Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Svařování a dělení

Svařování a dělení

Záleží na správném práškovém tavidle

Záleží na správném práškovém tavidle
Publikováno: 23.3.2016

Pokud je při svařování důležitá hospodárnost a kvalita, je nejlepším řešením podtavidlové svařování. To platí především pro svařování silných plechů a dlouhých svarů. Příkladem použití jsou velké plechové tabule, silnostěnné trubky a nádoby v chemickém, petrochemickém, elektrárenském, offshore a v loďařském průmyslu, stejně jako ve větrné energetice, při stavbě mostů a ocelových konstrukcí....

Celý článek zde

Zvarové spoje kombinácii oceli STN 12050, STN 14220; STN 17029 S STN 11523

Publikováno: 1.2.2016, Aktualizováno: 3.2.2016 13:42

V dnešnej dobe, kedy prevládajú požiadavky na zvyšujúcu sa kvalitu materiálov a ich povrchových úprav, sa pozornosť logicky orientuje aj na vývoj progresívnych metód ich spájania, pričom narušenie povrchovej vrstvy materiálu musí byť čo najmenšie. Medzi takéto progresívne zváracie procesy môžeme zaradiť technológiu zvárania v pevnom stave metódou Friction Stir Welding (FSW)....

Celý článek zde

Moderní třísložkové plyny pro svařování v ochranné atmosféře

Moderní třísložkové plyny pro svařování v ochranné atmosféře
Publikováno: 28.12.2015

Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně ovlivněna svařovacím procesem. Při svařování jsou kladeny vysoké nároky nejen na mechanické vlastnosti svarového spoje, ale též na rychlost procesu, nízký rozstřik a hladkou kresbu svaru. V současné době je mnoho svařenců po dokončení ošetřeno vodou ředitelným nátěrem, který v některých případech nepokryje rozstřik nebo nerovnosti povrchu svaru. Tím je výrazně dotčen...

Celý článek zde

REGULA SYSTEMS EWR PRO/BASIC. Efektivní systém na úsporu ochranného plynu v procesu obloukového svařování

Publikováno: 27.12.2015

Optimální využití všech zdrojů je nevyhnutelným předpokladem pro ekonomický a efektivní svařovací proces. Často se ale optimalizaci využití ochranného plynu věnuje jen malá, anebo žádná pozornost. Je to především pro velmi těžké přiřazení a měřitelnost, protože plyny jsou v procesu neviditelné a nehmatatelné....

Celý článek zde

Diagnostika plazmového navařovacího procesu

Diagnostika plazmového navařovacího procesu
Publikováno: 26.12.2015

Navařování ochranných povlaků plazmatem zaujímá v oblasti povrchového inženýrství jednu z hlavních rolí mezi nánosovými technologiemi. V současnosti se pro vytvoření metalurgicky propojeného povlaku na základním materiálu v technické praxi používá navařování obloukovými metodami (MIG, MAG, SAW – drát nebo páska), navařování elektrostruskové, plamenem, případně moderní metody využívající koncentrovaných zdrojů energie – plazmatu, laseru, elektrono...

Celý článek zde

Aplikace tekutého CO2 pro chlazení elektrodových čepiček u odporového bodového svařování

Publikováno: 23.12.2015

Mechanizmus opotřebování elektrod při odporovém bodovém svařování ocelových plechů s povlaky je složitý proces. V důsledku elektrického, mechanického, tepelného a metalurgického namáhání dochází postupně ke změnám geometrie pracovní části elektrod, ke změně drsnosti a znečištění pracovních ploch, ke změnám mechanických i fyzikálních vlastností materiálu elektrod. Nastává také mechanické poškozování pracovní části elektrody vlivem „nalepování“ na ...

Celý článek zde

Technologie svařování pod tavidlem

Technologie svařování pod tavidlem
Publikováno: 23.12.2015

Svařování pod tavidlem patří mezi klasické technologie, která si na rozdíl od ostatních metod svařování elektrickým obloukem udržuje setrvalý objem z pohledu vytaveného svarového kovu. Z celkového objemu obloukových metod se tento objem dlouhodobě pohybuje na cca 12 – 14 %. Tento objem se pravděpodobně ani do budoucna nebude výrazně měnit. Tato metoda má, jako každá jiná, svá specifika. Příspěvek se zaměřuje na některé postupy, které mohou zefekt...

Celý článek zde

Mikrostruktura, strukturní stabilita a vlastnosti svarových spojů oceli T24

Publikováno: 22.12.2015

Účinnost tepelných elektráren je závislá na teplotě přehřáté páry a jejím tlaku. Zvýšení účinnosti z cca 35 % na 42 – 45 % vyžaduje zvýšení teploty páry nad 600 °C a tlaku nad 26 MPa. Pro tyto parametry již není výhodné, podle názorů projektantů, použít pro konstrukci membránových stěn klasické nízkolegované žárupevné oceli typu 16Mo3, 13CrMo4‑5 nebo 10CrMo9‑10. Pro jejich konstrukci byly vyvinuty modifikované nízkolegované žárupevné oceli typu T...

Celý článek zde

Snadnější tvorba obrázků svarových, pájených a lepených spojů

Publikováno: 21.12.2015

Schematické obrázky jsou nedílnou součástí specifikací výrobních procesů v mnoha odvětvích průmyslu. Pomocí CAD programů je možné tvořit konstrukční výkresy, ale když je třeba nakreslit jednoduchý obrázek, ať už jako součást technické dokumentace, WPS, NDT protokolu a nebo pracovní instrukce, jsou tyto programy zbytečně složité. V tu chvíli se na řadu dostává Word, Excel, Malování nebo jiný vektorový program. Někdo kreslí obrázky i ručně. Nyní je...

Celý článek zde

Pole position ve svařovací technice

Pole position ve svařovací technice
Publikováno: 11.12.2015

Úspěch na závodní dráze a nasazení nejmodernějších technologických postupů ve výrobě motocyklů patří u odpovědných pracovníků podniku WP Performance Systems GmbH neoddělitelně k sobě. Podnik, který je jedním z největších evropských výrobců dílů pro motocyklové rámy, byl proto také mezi prvými, které testovaly svařovací zdroje MIG/MAG řady TPS/i společnosti Fronius, specializované na výrobu svařovací techniky. Na základě přesvědčivého úspěchu, pro...

Celý článek zde

Přenosná tlaková lahev Integra® od Air Products usnadňuje svářečům práci

Publikováno: 10.12.2015

S novým typem malých tlakových lahví pro aplikaci ochranných atmosfér při svařování elektrickým obloukem přichází společnost Air Products. Integra® s vestavěným redukčním ventilem a plnícím tlakem 300 bar je vysoká pouze 68 centimetrů a její hmotnost včetně náplně je méně než 30 kg. Lahev je navíc vybavena vestavěným ochranným krytem, který účinně chrání redukční ventil před poškozením a zároveň slouží i jako praktické madlo při její přepravě....

Celý článek zde

Úvod do problematiky koroze a korozivzdorných materiálů

Publikováno: 9.12.2015

V naší svářečské praxi se velmi často setkáváme se svařováním korozivzdorných ocelí. Řada renomovaných společnosti včetně ESABu pořádá odborné semináře zaměřené na problematiku svařování korozivzdorných ocelí. Přes výše uvedené se stále setkáváme s mnoha nejasnostmi, spojenými právě s otázkou koroze....

Celý článek zde

Nový lahvový ventil EVOS™ Ci

Nový lahvový ventil EVOS™ Ci
Publikováno: 8.12.2015

Nový revoluční lahvový ventil EVOS™ Ci představuje významný posun od standardních ventilů, používaných v odvětví stlačených plynů, a to nejen díky svému nápadnému, modernímu a ergonomickému designu, ale také z hlediska technických předností, pokud jde o bezpečnost a produktivitu....

Celý článek zde

Shrnutí legislativy platné pro strojírenskou firmu, která svařuje stavební konstrukce

Publikováno: 5.12.2015

Účelem článku je shrnout požadavky platné pro strojírenskou firmu, která svařuje stavební konstrukce. Stále se na trhu objevují firmy bez platných oprávnění, ať už oprávnění pro personál nebo oprávnění firmy jako takové. Článek dává návod, co všechno by měla firma splňovat, pokud chce na trh EU dodávat svařované stavební konstrukce.  ...

Celý článek zde

Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování – Sepetná 2015

Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování – Sepetná 2015
Publikováno: 24.11.2015

Není mnoho oborových akcí, které si drží svůj standard, co se počtu návštěvníků nebo atraktivity programu týká. Tradiční odborný seminář svářečů v horském hotelu Sepetná je jedním z těch, které si na upadající zájem odborníků rozhodně stěžovat nemůže. Již osmnáctý ročník této populární akce, jež ve dnech od 16. do 18. září 2015 navštívilo rekordních 210 účastníků, je toho jasným důkazem....

Celý článek zde

Čištění hořáku: čistě elektrický pohon – jednotka eReam nastavuje nové standardy

Čištění hořáku: čistě elektrický pohon – jednotka eReam nastavuje nové standardy
Publikováno: 28.10.2015

Při automatickém obloukovém svařování ovlivňuje čištění hořáků jak náklady, tak výkonnost celého procesu. Jednotka eReam společnosti SKS Welding Systems nyní nabízí výrazné výhody, které pozitivně ovlivňují oba tyto faktory. Její čistě elektrické pohony uspoří ve srovnání s pneumatickými pohony výrazné množství energie, snáze se ovládají, splňují příslušné bezpečnostní předpisy a nabízejí dobré možnosti sledování. Na základě zkušeností a výsledků...

Celý článek zde

TPS/i Robotics – nová definice automatizovaného svařování

TPS/i Robotics – nová definice automatizovaného svařování
Publikováno: 27.10.2015

Společnost Fronius přichází s novým svařovacím zdrojem TPS/i Robotics, který je speciálně přizpůsobený potřebám robotizovaného svařování. Díky propojeným a vzájemně optimálně sladěným systémovým komponentám nabízí rychlejší svařování s vyšší reprodukovatelností. Sofistikované, ale přesto snadno ovladatelné funkce svařovacího zdroje TPS/i Robotics navíc umožňují dosáhnout nové úrovně kvality a trvale ji udržet....

Celý článek zde

Žádná svařovací poloha nebo omezený přístup ke svařenci již s novými svařovacími hořáky Abimig® W T nejsou problémem!

Žádná svařovací poloha nebo omezený přístup ke svařenci již s novými svařovacími hořáky Abimig® W T nejsou problémem!
Publikováno: 2.10.2015

Nový svařovací hořák Abimig® W T s nastavitelným a oddělitelným krkem lze přizpůsobit třem výkonovým řadám: 350, 450 a 550 Amp., celé řadě geometrií a délek krku hořáku – přesně tak, aby splňoval co nejoptimálnější přístup ke svařování. Stačí již jen jeden hořák a pomocí vyměnitelných krků si svářečku přizpůsobíte na jakoukoliv aplikaci....

Celý článek zde

Provádění školení, doškolení i přezkoušení a zkoušek (certifikací) svářečů, páječů a operátorů ve svářečských školách i ve výrobních firmách

Provádění školení, doškolení i přezkoušení a zkoušek (certifikací) svářečů, páječů a operátorů ve svářečských školách i ve výrobních firmách
Publikováno: 6.8.2015

Dle Technických pravidel TPA CWS ANB a norem ČSN 05 0705, ČSN EN 287-1, ČSN EN 287-6, ČSN EN ISO 9606-1,2,3,4 a 5, ČSN EN 12732, ČSN EN ISO 17660-1 a 2, ČSN EN ISO 13585 a ČSN EN ISO 14732, ČSN EN 13067 v souladu se zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o bezpečných výrobcích uváděných na trh a do provozu, ev. v souladu s jednotlivými nařízeními vlády ČR ke stanoveným výrobkům k posuzování shody a vlastností výrobků, se nové kvalifika...

Celý článek zde

XXXII. Dny svařovací techniky ve Vamberku se blíží

XXXII. Dny svařovací techniky ve Vamberku se blíží
Publikováno: 28.4.2015

V letošním roce se již po třicáté druhé bude v termínu od 19. do 21. května konat celostátní konference Dny svařovací techniky. Tato již tradiční konference byla poprvé organizována v roce 1956. Cílem setkání svářečských odborníků bylo, je a bude seznámení se s moderními trendy a zajímavými aplikacemi v oblasti tavného svařování. Organizátorem akce jsou Dům techniky Pardubice a společnost ESAB. Partnerem je Česká svářečská společnost a mediálním ...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (1183x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Svařování slabých plechůSvařování slabých plechů (778x)
Nejprve to hlavní – co si představit pod pojmem slabý plech. Je to tenký plech válcovaný za studena plech tloušťky 0,6 –...
Volba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označeníVolba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označení (642x)
Pro stavební svařované staticky, dynamicky a únavově namáhané konstrukce, pracující za teplot v podcreepové oblasti jsou...

NEJlépe hodnocené související články

První jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskemPrvní jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskem (5 b.)
První jeřábový hák na světě vyrobený technikou 3D tisku úspěšně prošel zátěžovými testy na 80 tun a souvisejícími kontro...
„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Lumír Al-Dabagh, generální ředitel ZVU STROJÍRNY, a. s....
Zvyšování únavové životnosti svarů vysokopevnostních ocelí metodou HFMIZvyšování únavové životnosti svarů vysokopevnostních ocelí metodou HFMI (5 b.)
Únavová životnost svařovaných styčníků v oblasti středně a vysokocyklové únavy byla až donedávna jedním z limitujících f...

NEJdiskutovanější související články

Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355MLPoužití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML (3x)
Při návrhu svařované mostní konstrukce pro městkou komunikaci v Praze Troji byla posuzována možnost použít místo klasick...
Varianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalemVarianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalem (3x)
Svařování obalenou elektrodou rozhodně nepatří mezi zastaralé metody. Použití kvalitní obalené elektrody umožňuje vytvoř...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (1x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]