Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování

Projektování

QATAR STEEL – konštrukcia elektrickej taviarne

QATAR STEEL – konštrukcia elektrickej taviarne
Publikováno: 4.2.2013

Na prelome rokov 2011 a 2012 sa firma HESCON s. r. o. podieľala na spracovaní dielenskej dokumentácie projektu Electric melting plant. Jednalo sa o oceľovú konštrukciu v oceliarskom závode Qatar steel v Qatare. Zadávateľom a spracovateľom realizačného projektu bola firma Siemens s. r. o. Oceľovú konštrukciu dodávala firma Stavokov, spol. s r. o., ktorá nás zároveň aj dopytovala na spracovanie dokumentácie. Pri spracovaní dokumentácie sa kládol dô...

Celý článek zde

Realizační a výrobní dokumentace prilovací věže

Realizační a výrobní dokumentace prilovací věže
Publikováno: 1.2.2013

Společnost SteelPro 4 s. r. o. v tomto roce předala realizační projekt a výrobní dokumentaci tzv. prilovací věže, která bude postavena v Novomoskovské oblasti v Rusku. Konstrukce tohoto díla je vyrobena z nerezových materiálů a válcová část z 99,5% hliníku. Účelem tohoto zařízení bude výroba hnojivového granulátu....

Celý článek zde

Tekla BIMsight – profesionální nástroj spolupráce na projektu

Tekla BIMsight – profesionální nástroj spolupráce na projektu
Publikováno: 31.12.2012

Jedním z nejdůležitějších cílů projektování pomocí BIM (Building Information Modelling) je spolupráce všech osob, které se účastní různých etap v průběhu celého životního cyklu konstrukce počínaje projektem přes výrobu, montáž a správu konstrukce až po případnou demolici. Důležitá je také integrace všech informací, které mohou pocházet od různých osob – architekta, statika, konstruktéra, projektanta TZB nebo investora, v rámci jednoho modelu. Tit...

Celý článek zde

BIM v pracovním procesu od statických výpočtů po výrobní dokumentaci

Publikováno: 28.12.2012

V předchozích číslech jsme se zabývali popisem produktové řady Graitec Advance, v tomto závěrečném příspěvku se zaměříme na způsob vzájemné výměny dat při navrhování ocelových a betonových konstrukcí. GRAITEC je významný vývojář softwaru v oblasti projektování ve stavebnictví (AEC = Architecture Engineering Construction). Společnost s celosvětovou působností nabízí software pro statiku a navrhování, modelování a vytváření projektové a výrobní dok...

Celý článek zde

Ocelové konstrukce terminálu letiště M. R. Štefánika v Bratislavě

Ocelové konstrukce terminálu letiště M. R. Štefánika v Bratislavě
Publikováno: 29.11.2012

Již více než dva roky funguje první část nového objektu terminálu letiště M. R. Štefánika v Bratislavě. Druhá část objektu byla uvedena do provozu v 7/2012. Společnost Excon a. s. se podílela na projektové dokumentaci objektu zpracováním realizační a výrobní dokumentace ocelové konstrukce. Ocelové konstrukce nového terminálu se dají rozdělit do dvou logických částí....

Celý článek zde

Advance Concrete – zkušenosti z praxe

Advance Concrete – zkušenosti z praxe
Publikováno: 28.11.2012

Advance Concrete je specializovaný software je určený především pro projektanty železobetonových konstrukcí. Pomocí něj lze snadno vytvářet 3D model konstrukce, výkazy výměr, výkresy tvaru a výkresy výztuže. Jeho vývojář, společnost Graitec, je třetí největší evropský vývojář pro CAD/CAM stavebnictví s 12 pobočkami a s více než 40 smluvními partnery po celém světě. V České Republice je její pobočkou firma AB Studio, která má v oblasti software a ...

Celý článek zde

Možnosti využití CFD analýzy ve stavebnictví

Publikováno: 16.11.2012

Ve stavební praxi se setkáváme s konstrukcemi, pro které určit zatížení větrem bývá díky jejich tvarové dispozici velmi obtížné. Pro inženýry pak nastává problém, jak korektně určit průběh zatížení na takovéto konstrukci. Jednou z možností, která se rozvojem nových technologií stále více nabízí, je numerická simulace proudění označovaná jako CFD (Computational Fluid Dynamics)....

Celý článek zde

Projektanti chtějí bezpečné ceny

Publikováno: 14.11.2012

Rok 2012 podle ředitelů projekčních a inženýringových společností přinese další pokles objemu realizovaných prací i tržeb, vyplývá to ze Studie projekčních společností 2012, kterou zveřejnila analytická společnost CEC Research. Ceny už jsou tak nízko, že projekční firmy otevřeně přiznávají snížení kvality odevzdané práce s cílem obstát v boji s konkurencí v tendrech. Aby nově vybudované objekty nepadaly, vyzvali na Konferenci ředitelů projekčních...

Celý článek zde

Návrh kotev do betonu v souladu s evropskými standardy pomocí softwaru PROFIS Anchor

Publikováno: 31.10.2012

Kotvy vkládané do vyvrtaného otvoru v betonu jsou v současné době značně rozšířeným prvkem používaným ve stavebnictví. Výhody a typy těchto kotev jsou všeobecně známy. Pro výběr typu a velikosti kotev se často používají orientační tabulky uvedené někde v katalogu či prospektu, což často vede k nevyhovující volbě kotev především z hlediska jejich únosnosti. V případě použití softwaru PROFIS Anchor může být navržené kotvení vždy bezpečné a v soulad...

Celý článek zde

Téměř 20 hodin práce měsíčně ušetříte s novým programem Allplan 2013 a službou Allplan Exchange

Publikováno: 23.10.2012

Podle aktuální studie ArchVision stráví projektanti v průměru 5,7 hodin týdně vytvářením, odesíláním a archivováním projektových dat, která sdílejí až s deseti dalšími účastníky projektu.  Allplan Exchange − kombinace CAD programu Allplan a webové služby − shrnuje tyto časově náročné administrativní úlohy do jednoho kroku. Architekti a inženýři tak získávají více volného času na projektování a stavbu. Kromě toho nabízí nová verze CAD programu All...

Celý článek zde

Několik poznámek k navrhování technologických konstrukcí

Několik poznámek k navrhování technologických konstrukcí
Publikováno: 12.10.2012

Ocelové konstrukce pro technologická zařízení představují poměrně významnou část nosných konstrukcí. U těchto konstrukcí se řeší interakce mezi technologickým zařízením a ocelovou konstrukcí. Tyto interakce jsou v několika úrovních, a to od těch nejjednodušších – pouhé podepření staticky působících technologických zařízení, až po ty nejsložitější s dynamickými točivými či rázovými stroji....

Celý článek zde

Statická kancelář MOSTAS využívá pro navrhování mostů Autodesk Robot Structural Analysis

Statická kancelář MOSTAS využívá pro navrhování mostů Autodesk Robot Structural Analysis
Publikováno: 11.10.2012

Poprvé byl Robot Structural Analysis ve společnosti Mostas použit pro analýzu ocelových konstrukcí zastřešení nástupišť. Následně pak bylo jeho využití rozšířeno na mostní konstrukce, z nichž první představoval železniční most s dolní ortotropní mostovkou. Takové náročné stavby a dynamicky namáhané konstrukce vyžadují řešení, které umožňuje přesné modelování a zároveň značnou flexibilitu při projektování....

Celý článek zde

Advance Design: BIM software pro statické výpočty a posuzování konstrukcí podle Eurokódů

Publikováno: 17.9.2012

V letošním roce uvedla firma AB Studio verzi programu Advance Design 2012, kompletně lokalizovanou do českého jazyka a se zapracovanými národními přílohami k platným Eurokódům. Advance Design je určený ke statickým výpočtům a posuzování stavebních konstrukcí. Je součástí BIM řešení Graitec Advance, díky kterému je zajištěna obousměrná výměna dat s dalšími aplikacemi této softwarové řady. Model budovy, vytvořený pro statický návrh, lze spolehlivě ...

Celý článek zde

Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu

Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu
Publikováno: 14.9.2012

Článek je zaměřen na návrh a posouzení nosných konstrukcí zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu. Cílem tohoto projektu vyhotoveného v letech 2007 – 2008 bylo navrhnout a posoudit nové základy spodní stavby, nosnou ocelovou a dřevěnou konstrukci horní stavby. Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu bylo navrženo podle předloženého architektonického řešení kolektivu autorů architektů Jiřího Soukupa a Radomíra Grafka....

Celý článek zde

Vyhodnocení porušení a plasticity betonu u rovinných úloh

Publikováno: 17.7.2012

Příspěvek se zabývá srovnáním vybraných podmínek porušení a plasticity betonu u úlohy rovinné napjatosti. Dále je v článku provedena studie pro parametry počáteční podmínky plasticity u fyzikálně nelineární analýzy stavební konstrukce. Vybrané podmínky porušení jsou srovnány v rovinně hlavních napětí a dvě jsou dále použity u analýzy vysokého nosníku. Pro studii parametrů počáteční podmínky plasticity je zvolen železobetonový nosník zatížený dvěm...

Celý článek zde

Vystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb

Vystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb
Publikováno: 11.7.2012

Monolitické železobetónové nosné konštrukcie stavieb majú veľa výhod. Vyžaduje sa však pri ich navrhovaní dodržiavať niektoré špecifiká. V článku chceme upozorniť na dôležitosť podrobného návrhu ako tiež dodržiavania konštrukčných zásad. Veľakrát je potrebné pri realizačnej projektovej dokumentácii rozkresľovanie podrobností výstuže v monolitických železobetónových nosných konštrukčných prvkoch, prípadne v ich vzájomných stykoch....

Celý článek zde

Autodesk uvádí cloudovou službu pro řízení životního cyklu produktu

Publikováno: 10.7.2012

Společnost Autodesk ohlásila okamžitou dostupnost Autodesk PLM 360, nové generace cloudových služeb poskytující výkonné, dostupné a snadno implementovatelné řešení za zlomek nákladů na tradiční PLM systémy....

Celý článek zde

Zónové sálavé vytápění průmyslových hal

Zónové sálavé vytápění průmyslových hal
Publikováno: 20.6.2012, Aktualizováno: 17.1.2018 09:37

Na rozdíl od maloobjemových místností je tvorba pracovního prostředí ve velkoprostorové hale velice obtížným úkolem. Díky různým vlivům, jako jsou na příklad měnící se venkovní podmínky nebo fyzikální vlastnosti vzduchu a jejich působení na proudění v prostoru haly, se vytvářejí různé zóny....

Celý článek zde

Realizace staveb s programy Dlubal

Realizace staveb s programy Dlubal
Publikováno: 18.6.2012

S výpočetními modely RSTAB a RFEM společnosti Ing. Software Dlubal s. r. o. pracují projektanti po celém světě. Pomohly u realizací celé řady architektonicky zdařilých a konstrukčně velmi náročných staveb. Pojďme si představit některé z realizací poslední doby, které programy Dlubal při svém vzniku využívaly....

Celý článek zde

Integrované projektování a výměna dat

Integrované projektování a výměna dat
Publikováno: 12.6.2012

Proces BIM je velice komplexní a dotýká se všech oborů spojených se stavbou. Tento příspěvek se věnuje BIM z pohledu projekční praxe a soustředí se (na příkladu spolupráce architekt – projektant statik) na komunikaci mezi jednotlivými profesemi v rámci projekčního týmu....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (1017x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...
Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (1004x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (990x)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...

NEJlépe hodnocené související články

Tekla Structures 2018, moderní 3D BIM projektování na dosah rukyTekla Structures 2018, moderní 3D BIM projektování na dosah ruky (5 b.)
Společnost Trimble Solutions v březnu představila novou verzi programu Tekla Structures. Mezi hlavní inovace programu Te...
„Vývoj BIM se určitě nezastaví ve 3D, už v současnosti se rozšiřuje o nové dimenze,“ (5 b.)
uvedla v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jitka Kochtová, MBA, jednatelka společnosti Construsoft s. r. o....
Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (5 b.)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google