Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Svařování a dělení

Svařování a dělení

Orbitální svařování produktovodů v Ázerbájdžánu

Orbitální svařování produktovodů v Ázerbájdžánu
Publikováno: 20.4.2015

Jako významný hráč na trhu dodavatelů celků pro zpracování kovů se již několik let pohybujeme v oblasti automatizovaného orbitálního svařování. Byli jsme osloveni stát se jako subdodavatel součástí velkého projektu výstavby nového hlavního vodovodu pro hlavní město Ázerbájdžánu – Baku. Tato exotická krajina pro nás byla opětovnou výzvou, protože s ázerbájdžánským trhem jsme v minulosti měli zkušenosti jako hlavní dodavatel robotického pracoviště ...

Celý článek zde

Konstrukční kovové stavební díly – uvádění výrobků na trh dle směrnice č. 305/2011 (CPR) a ČSN EN 1090-1+A1

Publikováno: 3.2.2015

Od 1. července 2013 nabylo účinnosti nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, které nahradilo směrnici Rady 89/106/EHS (CPD). Protože CPR je přímo použitelným legislativním předpisem, bylo k 1. 7. 2013 zrušeno nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, kterým byla směrnice Rady 89/106/EHS (CPD) transponována do českého právního prostředí....

Celý článek zde

Svařování slabých plechů

Svařování slabých plechů
Publikováno: 12.12.2014

Nejprve to hlavní – co si představit pod pojmem slabý plech. Je to tenký plech válcovaný za studena plech tloušťky 0,6 – 3 mm? Nebo jde o tenký plech válcovaný za tepla o tloušťce 1,5 – 4 mm? Přesná definice neexistuje, proto si ji vytvořím sám. Plechy, trubky a profily s tloušťkou stěny do 3 mm. Tím se dostáváme do oblasti velmi širokého použití takovýchto materiálů v technické praxi. A také do oblasti častého svařování. Jak tedy na ně?...

Celý článek zde

Svařovací robotické systémy pro výrobu ocelových konstrukcí – individuální výroba pomocí CMRS/APG

Svařovací robotické systémy pro výrobu ocelových konstrukcí – individuální výroba pomocí CMRS/APG
Publikováno: 11.12.2014

Svařování složitých ocelových konstrukcí je pro řadu stavitelů hal dosud nejkritičtějším článkem dodavatelského řetězce. Ruční svařování rozměrově velkých dílců, je velice náročné na práci i čas. Jako ideální řešení se proto nabízí automatizace svařovacího procesu, ta však poskytuje omezený přínos, protože programování variabilních kombinací, jejichž počet je často nízký, zabere mnoho času. Soubor nástrojů CMRS/APG (Automatic Program Generation),...

Celý článek zde

Svařování hliníkových lodních trupů

Svařování hliníkových lodních trupů
Publikováno: 11.12.2014

Pro nizozemskou loděnici SLOB představuje značka Fronius, v případě náročných svářečských prací, jasnou volbu. Jsou o tom přesvědčeni odpovědní pracovníci loděnice, kteří ve firmě rakouské svařovací přístroje používají již řadu let, a kteří se rozhodli nahradit všechny nyní používané svařovací zdroje systémy společnosti Fronius. Tažným koněm pro loďařské práce s ocelí je přitom mimořádně robustní zdroj TransSteel 5000 ve spojení s mobilním podava...

Celý článek zde

Hliník a možnosti jeho svařování

Hliník a možnosti jeho svařování
Publikováno: 10.12.2014

Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlinitého na povrchu s vysokou teplotou tavení a horší sledovatelnost vneseného tepla ztěžují svařování. V tomto článku jsou nastíněna specifika svařování hliníku se zaměřením na volbu a použití vhodných ochranných atmosfér pro metody MIG a TIG....

Celý článek zde

Český svářečský ústav s. r. o. – brána do světa svařování

Publikováno: 10.12.2014

Český svářečský ústav s. r. o. (ČSÚ s. r. o.) byl založen v roce 1994. Majoritním vlastníkem je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Areál VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba, tel. 597 324 512, IČO: 62305808, zapsaný pod značkou C7780 u rejstříkového soudu v Ostravě, www.csuostrava.eu. ...

Celý článek zde

Problematika hodnocení svarových spojů

Problematika hodnocení svarových spojů
Publikováno: 9.12.2014

Svařování v současné době představuje nejrozšířenější výrobní technologii spojování konstrukčních dílů. Jedním ze základních požadavků bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti konstrukcí je všeobecně kvalita návrhu a provedení, kterou představují celé soubory opatření od zakázky, zpracování návrhu, výroby, kontroly a dalších opatření až po předání odběrateli do užívání. V praxi neexistuje žádný kovový materiál zhotovený běžnými technickými postupy...

Celý článek zde

Aplikace pokročilých technik ultrazvukového zkoušení svarových spojů

Aplikace pokročilých technik ultrazvukového zkoušení svarových spojů
Publikováno: 4.12.2014

Přestože se pokročilé techniky ultrazvukového zkoušení běžně používají již od devadesátých let minulého století, do systému evropské normalizace jsou zapracovávány s významným zpožděním. V oblasti zkoušení svarových spojů se jedná především o zkušební techniky Time-of-Flight Diffraction a Phased Array. Účelem tohoto příspěvku je nejen seznámení se stavem normalizace v této oblasti, ale zejména uvedení dalších možností aplikace pokročilých technik...

Celý článek zde

Korozivzdorné materiály – základní typy ocelí a doporučení pro jejich svařitelnost

Publikováno: 2.12.2014

Svařování korozivzdorných ocelí je náročné, neboť proti nízkolegovaným mají větší tepelnou roztažnost, vyšší elektrický odpor, ale naopak menší tepelnou vodivost. Z těchto důvodu musíme přistupovat ke každému typu oceli individuálně. Přesto však existují určitá pravidla a doporučení pro zlepšení svařitelnosti jednotlivých typů korozivzdorných materiálů....

Celý článek zde

Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování, Sepetná 24. – 26. září 2014

Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování, Sepetná 24. – 26. září 2014
Publikováno: 21.11.2014

Konec září patří v horském hotelu Sepetná v Moravskoslezských Beskydech tradičně svářečům. Tradičně hojně navštěvovaná akce ani letos nevyjela ze zavedených kolejí a po oba dva dny se o své zkušenosti z oboru přijelo podělit více než dvě stě odborníků nejen z Česka, ale i ze zahraničí....

Celý článek zde

TransSteel 2500 Compact – malý přístroj, který se dokáže odlišit

Publikováno: 21.11.2014

Charakteristika nového svařovacího zdroje TransSteel 2500 Compact určeného pro MIG/MAG procesy je přizpůsobená požadavkům práce s ocelí: malý, robustně stavěný přístroj, vybavený osvědčenou technologií Steel Transfer a certifikací EN 1090, který může svařovat proudem až 250 ampér při průměru drátu až 1,2 mm. K tomuto technologickému balíčku patří ještě vlastní, speciálně pro tuto výkonovou třídu vyvinutý hořák, funkce limitující výkon a průhledov...

Celý článek zde

Nosné ocelové konstrukce pouze s označením CE

Publikováno: 17.10.2014

Výrobci nosných ocelových konstrukcí mohou od 1. července letošního roku dodávat své výrobky v zemích EU výhradně s označením CE. Totéž platí rovněž pro povrchové úpravy zmíněných konstrukcí. Evropská norma EN 1090 je výsledkem harmonizace průmyslových standardů s cílem zvýšit kvalitu a bezpečnost stavebních konstrukcí, nicméně se ukazuje, že v některých zemích bude ještě nějaký čas trvat, než si na novou normu zvyknou....

Celý článek zde

Linde uvádí na český trh novou revoluční lahev GENIE

Linde uvádí na český trh novou revoluční lahev GENIE
Publikováno: 23.4.2014

Společnost Linde Gas, člen skupiny The Linde Group a lídr na trhu technických plynů, přichází s významnou novinkou – revoluční lahví GENIE. Jedná se o technologicky vyspělou a průlomovou řadu lahví na technické plyny, která se významně odlišuje od tradičních ocelových lahví. Inovativními vlastnostmi jsou zejména nízká hmotnost, větší objem plynu, snadná manipulace, inteligentní vestavěná digitální jednotka a široká škála příslušenství, které výra...

Celý článek zde

Moderní procesy svařování elektrickým obloukem pro svařování hliníkových materiálů

Moderní procesy svařování elektrickým obloukem pro svařování hliníkových materiálů
Publikováno: 11.12.2013

Význam hliníku jako konstrukčního materiálu stále více roste. Za účelem vyhovění této potřebě průmyslu společnost Cloos sestavila „QINEO® Alu-Edition“ speciálně pro úlohy s hliníkem „ready to weld package“. K tomu patří vedle hardwarových komponentů specifických pro hliník (QINEO® Pulse s např. hnacími bubny pro hliníkový drát, speciální hadicové svazky atd.), rovněž speciální synergické charakteristiky pro hliník a optimalizace svařovacích proce...

Celý článek zde

PATRIOT® WELDING PROCESS – software pro řízení výroby podle EN 1090 a svařování podle EN ISO 3834

Publikováno: 10.12.2013

Pro výrobce ocelových konstrukcí nastala výrazná změna v požadavcích na jejich kvalifikaci. Ocelové konstrukce se od ledna 2011 vyrábějí podle EN 1090, což je v souladu s požadavky směrnice rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků....

Celý článek zde

Svařování hadicových navijáků s použitím přídavného materiálu OK Autrod 316LSi

Svařování hadicových navijáků s použitím přídavného materiálu OK Autrod 316LSi
Publikováno: 10.12.2013

Nová generace speciálních hadicových navijáků je určena pro přenos kapalin a suchých sypkých materiálů mezi zásobovacími plavidly a těžební plošinou nebo pobřežní stanicí. Rozdělení typu stanic navijáků na jedno i vícenavijákové aplikace pro nové a stávající ropné plošiny, tzv. offshore nebo pobřežní stanice tzv. onshore. Tento systém je navržen, vyroben, testován a certifikován v souladu s DNV pravidly (Det Norske Veritas) a nařízeními norských ...

Celý článek zde

Vizuální kontrola svarů – požadavky výrobkových norem, vady svarů z praxe, certifikace personálu NDT

Vizuální kontrola svarů – požadavky výrobkových norem, vady svarů z praxe, certifikace personálu NDT
Publikováno: 3.12.2013

V systémech zabezpečení jakosti je svařování vedeno jako zvláštní proces, u kterého se jakost nedá zajistit pouze kontrolou a zkouškami hotového výrobku. Protože jen na základě těchto činností se nedá s konečnou platností potvrdit, že při svařování výrobku byly dodrženy všechny požadavky ovlivňující jakost. Z tohoto důvodu je třeba do systému jakosti zahrnout všechny činnosti, které ovlivňují jakost svařování od samého počátku a stanovením požada...

Celý článek zde

Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování 2013

Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování 2013
Publikováno: 28.11.2013

Hotel Sepetná v Ostravici hostil ve dnech 2. – 4. října 2013 již šestnáctý ročník odborné konference věnované novinkám a technologiím v oboru svařování. Organizátoři akce z Českého svářečského ústavu s. r. o. Ostrava společně s VŠB – TU Ostrava mohou být spokojeni. Počet účastníků opět překročil dvě stovky a atakoval dokonce ještě padesátku navíc....

Celý článek zde

TPS/i – inteligentní svařovací systém MIG/MAG

TPS/i – inteligentní svařovací systém MIG/MAG
Publikováno: 27.11.2013

Zavedením digitální revoluce před více než deseti lety společnost Fronius ukázala, co všechno je možné s novými nápady a pokrokovou technikou. Všechny dosud nasbírané zkušenosti a technologické inovace byly využity u zcela nové platformy svařovacích přístrojů MIG/MAG , kterou společnost Fronius představí na MSV v Brně....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (1179x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Svařování slabých plechůSvařování slabých plechů (797x)
Nejprve to hlavní – co si představit pod pojmem slabý plech. Je to tenký plech válcovaný za studena plech tloušťky 0,6 –...
Volba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označeníVolba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označení (646x)
Pro stavební svařované staticky, dynamicky a únavově namáhané konstrukce, pracující za teplot v podcreepové oblasti jsou...

NEJlépe hodnocené související články

První jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskemPrvní jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskem (5 b.)
První jeřábový hák na světě vyrobený technikou 3D tisku úspěšně prošel zátěžovými testy na 80 tun a souvisejícími kontro...
„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Lumír Al-Dabagh, generální ředitel ZVU STROJÍRNY, a. s....
Zvyšování únavové životnosti svarů vysokopevnostních ocelí metodou HFMIZvyšování únavové životnosti svarů vysokopevnostních ocelí metodou HFMI (5 b.)
Únavová životnost svařovaných styčníků v oblasti středně a vysokocyklové únavy byla až donedávna jedním z limitujících f...

NEJdiskutovanější související články

Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355MLPoužití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML (3x)
Při návrhu svařované mostní konstrukce pro městkou komunikaci v Praze Troji byla posuzována možnost použít místo klasick...
Varianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalemVarianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalem (3x)
Svařování obalenou elektrodou rozhodně nepatří mezi zastaralé metody. Použití kvalitní obalené elektrody umožňuje vytvoř...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (1x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]