Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování

Projektování

Ocelové konstrukce v soutěži Stavební CAD Projekt 2013

Ocelové konstrukce v soutěži Stavební CAD Projekt 2013
Publikováno: 16.7.2013

Stavební CAD projekt je tradiční soutěží architektonických ateliérů a projekčních kanceláří o nejlepší prezentaci stavební či profesní projektové dokumentace zpracované pomocí produktů od společnosti AB Studio. V letošním roce 2013 proběhl již 20. ročník, proto je tato odborná soutěž nejstarší svého druhu u nás....

Celý článek zde

Koho zajímá pravděpodobnost poruchy? Dvě poznámky k blížící se XIV. konferenci zaměřené na netradiční posuzování spolehlivosti konstrukcí

Koho zajímá pravděpodobnost poruchy? Dvě poznámky k blížící se XIV. konferenci zaměřené na netradiční posuzování spolehlivosti konstrukcí
Publikováno: 3.7.2013

Na podzim 2012 vešel do mé pracovny na FAV ZČU v Plzni neznámý muž. Přišel se zeptat, zda bychom mohli posoudit spolehlivost ocelových konstrukcí blíže nespecifikované jaderné elektrárny pravděpodobnostní metodou SBRA, jež s využitím simulace Monte Carlo analyzuje interakce náhodně proměnných veličin vstupujících do posudku spolehlivosti a vede k určení pravděpodobnosti poruchy. Takto určená pravděpodobnost je následně porovnána s požadovanou pra...

Celý článek zde

Zpracování 3D modelu a dokumentace ocelové konstrukce HRSG kotle na odpadní teplo

Publikováno: 2.7.2013

V roce 2012 společnost SteelPro 4 s. r. o. zpracovala projekční 3D model včetně výkresů a návazně výrobní dokumentaci ocelové konstrukce, komínu a casingu pro vertikální kotel na odpadní teplo včetně konstrukce pro Feed Water Tank (FWT), jehož výstavba se momentálně připravuje v jihovýchodní Evropě....

Celý článek zde

Finitní model styčníku tvořeného RHS a HEA profily

Publikováno: 1.7.2013

Předmětem příspěvku je modelování styčníku tvořeného RHS (obdélníkové duté profily) mezipásovými pruty a dolním pásem z H‑profilu. Tento typ styčníku vychází z příkladu z praxe a je výjimečný tím, že se odchyluje od geometrických podmínek udávaných Eurokódem. Cílem práce je vystihnout vytvořeným modelem skutečné chování takového styčníku a následné porovnání tohoto chování s tím, které lze očekávat na základě normových vztahů....

Celý článek zde

„Poslanie projektanta chápeme ako výsadu stáť na strane investora, chrániť ho a priniesť nadštandardnú kvalitu riešení,“

„Poslanie projektanta chápeme ako výsadu stáť na strane investora, chrániť ho a priniesť nadštandardnú kvalitu riešení,“
Publikováno: 28.6.2013

tvrdí spoluautor projektu Ing. Michal Lešinský z projektovo inžinierskej organizácie PIO Keramoprojekt, a. s. Trenčín....

Celý článek zde

Co tedy s tou pravděpodobností?

Publikováno: 7.6.2013

Před nedávnem jsem si v časopise se zájmem přečetl podnětný článek prof. M. Tichého „Co s tou pravděpodobností?“, v němž autor konstatuje nezájem většiny odborné veřejnosti o pravděpodobnostní metody navrhování a posuzování spolehlivosti stavebních konstrukcí....

Celý článek zde

Pěší stezky korunami stromů v programech Dlubal

Pěší stezky korunami stromů v programech Dlubal
Publikováno: 6.6.2013

Společnost Dlubal vydala na začátku tohoto roku nové verze programů, RFEM 5 a RSTAB 8. Tyto programy v sobě skrývají mnoho dalších nových funkcí, které usnadňují uživateli práci s programy. Nejen uživatelé v Německu již tyto verze využívají. Rovněž v Česku a na Slovensku je již řada uživatelů, kteří se s těmito programy seznamují. Mezi našimi zákazníky se najdou i tací, kteří se zabývají novým trendem turistiky, stezkami v korunách stromů. Tento ...

Celý článek zde

Softwarové korozní analýzy

Publikováno: 5.6.2013

Koroze vždy patřila k přirozeným součástem dějů, probíhajících v přírodě. V oblasti průmyslu představuje ve větší či menší míře komplikace, které je nutné řešit. Článek se zabývá zcela novým přístupem k řešení korozní problematiky. Jsou zde uvedeny možnosti softwarové simulace korozního poškození, které umožňuje predikovat případná kritická místa a definovat míru poškození konkrétního typu konstrukce. Na základě aplikace elektrochemických jevů na...

Celý článek zde

Advance Concrete 2013 – revoluce ve výkresech železobetonových konstrukcí

Advance Concrete 2013 – revoluce ve výkresech železobetonových konstrukcí
Publikováno: 4.6.2013

Na konci února uvedla společnost GRAITEC , přední evropský vývojář software pro oblast konstrukcí, novou verzi sady programů Advance 2013. Tato sada se skládá z produktů zaměřených na konstrukce a BIM: Advance Design, Advance Concrete, Advance Steel a nově také Advance CAD, který tuto sadu doplňuje. V následujícím článku se vám pokusíme představit zásadní novinky v produktu Advance Concrete, které ho činí mnohem silnějším než kdy dříve a pro obla...

Celý článek zde

Letiskový hangár na Letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave

Letiskový hangár na Letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave
Publikováno: 3.6.2013

Realizovaný objekt hangáru na bratislavskom letisku je prvou realizovanou stavbou svojho druhu na Slovensku. Konštrukčný systém bol navrhnutý s ohľadom na predpokladané zaťaženie pomocou simulácií hraničných stavov....

Celý článek zde

Expozice PRESBETON na veletrhu FOR ARCH 2012

Expozice PRESBETON na veletrhu FOR ARCH 2012
Publikováno: 4.4.2013

Při návrhu expozice jsme se opírali o koncept, který přichází s odlišným pojetím, než se kterým společnost vystupovala doposud. Expozice nemá návštěvníka utahat nadměrně vysokým počtem vzorků dlažeb nejrůznějších barev, tvarů a velikostí. Naproti tomu má vypíchnout několik novinek, jež jsou prezentovány přímo v interiéru pavilonu jako „rozpixlovaná“ podlaha. Parafrázujeme známý slogan „less is more“ jako „(prezentovat) méně je více.“...

Celý článek zde

Poznámky k vývoji technických norem ocelových konstrukcí v období uplynulých padesáti let

Publikováno: 18.3.2013

Úctyhodné padesáté výročí tradičních konferencí ocelových konstrukcí v Hustopečích mi dává možnost v tomto příspěvku stručně ukázat stav, vývoj a zásadní změny technických norem našeho oboru v tomto dlouhém období, protože normy byly a stále jsou základním dokumentem pro zajišťování spolehlivosti ocelových konstrukcí i pro jejich racionální realizaci. Měl jsem v tomto čase možnost podílet se v různém stupni na přípravě většiny dříve platných a ny...

Celý článek zde

Vplyv konštrukčného systému a vplyv rozšírenia podzemného podlažia na staticko-dynamickú analýzu výškovej budovy

Publikováno: 5.2.2013

Návrh konštrukčného systému a poznanie správania sa budovy pod vplyvom rôznych druhov zaťaženia je rozhodujúcim hľadiskom už v počiatku navrhovania stavieb. Podrobná analýza pomocou moderných výpočtových programov umožňuje vytvoriť varianty, ktoré budú vykazovať dovoľujúce výchylky predovšetkým od zaťaženia vetrom, či od seizmických účinkov, no môže sa zohľadniť aj ich ekonomická efektívnosť. V neposlednom rade je dôležité vhodne vystihnúť intera...

Celý článek zde

QATAR STEEL – konštrukcia elektrickej taviarne

QATAR STEEL – konštrukcia elektrickej taviarne
Publikováno: 4.2.2013

Na prelome rokov 2011 a 2012 sa firma HESCON s. r. o. podieľala na spracovaní dielenskej dokumentácie projektu Electric melting plant. Jednalo sa o oceľovú konštrukciu v oceliarskom závode Qatar steel v Qatare. Zadávateľom a spracovateľom realizačného projektu bola firma Siemens s. r. o. Oceľovú konštrukciu dodávala firma Stavokov, spol. s r. o., ktorá nás zároveň aj dopytovala na spracovanie dokumentácie. Pri spracovaní dokumentácie sa kládol dô...

Celý článek zde

Realizační a výrobní dokumentace prilovací věže

Realizační a výrobní dokumentace prilovací věže
Publikováno: 1.2.2013

Společnost SteelPro 4 s. r. o. v tomto roce předala realizační projekt a výrobní dokumentaci tzv. prilovací věže, která bude postavena v Novomoskovské oblasti v Rusku. Konstrukce tohoto díla je vyrobena z nerezových materiálů a válcová část z 99,5% hliníku. Účelem tohoto zařízení bude výroba hnojivového granulátu....

Celý článek zde

Tekla BIMsight – profesionální nástroj spolupráce na projektu

Tekla BIMsight – profesionální nástroj spolupráce na projektu
Publikováno: 31.12.2012

Jedním z nejdůležitějších cílů projektování pomocí BIM (Building Information Modelling) je spolupráce všech osob, které se účastní různých etap v průběhu celého životního cyklu konstrukce počínaje projektem přes výrobu, montáž a správu konstrukce až po případnou demolici. Důležitá je také integrace všech informací, které mohou pocházet od různých osob – architekta, statika, konstruktéra, projektanta TZB nebo investora, v rámci jednoho modelu. Tit...

Celý článek zde

BIM v pracovním procesu od statických výpočtů po výrobní dokumentaci

Publikováno: 28.12.2012

V předchozích číslech jsme se zabývali popisem produktové řady Graitec Advance, v tomto závěrečném příspěvku se zaměříme na způsob vzájemné výměny dat při navrhování ocelových a betonových konstrukcí. GRAITEC je významný vývojář softwaru v oblasti projektování ve stavebnictví (AEC = Architecture Engineering Construction). Společnost s celosvětovou působností nabízí software pro statiku a navrhování, modelování a vytváření projektové a výrobní dok...

Celý článek zde

Ocelové konstrukce terminálu letiště M. R. Štefánika v Bratislavě

Ocelové konstrukce terminálu letiště M. R. Štefánika v Bratislavě
Publikováno: 29.11.2012

Již více než dva roky funguje první část nového objektu terminálu letiště M. R. Štefánika v Bratislavě. Druhá část objektu byla uvedena do provozu v 7/2012. Společnost Excon a. s. se podílela na projektové dokumentaci objektu zpracováním realizační a výrobní dokumentace ocelové konstrukce. Ocelové konstrukce nového terminálu se dají rozdělit do dvou logických částí....

Celý článek zde

Advance Concrete – zkušenosti z praxe

Advance Concrete – zkušenosti z praxe
Publikováno: 28.11.2012

Advance Concrete je specializovaný software je určený především pro projektanty železobetonových konstrukcí. Pomocí něj lze snadno vytvářet 3D model konstrukce, výkazy výměr, výkresy tvaru a výkresy výztuže. Jeho vývojář, společnost Graitec, je třetí největší evropský vývojář pro CAD/CAM stavebnictví s 12 pobočkami a s více než 40 smluvními partnery po celém světě. V České Republice je její pobočkou firma AB Studio, která má v oblasti software a ...

Celý článek zde

Možnosti využití CFD analýzy ve stavebnictví

Publikováno: 16.11.2012

Ve stavební praxi se setkáváme s konstrukcemi, pro které určit zatížení větrem bývá díky jejich tvarové dispozici velmi obtížné. Pro inženýry pak nastává problém, jak korektně určit průběh zatížení na takovéto konstrukci. Jednou z možností, která se rozvojem nových technologií stále více nabízí, je numerická simulace proudění označovaná jako CFD (Computational Fluid Dynamics)....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (714x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (693x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...
Tekla Structures 2016Tekla Structures 2016 (675x)
Firma Trimble představila 16. března 2016 novou verzi programu pro návrh, 3D modelování, tvorbu projekční a výrobní doku...

NEJlépe hodnocené související články

Vliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatíženíVliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatížení (5 b.)
V posledních letech přišel tým vývojářů IDEA StatiCa společně s českými universitami, ČVUT FSv v Praze, FAST VUT v Brně,...
Statici získali prestižní ocenění Česká hlavaStatici získali prestižní ocenění Česká hlava (5 b.)
Společnost IDEA StatiCa získala Cenu Industrie Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci soutěže Česká hlava 2018. Toto ne...
Building information modeling a oceňování stavební produkceBuilding information modeling a oceňování stavební produkce (5 b.)
Building information modeling (BIM) jako každá inovační metoda, musí v regionu střední Evropy projít procesem ověřování ...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]