Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti

Zajímavosti

Největší problémy při stavbě dálnic na Slovensku jsou na úsecích, vedoucích přes město

Publikováno: 1.1.2006, Aktualizováno: 18.2.2010 22:39

Stejně jako v České republice, i na Slovensku řidiče trápí nedostačující dálniční síť. Obrovský nárůst osobní i kamionové dopravy způsobuje neustálé zácpy a komplikace na hlavních tazích, a tak se s nadšením očekává otevření každého nového úseku dálnice. O výstavbě dálnic, jejich financování a problémech, s nimiž se musejí stavbaři potýkat, jsme hovořili s generálním ředitelem Národnej diaľničnej spoločnosti Dušanem Faktorem....

Celý článek zde

Opěrné konstrukce z využitelné zeminy

Publikováno: 22.12.2005, Aktualizováno: 18.2.2010 22:38

Technologie výstavby strmých násypů, opěrných zdí a mostních opěr z vyztužených zemin vznikla v polovině 60. let ve Francii. Principem metody je nahrazení masivních betonových konstrukcí zhutněným násypem zeminy, jejíž vlastnosti jsou zlepšeny vložením systému výztuh. Výztuhy zemního bloku přenášejí smykové namáhání zeminy a svou tahovou pevností přebírají působící vodorovné síly. Vyztužený blok zeminy tak přenáší zatížení jako homogenní těleso. ...

Celý článek zde

Hraniční most - spojnice dálnice D8 s dálnicí A17

Publikováno: 22.12.2005, Aktualizováno: 18.2.2010 22:37

Hraniční most na dálnici D8 přemosťuje hluboké údolí Hraničního potoka v Krušných horách, který tvoří přirozenou hranici mezi ČR a SRN. Symbolicky zde mostem plynule překračujeme státní hranici a pokračujeme po dálnici A17 do Drážďan. Stavbu realizuje firma Firesta ve sdružení s firmou JHP....

Celý článek zde

Rakouský rodinný podnik expanduje

Publikováno: 20.12.2005, Aktualizováno: 25.12.2008 12:18

V minulém čísle jsme vám představili jedno stavební „nej“ – nejdelší most ve střední a východní Evropě, který se staví nedaleko Balatonu v Maďarsku. Nyní se podíváme k našim jižním sousedům – do Rakouska, přesněji navštívíme rodinný podnik Brucha, produkující výrobky na jednom jediném místě, který je zřejmě největším výrobcem panelů pro sektor stavebnictví v Evropě....

Celý článek zde

Most na dálnici D8 přes tratě ČD v Trmicích

Publikováno: 15.12.2005, Aktualizováno: 18.2.2010 22:36

V současné době probíhá výstavba mostu přes tratě Českých drah (ČD) v Trmicích na budovaném úseku stavby 0807/I Trmice – Knínice (dálnice D8 Praha – Ústí nad Labem – hranice ČR/SRN). Jedná se o mimořádné mostní dílo, jehož celková délka přesahuje 1.085 m. Most překračuje osm skupin traťových a vlečkových kolejí ČD a je umístěn z převážné části v prostoru neúnosných důlních výsypek, jejichž mocnost dosahuje až 26 m....

Celý článek zde

Výsuv mostu přes Rybný potok

Publikováno: 14.12.2005, Aktualizováno: 18.2.2010 22:34

Tento článek se bude zabývat specifickým technologickým zařízením, spojeným s metodou postupného výsunu nosné konstrukce. Technologie patří mezi nejnáročnější metody výstavby mostů. Smělý návrh mostu přes Rybný potok (součást stavby 0807/II) byl opravdovou výzvou pro všechny zúčastněné....

Celý článek zde

Hustota silniční sítě je jednou z největších v Evropě, v případě dálnic máme co dohánět

Publikováno: 7.12.2005, Aktualizováno: 18.2.2010 22:31

Jedním z hlavních úkolů, který jsem si při svém nástupu do funkce předsevzal, byla otázka dalšího intenzivního rozvoje dopravní infrastruktury v České republice. Mezi mé hlavní ambice patřilo a stále patří především zrychlit výstavbu dálnic a rychlostních komunikací a zmodernizovat železniční koridory, a to s maximálním využitím zdrojů z Evropské unie. Dnes, po čtyřech letech mého úřadování, mohu konstatovat, že se mi tento cíl daří plnit. V souč...

Celý článek zde

Konference Pokrok v oboru ocelových konstrukcí ICASS’05 SHAGHAI, China – červen 2005

Publikováno: 20.11.2005, Aktualizováno: 25.12.2008 12:09

Univerzita Tongji – Shanghai ve spolupráci s Hong Kong Polytechnic University v Šanghaji uspořádala ve dnech 13. až 15. června 2005 čtvrtou mezinárodní konferenci ICASS’05 Advances in Steel Structures zaměřenou na novinky z oblasti ocelových konstrukcí. Velká účast zahraničních odborníků z 22 zemí pěti kontinentů a mimořádná aktivita domácích ocelářů svědčily o zájmu seznámit se s pokroky v oblasti navrhování i realizace konstrukcí a ...

Celý článek zde

Údolní most Köröshedy v Maďarsku je nejdelší ve střední Evropě

Publikováno: 16.11.2005, Aktualizováno: 18.2.2010 22:26

Ve městě Köröshegy na jižním břehu maďarského Balatonu vzniká nejdelší pozemní most ve střední Evropě. Ten bude součástí dálnice M7, která se prodlouží až k chorvatské hranici. Nosnou konstrukci údolního mostu o délce 1.872 m podpírá 16 pilířů, dosahujících výšky až 80 m. Firma Hídépítő, která stavbu provádí, je obedňuje rychlým šplhacím systémem GCS od společnosti Doka, který je stabilní proti bočním větrům. Nosná konstrukce se provádí s použití...

Celý článek zde

Dům s deštníkem je ze stavebního materiálu zanedbatelné ceny

Publikováno: 9.11.2005, Aktualizováno: 25.12.2008 12:03

Stoh v krajině, nic nemůže být přirozenějšího. Ale s deštníkem. Můžeme si ho dovolit, žijeme přece ve 21. století. Dům s deštníkem, který stojí v Mladé Boleslavi, je tvořen volným obytným prostorem, organizovaným okolo centrálního teplého akumulačního jádra, ve kterém jsou umístěny koupelny, zdroj tepla a komín. Na přání klienta je prostorově uzavřena ložnice a hostinský pokoj.  ...

Celý článek zde

Assesment and refurbishment of steel structures - recenze

Publikováno: 8.9.2005, Aktualizováno: 25.12.2008 00:57

Agócs, Z., Ziolko, J., Vičan, J., Brodniansky, J.: Assesment and Refurbishment of Steel Structures, Spon Press, London and New York 2005, 359 stran, ISBN 0-415-23598-7, současně Ister Science Ltd., ISBN 80-88683-29-7, cena 80 GBP....

Celý článek zde

Velkorypadlo SchRs 1320/4 x 30: Extrémně namáhaný 'obr' - extrémní požadavky na kvalitu

Publikováno: 6.9.2005, Aktualizováno: 25.12.2008 00:56

Na konci roku 2003 získala společnost Excon, respektive její dceřiná společnost Excon Steel, zakázku na výrobu ocelové konstrukce rypadla SchRs 1320/4 × 30, jehož rozměry po smontování představují obdivuhodných 195 × 56 × 25 m (délka × výška × šířka) bez kolesa, housenicového podvozku, technologie řízení a podružných ocelových konstrukcí (schody, zábradlí...)....

Celý článek zde

Spolehlivý bezpečnostní systém je důležitým prvkem stavební čínnosti

Publikováno: 5.9.2005, Aktualizováno: 25.12.2008 00:55

Stavební činnost na území České republiky se stále rozvíjí, staveniště jsou často velmi rozsáhlá, a tudíž je zapotřebí tento prostor je důkladně a především spolehlivě zabezpečit. Proto vznikl elektronický kontrolní a koordinační systém, který jako první v České republice v praxi použila Divize Pozemní stavitelství Morava společnosti Skanska CZ, která jej zavedla na stavbě Centrum Praha jih - Chodov. Vedle hypermarketu a více než 200 obchodních j...

Celý článek zde

Brněnskému uzlu by mělo pomoci i PPP, developeři dostanou prostor pro podnikání

Publikováno: 1.9.2005, Aktualizováno: 18.2.2010 22:15

Jedním z velmi diskutovaných stavebních projektů poslední doby je přestavba železničního uzlu Brno. O aktuální informace okolo této akce jsme požádali Miroslava Hoška, technického náměstka primátora....

Celý článek zde

Dokončení stavby po sedmnácti letech

Publikováno: 31.8.2005, Aktualizováno: 23.12.2008 15:59

Stavbou, popisovanou v tomto článku, je rozestavěný objekt, budovaný ve druhé polovině 80. let minulého století maďarským systémem spouštěných stropů Lift-form. Byla realizována pouze hrubá stavba, tvořená železobetonovou základovou deskou s patkami, ocelobetonovými nosnými sloupy, kazetovými stropními deskami z monolitického železobetonu a ztužujícími ŽB jádry....

Celý článek zde

Facility management

Publikováno: 28.8.2005, Aktualizováno: 23.12.2008 15:56

První oblastí jsou činnosti, spojené s vlastní budovou a technickými zařízeními, které budova obsahuje. Jedná se především o elektrická zařízení, vytápění, vzduchotechniku, výtahy apod. Je třeba zajistit obsluhu a údržbu těchto zařízení, jejich případné opravy a zákonem předepsané inspekce a revize. Tato oblast je rozmanitá i svým charakterem činností, nicméně ty obecně můžeme rozdělit na pravidelné, preventivní a nahodilé, tj. požadavky, poruchy...

Celý článek zde

Inteligentní budovy - současnost i historie

Publikováno: 24.8.2005, Aktualizováno: 23.12.2008 15:50

Přestože pojem inteligentní budova není žádnou novinkou, málokdo ví, že koncepce inteligentních budov sahá zpět až do 80. let minulého století. Nové trendy, zvláště v komunikačních technologiích, posouvají celou oblast integrovaných technologií budov o výrazný krok dopředu. V čem spočívá integrace technologií pro inteligentní budovy?...

Celý článek zde

Linie Premium - Solární technika

Publikováno: 23.8.2005, Aktualizováno: 23.12.2008 15:49

Tvůrčí a průkopnické – tak lze označit kolektor s dvojsklem, vzduchový kolektor a integrovaný kombi zásobník. Kolektor s izolačním sklem, plněný plynem, a vzduchový kolektor s hliníkovými absorbery jsou charakteristické špičkové výrobky solárního sortimentu firmy Schüco. Kombi zásobníky nabízejí výhody jednoduché instalace s designem....

Celý článek zde

Na pražském městském okruhu se chystá stavba tunelu rekordní délky

Publikováno: 1.8.2005, Aktualizováno: 18.2.2010 22:09

Tunel Mrázovka, zprovozněný v srpnu 2004, je součástí městského okruhu o celkové délce 33 kilometry. Na nyní provozovanou část navazuje na severním konci Strahovského tunelu soubor tří tunelových staveb, úsek Myslbekova – Pelc-Tyrolka. Úsek o celkové délce 5.895 metrů tvoří tři navazující stavby. Na Malovance je to stavba Myslbekova – Prašný most (délka 915 m), která plynule navazuje na stavbu Prašný most – Špejchar (délka 659 m...

Celý článek zde

Diagnostika příčin kritického porušení střešních vazníků

Publikováno: 31.7.2005, Aktualizováno: 18.2.2010 22:07

Od poloviny 90. let 20. století dochází k masivnímu pronikání nadnárodních obchodních řetězců do České republiky, což je spojeno s rychlou výstavbou velkého množství velkoplošných skladových a výrobních objektů. S tím je ovšem spojen stále častější výskyt závažných technologických nedostatků, vzniklých při výrobě stavebních dílců i samotné stavbě. Jeden z podobných případů je názorně uveden v tomto příspěvku....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Konstrukce a architektura (877x)
Na pultech knihkupectví se objevila nová kniha, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít. Kniha nazvaná Konstrukce a ...
Jak nakupovat vláknové lasery a ohraňovací lisy?Jak nakupovat vláknové lasery a ohraňovací lisy? (873x)
Pokud se chystáte na nákup nového vláknového laseru nebo ohraňovacího lisu, měli byste si před samotným výběrem ujasnit ...
ROCKWOOL má flotilu „ještěrek“ a vlastní plnicí stanici na CNGROCKWOOL má flotilu „ještěrek“ a vlastní plnicí stanici na CNG (871x)
Bohumínská společnost ROCKWOOL, výrobce izolací z kamenné vlny, investovala 25,5 mil. Kč do pořízení vysokozdvižných voz...

NEJlépe hodnocené související články

České firmy přicházejí o miliardy, nevyužívají potenciál rozvojových trhůČeské firmy přicházejí o miliardy, nevyužívají potenciál rozvojových trhů (5 b.)
Na rozvojových trzích po celém světě se v oblasti infrastrukturálních projektů ročně soutěží zakázky za více jak sto mil...
Hendlův dvůr dýchá geniem loci a láká k modernímu bydlení Hendlův dvůr dýchá geniem loci a láká k modernímu bydlení (5 b.)
Na začátku byla otázka, jak významnou památku z 16. století obnovit citlivým způsobem a využít potenciál místa pro bydle...
O aplikaci BIM diskutovali starostové se zástupci ministerstvaO aplikaci BIM diskutovali starostové se zástupci ministerstva (5 b.)
Odborný seminář Buďte BIM ready!, konaný 6. února 2018 v hotelu Vitality ve Vendryni u Třince volně navázal na konferenc...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (8x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
EURO 2012 – Polsko a Ukrajina centry evropského stavebnictvíEURO 2012 – Polsko a Ukrajina centry evropského stavebnictví (3x)
Až za dva roky píšťalka rozhodčího zahájí první utkání ze série evropského fotbalového šampionátu EURO 2012, budou mít z...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google