Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti

Zajímavosti

Derik bude opět v provozu

Publikováno: 24.2.2005, Aktualizováno: 15.2.2010 23:24

Zhruba v půli března 2005 začne navážení ocelové konstrukce na další dálniční most D 47, který překlene řeku Ostravici těsně před jejím soutokem s řekou Odrou. Most bude na katastrálním území ostravské městské části Hrušov. Ocelovou konstrukci mostu budou montovat pracovníci Hutních montáží s využitím speciálního jeřábu typu derik. Tento jeřáb byl naposledy využit při montáži předchozího mostu přes řeku Odru. Na staveništi probíhá v závěru února ...

Celý článek zde

Horská střecha si žádá bezúdržbovou krytinu

Publikováno: 21.2.2005, Aktualizováno: 12.5.2017 15:31

Střecha respektive střešní krytina, na které po valnou část roku leží sníh nebo ledová krusta a zároveň je trvale vystavena extrémnímu UV záření musí splňovat pět základních vlastností: vysokou odolnost, minimální váhu, naprostou nepropustnost, snadnou zpracovatelnost a trvanlivost. Ochrana střechy před sněhem je často z ekonomických důvodů zanedbávána a podceňována. Stačí však jedna extrémní sněhová kalamita nebo dlouhá zima s větším množstvím s...

Celý článek zde

Hydroizolační tunelové systémy

Publikováno: 21.2.2005, Aktualizováno: 15.2.2010 23:19

Zabránit destruktivním účinkům prosakujících vod všeho druhu není jednoduché. Na trhu je celá řada speciálních fólií s nejrůznějším druhem určení. Od izolantu tohoto typu se očekává téměř absolutní spolehlivost a především dlouhodobá životnost. Je tomu tak hlavně například u tunelů, v nichž by byly následné opravy a rekonstrukce velmi komplikované....

Celý článek zde

Modely vydržely i stonásobné zatížení

Publikováno: 21.2.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 22:39

Více než stonásobné zatížení vzhledem ke své vlastní hmotnosti vydržely nejlepší dřevěné nebo papírové modely konstrukcí, které soutěžily v rámci pátého ročníku stále oblíbenější soutěže Hala roku 2005. Ta se uskutečnila 11. ledna 2005 a přihlásilo se na ni téměř 40 studentů. Další stovky studentů sledovaly počínání svých kolegů ve vestibulu Stavební fakulty ČVUT v Praze....

Celý článek zde

Most versus vlaková přeprava

Publikováno: 20.2.2005, Aktualizováno: 15.2.2010 23:24

Pro mnohé odborníky v mostním stavitelství byla neděle 20. února významná. Na části dálnice D47 mezi městskými částmi Ostrava - Polanka a Ostrava - Svinov probíhalo osazení ocelového mostního dílce v těsném sousedství tratě Českých drah. Přípravné práce, související s touto akcí, probíhaly již nejméně měsíc předem. Bylo nutné postavit blok lešení typu pižmo a na zemi svařit příslušný mostní dílec, který má hmotnost 186 tun.  ...

Celý článek zde

Skoro dvě stě tun oceli půjde na největší větrnou elektrárnu světa

Publikováno: 14.2.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 22:38

Jako dvacetipatrový dům je velké křídlo vrtule větrné elektrárny, kterou zprovoznili v Německu (Šlesvicko-Holštýnsko). Na výstavbu této největší větrné elektrárny světa se spotřebovalo 1.300 kubických metrů betonu a 180 tun oceli. Elektrárnu, která dokáže vyrobit až 17 gigawatthodin za rok, oficiálně spustili ve středu. Podle německých médií dokáže zásobovat proudem 4.500 domácností.  ...

Celý článek zde

S firmou je na prodej i jedinečná konkurenční výhoda

Publikováno: 8.2.2005, Aktualizováno: 15.2.2010 23:25

O koupi společnosti Dálniční stavby Praha (DSP), která je součástí krachujícího německého koncernu Walter Bau, projevily už zájem dvě české stavební firmy. Patří k nim HOCHTIEF VSB a Metrostav. DSP, které patří v koncernu k nejlepším a jsou považovány za zdravou firmu, se budou prodávat společně s mateřskou firmou Walter - Heilit, součástí koncernu Walter Bau.  ...

Celý článek zde

Via Moravica provede po dálnici D47

Publikováno: 3.2.2005, Aktualizováno: 15.2.2010 23:25

Informace, kudy povede dálnice D47, jak pokračuje výstavba, jaké byly důvody vzniku tohoto projektu a spoustu jiných podrobností si lze přečíst na stránkách , které připravilo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Čtenář zde najde ucelený popis jednotlivých úseků stavby, s mapami, obrázky či počty mostů v daném místě a také aktuální stavy prací.www.viamoravica.cz...

Celý článek zde

Dálnice D 47 se bude pyšnit lanovým mostem

Publikováno: 18.1.2005, Aktualizováno: 15.2.2010 23:53

Lana, ukotvená na padesátimetrovém pylonu, budou zajišťovat konstrukci mostu, kterým se již za pár let bude moci pochlubit město Bohumín. V jeho části Vrbice povede přes řeku Odru a bude součástí právě budované dálnice D 47....

Celý článek zde

Ocelové spony měst

Publikováno: 11.12.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:27

Mosty, ať již dřevěné, kamenné nebo z ocelových plechů, patří od nepaměti k náročným technickým dílům. Náročná je i výroba plechů ze speciálních ocelí, které jsou v současnosti jedním z nejpoužívanějších materiálů pro stavbu různých typů mostů – silničních, železničních, lávek pro pěší. Vysoká pevnost, odolnost proti povětrnostním vlivům a dlouhá životnost – to jsou základní požadované parametry všech dodávaných dílů na jejich stavbu....

Celý článek zde

Rekonstrukce přemostění silnice I/30

Publikováno: 6.12.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:23

Při náhradě původního objektu přemostění Milešovského potoka na silnici I/30 v Malých Žernosekách byla použita flexibilní ocelová konstrukce, montovaná z dílců vlnitého plechu, s následným zásypem hutněnou zeminou. Použitá technologie umožnila splnit požadavky správce toku na průtočný profil i požadavky správce komunikace na rychlost a cenu výstavby....

Celý článek zde

Přesun mostu po Dunaji - Velká neznámá

Publikováno: 23.11.2004, Aktualizováno: 18.2.2010 21:58

Realizace přemostění Dunaje pátým mostem byla investory a projektanty připravována léta a do všech podrobností. Výsledkem bylo mostní dílo, složené z betonových estakád na obou březích a ocelových polí ve střední části. Hlavní mostní pole (OKH) bylo smontováno na břehu a nyní mělo být otočeno naplavením do projektantem naplánované polohy. Přesun mostu vysunutím nad Dunaj, otočením k pilíři (na kalotovém ložisku po vodách Dunaje) a následným nasun...

Celý článek zde

Most Košická - Lanové závěsy

Publikováno: 21.11.2004, Aktualizováno: 18.2.2010 21:57

Hlavní mostní pole mostu Košická je tvořeno dvěma proti sobě nakloněnými ocelovými oblouky komorového  průřezu, na kterých jsou zavěšeny dva trámy, tvořící celek s mostovkou. Rozpětí oblouků je 231 metry, výška nad mostovkou přes 40 metrů. Mostovka je na oblouk zavěšena pomocí systému 2 × 33 kusy mostních závěsů od německé firmy DSI – Dywidag Systems International z Mnichova. Ta mostní závěsy vyvinula a dodává jejich nejdůle...

Celý článek zde

Založení podpěry v řečišti Dunaje

Publikováno: 20.11.2004, Aktualizováno: 18.2.2010 21:55

Jediná podpěra nově budovaného mostu v Bratislavě je založena přímo v řečišti Dunaje. Dodavatel technicky náročného založení, společnost Zakládání staveb, musel realizovat stavební jímku se základovou spárou zhruba 11 metrů pod hladinou řeky. Pro její utěsnění proti průsakům vody byla v celé ploše základové spáry (40 × 12 m) použita technologie tryskové injektáže v celkovém objemu okolo 4.000 m3 injektované zeminy....

Celý článek zde

Přenášení břemen s ostrými hranami

Publikováno: 13.11.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 17:26

Při výrobě, montáži a manipulaci s ocelovou konstrukcí a jejími prvky se neustále potýkáme s fenoménem zvaným „ostrá hrana“. Strojírenské i stavební firmy stále ve značné míře používají klasické vázací prostředky - ocelová lana a řetězy. Tyto prostředky nejsou vždy nejvhodnějším řešením, což nepřímo dokazuje jejich vysoká spotřeba. Dochází ke vzájemnému poškození vázacího prostředku a vlastního výrobku. Opravy finálně upraveného dílu ...

Celý článek zde

Most přes Lužnici v Bechyni - Zářečí

Publikováno: 9.11.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:29

Osada Zářečí, místní část Bechyně na Táborsku, má opět funkční most přes řeku Lužnici. Příspěvek představuje jeho obloukovou mostní konstrukci s předpjatou monolitickou deskou mostovky, ocelovými oblouky a síťovým uspořádáním závěsů. Tento typ mostní konstrukce je ojedinělý a v České republice byl použit poprvé. Článek se také zaměřuje na filozofii návrhu mostu, která sleduje kromě technických a ekonomických aspektů také estetická hlediska. Oprav...

Celý článek zde

Tunel Horelica je klíčovým objektem obchvatu

Publikováno: 30.8.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:32

Průjezd městem Čadca na Slovensku je stále komplikovanější. Městem projíždějí desítky tisíc automobilů při cestě na východní Slovensko a zpět, ale i do jiných lokalit. Při dodržování pravidel silničního provozu, kdy je nutné dávat přednost chodcům na přechodech, se v této lokalitě pohybujete hlemýždí rychlostí. Ovšem centrum města zároveň zahalují výfukové zplodiny, přičemž havárie jsou na denním pořádku....

Celý článek zde

Brněnskou Svratku brzy překlene nový most

Publikováno: 30.8.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:32

V rámci rozsáhlé přestavby brněnské pisárecké křižovatky s názvem MÚK VMO - Hlinky se v současné době dokončuje spojka ulice Veslařské s ulicí Žabovřeskou....

Celý článek zde

Modernizace stadionu Vítkovice - vize 1. etapy

Publikováno: 27.7.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 16:50

Příspěvek popisuje možné alternativy řešení modernizace areálu městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích, vycházející ze vstupních podmínek, daných kapacitou, prostorovým uspořádáním, využitelností a údržbou....

Celý článek zde

Havárie střechy kotelny elektrárny Opatovice nad Labem

Publikováno: 26.7.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 16:49

Havárie v Opatovické elektrárně znamenala úplnou destrukci střechy kotelny. Katastrofa se stala na začátku listopadu 2002 v průběhu topného období. Měla za následek výpadek dodávky tepla pro široké okolí Hradce Králové a Pardubic a ovlivnila život několika set tisíc obyvatel. Současně s intenzivní činností na přípravě náhradního energetického zdroje a odklízením trosek v elektrárně probíhaly práce na zjištění příčin havárie....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Konstrukce a architektura (806x)
Na pultech knihkupectví se objevila nová kniha, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít. Kniha nazvaná Konstrukce a ...
ROCKWOOL má flotilu „ještěrek“ a vlastní plnicí stanici na CNGROCKWOOL má flotilu „ještěrek“ a vlastní plnicí stanici na CNG (796x)
Bohumínská společnost ROCKWOOL, výrobce izolací z kamenné vlny, investovala 25,5 mil. Kč do pořízení vysokozdvižných voz...
Jak nakupovat vláknové lasery a ohraňovací lisy?Jak nakupovat vláknové lasery a ohraňovací lisy? (778x)
Pokud se chystáte na nákup nového vláknového laseru nebo ohraňovacího lisu, měli byste si před samotným výběrem ujasnit ...

NEJlépe hodnocené související články

V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...
České firmy přicházejí o miliardy, nevyužívají potenciál rozvojových trhůČeské firmy přicházejí o miliardy, nevyužívají potenciál rozvojových trhů (5 b.)
Na rozvojových trzích po celém světě se v oblasti infrastrukturálních projektů ročně soutěží zakázky za více jak sto mil...
Hendlův dvůr dýchá geniem loci a láká k modernímu bydlení Hendlův dvůr dýchá geniem loci a láká k modernímu bydlení (5 b.)
Na začátku byla otázka, jak významnou památku z 16. století obnovit citlivým způsobem a využít potenciál místa pro bydle...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (8x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
EURO 2012 – Polsko a Ukrajina centry evropského stavebnictvíEURO 2012 – Polsko a Ukrajina centry evropského stavebnictví (3x)
Až za dva roky píšťalka rozhodčího zahájí první utkání ze série evropského fotbalového šampionátu EURO 2012, budou mít z...
Google

Zavřít [x]