky k blížící se XIV. konferenci zaměřené na netradiční posuzování spolehlivosti konstrukcí

Koho zajímá pravděpodobnost poruchy? Dvě poznámky k blížící se XIV. konferenci zaměřené na netradiční posuzování spolehlivosti konstrukcí
Publikováno: 3.7.2013

Na podzim 2012 vešel do mé pracovny na FAV ZČU v Plzni neznámý muž. Přišel se zeptat, zda bychom mohli posoudit spolehlivost ocelových konstrukcí blíže nespecifikované jaderné elektrárny pravděpodobnostní metodou SBRA, jež s využitím simulace Monte Carlo analyzuje interakce náhodně proměnných veličin vstupujících do posudku spolehlivosti a vede k určení pravděpodobnosti poruchy. Takto určená pravděpodobnost je následně porovnána s požadovanou pra...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (834x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...
Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (791x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Tekla Structures 2016Tekla Structures 2016 (768x)
Firma Trimble představila 16. března 2016 novou verzi programu pro návrh, 3D modelování, tvorbu projekční a výrobní doku...

NEJlépe hodnocené související články

Vliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatíženíVliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatížení (5 b.)
V posledních letech přišel tým vývojářů IDEA StatiCa společně s českými universitami, ČVUT FSv v Praze, FAST VUT v Brně,...
Statici získali prestižní ocenění Česká hlavaStatici získali prestižní ocenění Česká hlava (5 b.)
Společnost IDEA StatiCa získala Cenu Industrie Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci soutěže Česká hlava 2018. Toto ne...
Building information modeling a oceňování stavební produkceBuilding information modeling a oceňování stavební produkce (5 b.)
Building information modeling (BIM) jako každá inovační metoda, musí v regionu střední Evropy projít procesem ověřování ...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]