Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Svařování a dělení

Svařování a dělení

Úspory pomocí uceleného systému snižování nákladů Extens

Publikováno: 12.5.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 10:58

Zkušenosti se stávajícími a novými aplikacemi dodávek technických plynů pro různé aplikační metody a problematiku samotných dodávek technických plynů z hlediska logistiky a bezpečnosti sjednotili odborníci společnosti Linde Gas do jednoho komplexního systému s názvem Extens. Díky němu zabezpečují dodávky technických plynů a spolupracují za přispění vlastního know-how na optimalizaci technologických procesů, na zvyšování produktivity, minimalizaci...

Celý článek zde

Specializační kurz pro svařování betonářských ocelí

Publikováno: 5.5.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 11:10

Autorizované školicí středisko České svářečské společnosti ANB (CWS ANB) Český svářečský ústav Vám v roce 2008 pořádá Specializační kurz pro svařování betonářských ocelí (ocelových výztuží). Kurz probíhá podle Technického pravidla CWS ANB TPC 027, v souladu s dokumentem EWF 544-01. Akce se koná ve dvou termínech: 21. až 23. května 2008 a 27. až 29. října 2008 vždy v areálu VŠB-TU Ostrava, Budova L....

Celý článek zde

Vliv svařování na lomovou houževnatost

Publikováno: 20.3.2008, Aktualizováno: 11.1.2009 23:45

Oceli používané ve stavebnictví musí mít kromě pevnosti a tažnosti i dostatečnou lomovou houževnatost, zvláště pro dynamicky namáhané svařované konstrukce. V důsledku přechodu tepla ze svaru do základního materiálu v průběhu svařování se vytvoří tepelně ovlivněná oblast, jejíž mikrostruktura se liší od základního materiálu. V rámci tepelně ovlivněné oblasti jsou nejvíce ohroženy části s hrubými zrny, které se nacházejí velmi blízko samotného spoj...

Celý článek zde

Možnosti využití počítačové simulace svařování v průmyslové praxi

Publikováno: 17.2.2008, Aktualizováno: 12.1.2009 19:51

Rychlost reakce na poptávku trhu je výzvou pro současný průmysl. Klíčem k úspěchu je vyrábět s nízkými náklady a vysokou kvalitou. Navíc stále roste tlak na urychlení procesu vývoje výrobků i na zkrácení času potřebného k dodání výrobků na trh. Jednou z možností řešení těchto problémů je využití prostředků počítačové simulace. Rozvoj výpočetní techniky a numerických metod aplikovaných prostřednictvím CAE programů umožňuje prověřit vlastnosti výro...

Celý článek zde

Svařování ocelových věží pobřežních větrných elektráren pod tavidlem

Publikováno: 30.5.2006, Aktualizováno: 26.12.2008 10:19

Mořské podmínky přenášejí na pobřežní větrné elektrárny vysoké konstrukční nároky. Velice obezřetně proto musí být vybírán jak základní a přídavný materiál, tak vhodná technologie a postup svařování. Běžně se používají oceli s mezí kluzu 355 MPa. Následkem velké tloušťky základního materiálu je i velký podíl svarových spojů. Ekonomika výroby přitom diktuje vysoké požadavky na rychlost svařovacích prací. Na trhu existuje nové tavidlo OK Flux 10.72...

Celý článek zde

Laserové svařování - ekonomika a kvalita

Publikováno: 16.5.2006, Aktualizováno: 26.12.2008 10:12

Laserové svařování se vyznačuje vysokými svařovacími rychlostmi, minimálními deformacemi spojovaných dílů a velmi úzkou tepelně ovlivněnou oblastí. Umožňuje řešit řadu svařovacích operací s možností automatizace a robotizace. Jednou z mála nevýhod jsou zatím vysoké investiční náklady spojené s instalací laserového systému, které tuto technologii předurčují pro sériovou výrobu....

Celý článek zde

Svařování patinujících ocelí

Publikováno: 19.3.2006, Aktualizováno: 25.12.2008 23:17

Kvůli snížení nákladů na povrchovou ochranu ocelové konstrukce se stále častěji používají oceli odolné atmosférické korozi, tzv. Atmofix. Tyto oceli vyžadují určitá opatření, která zajistí vysokou jakost svarových spojů....

Celý článek zde

Další průnik digitalizace do svařování

Publikováno: 20.12.2005, Aktualizováno: 25.12.2008 12:17

Laserové řezání jde v ČR v současné době rychle kupředu – nyní existují zhruba tři stovky těchto zařízení. Několik firem přišlo letos s patenty, které znamenají další významné vylepšení této technologie....

Celý článek zde

Řezání CO2 laserem – Optický systém Bifocal

Publikováno: 1.11.2005, Aktualizováno: 7.4.2009 14:46

Laserové řezání je technologie tepelného dělení materiálu, kterou je již dnes díky masivnímu rozšíření možné označit slovem standardní. Strojírenská výroba, zpracovávající plechy o tloušťkách do 15 – 20 mm, se již dnes bez laserového řezání neobejde. S řezacími lasery se můžeme setkat jak přímo ve firmách, vyrábějících vlastní finální výrobky, tak ve specializovaných subdodavatelských společnostech, dodávajících laserové výpalky k dalšímu z...

Celý článek zde

Svářečský veletrh v Essenu byl soubojem inovací

Publikováno: 16.10.2005, Aktualizováno: 25.12.2008 01:06

Šestnáctý ročník má za sebou mezinárodní veletrh Schweissen & Schneiden, který se pravidelně koná v Essenu v německém Porýní. Tentokrát se na něm sešlo více než tisíc vystavovatelů z 44 zemí světa. Organizátoři tak zaznamenali 8% nárůst vystavovatelů. Zajímavostí je fakt, že na loňském veletrhu se v pavilonech prezentovalo 46% zahraničních firem, letos jich bylo již 54%....

Celý článek zde

Trendy vývoje svařování plazmou

Publikováno: 7.9.2005, Aktualizováno: 25.12.2008 00:56

Plazmové svařování patří mezi moderní, vysoce produktivní metody obloukového svařování v ochranné atmosféře. Je charakterizováno velmi vysokou koncentrací energie a vysokou pracovní teplotou....

Celý článek zde

Digitální svařovací systém společnosti Fronius

Publikováno: 13.6.2005, Aktualizováno: 20.12.2008 11:14

Význačnou roli hraje u rakouské výrobní společnosti Pötinger svařování, a to jak automatizované, tak i ruční. Firma se rozhodla již v roce 2003 masivně investovat do svařovacích procesů s cílem zlepšit ekonomické výsledky a zkvalitnit svařovací proces....

Celý článek zde

Svařování ušlechtilých materiálů v ochranných atmosférách

Publikováno: 18.4.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 23:10

V praxi se stále častěji setkáváme s materiály, jejichž cena je sice vyšší než pořizovací náklady na běžné konstrukční oceli, jejich vlastnosti však jsou pro dané použití vhodnější. Moderní konstrukční materiály významně prodlužují životnost výrobku, mnohdy i při jeho nižší hmotnosti....

Celý článek zde

Svařování a řezání pod vodou - tvrdý oříšek i pro zkušené

Publikováno: 12.12.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 21:26

O svařování, řezání a ostatních stavebních pracích pod vodou se v odborných kruzích moc nemluví. A přitom by spolupráce s firmami, které se touto činností zabývají, mohla v mnoha případech ušetřit investorům na stavbách spoustu peněz....

Celý článek zde

Výběr optimálního typu wolframové elektrody pro svařování metodou TIG

Publikováno: 21.11.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 17:30

Svařování metodou TIG patří sice mezi technologie poměrně málo produktivní, ale díky kvalitě a příznivému vzhledu svarového spoje zaujímá nezastupitelné místo v technologiích sváření....

Celý článek zde

Automatizované svařování v arktických mrazech

Publikováno: 28.12.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 16:11

C.A.P.S.(Cranfield Automated Pipewelding System) je speciální svařovací postup MAG, založený na tandemové technologii a vyvinutý specificky pro stavby dlouhých potrubí Cranfieldskou univerzitou ve Velké Británii. Záměrem projektu CAPS bylo dosáhnout rychlejšího a ekonomičtějšího postupu svařování potrubí v náročných klimatických podmínkách. Stephen Blackman z výzkumného centra pro svařování na Cranfieldské univerzitě používal TIME TWIN - tandemov...

Celý článek zde

Nové produkty pro svařování v ochranných atmosférách

Publikováno: 17.11.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 16:09

Současná doba je charakteristická neustále se zvyšujícími požadavky na kvalitu výrobních procesů, aplikací nových technologií, zvláště při svařování jiných než běžných materiálů, tlakem na zvýšení produktivity práce i na dokumentaci procesů. Rychlost reakce a zároveň kvalita reakce se stává významnou konkurenční výhodou. Přísné sledování pracovních podmínek, ochrana zdraví a bezpečnost při práci se postupně srovnává se standardy západních zemí....

Celý článek zde

Vliv jednotlivých oblastí svarového spoje na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti svarových spojů oceli P91

Publikováno: 17.4.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 15:44

Ve vyspělých průmyslových zemích se již řadu let projevuje snaha zvýšit účinnost energetických zařízení cestou konstrukce zařízení se superkritickými parametry páry, tj. s pracovní teplotou páry nad 600 °C a tlakem nad 26 MPa. Očekává se, že u těchto zařízení stoupne účinnost z dnešních 35% na 42% až 43%. Pro jejich konstrukci není výhodné používat klasické energetické materiály, ale nové progresivní žárupevné materiály na legující bázi Cr - ...

Celý článek zde

Budoucnost rozvoje svařování a příbuzných procesů podle představ IIW

Publikováno: 9.12.2002, Aktualizováno: 18.12.2008 15:33

Na výročním zasedání International Institute of Welding (IIW), největší odborné svářečské organizace na světě, byly v červnu 2002 v Kodani, definovány hlavní trendy a směry rozvoje technologií svařování a příbuzných procesů, které budou v blízké budoucnosti ovlivňovat jejich vývoj. Jsou to především ochrana životního prostředí, tradiční technologie svařování elektrickým obloukem a odporem, automatizace svařování a kontroly svařování. Patří sem i ...

Celý článek zde

Historie tavného svařování kovů

Publikováno: 8.9.2002, Aktualizováno: 18.12.2008 15:24

Podle statistických údajů je možné technologii svařování zařadit mezi nejrozšířenější ve strojírenské výrobě [1]. Její podíl představuje asi 6 až 8 % celkové pracnosti strojírenské výroby. Svařování je tedy jedna z nejdůležitějších výrobních technologií a její význam a podíl na celkové výrobě stále roste....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (1182x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Svařování slabých plechůSvařování slabých plechů (777x)
Nejprve to hlavní – co si představit pod pojmem slabý plech. Je to tenký plech válcovaný za studena plech tloušťky 0,6 –...
Volba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označeníVolba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označení (642x)
Pro stavební svařované staticky, dynamicky a únavově namáhané konstrukce, pracující za teplot v podcreepové oblasti jsou...

NEJlépe hodnocené související články

První jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskemPrvní jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskem (5 b.)
První jeřábový hák na světě vyrobený technikou 3D tisku úspěšně prošel zátěžovými testy na 80 tun a souvisejícími kontro...
„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Lumír Al-Dabagh, generální ředitel ZVU STROJÍRNY, a. s....
Zvyšování únavové životnosti svarů vysokopevnostních ocelí metodou HFMIZvyšování únavové životnosti svarů vysokopevnostních ocelí metodou HFMI (5 b.)
Únavová životnost svařovaných styčníků v oblasti středně a vysokocyklové únavy byla až donedávna jedním z limitujících f...

NEJdiskutovanější související články

Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355MLPoužití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML (3x)
Při návrhu svařované mostní konstrukce pro městkou komunikaci v Praze Troji byla posuzována možnost použít místo klasick...
Varianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalemVarianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalem (3x)
Svařování obalenou elektrodou rozhodně nepatří mezi zastaralé metody. Použití kvalitní obalené elektrody umožňuje vytvoř...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (1x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]