Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování

Projektování

Softwarové korozní analýzy

Publikováno: 5.6.2013

Koroze vždy patřila k přirozeným součástem dějů, probíhajících v přírodě. V oblasti průmyslu představuje ve větší či menší míře komplikace, které je nutné řešit. Článek se zabývá zcela novým přístupem k řešení korozní problematiky. Jsou zde uvedeny možnosti softwarové simulace korozního poškození, které umožňuje predikovat případná kritická místa a definovat míru poškození konkrétního typu konstrukce. Na základě aplikace elektrochemických jevů na...

Celý článek zde

Advance Concrete 2013 – revoluce ve výkresech železobetonových konstrukcí

Advance Concrete 2013 – revoluce ve výkresech železobetonových konstrukcí
Publikováno: 4.6.2013

Na konci února uvedla společnost GRAITEC , přední evropský vývojář software pro oblast konstrukcí, novou verzi sady programů Advance 2013. Tato sada se skládá z produktů zaměřených na konstrukce a BIM: Advance Design, Advance Concrete, Advance Steel a nově také Advance CAD, který tuto sadu doplňuje. V následujícím článku se vám pokusíme představit zásadní novinky v produktu Advance Concrete, které ho činí mnohem silnějším než kdy dříve a pro obla...

Celý článek zde

Letiskový hangár na Letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave

Letiskový hangár na Letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave
Publikováno: 3.6.2013

Realizovaný objekt hangáru na bratislavskom letisku je prvou realizovanou stavbou svojho druhu na Slovensku. Konštrukčný systém bol navrhnutý s ohľadom na predpokladané zaťaženie pomocou simulácií hraničných stavov....

Celý článek zde

Expozice PRESBETON na veletrhu FOR ARCH 2012

Expozice PRESBETON na veletrhu FOR ARCH 2012
Publikováno: 4.4.2013

Při návrhu expozice jsme se opírali o koncept, který přichází s odlišným pojetím, než se kterým společnost vystupovala doposud. Expozice nemá návštěvníka utahat nadměrně vysokým počtem vzorků dlažeb nejrůznějších barev, tvarů a velikostí. Naproti tomu má vypíchnout několik novinek, jež jsou prezentovány přímo v interiéru pavilonu jako „rozpixlovaná“ podlaha. Parafrázujeme známý slogan „less is more“ jako „(prezentovat) méně je více.“...

Celý článek zde

Poznámky k vývoji technických norem ocelových konstrukcí v období uplynulých padesáti let

Publikováno: 18.3.2013

Úctyhodné padesáté výročí tradičních konferencí ocelových konstrukcí v Hustopečích mi dává možnost v tomto příspěvku stručně ukázat stav, vývoj a zásadní změny technických norem našeho oboru v tomto dlouhém období, protože normy byly a stále jsou základním dokumentem pro zajišťování spolehlivosti ocelových konstrukcí i pro jejich racionální realizaci. Měl jsem v tomto čase možnost podílet se v různém stupni na přípravě většiny dříve platných a ny...

Celý článek zde

Vplyv konštrukčného systému a vplyv rozšírenia podzemného podlažia na staticko-dynamickú analýzu výškovej budovy

Publikováno: 5.2.2013

Návrh konštrukčného systému a poznanie správania sa budovy pod vplyvom rôznych druhov zaťaženia je rozhodujúcim hľadiskom už v počiatku navrhovania stavieb. Podrobná analýza pomocou moderných výpočtových programov umožňuje vytvoriť varianty, ktoré budú vykazovať dovoľujúce výchylky predovšetkým od zaťaženia vetrom, či od seizmických účinkov, no môže sa zohľadniť aj ich ekonomická efektívnosť. V neposlednom rade je dôležité vhodne vystihnúť intera...

Celý článek zde

QATAR STEEL – konštrukcia elektrickej taviarne

QATAR STEEL – konštrukcia elektrickej taviarne
Publikováno: 4.2.2013

Na prelome rokov 2011 a 2012 sa firma HESCON s. r. o. podieľala na spracovaní dielenskej dokumentácie projektu Electric melting plant. Jednalo sa o oceľovú konštrukciu v oceliarskom závode Qatar steel v Qatare. Zadávateľom a spracovateľom realizačného projektu bola firma Siemens s. r. o. Oceľovú konštrukciu dodávala firma Stavokov, spol. s r. o., ktorá nás zároveň aj dopytovala na spracovanie dokumentácie. Pri spracovaní dokumentácie sa kládol dô...

Celý článek zde

Realizační a výrobní dokumentace prilovací věže

Realizační a výrobní dokumentace prilovací věže
Publikováno: 1.2.2013

Společnost SteelPro 4 s. r. o. v tomto roce předala realizační projekt a výrobní dokumentaci tzv. prilovací věže, která bude postavena v Novomoskovské oblasti v Rusku. Konstrukce tohoto díla je vyrobena z nerezových materiálů a válcová část z 99,5% hliníku. Účelem tohoto zařízení bude výroba hnojivového granulátu....

Celý článek zde

Tekla BIMsight – profesionální nástroj spolupráce na projektu

Tekla BIMsight – profesionální nástroj spolupráce na projektu
Publikováno: 31.12.2012

Jedním z nejdůležitějších cílů projektování pomocí BIM (Building Information Modelling) je spolupráce všech osob, které se účastní různých etap v průběhu celého životního cyklu konstrukce počínaje projektem přes výrobu, montáž a správu konstrukce až po případnou demolici. Důležitá je také integrace všech informací, které mohou pocházet od různých osob – architekta, statika, konstruktéra, projektanta TZB nebo investora, v rámci jednoho modelu. Tit...

Celý článek zde

BIM v pracovním procesu od statických výpočtů po výrobní dokumentaci

Publikováno: 28.12.2012

V předchozích číslech jsme se zabývali popisem produktové řady Graitec Advance, v tomto závěrečném příspěvku se zaměříme na způsob vzájemné výměny dat při navrhování ocelových a betonových konstrukcí. GRAITEC je významný vývojář softwaru v oblasti projektování ve stavebnictví (AEC = Architecture Engineering Construction). Společnost s celosvětovou působností nabízí software pro statiku a navrhování, modelování a vytváření projektové a výrobní dok...

Celý článek zde

Ocelové konstrukce terminálu letiště M. R. Štefánika v Bratislavě

Ocelové konstrukce terminálu letiště M. R. Štefánika v Bratislavě
Publikováno: 29.11.2012

Již více než dva roky funguje první část nového objektu terminálu letiště M. R. Štefánika v Bratislavě. Druhá část objektu byla uvedena do provozu v 7/2012. Společnost Excon a. s. se podílela na projektové dokumentaci objektu zpracováním realizační a výrobní dokumentace ocelové konstrukce. Ocelové konstrukce nového terminálu se dají rozdělit do dvou logických částí....

Celý článek zde

Advance Concrete – zkušenosti z praxe

Advance Concrete – zkušenosti z praxe
Publikováno: 28.11.2012

Advance Concrete je specializovaný software je určený především pro projektanty železobetonových konstrukcí. Pomocí něj lze snadno vytvářet 3D model konstrukce, výkazy výměr, výkresy tvaru a výkresy výztuže. Jeho vývojář, společnost Graitec, je třetí největší evropský vývojář pro CAD/CAM stavebnictví s 12 pobočkami a s více než 40 smluvními partnery po celém světě. V České Republice je její pobočkou firma AB Studio, která má v oblasti software a ...

Celý článek zde

Možnosti využití CFD analýzy ve stavebnictví

Publikováno: 16.11.2012

Ve stavební praxi se setkáváme s konstrukcemi, pro které určit zatížení větrem bývá díky jejich tvarové dispozici velmi obtížné. Pro inženýry pak nastává problém, jak korektně určit průběh zatížení na takovéto konstrukci. Jednou z možností, která se rozvojem nových technologií stále více nabízí, je numerická simulace proudění označovaná jako CFD (Computational Fluid Dynamics)....

Celý článek zde

Projektanti chtějí bezpečné ceny

Publikováno: 14.11.2012

Rok 2012 podle ředitelů projekčních a inženýringových společností přinese další pokles objemu realizovaných prací i tržeb, vyplývá to ze Studie projekčních společností 2012, kterou zveřejnila analytická společnost CEC Research. Ceny už jsou tak nízko, že projekční firmy otevřeně přiznávají snížení kvality odevzdané práce s cílem obstát v boji s konkurencí v tendrech. Aby nově vybudované objekty nepadaly, vyzvali na Konferenci ředitelů projekčních...

Celý článek zde

Návrh kotev do betonu v souladu s evropskými standardy pomocí softwaru PROFIS Anchor

Publikováno: 31.10.2012

Kotvy vkládané do vyvrtaného otvoru v betonu jsou v současné době značně rozšířeným prvkem používaným ve stavebnictví. Výhody a typy těchto kotev jsou všeobecně známy. Pro výběr typu a velikosti kotev se často používají orientační tabulky uvedené někde v katalogu či prospektu, což často vede k nevyhovující volbě kotev především z hlediska jejich únosnosti. V případě použití softwaru PROFIS Anchor může být navržené kotvení vždy bezpečné a v soulad...

Celý článek zde

Téměř 20 hodin práce měsíčně ušetříte s novým programem Allplan 2013 a službou Allplan Exchange

Publikováno: 23.10.2012

Podle aktuální studie ArchVision stráví projektanti v průměru 5,7 hodin týdně vytvářením, odesíláním a archivováním projektových dat, která sdílejí až s deseti dalšími účastníky projektu.  Allplan Exchange − kombinace CAD programu Allplan a webové služby − shrnuje tyto časově náročné administrativní úlohy do jednoho kroku. Architekti a inženýři tak získávají více volného času na projektování a stavbu. Kromě toho nabízí nová verze CAD programu All...

Celý článek zde

Několik poznámek k navrhování technologických konstrukcí

Několik poznámek k navrhování technologických konstrukcí
Publikováno: 12.10.2012

Ocelové konstrukce pro technologická zařízení představují poměrně významnou část nosných konstrukcí. U těchto konstrukcí se řeší interakce mezi technologickým zařízením a ocelovou konstrukcí. Tyto interakce jsou v několika úrovních, a to od těch nejjednodušších – pouhé podepření staticky působících technologických zařízení, až po ty nejsložitější s dynamickými točivými či rázovými stroji....

Celý článek zde

Statická kancelář MOSTAS využívá pro navrhování mostů Autodesk Robot Structural Analysis

Statická kancelář MOSTAS využívá pro navrhování mostů Autodesk Robot Structural Analysis
Publikováno: 11.10.2012

Poprvé byl Robot Structural Analysis ve společnosti Mostas použit pro analýzu ocelových konstrukcí zastřešení nástupišť. Následně pak bylo jeho využití rozšířeno na mostní konstrukce, z nichž první představoval železniční most s dolní ortotropní mostovkou. Takové náročné stavby a dynamicky namáhané konstrukce vyžadují řešení, které umožňuje přesné modelování a zároveň značnou flexibilitu při projektování....

Celý článek zde

Advance Design: BIM software pro statické výpočty a posuzování konstrukcí podle Eurokódů

Publikováno: 17.9.2012

V letošním roce uvedla firma AB Studio verzi programu Advance Design 2012, kompletně lokalizovanou do českého jazyka a se zapracovanými národními přílohami k platným Eurokódům. Advance Design je určený ke statickým výpočtům a posuzování stavebních konstrukcí. Je součástí BIM řešení Graitec Advance, díky kterému je zajištěna obousměrná výměna dat s dalšími aplikacemi této softwarové řady. Model budovy, vytvořený pro statický návrh, lze spolehlivě ...

Celý článek zde

Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu

Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu
Publikováno: 14.9.2012

Článek je zaměřen na návrh a posouzení nosných konstrukcí zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu. Cílem tohoto projektu vyhotoveného v letech 2007 – 2008 bylo navrhnout a posoudit nové základy spodní stavby, nosnou ocelovou a dřevěnou konstrukci horní stavby. Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu bylo navrženo podle předloženého architektonického řešení kolektivu autorů architektů Jiřího Soukupa a Radomíra Grafka....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (1274x)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...
Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (850x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (835x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Video

Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu