Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Svařování a dělení

Svařování a dělení

Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML

Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML
Publikováno: 24.11.2011

Při návrhu svařované mostní konstrukce pro městkou komunikaci v Praze Troji byla posuzována možnost použít místo klasické oceli S355NL (1.0546) novější ocel S355ML (1.8834). Dopravní zatížení mostu je vysoké a stejně jako u mostu APOLLO v Bratislavě [1] se odhaduje kolem 40 000 vozidel denně. Návrh na použití termomechanicky zpracované oceli  vycházel z předpokladu absence předehřevových teplot pro větší tloušťky a uzavřené profily [2]....

Celý článek zde

Řízené tepelné zpracování v procesu svařování

Řízené tepelné zpracování v procesu svařování
Publikováno: 21.11.2011

Při výrobě dílů nebo technologických celků je někdy zapotřebí zařadit do procesu výroby tepelné zpracování, kterým dosáhneme požadované hodnoty předehřevů, interpass teplot, dohřevů nebo následného tepelného zpracování dle požadavků z technologie výroby....

Celý článek zde

Praktické aplikace metody SATTM mimo jiné v podmínkách AMMANN Czech Republic a. s.

Praktické aplikace metody SATTM mimo jiné v podmínkách AMMANN Czech Republic a. s.
Publikováno: 10.11.2011

Metoda SATTM (Swift Arc Transfer) je jednou z možností, která zákazníkovi dokáže přinést mnoho pozitiv. SATTM je velmi vhodný pro robotizované a plně automatizované mechanizované svařování a zároveň je v některých aplikacích vhodný i pro ruční svařování. Je vhodný pro koutové spoje v poloze PB a PA a výplně tupých spojů v poloze PA, od slabých plechů po silné. SATTM je založen na použití nepoměděných MAG drátů OK AristoRodTM s pokročilou povrchov...

Celý článek zde

Svařování obvodových svarů do velmi úzkého úkosu

Svařování obvodových svarů do velmi úzkého úkosu
Publikováno: 9.11.2011

Tato práce vznikla před 30 lety, ale přesto si dovoluji z důvodu dosahované kvality a produktivity publikovat tento příspěvek. Technická úroveň zařízení je poplatná době a možnostem, ve kterých jsme mohli tvořit. Současné technické možnosti by mohly tuto práci posunout na úroveň odpovídající současným požadavkům....

Celý článek zde

Únavová odolnost a svařitelnost normalizačně válcované patinující oceli

Únavová odolnost a svařitelnost normalizačně válcované patinující oceli
Publikováno: 2.11.2011

Základní specifickou vlastností patinujících ocelí je, za vhodných atmosférických podmínek, tvořit vrstvu rzi, která zpomaluje rychlost další koroze. Tím, že nevyžadují aplikaci nátěrů ani jiných povrchových úprav konstrukce, které by bylo třeba periodicky obnovovat, přispívají ke snižování ekologické zátěže i nákladů na údržbu. Aktuální evropská technická legislativa umožnila dílčí technologickou inovaci při výrobě plechů z tohoto typu oceli. Př...

Celý článek zde

Metalurgické obloukové spojování oceli s hliníkem při výrobě hybridních desek

Metalurgické obloukové spojování oceli s hliníkem při výrobě hybridních desek
Publikováno: 15.10.2011

Zatímco dosud bylo tepelné spojování oceli a hliníku považováno za neproveditelné, dnes je tento proces reálně možný. Revoluční řešení splňuje vize materiálových specialistů a konstrukčních a výrobních inženýrů. Ale především manažeři automobilového průmyslu chtějí tepelně spojovat pevnou ocel s lehkým hliníkem – vždy podle časového průběhu zatížení v dílu. Zvláště automobilovému průmyslu to pomůže snížit hmotnost vozidel, tím i spotřebu e...

Celý článek zde

Úpravy trafosvářečky pro průvarové bodové svařování

Úpravy trafosvářečky pro průvarové bodové svařování
Publikováno: 5.10.2011

Výkon svařovacího transformátoru a polostrmá statická charakteristika svařovacího napětí k proudu, omezuje provaření plechů na maximální tloušťku 2,5 mm. Zařízení však plně vyhovuje i pro profesionální práce s trvalým provozem při provádění maximálních průvarů....

Celý článek zde

Výroba těžkých svařenců metodou obloukového svařování pod tavidlem

Výroba těžkých svařenců metodou obloukového svařování pod tavidlem
Publikováno: 22.9.2011

Problematika svařování nízkolegovaných vysokopevných ocelí stojí v popředí zájmů výrobců energetických zařízení, stavebních a jiných konstrukcí. Tyto podmínečně svařitelné oceli vyžadují přísné dodržování technologické kázně, aby se zmenšilo riziko jejich náchylnosti k horkým, studeným a žíhacím trhlinám. Technologie výroby tlakových nádob musí s dostatečnou reprodukovatelností zaručovat požadované hodnoty mechanických vlastností ve značně velkýc...

Celý článek zde

Význam nárokov na kvalitu pri preberaní oceľových konštrukcií v energetike

Význam nárokov na kvalitu pri preberaní oceľových konštrukcií v energetike
Publikováno: 1.7.2011

Úvodnú myšlienku tohto príspevku venujem naliehavosti zvýšiť dôslednosť nárokov na kvalitu pri výrobe a preberaní oceľových konštrukcii (ďalej len O.K.), ako v detaile, tak i celku. Práve po zásluhe docenená kvalita v „kategórii detailu“, určuje výslednú spoľahlivosť a bezpečnosť celého diela. Nie nadarmo predchádzajúce generácie priekopníkov O.K. počnúc Gustavom Eiffelom, forsírovali axiómnu poučku o tom, že masívna a navonok mohutná...

Celý článek zde

MAG zváranie pozinkovaných plechov v ochrannom plyne CO2 a Ar + 18 % CO2

MAG zváranie pozinkovaných plechov v ochrannom plyne CO2 a Ar + 18 % CO2
Publikováno: 21.3.2011

Podmienky zvárania pozinkovaných plechov elektrickým oblúkom v ochrane plynov sú výrazne ovplyvnené existenciou kovového povlaku. Zinok v porovnaní so oceľovým materiálom má výrazne nižšiu teplotu tavenia (tab. 1). Dokonca aj teplota odparovania Zn je o viac ako 600 °C nižšia ako teplota tavenia nízkouhlíkovej ocele. Oblúkové zváranie pozinkovaných plechov tak bude sprevádzané intenzívnym odparovaním Zn povlaku z povrchu materiálu....

Celý článek zde

Bodové svařování i nerezových plechů

Bodové svařování i nerezových plechů
Publikováno: 9.3.2011

Průvarové bodové svařování je technologie, umožňující bodové spojování ocelových plechů vzájemně nebo s libovolně tlustým ocelovým dílcem z jedné strany, průvarem. Průvarem se rozumí propálení otvoru elektrickým obloukem bez předvrtávání a jeho následným zatavením v jedné operaci. Svařovat lze i více plechů najednou. Za určitých podmínek lze svařovat také plechy pozinkované nebo opatřené ochranným nátěrem....

Celý článek zde

Stroje nové generace

Stroje nové generace
Publikováno: 10.12.2010

Kdo chce získat náskok v každodenní konkurenci, musí být ve všech technologiích nejlepší. KALTENBACH , s.r.o. ovládá na špičkové úrovni řezání, vrtání, lisování, stříhání, vypalování, tryskání a konzervaci. Na veletrhu Euro-Blech 2010 v H annoveru představila firma své novinky a potvrdila hlavní orientaci na obory výroba ocelových konstrukcí a obchod s ocelí. Kdo nebyl v H annoveru má možnost tyto stroje vidět na domácím veletrhu firmy Kaltenbach...

Celý článek zde

Svařitelné oceli podle EN, AISI, ASTM pro stavební svařované konstrukce

Svařitelné oceli podle EN, AISI, ASTM pro stavební svařované konstrukce
Publikováno: 3.12.2010

Článek pojednává o ocelích podle EN, AISI, ASTM. Jsou uvedeny postupy svařování vybraných ocelí, zařazených do skupin nízkouhlíkových, nízkolegovaných a korozivzdorných ocelí austenitické báze. Dále je pojednáno o hlavních zásadách a požadavcích na realizaci svařovaných konstrukcí se zaměřením na stavbu mostů svařované koncepce jak ve státech EU, tak v USA. Ve shodě s eurokódy EN 1990, 1991 a 1993 jsou uvedeny požadavky kladené na konstrukce vyrá...

Celý článek zde

Vliv obsahu příměsí v Argonu na technologické vlastnosti svařovacího procesu

Vliv obsahu příměsí v Argonu na technologické vlastnosti svařovacího procesu
Publikováno: 2.12.2010

Průmyslová výroba má neustálou tendenci ke zvyšování efektivnosti výroby a to optimalizací výkonu procesů, snižováním nákladů ale taky zlepšováním pracovních podmínek a vlivu na životní prostředí. U svařování jsou nejzajímavější výstupy z optimalizace rychlosti svařování nebo povrchové kvality svarů (bez další úpravy povrchu), snižování rozstřiku/kouřivosti procesu a tím snižování nákladů na dodatečné broušení a čištění povrchu nebo nákladního od...

Celý článek zde

Varianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalem

Varianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalem
Publikováno: 1.12.2010

Svařování obalenou elektrodou rozhodně nepatří mezi zastaralé metody. Použití kvalitní obalené elektrody umožňuje vytvořit svar té nejvyšší jakosti. Nepřekonaná je navíc operativnost této metody. V řadě oblastí patří proto k přednostně využívaným, např. pro svařování potrubí, montážní svary, opravy a renovace, svary nástrojových ocelí a další....

Celý článek zde

Svařování jemnozrnných, vysokopevnostních ocelí

Svařování jemnozrnných, vysokopevnostních ocelí
Publikováno: 30.11.2010

Vysokopevnostní, otěruvzdorné a pancéřové oceli (střelecky odolné) tvoří specifickou skupinu ocelí. Jedná se o oceli s vysokou metalografickou čistotou a s řízeným tepelným režimem zpracováním již při válcování plechů....

Celý článek zde

Svarové spoje žáropevných materiálů používaných v energetice

Svarové spoje žáropevných materiálů používaných v energetice
Publikováno: 28.11.2010

Výroba elektrické energie a tepla patří k důležitým odvětvím průmyslové výroby v České republice i ve světě. K hlavním zdrojům lze v současné době stále řadit tepelné elektrárny i při existenci elektráren jaderných a dalších alternativních zdrojů. Zvyšování jejich účinností souvisí se zvyšováním pracovních parametrů páry a vede ke kladení vyšších požadavků na vlastnosti používaných materiálů. Rozdílné provozní teploty jednotlivých komponentů elek...

Celý článek zde

Na hranici obloukového svařování – technologické a aplikační inovace s CMT Advanced

Na hranici obloukového svařování – technologické a aplikační inovace s CMT Advanced
Publikováno: 25.11.2010

Nová technologie CMT Advanced značně předčí předchozí jedinečnou technologii CMT. Spolu s inovovanými revolučními technologiemi, se to týká hlavně výhod pro uživatele. Charakteristické aspekty CMT Advanced jsou: spojování ještě tenčích plechů, přemosťování velkých a variabilních mezer stejně jako vysoce kvalitní, téměř bezrozstřikové svary a to i za jinak nepříznivých podmínek. Dvě varianty procesu nabízejí uživateli rozdílné možnosti provádění s...

Celý článek zde

Vliv oxidických vrstev a strusky po řezání plazmou na kvalitu svarových spojů VP ocelí

Vliv oxidických vrstev a strusky po řezání plazmou na kvalitu svarových spojů VP ocelí
Publikováno: 24.11.2010

Řezání přesnou plazmou, někdy také nazývanou dvouplynovou plazmou je stále běžnější proces přípravy svařenců. Při řezání je především kladen důraz na rychlost a kvalitu řezu, ale neméně důležitá je návaznost na další zpracování polotovaru. Většinou jsou takto řezané díly svařovány a častokrát probíhá další příprava svarových hran. Moderní plazmové řezací stroje například SUPRAREX™ společnosti ESAB umožňují přímou přípravu svarových hran pom...

Celý článek zde

Hospodárnost a efektivita řezání kyslíkem

Hospodárnost a efektivita řezání kyslíkem
Publikováno: 18.11.2010, Aktualizováno: 1.11.2013 14:56

Dělení materiálu je důležitou etapou výroby svařovaných konstrukcí. Tato operace se nejenom přímo významně podílí na celkových výrobních nákladech, ale z hlediska kvality svého provedení se zásadním způsobem podepisuje na výsledku, a tedy i nákladech, operací navazujících – svařování a rovnání. Z tohoto pohledu je tedy nutné jí věnovat patřičnou pozornost....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (1194x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Svařování slabých plechůSvařování slabých plechů (854x)
Nejprve to hlavní – co si představit pod pojmem slabý plech. Je to tenký plech válcovaný za studena plech tloušťky 0,6 –...
Volba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označeníVolba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označení (810x)
Pro stavební svařované staticky, dynamicky a únavově namáhané konstrukce, pracující za teplot v podcreepové oblasti jsou...

NEJlépe hodnocené související články

První jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskemPrvní jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskem (5 b.)
První jeřábový hák na světě vyrobený technikou 3D tisku úspěšně prošel zátěžovými testy na 80 tun a souvisejícími kontro...
„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Lumír Al-Dabagh, generální ředitel ZVU STROJÍRNY, a. s....
Eurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbuEurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbu (5 b.)
Časům nakupování průmyslových strojů na slepo, bez osobního vyzkoušení a podrobné znalosti strojů, provozních nákladů a ...

NEJdiskutovanější související články

Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355MLPoužití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML (3x)
Při návrhu svařované mostní konstrukce pro městkou komunikaci v Praze Troji byla posuzována možnost použít místo klasick...
Varianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalemVarianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalem (3x)
Svařování obalenou elektrodou rozhodně nepatří mezi zastaralé metody. Použití kvalitní obalené elektrody umožňuje vytvoř...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (1x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google