Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Svařování a dělení

Svařování a dělení

Stroje nové generace

Stroje nové generace
Publikováno: 10.12.2010

Kdo chce získat náskok v každodenní konkurenci, musí být ve všech technologiích nejlepší. KALTENBACH , s.r.o. ovládá na špičkové úrovni řezání, vrtání, lisování, stříhání, vypalování, tryskání a konzervaci. Na veletrhu Euro-Blech 2010 v H annoveru představila firma své novinky a potvrdila hlavní orientaci na obory výroba ocelových konstrukcí a obchod s ocelí. Kdo nebyl v H annoveru má možnost tyto stroje vidět na domácím veletrhu firmy Kaltenbach...

Celý článek zde

Svařitelné oceli podle EN, AISI, ASTM pro stavební svařované konstrukce

Svařitelné oceli podle EN, AISI, ASTM pro stavební svařované konstrukce
Publikováno: 3.12.2010

Článek pojednává o ocelích podle EN, AISI, ASTM. Jsou uvedeny postupy svařování vybraných ocelí, zařazených do skupin nízkouhlíkových, nízkolegovaných a korozivzdorných ocelí austenitické báze. Dále je pojednáno o hlavních zásadách a požadavcích na realizaci svařovaných konstrukcí se zaměřením na stavbu mostů svařované koncepce jak ve státech EU, tak v USA. Ve shodě s eurokódy EN 1990, 1991 a 1993 jsou uvedeny požadavky kladené na konstrukce vyrá...

Celý článek zde

Vliv obsahu příměsí v Argonu na technologické vlastnosti svařovacího procesu

Vliv obsahu příměsí v Argonu na technologické vlastnosti svařovacího procesu
Publikováno: 2.12.2010

Průmyslová výroba má neustálou tendenci ke zvyšování efektivnosti výroby a to optimalizací výkonu procesů, snižováním nákladů ale taky zlepšováním pracovních podmínek a vlivu na životní prostředí. U svařování jsou nejzajímavější výstupy z optimalizace rychlosti svařování nebo povrchové kvality svarů (bez další úpravy povrchu), snižování rozstřiku/kouřivosti procesu a tím snižování nákladů na dodatečné broušení a čištění povrchu nebo nákladního od...

Celý článek zde

Varianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalem

Varianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalem
Publikováno: 1.12.2010

Svařování obalenou elektrodou rozhodně nepatří mezi zastaralé metody. Použití kvalitní obalené elektrody umožňuje vytvořit svar té nejvyšší jakosti. Nepřekonaná je navíc operativnost této metody. V řadě oblastí patří proto k přednostně využívaným, např. pro svařování potrubí, montážní svary, opravy a renovace, svary nástrojových ocelí a další....

Celý článek zde

Svařování jemnozrnných, vysokopevnostních ocelí

Svařování jemnozrnných, vysokopevnostních ocelí
Publikováno: 30.11.2010

Vysokopevnostní, otěruvzdorné a pancéřové oceli (střelecky odolné) tvoří specifickou skupinu ocelí. Jedná se o oceli s vysokou metalografickou čistotou a s řízeným tepelným režimem zpracováním již při válcování plechů....

Celý článek zde

Svarové spoje žáropevných materiálů používaných v energetice

Svarové spoje žáropevných materiálů používaných v energetice
Publikováno: 28.11.2010

Výroba elektrické energie a tepla patří k důležitým odvětvím průmyslové výroby v České republice i ve světě. K hlavním zdrojům lze v současné době stále řadit tepelné elektrárny i při existenci elektráren jaderných a dalších alternativních zdrojů. Zvyšování jejich účinností souvisí se zvyšováním pracovních parametrů páry a vede ke kladení vyšších požadavků na vlastnosti používaných materiálů. Rozdílné provozní teploty jednotlivých komponentů elek...

Celý článek zde

Na hranici obloukového svařování – technologické a aplikační inovace s CMT Advanced

Na hranici obloukového svařování – technologické a aplikační inovace s CMT Advanced
Publikováno: 25.11.2010

Nová technologie CMT Advanced značně předčí předchozí jedinečnou technologii CMT. Spolu s inovovanými revolučními technologiemi, se to týká hlavně výhod pro uživatele. Charakteristické aspekty CMT Advanced jsou: spojování ještě tenčích plechů, přemosťování velkých a variabilních mezer stejně jako vysoce kvalitní, téměř bezrozstřikové svary a to i za jinak nepříznivých podmínek. Dvě varianty procesu nabízejí uživateli rozdílné možnosti provádění s...

Celý článek zde

Vliv oxidických vrstev a strusky po řezání plazmou na kvalitu svarových spojů VP ocelí

Vliv oxidických vrstev a strusky po řezání plazmou na kvalitu svarových spojů VP ocelí
Publikováno: 24.11.2010

Řezání přesnou plazmou, někdy také nazývanou dvouplynovou plazmou je stále běžnější proces přípravy svařenců. Při řezání je především kladen důraz na rychlost a kvalitu řezu, ale neméně důležitá je návaznost na další zpracování polotovaru. Většinou jsou takto řezané díly svařovány a častokrát probíhá další příprava svarových hran. Moderní plazmové řezací stroje například SUPRAREX™ společnosti ESAB umožňují přímou přípravu svarových hran pom...

Celý článek zde

Hospodárnost a efektivita řezání kyslíkem

Hospodárnost a efektivita řezání kyslíkem
Publikováno: 18.11.2010, Aktualizováno: 1.11.2013 14:56

Dělení materiálu je důležitou etapou výroby svařovaných konstrukcí. Tato operace se nejenom přímo významně podílí na celkových výrobních nákladech, ale z hlediska kvality svého provedení se zásadním způsobem podepisuje na výsledku, a tedy i nákladech, operací navazujících – svařování a rovnání. Z tohoto pohledu je tedy nutné jí věnovat patřičnou pozornost....

Celý článek zde

Obsah CO2 v Argonu pro MAG svařování: vliv na kvalitu a produktivitu

Obsah CO2 v Argonu pro MAG svařování: vliv na kvalitu a produktivitu
Publikováno: 12.11.2010

Ochranné atmosféry v MAG/GMAW svařovacích procesech pro nelegované uhlíkové ocele, můžou mít rozdílný obsah CO2, dosahující od nízko oxidačních (ISO 14 175: M20) až po vysoko oxidační (až do ISO 14 175: C1) ochranné atmosféry. Obsah CO2 vykazuje důležitý vliv na rozdílné módy přenosu kovu a ovlivňování množství rozstřiku, působení na svár a svarovou lázeň, množství kouře, ale taky na produktivity a povrchové defekty. Použitím moderní vysokorychlo...

Celý článek zde

Ověření vlastností svarového spoje ocelí P91 a 15128 po dlouhodobé teplotní expozici

Ověření vlastností svarového spoje ocelí P91 a 15128 po dlouhodobé teplotní expozici
Publikováno: 11.11.2010

Nejslabším místem každého energetického zařízení namáhaného v oblasti creepu jsou svarové spoje, kde dochází k degradaci mechanických vlastností a žáropevnosti. Ke snížení žáropevnosti dochází jak ve svarovém kovu, tak i v jednotlivých pásmech tepelně ovlivněné zóny svarového spoje. V energetických zařízeních se kromě homogenních svarových spojů vyskytují také svarové spoje spojující ocel P91 s dalšími nízkolegovanými žáropevnými ocelemi. Těmto s...

Celý článek zde

Nové možnosti efektivního využití technologie svařování elektronovým paprskem v sériové výrobě rozměrných součástí

Nové možnosti efektivního využití technologie svařování elektronovým paprskem v sériové výrobě rozměrných součástí
Publikováno: 10.11.2010

Významnou doménou elektronového paprsku (EP) je možnost spojovat hotové výrobky s minimálními deformacemi. Tato technologie je vyzkoušená v praxi a její úspěšné aplikace v průmyslu sahají až 50 let zpátky. Jedná o techniku, která je předurčena pro hloubky svařování až 100 mm a více. Podobné možnosti byly diskutovány v minulosti již mnohokrát, ale doposud nebylo zkonstruováno zařízení, které by bylo dostatečně flexibilní a zároveň ekonomicky příno...

Celý článek zde

Odborný seminář Nové technologie a zařízení pro svařování – Hotel Sepetná, Ostravice

Odborný seminář Nové technologie a zařízení pro svařování – Hotel Sepetná, Ostravice
Publikováno: 9.11.2010

Již potřinácté se v tradičním podzimním termínu 5. – 6. 10. 2010 stal horský hotel Sepetná v Ostravici u Frýdku Místku centrem svářečů nejen z ČR, ale i z Rakouska nebo z Francie. Odborný seminář Nové technologie a zařízení pro svařování pořádaný Českým svářečským ústavem s. r. o. Ostrava (ČSÚ) a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, je pro ně totiž několik let zárukou kvalitní odborné akce. Důkazem je opět zcela vy...

Celý článek zde

Nové úsporné duplexní oceli a jejich svařitelnost

Nové úsporné duplexní oceli a jejich svařitelnost
Publikováno: 3.11.2010

Na dnešním trhu je mnoho druhů nerezavějících ocelí. Základním rozdílem mezi nerezavějícími a nelegovanými ocelemi jsou v obou případech mechanické vlastnosti a mikrostruktury svarového kovu, které jsou závislé na chemickém složení mnohem více než na způsobu svařování samotném. Slovo „duplex“ označující duplexní oceli, původně z latiny, má dvě části. Popisuje mikrostrukturu oceli, která obsahuje přibližně 50 % feritu a 50 % austenitu....

Celý článek zde

Nové trendy v obloukovém svařování v plynné ochranné atmosféře u hliníkových slitin

Nové trendy v obloukovém svařování v plynné ochranné atmosféře u hliníkových slitin
Publikováno: 2.11.2010

Při obloukovém svařování v plynné ochranné atmosféře u kovů, zejména u procesů TIG nebo MIG, lze za účelem zlepšení celkového výkonu používat různé plynné příměsi. V minulosti byly hlavními přísadami vodík – pro svařování běžných austenitických nerezavějících ocelí – v rozsahu 1 až 15 % a hélium – například pro svařování hliníku a slitin – v rozsahu 5 až 100 %. V podstatě se tyto přídavky používají pro vytvoření inertních ...

Celý článek zde

Vlastnosti ocelí C38 v porovnání s jemnozrnnými normalizovanými ocelemi S355N a s termomechanicky zpracovanými ocelemi S355M určenými pro stavbu mostů

Vlastnosti ocelí C38 v porovnání s jemnozrnnými normalizovanými ocelemi S355N a s termomechanicky zpracovanými ocelemi S355M určenými pro stavbu mostů
Publikováno: 13.9.2010

V článku jsou porovnány vlastnosti oceli C38 ze třicátých let, s mikrolegovanými jemnozrnnými normalizovanými a s nově doporučovanými termomechanicky zpracovanými ocelemi používanými pro stavbu mostů. Ocel C38 byla používána ve třicátých létech minulého století, normalizované jemnozrnné oceli S355N a termomechanicky zpracované S355M jsou používány v současnosti. Jsou uvedeny vlastnosti oceli C38 a přednosti i případné nedostatky jemnozrnných norm...

Celý článek zde

Výroba stavebních ocelových konstrukcí – prokazování způsobilosti – certifikace výrobců, zavedení norem ČSN EN 1090-1,2, doplňkové ČSN

Výroba stavebních ocelových konstrukcí – prokazování způsobilosti – certifikace výrobců, zavedení norem ČSN EN 1090-1,2, doplňkové ČSN
Publikováno: 15.7.2010

V roce 2009 došlo k dlouho očekávanému vydání normy EN 1090-2, po připomínkovém řízení i jako ČSN EN 1090-2 (2009)! Vydaná verze se podstatně liší od normy ČSN P ENV1090-2 (vydané v ČR v roce 1999), kterou nahrazuje. Vydání normy ČSN EN 1090-1 se připravuje. Normy ČSN EN 1090-1,2 mají úzkou vazbu na již zavedené evropské normy EC 3 – řada EN 1990, EN1993 pro návrh, výpočty konstrukcí a na systémové normy, zabývající se požadavky na jakost s...

Celý článek zde

V Ostravě budou jednat o svařování dynamicky namáhaných konstrukcí

Publikováno: 22.1.2010

Seminář o svařování dynamicky namáhaných ocelových konstrukcí se uskuteční v úterý 30. března 2010 od 9 do 16 hodin v Domě kultury AKORD v Ostravě-Zábřehu. Seminář pořádá společnost Sekurkon, s.r.o., a koordinátorem a odborným lektorem je Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D....

Celý článek zde

Krize? Recese? Deprese? Může pomoci marketing?

Publikováno: 20.1.2010

Nejprve chci velmi upřímně poděkovat České a slovenské asociaci zinkoven za její laskavé pozvání k účasti na vaší konferenci. Když jsem byl osloven a požádán, abych hovořil o marketingu v době krize, byl jsem v pokušení toto pozvání odmítnout, protože tato problematika je velmi složitá. Nejsem odborník a upřímně řečeno, jsem to já, kdo potřebuje získat nápady a návrhy od ostatních, které nabídnou nějaké řešení. Jsem více žák, než profesor!...

Celý článek zde

Kvalita výroby oceľových konštrukcií

Kvalita výroby oceľových konštrukcií
Publikováno: 23.12.2009

Cieľom tohto článku nie je prezentácia vysoko vybrúsených robotizovaných zváracích pracovísk, kde tímy odborníkov s odpovedajúcim ohodnotením vyšľachtili technológiu k špičkovej dokonalosti ako sú napr. automobilky, vagónky a podobné firmy, ale poukázať, že súčasne existuje aj paralelný svet zvárania, ktorý sa potýka s elementárnymi problémami a stagnuje!...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (1174x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Svařování slabých plechůSvařování slabých plechů (794x)
Nejprve to hlavní – co si představit pod pojmem slabý plech. Je to tenký plech válcovaný za studena plech tloušťky 0,6 –...
Volba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označeníVolba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označení (666x)
Pro stavební svařované staticky, dynamicky a únavově namáhané konstrukce, pracující za teplot v podcreepové oblasti jsou...

NEJlépe hodnocené související články

První jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskemPrvní jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskem (5 b.)
První jeřábový hák na světě vyrobený technikou 3D tisku úspěšně prošel zátěžovými testy na 80 tun a souvisejícími kontro...
„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Lumír Al-Dabagh, generální ředitel ZVU STROJÍRNY, a. s....
Zvyšování únavové životnosti svarů vysokopevnostních ocelí metodou HFMIZvyšování únavové životnosti svarů vysokopevnostních ocelí metodou HFMI (5 b.)
Únavová životnost svařovaných styčníků v oblasti středně a vysokocyklové únavy byla až donedávna jedním z limitujících f...

NEJdiskutovanější související články

Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355MLPoužití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML (3x)
Při návrhu svařované mostní konstrukce pro městkou komunikaci v Praze Troji byla posuzována možnost použít místo klasick...
Varianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalemVarianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalem (3x)
Svařování obalenou elektrodou rozhodně nepatří mezi zastaralé metody. Použití kvalitní obalené elektrody umožňuje vytvoř...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (1x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]