Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace

Realizace

Montáž OK střední části haly nového zimního stadionu Ondreje Nepely v Bratislavě

Montáž OK střední části haly nového zimního stadionu Ondreje Nepely v Bratislavě
Publikováno: 4.11.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:31

Zimní stadion Ondreje Nepely v Bratislavě prochází v těchto dnes kompletní rekonstrukcí. Její součástí jsou například přeložky trakčního vedení a veřejného osvětlení (stadion stojí v centru města), část demontáže, demolice betonových konstrukcí, speciální zakládání nebo nové technologické vybavení. Vše má být hotovo v únoru 2011, protože stadion má hostit zápasy hokejového Mistrovství světa....

Celý článek zde

„Objekt zahrnuje řadu zajímavých stavebních postupů a technologií,“ rozhovor s Ladislavem Vávrou

„Objekt zahrnuje řadu zajímavých stavebních postupů a technologií,“ rozhovor s Ladislavem Vávrou
Publikováno: 1.11.2009, Aktualizováno: 2.11.2009 08:01

říká project manager společnosti TCHAS, spol. s r. o. Ing. Ladislav Vávra....

Celý článek zde

Nová budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého

Nová budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
Publikováno: 28.10.2009

Univerzita Palackého v Olomouci získala od města Olomouc jedny z nejkvalitnějších pozemků v centrální zóně města. Získání posledního významného nezastavěného území v centru, vedeného ve schváleném územním plánu města jako rozvojová plocha Univerzity Palackého v Olomouci, je pro univerzitu a její záměr výstavby Přírodovědecké fakulty mimořádně výhodné, neboť v areálu Envelopa jsou již situovány objekty kolejí univerzity, dva objekty Přírodovědecké...

Celý článek zde

Hala ze železobetonových prefabrikovaných dílců PHA Czech s. r. o.

Hala ze železobetonových prefabrikovaných dílců PHA Czech s. r. o.
Publikováno: 21.10.2009, Aktualizováno: 22.10.2009 10:02

Projekt výrobní haly PHA vznikl jako další v řadě pro jednoho ze subdodavatelů nových asijských automobilek působících v ČR. Jedná se o trojlodní výrobní halu montovanou ze železobetonových prefabrikovaných dílců, opláštěnou panely Kingspan, s plochou střechou se skládaného pláště. K hale je přičleněna zděná dvoupodlažní administrativní budova sloužící pro sociální, stravovací a administrativní zázemí závodu....

Celý článek zde

Hala Cromodora – nový výrobní závod v Mošnově

Hala Cromodora – nový výrobní závod v Mošnově
Publikováno: 16.10.2009

Cromodora Wheels je italská firma, která se zabývá výrobou litých hliníkových autokol. V průmyslové zóně Mošnov získala pozemek, na  němž vybudovala nový výrobní závod. Hutní projekt Frýdek-Místek a. s. byl generálním projektantem stavby. Stavební části projektu si u něj objednala firma Vamoz – servis a. s. Ostrava, která byla generálním dodavatelem stavební části. Technologickou část projektu objednal přímo italský investor a na zákla...

Celý článek zde

Administrativní budova Hyundai Motor Manufacturing

Administrativní budova Hyundai Motor Manufacturing
Publikováno: 29.9.2009, Aktualizováno: 30.9.2009 16:29

Objekt je součástí výrobního závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) na výrobu automobilů s kapacitou 300 tis. automobilů za rok, který je situován v lokalitě Nošovice. Účelem tohoto objektu je vytvoření administrativního zázemí závodu. V budově jsou zřízena pracoviště manažerů firmy a administrativního personálu, reprezentativní a prezentační prostory, přednáškové a školicí centrum....

Celý článek zde

Nástavba domova důchodců v Hradci Králové

Nástavba domova důchodců v Hradci Králové
Publikováno: 18.9.2009

Novostavba objektu Domova důchodců v Hradci Králové byla projektována v roce 1961 a do provozu bylo zařízení uvedeno o dva roky později. Velkorysé založení budovy v půdorysném tvaru rozevřeného písmene „Y“ bylo situováno na jižní svahy města na okraj tehdejší zástavby. Jednotlivé funkční části byly logicky rozmístěny do křídel objektu A, B a C. Pro hlavní funkční náplň, bydlení důchodců, byla určena dvě pětipodlažní křídla budovy A a ...

Celý článek zde

Ocelové konstrukce Terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové

Ocelové konstrukce Terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové
Publikováno: 14.9.2009

Terminál v Hradci Králové tvoří dvě odbavovací budovy pro cestující začleněné do konstrukce přestřešení nástupišť. Budovy mají betonový monolitický skelet, nosná konstrukce přestřešení nástupišť je ocelová. Plášť je tvořen membránami s prosklenými plochami. Terminál je umístěn v těsné blízkosti nádraží v lokalitě ohraničené ulicemi Nádražní, Sladkovského a Hořická. Součástí velkorysého stavebního řešení je úprava ploch před nádražím....

Celý článek zde

Zimní stadion ve Světlé nad Sázavou „vyrostl“ o 2,5 m

Zimní stadion ve Světlé nad Sázavou „vyrostl“ o 2,5 m
Publikováno: 10.7.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:32

Architekt Arnošt Navrátil je autorem návrhu rozsáhlé rekonstrukce zimního stadionu na víceúčelové zařízení ve Světlé nad Sázavou. V rámci této stavby bylo nutno zdvihnout ocelovou konstrukci zastřešení včetně střešního pláště o celkové hmotnosti cca 450 tun o 2,5 m. V nové poloze jsou nejnižší prvky ocelové konstrukce střechy ve výšce cca 8,7 m nad budoucí ledovou plochou. Zlepší se tím podmínky pro zamezení kondenzace par na konstrukci. Poloha s...

Celý článek zde

Laboratorní a konstituční model cementovaného jílu

Publikováno: 15.6.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:33

Zpevněné vzorky jílu byly připraveny ze směsi kaolínu a portlandského cementu. Provedly se laboratorní zkoušky pevnosti, jednoosé a izotropní stlačitelnosti zpevněného i čistého kaolínu. Pomocí vývoje smykové tuhosti, měřené seismickým prozařováním a měřením deformací a napětí trojosých vzorků, bylo sledováno porušování cementačních vazeb. Laboratorní data umožnila kalibraci a zdokonalení hypoplastického konstitučního modelu....

Celý článek zde

Interakcia vrstevnatého prostredia a plošného základu

Publikováno: 11.6.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:33

V tomto príspevku sa zameriavam na parametrickú štúdiu, kde chcem poukázať na najvhodnejší výpočtový model a problémy pri modelovaní takejto interakcie. Vo výpočtových modeloch sú zohľadnené rôzne faktory, tak aby sa výpočet priblížil k hodnotám získaným z veľkorozmerného experimentu, ktorý vykonal Czezarskij a Murzenko v roku 1990. Taktiež sa snažím poukázať na škálu výsledkov dosiahnutých rôznymi použitými výpočtovými programami (Geo4, Plaxis 7...

Celý článek zde

„Záměr autora projektu byl naplněn,“ rozhovor s ing. Radomírem Kletečkou

„Záměr autora projektu byl naplněn,“ rozhovor s ing. Radomírem Kletečkou
Publikováno: 13.5.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:33

říká o stavbě nové odletové haly mezinárodního letiště v Karlových Varech hlavní stavbyvedoucí společnosti EUROVIA CS, a. s. (dříve  stavby silnic a železnic, a. s.) Ing. Radomír Kletečka....

Celý článek zde

Obchodní dům Galerie Dvořák – nová dominanta centra Plzně

Obchodní dům Galerie Dvořák – nová dominanta centra Plzně
Publikováno: 17.2.2009

Obchodní dům Galerie Dvořák v Plzni je jednou z dvaašedesáti staveb, které aspirovaly na titul Stavba roku 2008. Do užšího výběru  finalistů se sice stavba nedostala, to však není důvodem k tomu, abychom si tuto novou zajímavou plzeňskou dominantu blíže nepředstavili....

Celý článek zde

Celodřevěná hala skladu – Nové Město nad Metují

Celodřevěná hala skladu – Nové Město nad Metují
Publikováno: 12.2.2009

V současné době se neustále zvyšují poptávky po konstrukčně jednoduchých halách, které se dají účelově využít ke skladování či k drobné výrobě, k rekreaci nebo sportu (např. jízdárny, hangáry pro sportovní letadla)....

Celý článek zde

Specifika při výstavbě nádrží v belgickém Gentu

Specifika při výstavbě nádrží v belgickém Gentu
Publikováno: 10.12.2008, Aktualizováno: 17.12.2008 23:07

Společnost OKZ Holding je specializovaná na výstavbu velkokapacitních ocelových nádrží pro ropný, petrochemický, chemický a potravinářský průmysl. Vzhledem ke zkušenostem a získaným referencím firmy s výstavbou nádrží s mimořádnými požadavky na kvalitu vnitřního povrchu nádrží (např. v lihovarech), byl podepsán kontrakt na výstavbu nádrží pro potravinářský závod v belgickém Gentu....

Celý článek zde

„Zkušenosti z výstavby předchozích nádrží nám velmi pomohly,“

Publikováno: 5.11.2008, Aktualizováno: 12.12.2008 16:14

řekl o výstavbě dvou nádrží na ropu v Nelahozevsi Daniel Folk, vedoucí projektu z Divize 7 společnosti Metrostav....

Celý článek zde

Těžká hala z dutých profilů – trochu jiná nosná konstrukce

Publikováno: 9.10.2008, Aktualizováno: 29.12.2008 16:14

V oblasti stavby hal je možné skloubit funkčnost, rentabilitu a estetiku. Důkazem toho je stavebnicový systém střešních vazníků Preon firmy Vallourec & Mannesmann tubes, použitý při stavbě nové těžké haly pro společnost SMS Meer, specialistu na výrobní zařízení a závody. Konstrukce z dutých ocelových profilů působí filigránsky, na délce 180 m překlene bez podpěry halu širokou 25 m a ve srovnání s alternativními stavebními formami se vyznačuje...

Celý článek zde

Sledování technického stavu nádrží a jejich opravy

Publikováno: 24.7.2008, Aktualizováno: 29.12.2008 01:48

Každé zařízení vyžaduje určitou kontrolu a sledování technického stavu, protože potenciální únik skladovaného média znamená vždy znečištění životního prostředí eventuálně riziko požáru či výbuchu, obojí většinou s velkými škodami. Mnohé je dáno stávajícími technickými normami, vyhláškami nebo provozními předpisy provozovatele, které ovšem z hlediska různorodosti nádrží co do konstrukčního uspořádání a použití, nemůže postihovat všechny možnosti....

Celý článek zde

Zaměření přemostění Gallašova dómu ve Zbrašovských aragonitových jeskyních pomocí digitálních technologií

Publikováno: 1.6.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 10:30

Vzhledem k členitému a mnohdy spíše vertikálnímu průběhu jeskyní, neposkytují standardní speleologické mapy dostatečný obraz jeskynního systému. Odvěkým snem všech jeskyňářů je proto mít 3D model jeskyně, což bylo donedávna úkolem nerealizovatelným. S rozvojem měřické techniky se nám do rukou dostává možnost použití hned několika metod, umožňujících poměrně snadné získání prostorových souřadnic bodů bez nutnosti signalizace, a to navíc se značnou...

Celý článek zde

Vyhodnocení experimentální analýzy ocel-betonového styčníku s lepenými kotvami

Publikováno: 6.5.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 11:08

Tento článek se zabývá experimentální analýzou vybraných typů styčníku, realizovaných jako přípoj ocelového nosníku s čelní deskou na železobetonový sloup. Spojení těchto prvků bylo provedeno pomocí lepených kotev do betonu s označením HVA od firmy Hilti. Naším cílem je klasifikovat tři typy přípojů podle jejich závislosti ohybové tuhosti a natočení. Výchozími modely se staly styčník kloubový, polotuhý a tuhý, klasifikace byla provedena podle ČSN...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Konstrukce výsuvné střechy stadionu Krestovsky v Sankt-PetěrburguKonstrukce výsuvné střechy stadionu Krestovsky v Sankt-Petěrburgu (1018x)
Konstrukce pohyblivé střechy je součástí nového stadionu, který vznikl pro nadcházející mistrovství světa ve fotbale v r...
Zajištění části stavební jámy AFI KarlínZajištění části stavební jámy AFI Karlín (335x)
V létě roku 2015 se společnost Čeněk a Ježek s. r. o. začala projekčně podílet na projektu AFI Karlín. Cílem bylo naproj...
Hörmann – to jsou i technicky náročné průmyslové projektyHörmann – to jsou i technicky náročné průmyslové projekty (269x)
Multifunkční objekt, který v sobě spojuje administrativní, komerční i rezidentní funkci byl realizován v pražské Libni. ...

NEJlépe hodnocené související články

Logistické centrum pre KIKLogistické centrum pre KIK (5 b.)
Stavebná spoločnosť HSF System SK ako generálny dodávateľ stavby dokončila druhú etapu logistického centra pre spoločnos...
Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod v Praze dokončenaNová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod v Praze dokončena (5 b.)
Po necelých třech letech od zahájení se dne 19. září 2018 za účasti primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové kon...
Nový montovaný showroom Praha‑RuzyněNový montovaný showroom Praha‑Ruzyně (5 b.)
Nedaleko letiště Václava Havla na příjezdu k terminálu 3 se nachází nový montovaný showroom, který má na svědomí společn...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...
Ocelové konstrukce lanové dráhy na SněžkuOcelové konstrukce lanové dráhy na Sněžku (1x)
Zatímco v minulém vydání KONSTRUKCÍ jsme se věnovali využití dřeva na stavbě nové lanové dráhy na Sněžku, v tomto čísle ...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google