Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti

Zajímavosti

Koncepce mostů na části dálnice D4708

Publikováno: 20.7.2004, Aktualizováno: 18.2.2010 22:01

Rozestavěná dálnice D4708 v oblasti Ostravy několikrát kříží řeku Odru, Ostravici a Opavu a důležité dopravní uzly. S ohledem na prostorové vedení trasy dálnice, šikmá křížení a požadavky na stavbu plánovaného plavebního kanálu i zachování dopravy jsou zde navrženy mosty s rozpětími až 100 m. Mosty musí bezpečně přenést nejen všechna normová zatížení, ale i účinky od poddolování, charakterizované svislými poklesy, vodorovnými posuny a pootočeními...

Celý článek zde

Most o sedmi polích na dálnici D3

Publikováno: 23.6.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:34

Stavba dálnice D3 v úseku Mezno - Chotoviny (0306-I) navazuje na úsek 0306-II, který je již v realizaci. Úsek 0306-I se nachází těsně před zahájením stavebních prací a v současné době probíhá zpracování realizační dokumentace....

Celý článek zde

Okruh kolem Prahy plný zajímavých staveb

Publikováno: 23.6.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:33

Jednou z částí Silničního okruhu kolem Prahy, která je těsně před zahájením, je stavba Lahovice - Slivenec. Nejen o této,ale i o dalších významných částech obrovského díla jsme si povídali s Josefem Fidlerem, generálním ředitelem společnosti SUDOP Praha....

Celý článek zde

Strategií je mít pozici v každém kraji

Publikováno: 23.6.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 16:41

Významná česká stavební firma - Stavby silnic a železnic - v poslední době výrazně posiluje svou tržní pozici. Loňský hospodářský rok patřil k pokračování dynamického vývoje společnosti a byl mimořádně úspěšný. Podle firemních informací pokračoval růst výkonů, produktivity, rentability, výnosnost stálých aktiv a vlastního kapitálu. O způsobech, jak úspěšně hospodařit, jsme hovořili s Bořivojem Kačenou, generálním ředitelem a předsedou představens...

Celý článek zde

Santiago Calatrava - básník konstrukcí

Publikováno: 21.6.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:36

Náhodná návštěva francouzského Orleánsu mne seznámila s proslulým evropským mostem, jehož oblouk je výrazně nakloněn. Tato stavba z let 1996 - 2000 přes Loiru byla počátkem mého seznámení se španělským Santiago Calatravou - inženýrem, architektem, sochařem....

Celý článek zde

Terminál je největší dopravní stavbou v ČR

Publikováno: 20.6.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 16:38

Terminál Sever 2 je svými rozměry 265 x 113 x 29,3 metru největší dopravní stavbou pro veřejnost v České republice. Velikost plochy fasády předčí i halu Sazka Arena. Stavba, která přijde na 3,166 miliardy korun, začala v prosinci loňského roku a k užívání bude připravena v prosinci 2005. V současnosti probíhají na staveništi demolice, zemní práce, konstrukce spodní stavby a přeložky inženýrských sítí....

Celý článek zde

První a poslední kontakt se zemí = Prst C

Publikováno: 14.5.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 16:35

Posledním a současně prvním kontaktem se zemí bude pro některé klienty Českých aerolinií dvě stě čtyřicet metrů dlouhý Prst C. Třípodlažní objekt letiště v pražské Ruzyni tvoří kombinovaná konstrukce. Nosnou onstrukcí je železobetonový skelet s příčnými rámy, zastřešení se uskuteční pomocí obloukové ocelové konstrukce. Celkové náklady na tuto část projektu EUropa (včetně Čističky odpadních vod a Kolektoru podél odbavovací plochy), kterou realizuj...

Celý článek zde

Sanace současných mostních objektů s využitím flexibilních konstrukcí a trub, tzv.

Publikováno: 12.4.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:37

Relining je technologie sanace (vyztužení) stávajících mostních objektů, spočívající ve vložení flexibilních ocelových (plastových) trub, resp. flexibilních ocelových konstrukcí, montovaných z dílců vlnitého plechu do prostoru stávajícího mostního otvoru a následné vyplnění prostoru mezi stávajícím objektem a novou konstrukcí nebo troubou materiálem, který zajistí úplné a účinné zaplnění. Relining umožňuje sanaci dosavadních objektů bez nutnosti ...

Celý článek zde

Bratislava s novým mostom - II

Publikováno: 24.2.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:39

V čísle 6/2003 jsme přinesli informace o pokračující výstavbě rozsáhlé stavební akce „Most Košická“ v Bratislavě. Stavební práce na obou březích Dunaje pokračují podle harmonogramu, stejně tak jako montáž ocelové konstrukce, která probíhá pomocí soustavy nosných prvků PIŽMO na břehu, podélně s tokem řeky. Nyní přinášíme druhou část informace....

Celý článek zde

Děkan FS ČVUT: Statik má větší vliv na zdraví lidí než lékař

Publikováno: 7.1.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 16:16

V souvislosti se zahájením nového školního roku jsme oslovili děkana Stavební fakulty ČVUT v Praze Prof. Ing. Zdeňka Bittnara, DrSc., a položili několik otázek, týkajících se úrovně studentů, oboru a vývoje stavebnictví v republice....

Celý článek zde

Modernizace koridorů se dotkla 600 mostů

Publikováno: 16.12.2003, Aktualizováno: 15.2.2010 23:40

V lednu se chystá další ročník konference Železniční mosty a tunely. O přípravách akce i výstavbě železničních koridorů jsme se povídali s Ing. Davidem Krásou, vedoucím střediska mostů, tunelů, silnic a dálnic z pořadatelské společnosti SUDOP PRAHA a.s....

Celý článek zde

Bratislava s novým mostom

Publikováno: 7.12.2003, Aktualizováno: 15.2.2010 23:42

Vzhľadom na každoročný nárast počtu automobilov a hustoty premávky a s cieľom dobudovať základný komunikačný systém hlavného mesta, vypísal Magistrát hlavného mesta Slovenska Bratislavy medzinárodnú súťaž na realizáciu diela „Most Košická - Bratislava“. Do súťaže, ktorá sa pripravovala v rokoch 1998 - 2001, sa prihlásilo 13 výlučne medzinárodných združení. Z tejto veľkej konkurencie bolo nakoniec v decembri 2002 obstarávateľom stavby ...

Celý článek zde

Výsun mostních objektů na tramvajové trati Hlubočepy - Barrandov v Praze

Publikováno: 17.11.2003, Aktualizováno: 15.2.2010 23:43

Přestože metoda postupného výsunu je velmi účinný způsob výstavby mostních konstrukcí, nebyla tato technologie v ČR aplikována po dlouhé období. Důvody je možné hledat v předešlých realizacích, spojených s vážnými potížemi. Pro znovuobjevení vysouvání mostů v ČR byla úspěšně vysunutá konstrukce takřka životně důležitá. Na tramvajové trati Hlubočepy - Barrandov šlo o vysunutí hned dvou mostů a v nebývale náročných podmínkách....

Celý článek zde

Ohlédnutí do historie kovových konstrukcí

Publikováno: 29.6.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 15:49

V procesu vývoje stavebních konstrukcí je možno sledovat dvě na první pohled zdánlivě protichůdné tendence - snižování hmoty materiálu konstrukce a zvětšování rozpětí překrývaného prostoru. Výsledný efekt je podmíněn novými konstrukčními materiály, které podstatně změnily tradiční architektonické formy. Používáním kovových konstrukcí se v architektuře významně posunuly hranice rozměrů staveb i zastřešujícího prostoru. Vznikají nové formy kupolí, ...

Celý článek zde

Modernizace trate Bratislava Rača - Trnava

Publikováno: 17.4.2003, Aktualizováno: 15.2.2010 23:45

V rámci štruktúry ISPA Európskej komisie bola v roku 2001 riaditeľom ŽSR vyhlásená medzinárodná verejná súťaž k realizácii stavby s názvom „Modernizácia trate Bratislava Rača - Trnava pre traťovú rýchlosť 160 km/h. Ide o ucelenú časť stavby 02, 04, 06, ktorá patrí do koridoru č. 5. Víťazom súťaže sa stalo združenie s názvom: Trať Rača - Šenkvice, na čele ktorého stojí Doprastav a.s....

Celý článek zde

Průsvitná kůže knihovny

Publikováno: 10.4.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 15:42

Knihovna filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně získala čestné uznání v kategorii „Novostavba“ v soutěži Grand Prix 2002, pořádané Obcí architektů. Náklady na akci představovaly téměř 73 milionů korun, přičemž investorem byla samotná univerzita. Funkci generálního dodavatele plnila firma IMOS. Koncepce nové knihovny FF byla zpracovaná na jaře roku 1996. Při zpracování koncepce se vycházelo ze současného stavu knihovnických s...

Celý článek zde

Mostařské sympozium v Barceloně

Publikováno: 10.4.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 15:42

Páté mezinárodní sympozium Steel Bridges (Ocelové mosty) se konalo ve dnech 5. až 7. března 2003 v Barceloně za účasti více než 300 odborníků na projektování i výstavbu ocelových mostů. Sympozium navazovalo na tradici, budovanou postupně od roku 1992 v Londýně, Paříži, Rotterdamu a Lipsku. Pořadatelem byla poradní komise AC3/ECCS (autor tohoto příspěvku je členem této komise a byl členem vědeckého výboru sympozia), o organizaci se postarala Španě...

Celý článek zde

Obchodní centrum DECEUNINCK - Brno, Popůvky

Publikováno: 10.4.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 15:41

Tato stavba pro významného belgického investora vyrostla na „zelené louce“ v brněnské části Popůvky, v těsné blízkosti dálnice. Dodavatelem stavby je firma PSJ BRNO, spol. s r.o. Součástí areálu jsou v dostatečném množství provedená parkoviště a zpevněné plochy, i objekty pro zabezpečení chodu, které jsou oku ukryty pod úrovní terénních úprav. Vjezd do objektu je přes samostatnou vrátnici. Největšími objekty jsou samostatně stojící ad...

Celý článek zde

Aliance vybrala podobu svého nového velitelství

Publikováno: 31.3.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 15:40

Koncem ledna 2003 představila rada NATO vítěze mezinárodní architektonické soutěže pro návrh nového sídla velitelství Severoatlantické aliance Headguarters. První místo a odměnu v přepočtu ve výši 6 miliony korun získalo britsko-americko-belgické konsorcium firem SOM + Assar + Skidmore, Owings Merrill. Výsledek soutěže, která začala v lednu 2001, tak určil vzhled budoucího sídla nejsilnějšího vojenského uskupení světa. Komplex sedmi obloukových s...

Celý článek zde

V centru Berlína stojí Město ve městě

Publikováno: 17.3.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 15:39

Nové obchodní centrum firmy Sony stojí od poloviny roku 2000 na Postdamer Platz v centru Berlína. Tento nový architektonický milník v srdci německé metropole, kterému se právem říká „město ve městě“, v sobě slučuje obytnou a administrativní část, obchodní a stravovací zařízení. Ve stavebním komplexu je začleněno kino a muzeum filmového umění, sídlo zde nalezla i Německá filmová a televizní akademie....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Výtahy Schindler v administrativních budovách na WaltrovceVýtahy Schindler v administrativních budovách na Waltrovce (404x)
Administrativní budovy v rámci projektu Waltrovka v pražských Jinonicích postupně ožívají a vítají své nové uživatele. F...
CZ-AUTO očekává za rok 2016 tržby přes půl miliardy korunCZ-AUTO očekává za rok 2016 tržby přes půl miliardy korun (396x)
CZ-AUTO, specializovaná divize strojírenské společnosti Česká zbrojovka očekává za rok 2016 tržby okolo 515 milionů koru...
ROCKWOOL má flotilu „ještěrek“ a vlastní plnicí stanici na CNGROCKWOOL má flotilu „ještěrek“ a vlastní plnicí stanici na CNG (379x)
Bohumínská společnost ROCKWOOL, výrobce izolací z kamenné vlny, investovala 25,5 mil. Kč do pořízení vysokozdvižných voz...

NEJlépe hodnocené související články

O aplikaci BIM diskutovali starostové se zástupci ministerstvaO aplikaci BIM diskutovali starostové se zástupci ministerstva (5 b.)
Odborný seminář Buďte BIM ready!, konaný 6. února 2018 v hotelu Vitality ve Vendryni u Třince volně navázal na konferenc...
Poruchy průmyslových podlahPoruchy průmyslových podlah (5 b.)
Problematika průmyslových podlah je v současnosti poměrně často skloňované téma. Průmyslové podlahy jsou podstatnou souč...
ROCKWOOL má flotilu „ještěrek“ a vlastní plnicí stanici na CNGROCKWOOL má flotilu „ještěrek“ a vlastní plnicí stanici na CNG (5 b.)
Bohumínská společnost ROCKWOOL, výrobce izolací z kamenné vlny, investovala 25,5 mil. Kč do pořízení vysokozdvižných voz...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (8x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
EURO 2012 – Polsko a Ukrajina centry evropského stavebnictvíEURO 2012 – Polsko a Ukrajina centry evropského stavebnictví (3x)
Až za dva roky píšťalka rozhodčího zahájí první utkání ze série evropského fotbalového šampionátu EURO 2012, budou mít z...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]