Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování

Projektování

GRAITEC Advance BIM technologie pro navrhování stavebních konstrukcí

Publikováno: 4.6.2014

Firma GRAITEC je přední vývojář softwaru v oblasti AEC s celosvětovou působností. Společnost nabízí software pro navrhování a statické výpočty, pro modelování, detaily a výkresy ocelových konstrukcí a pro modelování železobetonových konstrukcí a výkresy výztuže. GRAITEC v posledních letech aktivně podporuje BIM (Building Information Modelling) postupy, na kterých úzce spolupracuje s firmou Autodesk. Do množiny GRAITEC BIM produktů patří rodina pr...

Celý článek zde

Rozšíření závodu Škoda Auto, a. s. v Kvasinách

Rozšíření závodu Škoda Auto, a. s. v Kvasinách
Publikováno: 21.5.2014

Koncem jara loňského roku začala další etapa rozšíření výrobního závodu Škoda Auto a. s. v Kvasinách. Jedná se zejména o dva nové objekty – Svařovnu a Měrovnu. Objekt Svařovny je na půdoryse cca 45 000 m2, vnější osový rastr 240 × 192,55 m. Objekt Měrovny na ploše 2 500 m2, vnější rastr 74,45 × 34,1 m. Práce na ocelových konstrukcích nových objektů v Kvasinách v těchto měsících postupně končí a objekty jsou předávány technologům....

Celý článek zde

Zkušenosti a zajímavosti z projektování ocelových konstrukcí pro technologická zařízení

Zkušenosti a zajímavosti z projektování ocelových konstrukcí pro technologická zařízení
Publikováno: 20.5.2014

V roce 2011 byla naše projekční kancelář oslovena západoevropským projektantem a dodavatelem technologických zařízení do nově vznikajících nebo modernizovaných elektráren, fungujících na principu energetického využití odpadů. Tato společnost hledala projektanta ocelových konstrukcí pro svá technologická zařízení, schopného vést projekt v cizím jazyce. Jako prvním a navzájem i zkušebním projektem byla realizace do finských Helsinek. Ve zkoušce vzá...

Celý článek zde

Jak může technologie počítačového vidění pomoci českému strojírenství uspět v konkurenčním světě

Jak může technologie počítačového vidění pomoci českému strojírenství uspět v konkurenčním světě
Publikováno: 19.5.2014

Na trhu strojírenských firem v Česku, Evropě i ve světě panuje jak známo obrovská konkurence. Možná i díky tomu se objevuje stále více moderních inovativních technologií, které některé strojírenské firmy vidí jako šanci zlepšit, ale třeba i zlevnit a zefektivnit svůj výrobní proces. Jiné společnosti se jim brání a věří zavedeným postupům. Zdá se ale stále zřejmější, že právě nové technologie jsou cestou, jak se v mase ostatních firem odlišit a ja...

Celý článek zde

Multifunkčné pôsobenie prvkov Arény Brezno

Multifunkčné pôsobenie prvkov Arény Brezno
Publikováno: 16.5.2014

Multifunkčné pôsobenie nosných prvkov Arény Brezno, ktorá sa radí medzi zaujímavé drevené konštrukcie na Slovensku, vystupuje do popredia pri neštandardných zaťaženiach snehom, spôsobených napríklad kumuláciou snehu v nepravidelnostiach stavby následkom pôsobenia vetra....

Celý článek zde

Galerie Šantovka Olomouc – SO 55 Lávka pro pěší přes Tř. Svobody a obtok Mlýnského potoka – severní napojení

Galerie Šantovka Olomouc – SO 55 Lávka pro pěší přes Tř. Svobody a obtok Mlýnského potoka – severní napojení
Publikováno: 31.3.2014

Lávka se nachází v širším centru historického města Olomouc. Napojuje centrum města na nově vybudovanou nákupní Galerii Šantovka. Přemosťuje městskou ulici s tramvajovou tratí, přilehlými plochami s chodníky a obtok Mlýnského potoka....

Celý článek zde

2014 je rokem BIM

Publikováno: 28.3.2014

O problematice BIM (Building Information Modeling) již bylo napsáno mnoho článků, a o tom, jak by měl teoreticky fungovat, se můžeme dočíst v prospektech snad všech výrobců software. Praxe ale ukazuje, že samotný BIM není vždy tak jednoduchý a hladký, jak se v prospektech píše, ale zase na druhou stanu, není třeba se ho bát. V tomto článku se vám pokusíme představit BIM v praxi, tj. tak, jak ho vidí a využívají jednotliví projektanti a další účas...

Celý článek zde

Vývoj modulárních lávek pro pěší a cyklistickou dopravu

Vývoj modulárních lávek pro pěší a cyklistickou dopravu
Publikováno: 14.3.2014, Aktualizováno: 17.3.2014 08:20

S dočasnými lávkami se projektanti i realizační firmy potýkají poměrně často. Vždy se jedná o konstrukce lávek na jedno použití, na jejichž projekt nebývá mnoho času ani prostředků, protože se jedná o doplněk k rekonstrukci významnější stavby – mostu pro silniční dopravu. Dočasné lávky pak mnohdy nesplňují požadavky pro bezpečný přechod osob se sníženou schopností pohybu, mostovky jsou kluzké a nesouvislé, madla bývají bez povrchové ochrany a něk...

Celý článek zde

Dopínání lan nosné konstrukce zastávky Barrandov

Dopínání lan nosné konstrukce zastávky Barrandov
Publikováno: 13.3.2014

Membránová konstrukce musí být i ve stavu, kdy na ní nepůsobí žádné zatížení, pod určitým tahovým předpětím. Jeho velikost je závislá na statickém návrhu, kde hlavní roli hraje konečný tvar konstrukce a tvar z výroby. Bohužel v běžné praxi není téměř možné zjistit, jestli je konečný stav v souladu s projektem. K tomu by bylo nutné osadit měřící body na každé lano a sledovat je současně při napínání jednotlivých lan....

Celý článek zde

Tekla Structures v praxi – Kongresové Centrum ICE Krakov

Tekla Structures v praxi – Kongresové Centrum ICE Krakov
Publikováno: 31.1.2014

V různých částech světa můžeme najít stavby, které na první pohled zaujmou neotřelým architektonickým ztvárněním skloubeným s maximálním funkčním využitím konstrukce. Některé veřejně prospěšné stavby jako muzeum vědy a umění v Singapuru, nebo muzeum umění v Denveru, či nyní budované muzeum Louis Vuitton v Paříži se výrazně odlišují od okolní zástavby, mění celkový vzhled města a stávají se novými architektonickými dominantami míst, ve kterých se ...

Celý článek zde

Tlak na ceny a čas – novodobý trend ve stavebnictví

Tlak na ceny a čas – novodobý trend ve stavebnictví
Publikováno: 2.1.2014, Aktualizováno: 28.3.2019 07:57

Dlouhý výběr dodavatelů za účelem dohnání cílové ceny na co nejnižší hodnotu, společně s dosažením nejkratší časové jednotky pro vytvoření díla, se stalo novodobým trendem ve stavebnictví. Tento trend prosazuje stále častěji nejenom investor, ale hlavně i generální dodavatel. Důsledky tohoto počínání nejsou jedině v samotném nepřiměřeném zkrácení doby pro zpracování dokumentace, ale hlavně v konečném výsledku díla jako celku. Neúprosný tlak, u kt...

Celý článek zde

Autodesk představuje Autodesk CAM 360, první cloudový CAM software na trhu

Publikováno: 9.12.2013, Aktualizováno: 10.12.2013 10:52

Autodesk, světový lídr v oblasti 3D návrhového, konstrukčního a animačního softwaru, představil Autodesk CAM 360, první cloudový CAM software na trhu. Řešení bylo ohlášeno u příležitosti zahájení konference Autodesk University 2013 v Las Vegas. ...

Celý článek zde

Trh projekčních prací by mohl v příštím roce dosáhnout první stabilizace

Publikováno: 3.12.2013

Ředitelé projekčních společností očekávají v letošním roce další pokles objemu prací. Největší obavy mají ředitelé malých firem a společností z oblasti pozemního stavitelství. Tyto firmy jsou také v největším ohrožení. V příštím roce by se ale už mohla situace začít stabilizovat. Vyplývá to z výsledků nejnovější Studie projekčních společností 2013 analytické společnosti CEEC Research....

Celý článek zde

Numerická analýza vlivu parametrů a typu okrajové podmínky na velikost amplitudy odražené vlny v zemním prostředí řešená metodou konečných prvků

Publikováno: 2.12.2013

V úlohách dynamiky věnujícím se problematice interakce konstrukce s podzákladím dochází k ovlivnění výsledků řešeného problému odraženou vlnou od hranice modelované oblasti metodou konečných prvků. Tento příspěvek se věnuje vyčíslením tohoto vlivu u různých okrajových podmínek s měnícím se sklonem hranice modelu. Cílem je stanovení takové okrajové podmínky a sklonu hranice modelované oblasti, u které bude docházet k minimálním (žádnému) odrazu vl...

Celý článek zde

Trasa D pražského metra, projektování stanic metodou BIM

Trasa D pražského metra, projektování stanic metodou BIM
Publikováno: 2.12.2013

Již mnoho let se hovoří o nutnosti zlepšit dopravní obslužnost jižní části města Prahy. Nová trasa metra by tento problém měla vyřešit, ať už z hlediska kapacity přepravy, či zlepšením kvality a bezpečnosti. Redukce počtu autobusů, které nyní obsluhu zajišťují, přispěje ke zlepšení životního prostředí....

Celý článek zde

Stavba brány do Vídně

Stavba brány do Vídně
Publikováno: 29.11.2013

V prosinci 2009 byl ve Vídni zahájen urbanistický projekt jedinečný svým rozsahem i náročností. Došlo k uzavření jižního nádraží (Südbahnhof), které uvolnilo místo pro nové moderní Hlavní nádraží Vídeň (Wien Hauptbahnhof). Projekt zahrnující rezidenční čtvrť, obchodní centrum a park má být dokončen až v roce 2015. Jeho nejvýraznější část – monumentální a architektonicky omračující konstrukce zastřešení všech nástupišť – však již stojí na svém mís...

Celý článek zde

Moderní softwarové nástroje pro statickou analýzu

Publikováno: 29.11.2013

Současné požadavky na statický výpočet, návrh a posouzení konstrukce způsobují, že se projekční praxe neobejde bez výkonného výpočetního programu. Na trhu je řada kvalitních a praxí prověřených softwarů, v tomto článku se budeme věnovat programu Advance Design, který je používán nejen v České republice. V rámci produktové řady Graitec Advance, zaměřené na návrh konstrukce a tvorbu dokumentace pozemních a inženýrských staveb, představuje program A...

Celý článek zde

Společnost Ruukki CZ s.r.o. hledá do svého týmu v oddělení Projektů nového kolegu na pozici Sales Manager

Publikováno: 7.11.2013

Společnost Ruukki CZ s.r.o. hledá do svého týmu v oddělení Projektů nového kolegu na pozici Sales Manager....

Celý článek zde

Studie návrhu nosníku jeřábové dráhy v závislosti na použité konstrukční oceli

Publikováno: 25.9.2013

Standardně se staticky nosník jeřábové dráhy (JD) řeší jako prostý nosník kloubově uložený na další nosnou konstrukci jeřábové dráhy. Délka prostého nosníku se odvíjí od vzdálenosti podpor nosníku JD a nazývá se modul jeřábové dráhy. Při návrhu průřezu nosníku JD se dnes upřednostňuje profilová ocel a to válcované tyče průřezu HEA a HEB. Tyto průřezy se v současnosti na trhu běžně dodávají z konstrukční oceli S235 o jmenovité hodnotě meze kluzu f...

Celý článek zde

Konštrukcia kontajnerovej hojdačky

Konštrukcia kontajnerovej hojdačky
Publikováno: 9.8.2013

Pre rok 2013 boli Košice vybrané ako Európske hlavné mesto kultúry. Dňa 20. januára na Hlavnom námestí v Košiciach sa konal otvárací ceremoniál. Pre túto príležitosť skupina mladých architektov „JaOnMi CreatureS“ (www.jaonmi.com) pripravila scénu vytvorenú zo 6m a 12m prepravných kontajnerov, pričom jeden 12 m dlhý kontajner bol upravený ako pohyblivý. Pre možnosť vertikálneho pohybu tohto kontajnera bola vytvorená špeciálna konštrukcia ako hojda...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (828x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Tekla Structures 2016Tekla Structures 2016 (810x)
Firma Trimble představila 16. března 2016 novou verzi programu pro návrh, 3D modelování, tvorbu projekční a výrobní doku...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (802x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...

NEJlépe hodnocené související články

Vliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatíženíVliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatížení (5 b.)
V posledních letech přišel tým vývojářů IDEA StatiCa společně s českými universitami, ČVUT FSv v Praze, FAST VUT v Brně,...
Statici získali prestižní ocenění Česká hlavaStatici získali prestižní ocenění Česká hlava (5 b.)
Společnost IDEA StatiCa získala Cenu Industrie Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci soutěže Česká hlava 2018. Toto ne...
Building information modeling a oceňování stavební produkceBuilding information modeling a oceňování stavební produkce (5 b.)
Building information modeling (BIM) jako každá inovační metoda, musí v regionu střední Evropy projít procesem ověřování ...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Google

Zavřít [x]