Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace

Realizace

Ocelové konstrukce Terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové

Ocelové konstrukce Terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové
Publikováno: 14.9.2009

Terminál v Hradci Králové tvoří dvě odbavovací budovy pro cestující začleněné do konstrukce přestřešení nástupišť. Budovy mají betonový monolitický skelet, nosná konstrukce přestřešení nástupišť je ocelová. Plášť je tvořen membránami s prosklenými plochami. Terminál je umístěn v těsné blízkosti nádraží v lokalitě ohraničené ulicemi Nádražní, Sladkovského a Hořická. Součástí velkorysého stavebního řešení je úprava ploch před nádražím....

Celý článek zde

Zimní stadion ve Světlé nad Sázavou „vyrostl“ o 2,5 m

Zimní stadion ve Světlé nad Sázavou „vyrostl“ o 2,5 m
Publikováno: 10.7.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:32

Architekt Arnošt Navrátil je autorem návrhu rozsáhlé rekonstrukce zimního stadionu na víceúčelové zařízení ve Světlé nad Sázavou. V rámci této stavby bylo nutno zdvihnout ocelovou konstrukci zastřešení včetně střešního pláště o celkové hmotnosti cca 450 tun o 2,5 m. V nové poloze jsou nejnižší prvky ocelové konstrukce střechy ve výšce cca 8,7 m nad budoucí ledovou plochou. Zlepší se tím podmínky pro zamezení kondenzace par na konstrukci. Poloha s...

Celý článek zde

Laboratorní a konstituční model cementovaného jílu

Publikováno: 15.6.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:33

Zpevněné vzorky jílu byly připraveny ze směsi kaolínu a portlandského cementu. Provedly se laboratorní zkoušky pevnosti, jednoosé a izotropní stlačitelnosti zpevněného i čistého kaolínu. Pomocí vývoje smykové tuhosti, měřené seismickým prozařováním a měřením deformací a napětí trojosých vzorků, bylo sledováno porušování cementačních vazeb. Laboratorní data umožnila kalibraci a zdokonalení hypoplastického konstitučního modelu....

Celý článek zde

Interakcia vrstevnatého prostredia a plošného základu

Publikováno: 11.6.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:33

V tomto príspevku sa zameriavam na parametrickú štúdiu, kde chcem poukázať na najvhodnejší výpočtový model a problémy pri modelovaní takejto interakcie. Vo výpočtových modeloch sú zohľadnené rôzne faktory, tak aby sa výpočet priblížil k hodnotám získaným z veľkorozmerného experimentu, ktorý vykonal Czezarskij a Murzenko v roku 1990. Taktiež sa snažím poukázať na škálu výsledkov dosiahnutých rôznymi použitými výpočtovými programami (Geo4, Plaxis 7...

Celý článek zde

„Záměr autora projektu byl naplněn,“ rozhovor s ing. Radomírem Kletečkou

„Záměr autora projektu byl naplněn,“ rozhovor s ing. Radomírem Kletečkou
Publikováno: 13.5.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:33

říká o stavbě nové odletové haly mezinárodního letiště v Karlových Varech hlavní stavbyvedoucí společnosti EUROVIA CS, a. s. (dříve  stavby silnic a železnic, a. s.) Ing. Radomír Kletečka....

Celý článek zde

Obchodní dům Galerie Dvořák – nová dominanta centra Plzně

Obchodní dům Galerie Dvořák – nová dominanta centra Plzně
Publikováno: 17.2.2009

Obchodní dům Galerie Dvořák v Plzni je jednou z dvaašedesáti staveb, které aspirovaly na titul Stavba roku 2008. Do užšího výběru  finalistů se sice stavba nedostala, to však není důvodem k tomu, abychom si tuto novou zajímavou plzeňskou dominantu blíže nepředstavili....

Celý článek zde

Celodřevěná hala skladu – Nové Město nad Metují

Celodřevěná hala skladu – Nové Město nad Metují
Publikováno: 12.2.2009

V současné době se neustále zvyšují poptávky po konstrukčně jednoduchých halách, které se dají účelově využít ke skladování či k drobné výrobě, k rekreaci nebo sportu (např. jízdárny, hangáry pro sportovní letadla)....

Celý článek zde

Specifika při výstavbě nádrží v belgickém Gentu

Specifika při výstavbě nádrží v belgickém Gentu
Publikováno: 10.12.2008, Aktualizováno: 17.12.2008 23:07

Společnost OKZ Holding je specializovaná na výstavbu velkokapacitních ocelových nádrží pro ropný, petrochemický, chemický a potravinářský průmysl. Vzhledem ke zkušenostem a získaným referencím firmy s výstavbou nádrží s mimořádnými požadavky na kvalitu vnitřního povrchu nádrží (např. v lihovarech), byl podepsán kontrakt na výstavbu nádrží pro potravinářský závod v belgickém Gentu....

Celý článek zde

„Zkušenosti z výstavby předchozích nádrží nám velmi pomohly,“

Publikováno: 5.11.2008, Aktualizováno: 12.12.2008 16:14

řekl o výstavbě dvou nádrží na ropu v Nelahozevsi Daniel Folk, vedoucí projektu z Divize 7 společnosti Metrostav....

Celý článek zde

Těžká hala z dutých profilů – trochu jiná nosná konstrukce

Publikováno: 9.10.2008, Aktualizováno: 29.12.2008 16:14

V oblasti stavby hal je možné skloubit funkčnost, rentabilitu a estetiku. Důkazem toho je stavebnicový systém střešních vazníků Preon firmy Vallourec & Mannesmann tubes, použitý při stavbě nové těžké haly pro společnost SMS Meer, specialistu na výrobní zařízení a závody. Konstrukce z dutých ocelových profilů působí filigránsky, na délce 180 m překlene bez podpěry halu širokou 25 m a ve srovnání s alternativními stavebními formami se vyznačuje...

Celý článek zde

Sledování technického stavu nádrží a jejich opravy

Publikováno: 24.7.2008, Aktualizováno: 29.12.2008 01:48

Každé zařízení vyžaduje určitou kontrolu a sledování technického stavu, protože potenciální únik skladovaného média znamená vždy znečištění životního prostředí eventuálně riziko požáru či výbuchu, obojí většinou s velkými škodami. Mnohé je dáno stávajícími technickými normami, vyhláškami nebo provozními předpisy provozovatele, které ovšem z hlediska různorodosti nádrží co do konstrukčního uspořádání a použití, nemůže postihovat všechny možnosti....

Celý článek zde

Zaměření přemostění Gallašova dómu ve Zbrašovských aragonitových jeskyních pomocí digitálních technologií

Publikováno: 1.6.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 10:30

Vzhledem k členitému a mnohdy spíše vertikálnímu průběhu jeskyní, neposkytují standardní speleologické mapy dostatečný obraz jeskynního systému. Odvěkým snem všech jeskyňářů je proto mít 3D model jeskyně, což bylo donedávna úkolem nerealizovatelným. S rozvojem měřické techniky se nám do rukou dostává možnost použití hned několika metod, umožňujících poměrně snadné získání prostorových souřadnic bodů bez nutnosti signalizace, a to navíc se značnou...

Celý článek zde

Vyhodnocení experimentální analýzy ocel-betonového styčníku s lepenými kotvami

Publikováno: 6.5.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 11:08

Tento článek se zabývá experimentální analýzou vybraných typů styčníku, realizovaných jako přípoj ocelového nosníku s čelní deskou na železobetonový sloup. Spojení těchto prvků bylo provedeno pomocí lepených kotev do betonu s označením HVA od firmy Hilti. Naším cílem je klasifikovat tři typy přípojů podle jejich závislosti ohybové tuhosti a natočení. Výchozími modely se staly styčník kloubový, polotuhý a tuhý, klasifikace byla provedena podle ČSN...

Celý článek zde

Zásobníky z nerezavějící oceli pro výrobu a skladování bioetanolu

Publikováno: 22.4.2008, Aktualizováno: 7.4.2009 14:50

V souvislosti s dynamickým rozvojem výstavby závodů na výrobu bioetanolu v České republice získala společnost OKZ Holding zakázky na realizaci dodávek 18 technologických zásobníků, určených na výrobu a skladování bioetanolu pro průmyslový lihovar v Trmicích. Dalších 9 zásobníků pro závod na výrobu bioetanolu v Hustopečích je v procesu dokončování. Velikost zásobníků se pohybuje od 150 m3 do 4 500 m3 a jedná se převážně o zásobníky z nerezavějící ...

Celý článek zde

Powerhouse – srdce automobilky Hyundai

Publikováno: 21.4.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 11:28

Další naše exkurze na stavbu nošovické automobilky Hyundai se bude tentokráte věnovat opět vzduchu. Zatímco v minulém díle seriálu jsme se ale zabývali vzduchotechnikou, tentokráte se podíváme na systémy zajišťující výrobu a rozvody stlačeného vzduchu a páry. Jedna z hal v nošovické zóně nese příznačné jméno – Powerhouse neboli energocentrum. S trochou nadsázky by se dalo říci, že jde o jakési srdce celého závodu....

Celý článek zde

Navrhovanie spriahnutých plechobetónových dosiek

Publikováno: 17.3.2008, Aktualizováno: 12.1.2009 00:33

Plechobetónová doska je monolitická železobetónová doska betónovaná na tenkostennom oceľovom tvarovanom profile – plechu. Oceľové plechy môžu tvoriť stratené debnenie stropnej železobetónovej dosky alebo (a to stále častejšie) sú spolupôsobiacou súčasťou plechobetónovej dosky, a teda sú využívané na prenos ťahových napätí v spriahnutom priereze (obr. 1)....

Celý článek zde

Tenisová hala v Turnově s netradičním technickým řešením konstrukce

Publikováno: 9.3.2008, Aktualizováno: 12.1.2009 19:27

V roce 2006 byla v Turnově zahájena výstavba víceúčelového sportovního centra, jehož součástí byla i tenisová hala se dvěma kurty, kterou architekt navrhl z vnějšího pohledu jako objekt se sedlovou střechou, zatímco uvnitř byl navržen prostor s eliptickým podhledem, pro optimální zajištění sportovních podmínek. Netradiční architektonické řešení vyžadovalo navrhnout nestandardní technické řešení konstrukce....

Celý článek zde

Celodřevěná hala skladu posypové soli v Rychnově u Jablonce nad Nisou

Publikováno: 12.9.2007, Aktualizováno: 2.3.2009 11:21

Na místě původního skladu posypové soli v areálu SÚS v Rychnově u Jablonce nad Nisou byl v roce 2004 vybudován nový objekt stejného účelu. Investor v zadávacích podmínkách pro novou stavbu kladl velký důraz na životnost konstrukce zohledňující povahu prostředí a minimální údržbu, což původní objekt nesplňoval....

Celý článek zde

Použití oceli, skla a membrán k zastřešení tribun berlínského Olympijského stadionu

Publikováno: 10.7.2006, Aktualizováno: 26.12.2008 10:53

V rámci rekonstrukce Olympijského stadionu v Berlíně bylo potřeba realizovat i zastřešení tribun, což se stalo podstatnou součástí modernizačních úprav. Na návrh střechy bylo kladeno mnoho konstrukčních i funkčních požadavků, jejichž současné splnění představovalo velkou výzvu. Kvůli památkové ochraně bylo nutné, aby byla střecha zvenčí co nejméně viditelná a nepřečnívala přes půdorys stavby tribun. Dobré světelné poměry uvnitř stadionu měly i př...

Celý článek zde

Den ocelových konstrukcí – Stanice Střížkov

Publikováno: 22.6.2006, Aktualizováno: 26.12.2008 10:43

Třetí a velmi úspěšný ročník Dne ocelových konstrukcí proběhl 26. dubna v rámci Stavebních veletrhů Brno 2006. Tentokrát byla tématem Architektura a ocel. Jako první vystoupil Jaroslav Vácha z firmy Excon s přednáškou Stanice metra jako společenský prostor – Stanice Střížkov na prodloužení trasy C pražského metra....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Konstrukce výsuvné střechy stadionu Krestovsky v Sankt-PetěrburguKonstrukce výsuvné střechy stadionu Krestovsky v Sankt-Petěrburgu (701x)
Konstrukce pohyblivé střechy je součástí nového stadionu, který vznikl pro nadcházející mistrovství světa ve fotbale v r...
Ester tower v JeruzaléměEster tower v Jeruzalémě (306x)
V polovině listopadu 2017 byla v Jeruzalémě slavnostně zpřístupněna dřevěná rozhledna Ester ve tvaru kvetoucího kaktusu,...
Prefabrikace v praxi: železobetonový skelet logistického parku byl postaven za pět týdnůPrefabrikace v praxi: železobetonový skelet logistického parku byl postaven za pět týdnů (266x)
Developer Linkcity, člen mezinárodní skupiny Bouygues, předvádí na projektu LiNK Hradec Králové ideální ukázku prefabrik...

NEJlépe hodnocené související články

Nový montovaný showroom Praha‑RuzyněNový montovaný showroom Praha‑Ruzyně (5 b.)
Nedaleko letiště Václava Havla na příjezdu k terminálu 3 se nachází nový montovaný showroom, který má na svědomí společn...
Marlenka má nový sklad s kapacitou 1 821 paletMarlenka má nový sklad s kapacitou 1 821 palet (5 b.)
Frýdeckomístecký výrobce medových dortů Marlenka rozšířil stávající areál o chlazený sklad hotových výrobků, sklad obalů...
Nová sportovní hala v Dolních Břežanech – mistrovský výkon architektů a dodavatelůNová sportovní hala v Dolních Břežanech – mistrovský výkon architektů a dodavatelů (5 b.)
Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 se v Dolních Břežanech uskutečnilo slavnostní otevření nové sportovní haly. Podle Jakuba Na...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...
Ocelové konstrukce lanové dráhy na SněžkuOcelové konstrukce lanové dráhy na Sněžku (1x)
Zatímco v minulém vydání KONSTRUKCÍ jsme se věnovali využití dřeva na stavbě nové lanové dráhy na Sněžku, v tomto čísle ...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google