Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Svařování a dělení

Svařování a dělení

Krize? Recese? Deprese? Může pomoci marketing?

Publikováno: 20.1.2010

Nejprve chci velmi upřímně poděkovat České a slovenské asociaci zinkoven za její laskavé pozvání k účasti na vaší konferenci. Když jsem byl osloven a požádán, abych hovořil o marketingu v době krize, byl jsem v pokušení toto pozvání odmítnout, protože tato problematika je velmi složitá. Nejsem odborník a upřímně řečeno, jsem to já, kdo potřebuje získat nápady a návrhy od ostatních, které nabídnou nějaké řešení. Jsem více žák, než profesor!...

Celý článek zde

Kvalita výroby oceľových konštrukcií

Kvalita výroby oceľových konštrukcií
Publikováno: 23.12.2009

Cieľom tohto článku nie je prezentácia vysoko vybrúsených robotizovaných zváracích pracovísk, kde tímy odborníkov s odpovedajúcim ohodnotením vyšľachtili technológiu k špičkovej dokonalosti ako sú napr. automobilky, vagónky a podobné firmy, ale poukázať, že súčasne existuje aj paralelný svet zvárania, ktorý sa potýka s elementárnymi problémami a stagnuje!...

Celý článek zde

Nové nízkouhlíkové oceli feritické báze a jejich vzájemná svařitelnost

Nové nízkouhlíkové oceli feritické báze a jejich vzájemná svařitelnost
Publikováno: 3.12.2009, Aktualizováno: 4.12.2009 00:58

V článku jsou uvedeny nízkouhlíkové feritické oceli podle ISO/TR 15608 podskupiny 1.3 (označení N), skupiny 2 (označení M), skupiny 3 (označení Q a QA), skupiny 6 (T22, 23, 24) a nízkouhlíkové feritické korozivzdorné oceli skupiny 7 (oceli COR). Jsou předkládány postupy svařování feritických ocelí shodného chemického složení ve shodě s doporučeními pro svařování ČSN EN 1011 – 2 – 3. V další části jsou podle zkušeností autora předlože...

Celý článek zde

Změny mechanických vlastností betonářské oceli svařováním

Publikováno: 25.11.2009

Tento článek vznikl za finanční podpory grantového projektu číslo FT-TA5/148 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, řešeného pod názvem „Výzkum změn mechanických vlastností řízeně chlazené betonářské oceli svařováním a výzkum dalších metod spojování betonářské výztuže“, projekt je realizován v letech 2008–2010. Autor článku, firma Mott MacDonald s. r. o., je spoluřešitelem výzkumného projektu, podílí se na části výzkumu, který se t...

Celý článek zde

Vliv technologických parametrů na vznik vad při tepelném dělení materiálů kyslíkem

Vliv technologických parametrů na vznik vad při tepelném dělení materiálů kyslíkem
Publikováno: 12.11.2009

Tepelné dělení materiálů metodou řezáním kyslíkem je komplexní proces, který je ovlivňován celou řadou faktorů. Řezací stroj, řezací hořák a trysky (hubice), tlak, průtok a kvalita technických plynů, typ hořlavého plynu, chemické složení a kvalita řezaného materiálu (zejména pak kvalita povrchu), činnost obsluhujícího personálu – to jsou veličiny, se kterými je nutné počítat při řešení kvality řezů. Není snadné definovat, zda-li vliv řezací...

Celý článek zde

Predikce distorzí tlustostěnných svařovaných konstrukcí

Predikce distorzí tlustostěnných svařovaných konstrukcí
Publikováno: 30.10.2009

Svařování je vysoce produktivní technologie spojování materiálu. Tyto technologie našly uplatnění ve všech nejvýznamnějších oblastech průmyslové výroby. V automobilovém, leteckém a lodním průmyslu, ale i v energetickém, petrochemickém a stavebním průmyslu. Se vzrůstajícími požadavky na kvalitu svařenců je jedním z hlavních cílů každého výrobce zaručit správnou funkci a požadovanou životnost svařovaných součástí. Uvedených cílů je možné dosáhnout ...

Celý článek zde

Svářeči opět diskutovali o nových technologiích a materiálech

Svářeči opět diskutovali o nových technologiích a materiálech
Publikováno: 29.10.2009

Již po dvanácté se horský hotel Sepetná v beskydské Ostravici zaplnil odborníky na svařování. Odborný seminář Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování, pořádaný VŠB – TU Ostrava a Českým svářečským ústavem s. r. o. Ostrava, přilákal i v letošním roce více než dvě stovky účastníků....

Celý článek zde

Svářečský megaveletrh v Essenu nezklamal

Svářečský megaveletrh v Essenu nezklamal
Publikováno: 27.10.2009

I čtyři dny jsou údajně málo na to, abyste mohli vstřebat nával novinek a technologií, které každoročně nabízí jeden z největších svářečských veletrhů v Evropě SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2009 v německém Essenu....

Celý článek zde

Výroba velkoprůměrového potrubí pro transport kyselých plynů z pohledu technologie sváření

Výroba velkoprůměrového potrubí pro transport kyselých plynů z pohledu technologie sváření
Publikováno: 5.10.2009

Za uplynulých deset let došlo k odkrytí nových obrovských ložisek kyselých plynů. S tím je spojen enormní nárůst těžby a využívání těchto plynů obsahujících sirovodík, které jsou nejen jedovaté, ale současně i velmi agresivní. Vysoká agresivita tohoto média způsobuje korozi a křehnutí materiálů – z tohoto důvodu klade výstavba zařízení, v nichž jsou kyselé plyny využívány, vysoké nároky na technologii sváření potrubních systémů. Na základě ...

Celý článek zde

Svářeči diskutovali o nových technologiích a materiálech

Svářeči diskutovali o nových technologiích a materiálech
Publikováno: 29.9.2009

Již po dvanácté se horský hotel Sepetná v beskydské Ostravici zaplnil odborníky na svařování. Odborný seminář Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování, pořádaný VŠB-TU Ostrava a Českým svářečským ústavem s.r.o. Ostrava, přilákal i v letošním roce více než dvě stovky účastníků....

Celý článek zde

Dělení materiálů kyslíkovým řezáním

Dělení materiálů kyslíkovým řezáním
Publikováno: 13.7.2009

Řezání kyslíkem patří mezi nejstarší metody dělení kovových materiálů a spolu s plazmovým a laserovým dělením je pořád nejpoužívanější metodou ve strojírenství a to v ruční i v automatizované formě. Je to jednoduchý proces založený na spalování předem předehřátého materiálu na zápalnou teplotu v proudu kyslíku. Kyslík má také kromě spalování materiálu důležitou funkci při vyfukování produktů spalování – oxidů železa (FeO, Fe2O3, Fe3O4) ve f...

Celý článek zde

Problematika koroze a korozivzdorných materiálů

Problematika koroze a korozivzdorných materiálů
Publikováno: 6.7.2009

Ve svářečské praxi se velmi často setkáváme se svařováním korozivzdorných ocelí. Řada renomovaných společnosti včetně ESABu  pořádá odborné semináře zaměřené na problematiku svařování korozivzdorných ocelí. Přes výše uvedené se stále setkáváme s mnoha nejasnostmi spojených právě s otázkou koroze....

Celý článek zde

Stavební objekty s velkou tloušťkou stěn

Stavební objekty s velkou tloušťkou stěn
Publikováno: 8.6.2009

Zvyšování výkonů při současné optimalizaci získávání energie volá při výrobě tlakových nádob po zvláštních konstrukčních prvcích v konstrukci a výrobní technice. Podobně to platí i pro moderní ocelové stavby, kde tloušťky plechů stačí v obou oblastech do 200 mm a více....

Celý článek zde

Abrazívní opotřebení návarových materiálů na bázi Fe-Cr-C

Abrazívní opotřebení návarových materiálů na bázi Fe-Cr-C
Publikováno: 7.4.2009, Aktualizováno: 21.5.2009 00:09

Návarové materiály na bázi Fe-Cr-C jsou určeny do aplikací, které jsou opotřebovávány mechanizmy abrazívního a erozívního opotřebení. Odolnost proti abrazívnímu opotřebení je dána strukturou a podílem jednotlivých fází v návarovém kovu. Podíl fází je funkcí metalurgických dějů probíhajících při navařování, zejména na stupni promíšení základního a přídavného kovu. Míšení je změna chemického složení při míchání přídavného a základního materiálu neb...

Celý článek zde

Oxy-acetylénové rezanie – najrozšírenejšia metóda tepelného rezania nelegovaných ocelí

Oxy-acetylénové rezanie – najrozšírenejšia metóda tepelného rezania nelegovaných ocelí
Publikováno: 13.2.2009

Rezanie kyslíkom patrí k najstarším a najrozšírenejším metódam tepelného delenia materiálu. Podstatou tejto metódy je spaľovanie rezaného materiálu, predhriateho na zápalnú teplotu nahrievacím plameňom. Na zapálenie a horenie ocele sa používa prúd kyslíku. Produkty spaľovania – oxidy železa sú vyfukované z miesta rezania vo forme trosky....

Celý článek zde

Svařování betonářské oceli

Svařování betonářské oceli
Publikováno: 26.1.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:36

Beton je relativně křehký konstrukční materiál vyznačující se nízkým poměrem pevnosti v tahu k pevnosti v tlaku. Pro vyztužování betonu se prakticky výhradně používají ocelové výztuže nebo sítě. Při zpracování betonových ocelí se svařování prosadilo hlavně při výrobě prefabrikátů, při jejich montáži na stavbách a při přípravě výztuže v monolitických stavbách....

Celý článek zde

Nová svářečská kukla Speedglas 9100

Publikováno: 28.11.2008, Aktualizováno: 22.12.2008 13:36

Výrobce osobních ochranných prostředků, společnost 3M, přichází na trh s novou samozatmívací kuklou 3M Speedglas 9100, která svářečům nabízí dokonalé bezpečí i pohodlí při práci. Tato svářečská kukla chrání zrak a obličej svého uživatele před zářením, teplem a jiskrami a zároveň dokáže díky patentovaným bočním průzorům poskytnout dokonalý přehled o celém pracovním prostoru....

Celý článek zde

Nové přístupy k harmonizaci svářečského personálu

Publikováno: 26.11.2008, Aktualizováno: 22.12.2008 13:37

Při harmonizaci kvalifikací svářečského personálu se doposud vycházelo ze skutečnosti, že pokud se bude používat stejné pravidlo, srovnatelné přístupové podmínky ke kurzům, stejné osnovy výuky, nezávislá komise jmenovaná národním ANB, mezinárodní audity atd., výsledek – kvalifikace osob bude srovnatelná všude ve světě....

Celý článek zde

Svařovací technika Fronius pro most Expo 2008

Publikováno: 24.11.2008, Aktualizováno: 22.12.2008 13:39

K letošní světové výstavě Expo 2008 v Zaragoze neodmyslitelně patří rovněž 275 metrů dlouhá stavba přes řeku Ebro. Most představuje poutač, vstupní bránu, významnou událost a současně také vícepatrový výstavní prostor. Jeho srdce je tvořeno 5.500.000 kg oceli. Svařovací práce během stavby nosné konstrukce prováděla výhradně španělská společnost Urssa. Svařovací technologii dodala firma Fronius....

Celý článek zde

Výběr ochranných plynů pro obloukové svařování

Výběr ochranných plynů pro obloukové svařování
Publikováno: 11.11.2008, Aktualizováno: 17.12.2008 22:34

Správná volba ochranného plynu pro procesy svařování tavící se elektrodou (GMAW), plněným drátem (FCAW) a netavící se elektrodou (GTAW) v ochranné atmosféře může dramaticky ovlivnit rychlost svařování, kvalitu svaru a množství naneseného materiálu pro daný svařenec. Z toho důvodu je snahou najít co nejvhodnější ochranný plyn nebo směs plynů pro jednotlivé kombinace procesů a materiálů....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (1177x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Svařování slabých plechůSvařování slabých plechů (762x)
Nejprve to hlavní – co si představit pod pojmem slabý plech. Je to tenký plech válcovaný za studena plech tloušťky 0,6 –...
Volba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označeníVolba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označení (732x)
Pro stavební svařované staticky, dynamicky a únavově namáhané konstrukce, pracující za teplot v podcreepové oblasti jsou...

NEJlépe hodnocené související články

První jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskemPrvní jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskem (5 b.)
První jeřábový hák na světě vyrobený technikou 3D tisku úspěšně prošel zátěžovými testy na 80 tun a souvisejícími kontro...
„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Lumír Al-Dabagh, generální ředitel ZVU STROJÍRNY, a. s....
Zvyšování únavové životnosti svarů vysokopevnostních ocelí metodou HFMIZvyšování únavové životnosti svarů vysokopevnostních ocelí metodou HFMI (5 b.)
Únavová životnost svařovaných styčníků v oblasti středně a vysokocyklové únavy byla až donedávna jedním z limitujících f...

NEJdiskutovanější související články

Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355MLPoužití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML (3x)
Při návrhu svařované mostní konstrukce pro městkou komunikaci v Praze Troji byla posuzována možnost použít místo klasick...
Varianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalemVarianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalem (3x)
Svařování obalenou elektrodou rozhodně nepatří mezi zastaralé metody. Použití kvalitní obalené elektrody umožňuje vytvoř...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (1x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google